4. časť - Zákulisie vizuálneho smogu v Bratislave (kauza PRE SENT) - Kto je kto?

Písmo: A- | A+

Po detailnom predstavení negatívneho vplyvu reklamných zariadení PRE SENT na kvalitu života v našom meste a poukázaní na minimálne daňové príjmy mesta či mestskej časti v súvislosti s týmito zariadeniami si tentoraz predstavíme kto sa skrýva za jednotlivými menami, ktoré vystupujú v súvislosti so spoločnosťou PRE SENT s.r.o., Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy (vydal povolenie pre 428 zariadení) a Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto (vydala povolenie pre 19+38 zariadení). Kto je kto?

Spoločnosť PRE SENT s.r.o.

Peter Šrůtek

Konateľom spoločnosti PRE SENT s.r.o. je v súčasnosti Peter Šrůtek, ktorý vystupuje ako zástupca spoločnosti vo všetkých povoleniach i žiadostiach v súvislosti s touto spoločnosťou. Jeho meno sa spája aj s agentúrou Abakis, ktorá sa okrem iného venuje aj výlepu plagátov pre Bratislavské informačné a kultúrne stredisko. Od tejto organizácie založenej bratislavským Magistrátom získala firma zákazku na vylep plagátov v hodnote 5360 eur ešte v roku 2012. Rovnakú zákazku potom získala v roku 2013 tentoraz v sume 6708 eur. Dôležitá informácia je to preto, lebo cez osobu Petra Šrůteka môže mať spoločnosť PRE SENT s.r.o. informácie o pripravovaných či realizovaných kultúrno-spoločenských kampaniach svojho priameho Magistrátom vlastneného konkurenta (Bratislavské informačné a kultúrne stredisko).

Meno Petra Šrůteka sa ďalej spája so spoločnosťami ako HopiparK ( zaoberajúca sa podnikaním v oblasti kurzov pre mamy s deťmi) a Gaudium Group (nevyvíja činnosť).

Pokiaľ zadáte toto meno do internetového prehliadača, tak okrem iného objavíte článok Plusky, v ktorom je agentúra Abakis spájaná s prieskumom verejnej mienky, v ktorom vyrátala podporu hnutiu Daniela Lipšica, Nova, vo výške 10,53 %, a to ešte pred jeho vznikom. 

Jarmila Tvrdá

Jedná sa o zakladateľku a bývalú spoluvlastníčku agentúry Abakis ( spoločnosť opustila v roku 2004) a spoločnosti PRE SENT (opustila spoločnosť v roku 2008), ktorá sa po odchode z tejto spoločnosti stala riaditeľkou spoločnosti Generálny Investor Bratislavy. Jedná sa o organizáciu zriadenú bratislavským Magistrátom na vykonávanie stavebnej činnosti na území mesta. Túto organizáciu viedla v rokoch 2008 až 2010.

Jarmila Tvrdá je dlhoročnou funkcionárkou KDH, ktorá svoju politickú kariéru začala v ružinovskom miestnom zastupiteľstve. Následne sa v komunálnych voľbách v roku 2010 stala poslankyňou mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy za Ružinov a šéfkou poslaneckého klubu KDH. Tu pôsobí ako členka komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta či komisie dopravy a informačných systémov. Tiež je členkou Mestskej rady, ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Okrem poslancov zastupiteľstva v nej sedia aj sedemnásti starostovia mestských častí a traja námestníci primátora. Rada je zároveň poradným orgánom primátora.

Jarmila Tvrdá zastupuje mesto ako členka dozornej rady v spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. V roku 2011 pôsobila Jarmila Tvrdá aj ako investičná riaditeľka Národnej diaľničnej spoločnosti. Po štyroch mesiacoch vo funkcií však na vlastnú žiadosť túto funkciu opustila.

V súčasnosti sa okrem práce v mestskom zastupiteľstve venuje aj práci riaditeľky Inštitútu pre verejnú správu.

V spoločnosti PRE SENT ju nahradil Pavol Tvrdý, ktorý sa stal spoločníkom v spoločnosti PRE SENT deň po tom ako spoločnosť opustila Jarmila Tvrdá. Pavol Tvrdý profesionálne pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie a robotiky.

Ladislav Šutý

Posledným spoločníkom spoločnosti PRE SENT je Ladislav Šutý, ktorý je, rovnako ako Jarmila Tvrdá, spájaný s politickým hnutím KDH. V ňom pôsobil ako krajský tajomník KDH pre Bratislavu a bol tiež súčasťou volebného štábu rovnakého hnutia.

Od roku 1998 pôsobil ako nominant v štruktúrach Fondu národného majetku a ním vlastnených spoločností. Vo fonde pôsobil ako generálny riaditeľ Sekcie pre vymáhanie pohľadávok a odstupovania od zmlúv. Okrem toho je do roku 2003 jeho meno spájané aj so spoločnosťou Dlhopis o.c.p. (zabezpečuje služby obchodovania s cennými papiermi pre Fond národného majetku), do roku 2011 Spoločenstvo Krajniak–Šutý (podnikanie v reklame), v roku 2000 bol podpredsedom predstavenstva Nováckych chemických závodov (chemický priemysel), do roku 2001 Slovenskej plavby a prístavov (podnikanie v preprave) a dnes pôsobí ako člen dozornej rady Prvej novinovej spoločnosti a.s. (maloobchod s tlačovinami).

V spoločnosti PRE SENT je spoločníkom od roku 2011 spolu s Vierou Šutou, Pavlom Tvrdým a Petrom Šrůtekom.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Magistrát vydal 5. 6. 2014 povolenie spoločnosti PRE SENT s.r.o. na umiestnenie reklamných zariadení. Toto povolenie obsahovalo súhlas s umiestnením 428 reklamných zariadení na 56 uliciach Bratislavy. Pod týmto povolením je podpísaná Ing. Kvetoslava Čurná, ktorá je zástupkyňou riaditeľa magistrátu a vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov. Povolenie podpísala v mene primátora Milana Ftáčnika.

V roku 2010 kandidovala osoba s rovnakým menom za poslankyňu v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Predtým pôsobila na miestnom úrade v Petržalke na oddelení územného rozvoja a dopravy. Pôsobila tiež ako riaditeľka odboru pre Regionálny rozvoj a štrukturálne fondy či neskôr ako riaditeľka odboru pozemného plánu a regionalistiky na úrade Bratislavského samosprávneho kraja počas predsedníctva Vladimíra Bajana.

Mestská časť Staré Mesto

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto povolilo na svojom území oficiálne 57 reklamných zariadení spoločnosti PRE SENT. Devätnásť z nich na Hviezdoslavovom námestí platí nájom 100 Sk (3,32 eura) ročne za jednu reklamnú tabuľu. To platí vďaka nájomnej zmluve z roku 2007, ktorú v roku 2011 predĺžila dodatkom o štyri roky súčasná starostka Tatiana Rosová a to za pôvodných podmienok.

Ďalších 38 zariadení bolo povolených v roku 2013 podpisom súčasnej starostky.

Starostka Tatiana Rosová kandidovala v roku 2010 na post starostky mestskej časti Staré Mesto ako nominantka koalície SDKÚ-DS, KDH, OKS a SAS. Jej rozhodnutie o povolení 38 reklamných zariadení bolo potvrdených komisiou pre posudozovanie žiadostí o zvláštne užívanie verejných priestranstiev, kde Rudolf Oravec (pracovník referátu pre obchod a služby), Ján Krta (poslanec miestneho zastupiteľstva za KDH), Eva Nagyová (pracovníčka správneho referátu) a Radek Hrančík (vedúci oddelenia dopravy) potvrdili rozhodnutie svojím podpisom.

Michal Drotován ( vedúci oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a čistoty), Zuzana Stanová (vedúca kandelárie starostky), Ján Mackovič (zástupca Krajského pamiatkového úradu) podporu tomuto rozhodnutiu nevyjadrili (nepodpísali sa).

V stredu 15.10. uverejníme záverečný článok, ktorým zosumarizujeme čo sa za posledný týždeň udialo a navrhneme spôsob ako ďalej naložiť nielen s problematikou reklamných zariadení PRE SENT.

Za odbornú pomoc a spoluprácu pri vzniku tejto analýzy ďakujeme neziskovej organizácii Slovenské centrum právnej asistencie (www.bezplatnaasistencia.sk; info@bezplatnaasistencia.sk)

Matúš Čupka

Zelená hliadka

www.zelenahliadka.sk

http://www.facebook.com/zelenahliadka

Skryť Zatvoriť reklamu