Na strane zelene, chodcov a pravidelnej údržby

Písmo: A- | A+

Rok 2016 bol rekordný pokiaľ ide o počet našich “SpotFixov”, teda aktivít zameraných na riešenie najrôznejších havarijných stavov a problémov v uliciach. Plus na záver roka sme ešte popustili uzdu našej fantázii.

Úlovok v okolí areálu Matador Obnova v Rači.
Úlovok v okolí areálu Matador Obnova v Rači. (zdroj: Zelená hliadka)

Aj v roku 2016 sme zbavili mesto ďalších desiatok ton odpadu z čiernych skládok a v rámci práce s odpadom sme čistili aj ulice Petržalky. Pokračovali sme však s posunom našich akcií do roviny mestského aktivizmu. Tak ako nám začali ubúdať podnety týkajúce sa čiernych skládok, tak nám astronomicky narástol počet podnetov týkajúcich sa roky zanedbávaných problémov bratislavských ulíc. Celkovo tak narástlo množstvo SpotFixov z 15 v roku 2015 na 26 v roku 2016 pričom sme sa niektorým lokalitám venovali aj opakovane.

Problémy, ktoré sme riešili, boli naozaj rôznorodé, myšlienky za nimi rovnako. Zorganizovali sme niekoľko podujatí, kde sme sa pokúsili usmerniť rozmáhajúci sa automobilizmus. Keď už je naozaj nevyhnutné (hoci aj legálne) jazdiť po chodníku, tak aspoň nech autá neničia zeleň:

Pred a po našom SpotFixe pri sídlisku J. Jonáša. Kolesami roznášané blatovisko je minulosťou.
Pred a po našom SpotFixe pri sídlisku J. Jonáša. Kolesami roznášané blatovisko je minulosťou. (zdroj: Zelená hliadka)

V podobnom duchu sa niesol aj náš SpotFix na hornom konci Karpatskej. Aj keď je na uliciach nedostatok parkovacích miest, tak by sa to nemalo riešiť vytváraním ďalšieho problému, v tomto prípade devastovaním zelene.

Pred a po našom SpotFixe na hornom konci Karpatskej, kde sa podarilo zrušiť parkovanie na zeleni a v blate.
Pred a po našom SpotFixe na hornom konci Karpatskej, kde sa podarilo zrušiť parkovanie na zeleni a v blate. (zdroj: GoogleMaps / Zelená hliadka)

Dnes už môžeme skonštatovať, že sa v rámci MHD či verejnej dopravy vozíme v slušných autobusoch, trolejbusoch či električkách. Stále sa však ignoruje neutešený stav našich zastávok. Tie reprezentujú polovicu úspechu ak chceme ľudí motivovať k využívaniu verejnej dopravy. V tomto duchu sa niesli aj naše SpotFixy na regionálnej zastávke na Bajkalskej a autobusovej zastávke Ekonomická univerzita.

Pred a po spolu s našimi zostavami pri SpotFixoch na zastávke Ekonomická univerzita a na regionálnej zastávke Bajkalská.
Pred a po spolu s našimi zostavami pri SpotFixoch na zastávke Ekonomická univerzita a na regionálnej zastávke Bajkalská. (zdroj: Zelená hliadka)

Svojským problémom Bratislavy je tiež neschopnosť starať sa o existujúcu infraštruktúru chodníkov či cyklotrás, a to najmä v Petržalke. Neviem, či máme tých chodníkov až tak veľa, že sa na niektoré môžeme jednoducho vykašľať. Spriechodnili sme preto roky zarastené chodníky na Kutlíkovej a na Einsteinovej.

SpotFixy, v rámci ktorých sme uvoľnili chodníki na Einsteinovej a na Kutlíkovej spolu so zostavami.
SpotFixy, v rámci ktorých sme uvoľnili chodníki na Einsteinovej a na Kutlíkovej spolu so zostavami. (zdroj: Zelená hliadka)

O nefungujúcej základnej údržbe v Bratislave by sme mohli rozprávať veľmi dlho. Z času na čas si však potrebujeme oddýchnuť pri inováciách či experimentovaní. Také boli naše SpotFixy zamerané na testovanie farebnosti zábradlí. Červenobiela nám totiž stačí na výstražných dopravných značkách.

Experimentovali sme aj s farbami zábradlia. V rámci interného i verejného hlasovania u nás vyhrala čierno-sivá farba vlavo dole.
Experimentovali sme aj s farbami zábradlia. V rámci interného i verejného hlasovania u nás vyhrala čierno-sivá farba vlavo dole. (zdroj: Zelená hliadka)


Naše tri úlety

Skúsenosti so SpotFixami nám každý víkend ukazujú, že pravidelná starostlivosť nie je ani drahá, ani náročná a je realizovateľná. Stačí len zmeniť priority na Magistráte a na miestnych úradoch - viac sa venovať menej viditeľnej no poctivej práci a menej výstavbe rôznych pomníčkov starostov a primátora či už vo forme eurofondového parku, drevených zvieratiek v lesoparku alebo iných príležitostí na strihanie pások.

Naše aktivity sa pohybujú v rovine riešenia havarijných stavov. Niečo je pokazené a my to opravíme. Hlbšia polemika k tomu nie je potrebná. Rozhodli sme sa však, že skúsime vybrané miesta posunúť ďalej ako len do bezhavarijného stavu. Myšlienka bola miesto vylepšiť jednoduchým, dočasným zásahom, ktorý pomôže ukázať potenciál daného miesta a vyskúša ako by mohlo lepšie / inak fungovať. Za miesto činu sme si vybrali roh Mýtnej a Belopotockého.

Štandardný vzhľad divokého parkoviska na rohu Mýtnej a Belopotockého.
Štandardný vzhľad divokého parkoviska na rohu Mýtnej a Belopotockého. (zdroj: Zelená hliadka)

Pripravili sme návrh ako miesto pretvoriť na oddychovú zónu. Presun kvetináčov sme dohodli s majiteľom, ktorým je Slovenský rozhlas a posunuli ich tak, aby šikmým parkovaním vzniklo 16 nových parkovacích miest. Tým sme chceli kompenzovať zrušenie divokého parkoviska na chodníku. O našej akcii sme informovali obyvateľov v okolí dva týždne dopredu. Miesto sme však v čase plánovanej akcie našli zaplnené autami a tak sme oddychovú zónu nakoniec zrealizovali v areáli Novej Cvernovky na Račianskej.

Miesto činu počas násho SpotFixu a dole realizácia v areáli Novej Cvernovky
Miesto činu počas násho SpotFixu a dole realizácia v areáli Novej Cvernovky (zdroj: Zelená hliadka)

Napriek viditeľnému neúspechu sme však vyvolali diskusiu na tému vlastníctvo verejného priestoru. Môžete nám vyčítať, že sme mali iniciovať komplikovaný participatívny proces, presviedčať miestnych, že parkovanie v centre mesta na chodníku zdarma je prežitok. To je však úloha samosprávy, my memáme na to kompetencie, financie ani byrokratickú silu. Náš príspevok mal len dočasne demoštrovať ako môžu byť ulice bezpečnejším a príjemnejším miestom. List od primátora, ktorý k nám dorazil dva mesiace po funuse už iba doplnil celkový obraz toho, ako mesto vníma svoju úlohu vo vzťahu k dobrovoľníkom a verejnému priestoru.

Bizarné ocenenie a poučenie od primátora. Miesto zostáva aj po polroku v rovnakom stave.
Bizarné ocenenie a poučenie od primátora. Miesto zostáva aj po polroku v rovnakom stave. (zdroj: Zelená hliadka)

Rok 2016 bol v Bratislave aj rokom zábradlí. Mesto revitalizovalo desiatky kilometrov, časť i odstránilo. A aj my sme si skúsili zmontovať vlastné zábradlie, nie síce preto, že by sme chceli v meste ešte viac zábradlí, tých je tu viac ako dosť. Realizovali sme ho na mieste, kde bolo skutočne treba, pretože tu chodcom hrozilo nebezpečenstvo pádu z asi dvojmetrovej výšky. Zároveň šlo odlhodobo neriešený podnet z roku 2012. Nakúpili sme si vlastný kvalitný materiál, zváračku, získali šikovného zvárača a vyrobili si vlastné zábradlie na Pražskej.

Výška možného pádu a naše zábradlie na Pražskej.
Výška možného pádu a naše zábradlie na Pražskej. (zdroj: Zelená hliadka)

Posledným úletom bolo naše rozhodnutie realizovať rekonštrukciu aj následnú údržbu dôležitej cyklospojky medzi cyklotrasami na Dolnozemskej a pri Chorvátskom ramene. Od decembra cyklotrasu pravidelne zbavujeme snehu i ľadu. Početné stopy v snehu ukazujú, že sa tento projekt rýchlo ujal a teší sa obľube. Už sa tešíme na jar i leto.

Cyklotrasa na Antolskej, o ktorú sa staráme.
Cyklotrasa na Antolskej, o ktorú sa staráme. (zdroj: Zelená hliadka)

Aktivity v oblasti čistoty

Zelená hliadka nezabudla na čierne skládky a odpad v uliciach ani v roku 2016. Sezónu sme už tradične začali zberom odpadkov v okolí Dunaja. Tentokrát sme dostali na starosti úsek medzi Starým a Prístavným mostom na petržalskej strane. Spolu s vodákmi a ďalšími združeniami sme zhromaždili slušnú kopu odpadkov.

Úlovok v lužných lesoch na petržalskej strane.
Úlovok v lužných lesoch na petržalskej strane. (zdroj: Zelená hliadka)

Celkovo sme sa pri čiernych skládkach venovali jedenástim novým lokalitám, pričom sme od októbra boli nútení sami aktívne vyhľadávať nové podnety. V minulosti platilo, že nám prichádzali 3-4 podnety mesačne a zabezpečili nám program na niekoľko týždňov či mesiacov dopredu. Bolo preto bežné, že sme sa k nim dostali aj mesiac či dva po nahlásení. Dnes musíme čierne skládky vyhľadávať; je to dôkaz, že vďaka práci samospráv i dobrovoľníkov už nie sú bežnou súčasťou našich prechádzok či ciest po meste.

Výsledky nášho boja proti čiernym skládkam.
Výsledky nášho boja proti čiernym skládkam. (zdroj: Zelená hliadka)

Absolvovali sme tiež najväčšiu doterajšiu výzvu v rámci našich pouličných smeťozberov, kedy sme sa zamerali na čistenie ulíc v Petržalke. Celkovo 16 dobrovoľníckych smeťozberov skončilo nazbieraním 183 vriec odpadkov. Petržalka sa tak stala našou druhou najhoršou skúsenosťou so zberom odpadkov na uliciach. Viac vriec sme nazbierali len v Ružinove.

Čo sme nazbierali v štvrti Zrkadlový háj.
Čo sme nazbierali v štvrti Zrkadlový háj. (zdroj: Zelená hliadka)

Ostatné aktivity

V rámci problematiky vizuálneho smogu sme sa dočkali prvého veľkého úspechu a to odstránenia reklamných trojnožiek,ktoré roky obsadzovali priestor pred priechodmi pre chodcov, v križovatkách a vo výrazných koncentráciách boli na Hviezdoslavovom námestí či na Námestí SNP. Napriek tomu sme však len na začiatku dlhej cesty k úprave vzťahu súkromných spoločností podnikajúcich s vonkajšou reklamou voči mestu a jeho obyvateľom.

Koncom roka sme dokončili náš manuál pre umiestňovanie odpadkových košov. Vo fyzickej forme sme ho doručili všetkým bratislavským starostom a primátorovi. Veríme, že ich inšpiruje k vhodnému umiestňovaniu a výberu správnych nádob, aby naše ulice boli čistejšie a príjemnejšie miesta.

Osemnásť výtlačkov našich manuálov k umiestňovaniu odpadkových košov, ktoré sme zaslali všetkým bratislavským starostom a primátorovi.
Osemnásť výtlačkov našich manuálov k umiestňovaniu odpadkových košov, ktoré sme zaslali všetkým bratislavským starostom a primátorovi. (zdroj: Zelená hliadka)

Novinkou je, že sme saše aktivity začali zachytávať na timelapse kameru, ktorá vám umožňuje sa opäť o niečo priblížiť k našim akciám. Na vlastné oči môžete vidieť postupnú zmenu lokalít, ktoré dávame do poriadku.

Opäť sme sa postarali o čistotu na festivale Drienok, kde sme prvýkrát prezentovali naše vlastné koše na separovanie odpadu. Separovali sme čo nám sily stačili a tento festival tak mohol byť znova o čosi ekologickejší. Veríme, že čoskoro bude podobná aktivita samozrejmosťou na všetkých letných festivaloch na Slovensku.

Množstvo vriec odpadkov nazbieraných počas festivalu Drienok a dole náš prototyp odpadkového koša na separovanie odpadu.
Množstvo vriec odpadkov nazbieraných počas festivalu Drienok a dole náš prototyp odpadkového koša na separovanie odpadu. (zdroj: Zelená hliadka)

V našej dielni sme sa venovali výrobe kvetináčov, betónových blokov i lavičiek. Výrazne nám pomohlo zakúpenie miešačky na betón. Veríme, že dobehneme niekoľkomesačné meškanie s riešením podnetov, s ktorými sa na nás obraciate.

Parklet pre Mýtnu vo výstavbe v našej dielni.
Parklet pre Mýtnu vo výstavbe v našej dielni. (zdroj: Zelená hliadka)

Naša záhradka zvládla ďalšiu sezónu a tešili sme sa z množstva zeleniny i ovocia. Tohtoročnú sezónu sme sa navyše rozhodli otvoriť svojmu okoliu. Budeme tak mať niekoľko nových záhradkárov, ktorí našu záhradkársku komunitku výrazne oživia.

Pohľad na našu záhradu v roku 2016 a jej najväčšia novinka tešiaca najmenších.
Pohľad na našu záhradu v roku 2016 a jej najväčšia novinka tešiaca najmenších. (zdroj: Zelená hliadka)

Záver

Rok 2016 priniesol mnoho výziev ale aj výsledkov. Čoraz viac sa však ukazuje, že Bratislava je akýmsi absurdným rajom dobrovoľníctva. Môžeme opravovať zastávky MHD, revitalizovať zeleň či montovať zábradlia. Pozitívnej reakcie, či systémového riešenia sme sa však od kompetentných stále nedočkali. Náš vzájomný vzťah zostáva v rovine rešpektovania našich aktivít a povinnej pochvaly dobrovoľníckeho hnutia zo strany primátora či starostov.

Napriek tomu sa aj v roku 2017 chceme usilovať a riešiť problémy Bratislavy a reagovať na čoraz väčší počet podnetov, s ktorými sa na nás obraciate. Budeme ďalej hľadať spôsoby ako dosiahnuť zmenu v prístupe samospráv k pravidelnej údržbe a rozvoju nášho mesta. 

ĎAKUJEME za skvelý rok 2016.

Matúš Čupka

Zelená hliadka

https://www.facebook.com/zelenahliadka/

Skryť Zatvoriť reklamu