Amazonský les má problém a volá o pomoc. Zatiaľ márne

Písmo: A- | A+

Ekologický význam tropických lesov sveta je neoceniteľný. Najroziahlejší tropický les je práve Amazónia. Jej osud je však veľmi neistý.

Medzi akútne hrozby nepochybne patrí odlesňovanie. Od roku 1978 prišla Amazónia o 750 000 km2 pôvodných lesných porastov (približne 20 % celkovej rozlohy). Hlavným dôvodom rozsiahleho odlesňovania sú priemyselné aktivity človeka a poľnohospodárstvo. Nie je to však, bohužiaľ, jediná hrozba pre tento neoceniteľný ekosystém, ktorý hrá dôležitú úlohu pri stabilizácii globálneho podnebia.

Amazonský les volá o pomoc

Čo predstavuje ďalšiu hrozbu pre Amazóniu okrem odlesňovania? Je to dlhodobý trend nedostatku vlahy. Amazonský dažďový prales je veľmi komplexný ekosystém, a v niektorých častiach prší prakticky každý deň, iné oblasti výkazujú pravidelnú ročnú sezonalitu zrážok a "sucho" sa tu vyskytuje každoročne. Takisto sú bežné roky, kedy je v priemere menej, alebo naopak viac zrážok, a na takúto prirodzenú variabilitu podnebia je Amazonský les takisto dobre prispôsobený,

Iná situácia nastáva, keď sa rovnováha začína vychyľovať. A zdá sa, že už sa tak deje, ako naznačuje analýza prebytkov a nedostatku vlahy v Amazónii:

Obrázok blogu
(zdroj: Richard Cicone)

Obr.1: Priestorové znázornenie vlahovej bilancie v Južnej Amerike za obdobie 1956 až 2015. Modrá farba znázorňuje veľmi vlhké obdobie (s frekvenciou raz za 40 rokov) a tmavočervená farba znázorňuje veľmi suché obdobie (s frekvenciou raz za 40 rokov). Roky vyznačené čiernymi štvorcami znázorňujú výskyt El Niňa (prerušovaná čiara ukazuje slabé až silné El Niňo, celá čiara ukazuje extrémne silné El Niňo). Od roku 2005 si môžeme všimnúť výskyt rokov s nedostatkom vlahy prakticky každý rok. (Zdroj: ISciences.com

V minulosti sa vyskytovali výrazne suchšie obdobia v Amazónii najmä v súvislosti s výskytom javu El Nino, ako tomu bolo napr. v rokoch 1958, 1983, alebo v 1998. Od roku 2005 však možno charakterizovať ako suchý až extrémne suchý prakticky každý rok, bez ohľadu na výskyt El Niňa! V rokoch 2005, 2010 a 2015 Amazóniu postihlo sucho, ktoré by sa minulosti objavilo každých 100 rokov! Znamená to, že nie je čosi v poriadku, a takýto, v skutočnosti zhoršujúci sa stav vodnej bilancie, nie je pre Amazóniu udržateľný. V zásade nám odkazuje: "Houston, máme problém."

Hlavná príčina: rast teplôt

Ako je možné vysvetliť rýchly trend "vysušovania" Amazónie? Existuje viacero dôkazov, že samotné odlesňovanie priespieva k poklesu zrážok, a s jeho pokračovaním by suché roky boli do polovice tohto storočia pravidlom. Zhodou okolností, keď došlo v roku 2004 k spomaleniu rýchlosti odlesňovania, došlo zároveň k nástupu suchých až extrémne suchých rokov. Okrem odlesňovania existuje totiž ďalší dôležitý faktor, a je ním rast priemerných teplôt v Amazónii:

Obrázok blogu
(zdroj: Richard Cicone)

Obr.2: Graf znázorňujúci plochu rozlohy Brazílie v %, ktorá je vystavená vplyvu extrémnych teplôt. Od roku 2000 su extrémne vysoké teploty pravidlom. (Zdroj: ISciences.com)

Kombinácia odlesňovania a rastu priemerných teplôt zrejme vytvorili stav, kedy nemusíme čakať na suché roky v Amazónii "až" do polovice tohto storočia. Ako dlho prežije Amazonský tropický les? Odpoveď nám čiastočne poskytuje prof. Antonio Nobre vo svojejvynikajúcej práci o stave Amazónie z roku 2014 (výsledky svojej práce zhrnul populárne v TED prednáške):

Vplyvom sucha, požiarov, a degradácie lesa, uprednostňovaný ekosystém v novom podnebí je savana na úkor lesa.

Aj keď rok 2015 postihlo Amazóniu jedno z najhorších súch v modernej histórii, prognóza pre rok 2016 je ešte horšia, ale v súlade s rýchlym vysušovaním oblasti v kombinácii s vplyvom El Niňa:

Obrázok blogu
(zdroj: Richard Cicone)

Obr.3: Prognóza vlahovej bilancie pre oblasť južnej Ameriky podľa NOAA. (Zdroj: ISciences.com).

Záver

Priemerné teploty na severnej pologuli sa dostali nad úroveň 2°C oproti predpriemyselnému obdobiu, a veľmi pravdepodobne aj nad úroveň maximálnych priemerných teplôt v priebehu celého Holocénu. V tomto kontexte je potrebné vnímať aj extrémne anomálie podnebia, ktorých "bezprecentnosť" nebude hodnotená v priebehu desaťročí či storočí, ale skôr v priebehu tisíc až desať tisícročí:

Posolstvo klimatickej vedy pre spoločnosť, zákonodárcov a verejnosť je nasledovné:sme v stave globálneho ohrozenia.

Skryť Zatvoriť reklamu