Simonova transparentná netransparentnosť

Vláda Ivety Radičovej sa  hrdí prívlastkami „transparentná a vláda zákona". Ako však transparentnosť a dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní v réžii tejto vlády a jej ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyzerá v praxi?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)
Obrázok blogu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1. februára 2012 oznámilo, že na webovom portáli Poľnohospodárskej platobnej agentúry boli zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 na opatrenia „Modernizácia fariem" a „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva". Podľa medializovaných vyhlásení ministra pôdohospodárstva je táto výzva určená v prvom rade pre malých poľnohospodárov. Jej cieľom je zazmluvniť asi 600 projektov a podľa bodovacích kritérií by mali byť tiež zvýhodnení ekologickí poľnohospodári, poľnohospodári s malým počtom zamestnancov, ako aj tí, ktorí vytvoria jedno alebo dve pracovné miesta. Do tohto momentu by bolo všetko v poriadku, až na to, že ešte viac mohli byť zvýhodnené projekty, ktoré zabezpečia vytvorenie viac ako dvoch pracovných miest.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Problém je teda v niečom úplne inom. Čas, ktorý určilo MPRV SR na podávanie žiadostí krajským pracoviskám PPA plynie iba do 29. februára 2012. Keďže výzva je aspoň v deklarovanej rovine pripravená pre malých farmárov, je každému zrejmé s výnimkou ministra pôdohospodárstva, že tieto subjekty potrebujú väčšinou viac času na prípravu projektov, nakoľko si projekty nechávajú vypracovať poradenským firmám a zároveň potrebujú viac času na samotné rozhodnutie do čoho budú v rámci výzvy investovať. Navyše, ak chce súkromná osoba (bez ohľadu na právnu formu - spoločnosť, nezisková organizácia, živnostník) získať nenávratný finančný príspevok na obstaranie tovaru (služby, stavebné práce) do výšky max. 50 %, pričom hodnota obstaraného tovaru alebo služieb je viac ako 10 000 euro bez DPH (resp. 20 000 euro pri stavebných prácach), je táto osoba povinná postupovať pri zadávaní takejto zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní - postup zadávania podprahových zákaziek.

Skryť Vypnúť reklamu

Poľnohospodári, ktorí musia postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní podprahovou metódou, a to nielen malí, nie sú absolútne schopní túto lehotu stihnúť vzhľadom na zákonom predpísané lehoty.

Tie sú približne nasledovné:

1. odoslanie žiadosti o pridelenie autentifikačných prostriedkov do vestníka poštou a jej vybavenie trvá cca 10 dní (pri vycestovaní do Bratislavy a ústretovosti zamestnancov úradu to môže trvať 2-3 dni);

2. na prípravu oznámenia a súťažných podkladov (závisí od pripravenosti osoby povinnej a odborne spôsobilej osoby) je potrebné počítať s lehotou 5 -7 dní;

3. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk a predkladanie ponúk - zákonná lehota 20 dní

Skryť Vypnúť reklamu

4. vyhodnotenie podmienok účasti a ponúk (môže byť aj v deň predkladania ponúk, avšak ide o ideálny stav. Po novele zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 1.4.2011 je nutné takmer v každej súťaži zasielať žiadosti o vysvetlenie, ktoré predĺžia vyhodnotenie ponúk min. o 10 dní), pri ktorej je zákonná lehota 5 pracovných dní na odoslanie vysvetlenia od doručenia žiadosti o vysvetlenie;

5. podpis zmluvy najskôr v 16-ty deň od odoslania vyhodnotenia ponúk (zákonná lehota), prípadné podanie žiadosti o nápravu (námietok) podstatne predĺži termín uzatvorenia zmlúv.

Na vysvetlenie v súčasnej dobe je takmer nemožné vyhodnotiť ponuky v deň predkladania ponúk, nakoľko uchádzači často predkladajú ponuky nesprávne pripravené - obyčajné kópie namiesto originálov a pod. Pohnútky sú rôzne, napr. snaha šetriť náklady - ak nedám ponuku s najnižšou cenou, tak nebudem reflektovať na žiadosť o vysvetlenie a nedodám úradne osvedčené kópie a pod. Obstarávateľ pošle žiadosť o vysvetlenie (1-2 dni na doručenie uchádzačovi), lehota 5 pracovných dní začne plynúť až prevzatím listu (doručenka) a nie vždy je možné žiadosť doručiť (prebrať) v deň doručenia. Následne plynie lehota 5 pracovných dní (zdôrazňujem pracovných dní!) na ODOSLANIE vysvetlenia, čo znamená, že vysvetlenie je v lehota aj keď odpoveď príde 10 dní od odoslania dopytu. Až následne je možné súťaž dokončiť a odoslať oznámenia, odkedy plynie lehota 16 dní na uzatvorenie zmluvy! 16 dní je ideálny stav za predpokladu, že nikto z uchádzačov nepodá žiadosť o nápravu (do 10 dní od doručenia oznámenia o vyhodnotení podmienok účasti / ponúk). Podanie žiadosti o nápravu môže oddialiť podpis zmluvy o ďalších 14-20 dní. Prípadné podanie námietok oddiali uzatvorenie zmluvy o ďalšie mesiace.

Skryť Vypnúť reklamu

„Ideálny scenár" nastáva vtedy, ak má poľnohospodár kódy do vestníka, má pripravenú súťaž, 1-2 ponuky, žiadne vysvetľovanie, žiadne žiadosti o nápravu. Predstavuje to 20 dní na.... + 16 dní na podpis zmluvy = 36 dní

Reálny scenár" môžeme z hľadiska časovej náročnosti zhrnúť nasledovne: 7 dní (kódy) + 5 dní (príprava súťaže) + 20 dní (predkladanie ponúk) + 3 dni (vyhodnotenie ponúk) + 10 dní (vysvetľovanie) + 16 dní (uzatvorenie zmluvy) = 61 dní (bez žiadosti o nápravu)

Kladiem si preto otázku, komu a čomu má táto výzva slúžiť? Do úvahy prichádzajú len dve vysvetlenia, a to populistické prezentovanie ústretovosti ministra pôdohospodárstva pomôcť pred voľbami malým poľnohospodárom alebo sa natíska iná alternatíva, pri ktorej má vyvolená skupina podnikateľov vopred pripravené projekty. Znamenalo by to, že bola dopredu informovaná o detailoch výzvy, čím získala výhodu pred ostatnými podnikateľmi. Hoci sú to len moje domnienky, musím tu zároveň pripomenúť, že predkladatelia žiadostí, ktorí sú povinní postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, nemôžu zákonom stanovené termíny splniť. A to aj napriek verejnému prehláseniu ministra, že stačí podať žiadosť a v prípade, že žiadateľ bude vyhodnotený ako úspešný, doloží ostatné potvrdenia. Znamená to teda, že buď minister pôdohospodárstva nepozná zákon o verejnom obstarávaní alebo mu je jedno, že ho nabáda pre naplnenie svojich cieľov porušovať. Ukazuje sa teda, že táto výzva nepomôže malým poľnohospodárom, nakoľko pre krátkosť času ich reálne stihne podať žiadosť iba niekoľko.

Ak pán minister Simon tak veľmi túžil pomôcť malým poľnohospodárom, mohol na nich myslieť oveľa skôr, nie mesiac pred voľbami. Mal na to 18 mesiacov. Na otázku, ako túto dobu, počas ktorej zastával funkciu ministra, skutočne využil na prácu v prospech rezortu, poľnohospodárov a všetkých daňových poplatníkov si musí odpovedať každý sám.

Korunu zbabranej výzve nasadil Dodatok č. 1. zverejnený na webovej stránke MPRV SR 15.februára 2012, ktorým sa len 14 dní pred podávaním žiadostí zmenili pravidlá hry uprostred zverejnenej výzvy.

Preto vyzývam ministra Simona, ak chce skutočne pomôcť malým poľnohospodárom, aby zverejnenú výzvu zrušil a vypísal novú s časom podávania žiadostí minimálne 90 dní tak, ako je to štandardné a transparentné.

Marian Záhumenský

Marian Záhumenský

Bloger 
  • Počet článkov:  4
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Poľnohospodár a poslanec NR SR (SMER-SD)Podpredseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Zoznam autorových rubrík:  LegislatívaPoľnohospodárstvo

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu