Programové vyhlásenie vlády, voľba zo zahraničia a elektronické hlasovanie.

Tri strany súčasnej vládnej koalície pred voľbami opatrne podporili elektronické hlasovanie vo voľbách. Chrániť demokraciu, znamená chrániť schopnosť inštitúcií rozhodovať - aj zavedením elektronického hlasovnaia na diaľku.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

V Bratislave 15.4.2020

Výzva združenia Srdcom doma vládnym politickým stranám.

 1. Voliči v zahraničí sú v očakávaní, či sa Vláda SR zaviaže v programovom vyhlásení vládyzavedeniu možnosti voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách a či voľbu poštou umožní aj voličom na Slovensku. 

 2. Inštitúcie potrebujú dôveryhodný a bezpečný spôsob hlasovania, aby sa rozhodovania mohli zúčastňovať aj predstavitelia v karanténe, či nemocnici. Video ani email nie sú riešením. NR SR by sa mala pripraviť na situáciu, keď sa nakazí jeden alebo viac poslancov NR SR. Hlasovanie na diaľku, s podpisovaním hlasovkvalifikovaným elektronickým podpisom s využitím občianskeho preukazu s chipom, je tou správnou cestou. Vytvorili sme koncept takého riešenia a nazvali ho Qesadila (od QES: qualified electronic signature).

V marcových voľbách do NR SR volil zo zahraničia trojnásobný počet voličov v porovnaní s voľbami v roku 2016. Záujem o veci verejné medzi voličmi, ktorí cestujú, študujú alebo pôsobia v zahraničí, opäť dramaticky vzrástol aj napriek absencii informačnej kampane zo strany bývalej vlády. 

Voliči s trvalým pobytom v zahraničí veľmi výrazne preferovali strany novej Vlády SR, ktoré získali až 51% ich hlasov (v celkovom sčítaní dosiahli vládne strany “len” 45% všetkých hlasov) a ktoré sa pred voľbami zaviazali umožniť voličom účasť na voľbách zo zahraničia vo všetkých voľbách (dnes je možné voliť zo zahraničia len vo voľbách do NR SR). Oľano, SaS, Za ľudí opatrne podporujú aj zavedenie elektronického hlasovania aspoň v niektorých typoch volieb. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Aj voliči na Slovensku potrebujú voľbu poštou

Srdcom doma o.z., pred voľbami zisťovalopodporu rozšírenia voľby zo zahraničia u všetkých relevantných politických strán a v predvolebnej ankete položilo politickým stranám ešte jednu otázku: “Súhlasíte s tým, aby občania oprávnení voliť v tých ktorých voľbách, ktorí sú v čase volieb na území Slovenska, mohli využiť spôsob voľby poštou?” Zo súčasných parlamentných politických strán podporili tento návrh len Oľano, SaS, Za ľudí
 

Všetci voliči by mali mať rovnaký prístup k voľbám. 

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí sú hlasovacie lístky odlišné v každom obvode (jedno mesto môže byť rozdelené na niekoľko obvodov). To znamená, že volič v prípade hospitalizácie v inom obvode mesta alebo v inom meste, nemôže voliť ani do prenosnej urny, ak nemá hlasovacie lístky zo svojho obvodu. Voliči s pracoviskom mimo domovskej obce sa v čase volieb môžu nachádzať mimo svojho okrsku, čo im môže znemožniť účasť na obecných voľbách.

SkryťVypnúť reklamu

To, že sa volič v čase volieb nachádza mimo svojho bydliska, nesmie byť dôvodom na to, aby prišiel o možnosť voliť
 

Riziko kupovania hlasov a voľba v predstihu

Častým argumentom, ktorý sa používa ako zdôvodnenie toho, prečo zákonodarca voličom stále neumožnil voľbu poštou, je obava z obchodovania s hlasmi. To, že sa dnes obchoduje s hlasmi, pochopiteľne nepovedie k zrušeniu volieb. Ak je riziko protiprávneho konania relevantné, štát by mal proti nemu zavádzať také opatrenia, ktoré by tomu zabránili a nie konzervovať stav, ktorý také konanie umožňuje.

Riziko obchodovania s hlasmi je najväčšie v obecných voľbách, kde aj málo hlasov môže zaistiť víťazstvo. Riziko by sa výrazne znížilo, keby malo možnosť voliť väčšie množstvo voličov - v predstihu, prípadne elektronicky. Elektronické hlasovanie, ktorévoličovi umožňuje zmeniť jeho rozhodnutie, alebo ho celkom odvolať a ísť voliť osobne do volebnej miestnosti, by výrazne znížilo možnosť obchodovania s hlasmi, pretože “kupujúci” by si nemohol byť istý, či volič svoj hlas nezmení.

SkryťVypnúť reklamu

Možnosťou, ako eliminovať možnosť manipulácie s hlasmi na úrovni obce by bolo, ak by volič neposielal hlas poštou na adresu obce, ale na adresu MV SR. V špeciálnej komisii by sa hlasy pre jednotlivé obce spočítali a obec by ich musela zahrnúť do celkového sčítania.

Celé rozhodovanie o podobe volebnej legislatívy by malo začínať otázkou - ako zabezpečiť, aby sa mohli volieb zúčastniť všetci oprávnení voličiRakúsko umožňuje voľbu poštou vo všetkých voľbách a všetkým oprávneným voličom bez ohľadu na to, kde sa v čase volieb nachádzajú. Estónsko umožňuje voličom voliť osobne, poštou, na veľvyslanectvách, elektronicky - s počítačom a najnovšie dokonca s mobilom. Estónsko zaviedlo špeciálne SIM karty, ktoré obsahujú údaj o elektronickej identite majiteľa (niečo ako elektronický občiansky preukaz ktorým sa mobil identifikuje pri komunikácii s volebným systémom). 
 

SkryťVypnúť reklamu

Chráňme inštitúcie!

Pre zachovanie demokracie sú zásadné funkčné inštitúcie, mestá, obce, firmy. Aby boli funkčné, musia byť schopné rozhodovať. Do 7. apríla to znamenalo pre obce povinnosť organizovať verejné zasadnutia za účasti občanov. Dňa 7.4.2020 poslanci NR SR umožnili obciam a samosprávnym krajom dočasne neverejné zasadnutia: “ uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie ” a ”prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitíme-mailových adries poslancov”.

Podľa právnej analýzy, ktorú sme si dali vypracovať, tam kde sa akceptuje listinná podoba, musí byť akceptovaný aj dokument, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Takýto elektronický dokument môže byť prevedený aj do listinnej podoby tzv. zaručenou konverziou.

Video aj e-mail sú manipulovateľné. Aj veľmi populárne aplikácie poskytované spoločnosťami v západných krajinách môžu mať vývoj sústredený v rizikových krajinách z hľadiska bezpečnosti ako napr. ZOOM v Číne. Orientácia medzi nimi nemusí byť ľahká. V čase zvyšujúcej sa kvality deep fake videí rozhodne nemožno brať ako dôveryhodný dôkaz hlasovania video záber, ktorý dokážu hackeri manipulovať v reálnom čase

K hlasovaniu pomocou formulárov zasielaných pomocou e-mailov sa uchýlil 23.3.2020 ajEurópsky parlament. Odborníci však upozorňujú, že pri takomto zasielaní hlasov je veľkériziko manipulácie s hlasmi. Vďaka tomu, že hlasovania sú verejné, však každý hlasujúci môže overiť, či bol jeho hlas započítaný správne. Je otázne, či to tak budú robiť poslanci EP. U tajných hlasovaní by však taká možnosť nebola.

Už dnes môžu občania SR -držitelia eID napr. založiť firmu, predať nehnuteľnosť - cez internetovú službu Slovensko.sk. Dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom má dnes na Slovensku, ale aj v iných krajinách rovnakú váhu, ako dokument podpísaný písomne, pred notárom. Možnosti jeho využitia v dnešnej situácii rastú.
 

Qesadila hlasovací systém

Pred voľbami sme vytvorili online aplikáciu volby.srdcomdoma.sk, ktorá umožňovala požiadať o voľbu poštou, či hlasovací preukaz pred voľbami do NR SR 2020. 

Počas posledných dvoch víkendov (Hack The Crisi Slovakia a The Global Hack) sme vytvorili koncept softwarového riešenia Qesadila pre verejné hlasovanie, pri ktorom hlasujúci podpisuje každý svoj hlas pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu s využitím slovenského občianskeho preukazu s chipom. Kód aplikácie je k dispozícii ako open source zdarma.

Takéto riešenie by mohlo slúžiť zvoleným či menovaným predstaviteľom obcí, miest, neziskoviek, obchodných spoločností, akademických orgánov, inštitúcií, ale aj miestnym hlasovaniam, schvaľovaniu participatívneho rozpočtu obcí, aby sa zaistilo, že hlasovať budú len občania danej obce a každý z nich bude mať len jeden hlas. Qesadila umožní autorizované hlasovaniez karantény, nemocnice či pracovnej cesty, bezpečným a nespochybniteľným spôsobombez potreby osobného stretnutia

Tento tzv. proof-of-concept má slúžiť ako podnet pre zavádzanie moderných a bezpečných elektronických služieb na Slovensku. Koncept riešenia je k dispozíciina https://www.qesadila.com. Na jeho vývoji sa podieľajú dobrovoľníci - vývojári zo SR i ČR. Ukážka - demo jeho fungovania je dostupné vpodobe videa.

 1. Qesadila - aplikácia

 2. Demo - ukážka aplikácie

 3. The Global Hack site

 4. Dátový model

 5. Swager - API

 6. GitHub - kód

Zavádzanie alternatívnych spôsobov voľby vo svete

Riziká fyzického stretávania viedli Poľsko narýchlo k zavedeniu voľby s hlasovaním do poštových schránok (v jeden deň) v blížiacich sa prezidentských voľbách. [Zdroj:https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/547874-polski-poslanci-odmietli-korespondencne-hlasovanie-v-prezidentskych-volbach/]

USA majú do prezidentských volieb viac času (uskutočnia sa 3. novembra 2020), ale vláda už vyčlenila 400 miliónov amerických dolárov pre štáty USA na podporu bezpčnejšieho priebehu volieb. Rozhodnutie o tom, ako tento cieľ dosiahnuť, necháva vláda USA na samotné štáty. Diskutuje sa aj o výhradnej voľbe poštou. Už 28.4. si voliči vyskúšajú výhradne voľbu poštou v doplnkových voľbách v štáte Maryland, ďalšie štáty pripravujú rozšírenie voľby poštou pre všetkých voličov. 

[Zdroj: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-25/stimulus-bill-has-400-million-in-election-help-for-states]

Voľba poštou môže byť zásadná a rozhodnúť prezidentské voľby v USA. Aj keď to D. Trumpovi nevyhovuje, nemôže s tým nič robiť. Navyše prichádzajú stále nové podnety, ktoré môžu viesť k zvýšeniu podielu voličov, ktorí budú voliť poštou - napr. aby sa voličské lístky posielali vopred všetkým voličom aj bez toho, aby o to požiadali. Navyše 28 z 50 štátov USA už voľbu poštou povolilo všetkým svojim občanom a je medzi nimi aj šesť štátov, ktoré demokrati aj republikáni vnímajú ako štáty, ktoré by “tentokrát mohli voliť iného kandidáta ako minule” (Florida, Severná Karolína, Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin).

[Zdroj: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/04/voting-mail-2020-race-between-biden-and-trump/609799/]


 

Na záver

Vyzývame Vládu SR, aby do Programového vyhlásenia vlády zakomponovala rozšírenie možnosti voliť vo všetkých voľbách zo zahraničia a aby zvýšila dostupnosť volieb aj pre voličov na území Slovenska.

Doteraz bolo hlavným problémom zladiť si čas pre spoločné rokovanie, dohodnúť miesto stretnutia partnerov, zvolených predstaviteľov. Obrovské množstvo času tak ľudia míňali na presuny, formálne časti rokovaní. “Po Corone” už ostane tou podstatnou otázka: “do kedy je potrebné zaujať stanovisko k návrhu”, pretože rozhodnutie je možné poslať elektronickou formou bez potreby cestovania a osobného stretávania sa. Ak zvolení predstavitelia (či už obce, alebo NR SR) stihnú prerokovať viac, rozhodnúť o viacerých návrhoch, čas potrebný na prijímanie riešení sa zásadne skráti a množstvo rozhodnutí naopak zvýši. To povedie k tlaku na rýchlejšiu implementáciu zvyšujúceho sa množstva rozhodnutí. 

Od nápadu k realizácii mnohých opatrení trvá teraz počas krízy Vláde SR často len pár dní a to aj bez skrátených konaní vlády a parlamentu. Pandémia si vyžiadala rýchle rozhodnutia a vidíme, že rýchla implementácia je rozhodujúca. Spoločnosť by sa preto nemala vzdať efektívneho spôsobu rozhodovania s využitím moderných technológií. 

Tak, ako dnes používame Internetbanking, stále viac budeme používať aj elektronické služby poskytované štátom či tretími stranami. Veríme, že nová Vláda SR zvýši podporu využívaniu elektronických služieb pre občanov a firmy a Slovenská republika rýchlo dobehne moderné krajiny. 

Koncept elektronického hlasovania je efektívny, ekologický, lacnejší, znižuje riziko kupovania s hlasmi a bežný v moderných krajinách ako je Estónsko. Veríme, že pani Veronika Remišová, podpredsedníčka Vlády SR pre investície a informatizáciu, nadviaže spoluprácu s Estónskou vládou a implementovala veci, ktoré Estónci roky využívajú a sú bezpečné, overené, šetria občanom a firmám čas a peniaze. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Samuel Zubo

predseda Srdcom doma o.z.

https://www.srdcomdoma.sk

Viac o Srdcom doma o.z.:https://volby.srdcomdoma.sk/srdcom-doma-obcianske-zdruzenie.html

https://www.facebook.com/srdcomdoma

https://instagram.com/srdcomdoma

LOGO Srdcom doma >

LOGO Qesadila>

 

Samuel Zubo

Samuel Zubo

Bloger 
 • Počet článkov:  37
 •  | 
 • Páči sa:  2x

Pochádzam z Rimavskej Soboty, pôsobím v Prahe (ČR). V mladosti skaut a jaskyniar v SR. Mojou najväčšou inšpiráciou je 10 r. dcérka Barborka.V Prahe som vybudoval klubovňu a založil skautský oddiel, mobilizujem občanov SR v zahraničí pre pozitívnu zmenu na Slovensku v spolku Pražská kaviareň z.s. Od roku 2018 som predsedom združenia Srdcom doma o.z. ktoré presadzuje rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky typy volieb. Pred voľbami do NR SR 2020 sa nám online kampaňou Srdcom doma podarilo zvýšiť volebnú účasť zo zahraničia na takmer trojnásobný počet oproti roku 2016. Na hackathone EUvsVirus v apríli 2020, kt. sa zúčastnilo cez 20 000 účastníkov s 2100 projektami sa náš projekt Qesadila pre online hlasovanie s použitím eID umiestnil na 3. mieste v kategórii “Ochrana občanov a demokracie” (Protection of citizens & democracy). Zoznam autorových rubrík:  RegiónySrdcom domaSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu