7. časť – Zákulisie vizuálneho smogu v Bratislave – skorý koniec povolenia v Starom Meste

Písmo: A- | A+

Spoločnosť PRE SENT s.r.o. požiadala v novembri 2013 o zvláštne užívanie pozemných komunikácií pre potreby umiestnenia 38 svojich zariadení v uliciach Starého Mesta. Povolenie bolo udelené a platí do dňa 31. 12. 2014, teda do konca tohto roka. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli prezentovať novému starostovi Starého mesta Radoslavovi Števčíkovi dôvody prečo prispieť k zlepšeniu kvality života v Starom meste a ďalšie povolenie už nevydať.

Predchádzajúce články kauzy PRE SENT:

1. dôvod - Rybného námestie ako turistická brána do pešej zóny bez vonkajšej reklamy

V súčasnosti platné rozhodnutie Starého Mesta umožnilo umiestnenie jedenástich reklamných trojnožiek na Rybné námestie. Námestie je významnou a frekventovanou trasou, vstupnou bránou do pešej zóny. Denne týmto miestom prejdú tisíce chodcov vrátane turistov. Námestie ponúka priehľady hneď na niekoľko významných dominánt Bratislavy. Návštevníci sú však vítaní zástupom reklamných zariadení, ktoré ničia zážitok z tohto miesta.

Dnešná podoba Rybného námestia
Dnešná podoba Rybného námestia (zdroj: Zelená hliadka)

Týchto desať zariadení, z toho štyri umiestnené okolo stromov, sú doplnené ďalšími dvoma kusmi umiestnenými pri reštaurácií Korzo a pri priechode smerom pod Most SNP. Takáto vysoká koncentrácia reklamných zariadení je nedôstojná pre tak frekventované miesto v samom centre Bratislavy.

Koncentrácia zariadení v okolí Rybného námestia
Koncentrácia zariadení v okolí Rybného námestia (zdroj: Present.sk)

2. dôvod - Oslobodenie Gorkého ulice od radu reklamných zariadení

Gorkého ulica má dnes najväčšiu koncentráciu reklamných zariadení PRE SENT s.r.o. zo všetkých ulíc uvedených v spomínanom povolení. Návštevníkov tejto bežnej bratislavskej ulice na okraji pešej zóny prekvapí celkovo jedenásť reklamných zariadení spoločnosti PRE SENT s.r.o., ktoré sú umiestnené okolo stĺpov verejného osvetlenia. Pritom ide opäť o frekventovanú ulicu tak obyvateľmi ako aj návštevníkmi mesta. Táto ulica má oveľa väčší potenciál ako byť len tranzintou trasou, mohla by ponúknuť príjemné a zaujímavé miesta na zastavenie, pobudnutie, viac zelene a pod.

Tento prirodzený peší ťah s nadštandardne, na bratislavské pomery, širokým chodníkom by mal primárne umožňovať pohodlnú a atraktívnu prechádzku od hlučnej Štúrovej ulice na Hviedoslavovo námestie, ktoré je jedno z najkrajších námestí v meste. Namiesto toho je reklamnou alejou.

Koncentrácia zariadení na Gorkého ulici a v okolí.
Koncentrácia zariadení na Gorkého ulici a v okolí. (zdroj: Present.sk)

3. dôvod - Prevzdušnenie Poštovej ulice
Podobne ako v prípade Rybného námestia a Gorkého ulice sa jedná o významnú ulicu z pohľadu pešieho pohybu. Po odstránení množstva reklamných zariadení v priestore Námestia SNP sú reklamné trojnožky PRE SENT s.r.o. poslednými zariadeniami, ktoré zostali v tejto časti mesta. Ich existencia je pochopiteľná, je to atraktívne miesto z pohľadu vysokej frekvencie chodcov využívajúcich túto ulicu na prechod z Hodžovho námestia dole k námestiu SNP.

Oslobodenie Poštovej ulice od štyroch reklamných zariadení by napomohlo k ďalšiemu znižovaniu koncentrácie vonkajšej reklamy a skvalitňovaniu uličného priestoru v tejto lokalite. Hneď na susednom Námestí SNP sa nachádza najviac reklamných trojnožiek a štvornožiek v Bratislave.
 

Zariadenia na Poštovej ulici a v jej okolí.
Zariadenia na Poštovej ulici a v jej okolí. (zdroj: Present.sk)

4. dôvod - Zariadenia umiestnené bez známeho povolenia
Umiestnenie reklamných zariadení PRE SENT s.r.o. v Bratislave je vágne zadefinované v prípade Magistrátu a o niečo presnejšie v prípade Starého Mesta. Napriek tomu existujú na uliciach s cestami 3. a 4. triedy v správe Mestskej časti Staré Mesto reklamné zariadenia , ktoré nie sú uvedené v povoleniach. Je to signálom slabej schopnosti miestnych samospráv monitorovať súľad umiestnenia týchto zariadení s platnými povoleniami a voľná interpretácia stanovených podmienok zo strany spoločnosti PRE SENT s.r.o.

Bez pre nás známeho povolenia na Živnostenskej.
Bez pre nás známeho povolenia na Živnostenskej. (zdroj: Zelená hliadka)
Zariadenie údajne pri Staromestskej ulici.
Zariadenie údajne pri Staromestskej ulici. (zdroj: Zelená hliadka)
Na Komenského námestí môže byť jedno zariadenie no sú dve. Toto je oficiálne umiestnené na Gorkého ulici.
Na Komenského námestí môže byť jedno zariadenie no sú dve. Toto je oficiálne umiestnené na Gorkého ulici. (zdroj: Zelená hliadka)

5. dôvod - Nevhodne umiestnené zariadenia
Reklamné zariadenia sú významným zásahom do kvality verejných priestorov a obrazu mesta. Usilujú sa priestoru dominovať, nie ho dopĺňať. Tým prispievajú k znižovaniu kvality verejných priestorov, ktoré sa stávajú menej atraktívnymi, nekomfortnými najmä z pohľadu pešej chôdze, bariérovými, menej čitateľnými, zariadenia sú umiestnené okolo stromov a odvádzajú pozornosť účastníkov cestnej premávky.

Síce v súlade s povolením, ale sú stromy nosiče reklamy?
Síce v súlade s povolením, ale sú stromy nosiče reklamy? (zdroj: Zelená hliadka)
Umiestnenie zariadení do priestoru, ktorému dominujú.
Umiestnenie zariadení do priestoru, ktorému dominujú. (zdroj: Zelená hliadka)
Zariadenie výrazne zužujúce chodník v obytnej zóne na Heydukovej.
Zariadenie výrazne zužujúce chodník v obytnej zóne na Heydukovej. (zdroj: Zelená hliadka)

6. dôvod - Zariadenia z nášho pohľadu umiestnené v rozpore s platnou legislatívou 

V rámci našej analýzy sme našli zariadenia, ktoré sú podľa nášho názoru v rozpore s cestným zákonom a tiež zákonom o premávke na pozemných komunikáciách. Čo i len náznak porušenia týchto zákonov by mal byť okamžite preverený samosprávou a v prípade potvrdenia umiestnenia reklamných zariadení v rozpore so zákonmi či s vydaným povolením by mala byť vyvodená zodpovednosť voči danej reklamnej spoločnosti. V prípade povolenia vydaného spoločnosti PRE SENT s.r.o. je možné iba zrušenie daných povolení nakoľko možnosť sankcionovať spoločnosť či znížiť počet reklamných zariadení povolenie nepripúšťa.

Zariadenie umiestnené v križovatke, brániace v rozhľade na chodcov, umiestnené na dopravnej značke,...
Zariadenie umiestnené v križovatke, brániace v rozhľade na chodcov, umiestnené na dopravnej značke,... (zdroj: Zelená hliadka)
Zariadenie umiestnené pred vjazdom na parkovisko.
Zariadenie umiestnené pred vjazdom na parkovisko. (zdroj: Zelená hliadka)
Zariadenie umiestnené v križovatke.
Zariadenie umiestnené v križovatke. (zdroj: Zelená hliadka)

7. dôvod - Minimálny finančný prínos pre miestny rozpočet

Povolenie udelené spoločnosti PRE SENT s.r.o. zo strany Miestneho úradu Staré mesto umožňuje umiestnenie 38 reklamných zariadení, ktoré oficiálne majú zaberať plochu 7 m². Z pohľadu platného všeobecného záväzného nariadenia sa platí za reklamné a propagačné zariadenie daň vo výške 10 Eur za 1 m² (alebo „za jeden meter štvorcový“) na deň a v prípade informačných zariadení vo výške 1 euro za 1 m² na deň.

Príjem miestneho rozpočtu tak dosahuje výšku 25 550 eur v prípade vyššej sadzby, alebo 2555 eur v prípade nižšej sadby. V prepočte na príjmy miestneho rozpočtu reprezentujú tieto sumy 0,13% alebo 0,01 % všetkých príjmov rozpočtu. Toto je cena za odľahčenie centra mesta od 38 reklamných zariadení.

Prezentovaných sedem dôvodov prečo by nemalo byť povolenie spoločnosti PRE SENT s.r.o. ďalej predĺžené chceme spojiť s výzvou novému starostovi Starého mesta Radoslavovi Števčíkovi. Toho vyzývame, aby sa verejne zaviazal, že nevydá nové povolenie spoločnosti PRE SENT s.r.o. a zabezpečí odstránenie 38 reklamných zariadení spoločnosti PRE SENT s.r.o., na ktoré jej bolo vydané povolenie končiace ku dňu 31. 12. 2014.

Naša aktivita v kauze PRE SENT s.r.o. pokračuje ďalej. Pripravili sme návrh uznesenia do mestského zastupiteľstva, ktorým chceme umožniť mestským poslancom zaviazať primátora zrušiť „veľké“ povolenie umožňujúce umiestniť 428 reklamných zariadení pri cestách v správe Magistrátu.

Ďalej sme pripravili podanie pre Krajský dopravný inšpektorát, ktorý je oprávnený vykladať legislatívu súvisiacu s umiestňovaním reklamných zariadení pri cestách. Obsahuje výstupy z našej analýzy a dožadujeme sa v ňom odpovede na to, že či sú zariadenia umiestnené v súlade so zákonmi a súvisiacimi technickými normami či predpismi.

Nevzdáme sa a veríme, že sa Bratislava dožije prvého systémového kroku smerom k zníženiu koncentrácie vonkajšej reklamy v našom meste. Loptička je teraz na strane nového vedenia Starého Mesta a Magistrátu.

Matúš Čupka
Zelená hliadka
www.zelenahliadka.sk
www.facebook.com/zelenahliadka

Skryť Zatvoriť reklamu