Prečo podporujem štrajk učiteľov (zamyslenie)

Písmo: A- | A+

Som Košičanka. A som aj učiteľka. Teda, aby som bola presná, som učiteľkou budúcich učiteľov. Neprekvapuje ma, že učitelia stoja na námestiach, že sme zvolili takúto formu vyjednávania na dosiahnutie svojich požiadaviek.

Pôvodne som túto úvahu chcela nazvať krátke zamyslenie etičky, učiteľky, ochrankyne prírody a zvierat. Ale na tom vlastne nezáleží. Učím, pripravujem na povolanie budúcich učiteľov etickej výchovy v kombinácii, ako by som teda mohla nepodporiť tento štrajk ako spôsob protestu? Témy späté s nespravodlivosťou, akoukoľvek diskrimináciou, nezodpovednosťou, či s neuznaním ma bytostne zaujímajú. Opakujem, vôbec ma neprekvapuje, že stojíme ako učitelia na námestiach, spolu s mnohými rodičmi, či študentmi - vysokoškolákmi a že sme zvolili takúto formu vyjednávania na dosiahnutie svojich požiadaviek.

Tento láskavý štrajk je reakciou na dlhodobo, skutočne dlhodobo neriešené problémy. Je len priamym dôsledkom toho, že sa v našej spoločnosti neudialo čosi veľmi dôležité a kľúčové. Neexistoval a stále neexistuje dialóg, aj keď to školské odbory prezentujú inak. Neuskutočnil sa. S učiteľmi nikto nekomunikoval. Aby sme mohli akékoľvek problémy riešiť, musíme komunikovať, musíme ich otvoriť z rôznych strán a perspektív, aby sme ich vedeli nielen identifikovať, ale správne pomenovať, určiť v nich problémové miesta, zadefinovať možné riešenia a alternatívy. Od roku 2012 slovenskí učitelia veľmi jemne, nežne, kultivovane a sofistikovane upozorňovali na situáciu v školstve, na svoje postavenie, na distribúciu zdrojov v školstve, ktorá sa nedá nazvať spravodlivou, na rôzne projektové kauzy v školstve, na nedostatočné ohodnotenie - nízke platy, na to, že zo strany morálnych a politických lídrov sa nedostáva ani školstvu, ani školám, ani samotným učiteľom primeraná pozornosť a starostlivosť. Volali po dialógu, snažili sa vstupovať do diskurzu s tými, v rukách ktorých je výkonná moc a teda aj kompetencia rozhodovať.

Učitelia vzali na svoje plecia ohromnú zodpovednosť a vstúpili do projektu ZMENY. Ale ich požiadavky sú oprávnené. Áno, oprávnené. Nevstúpili do tohto protestu len kvôli sebe. Školstvo potrebuje aj systémové zmeny. Demonštrácie skončili, ale učitelia naďalej štrajkujú. Aj kvôli svojim žiakom a študentom. Kvôli svojej škole a lokálne komunite. Viete že klesá kvalita nášho vzdelávania? Viete, že strácame konkurencieschopnosť v súťaži s inými? Viete aká je morálna kondícia našej spoločnosti? A žiak (dieťa) a študent (mladý človek) sa akoby stratil v súkolí formálneho vzdelávania, neužitočných poznatkov a vedomostí, v biznise „nakupovania kreditov“ v celoživotnom vzdelávaní.

Nebudem hodnotiť, či disponujeme, alebo nedispojeme v rozpočte potrebnými finančnými zdrojmi, skutočne nie som ekonóm, pravda. Ale ako etička registrujem empiricky aj morálne relevantné fakty súčasného stavu, preto viem, že sú to nedôstojné argumenty. Nedôstojné argumenty, keď uvážime ako netransparentne sa dnes hospodári nielen v školstve, aké finančné kauzy, či podozrivé tendre sa ukazujú a aké problémové miesta má súčasná prax. Sme svedkami, že prednosť dostávajú tie „zaujímavejšie projekty“, kde sú angažovaní a figurujú známi, prípadne, známych známi, bez ohľadu na to, kto je pri moci. Viem, verte mi, zažívam na vlastnej koži. A učiteľ si nakupuje v zvlastného vrecka pomôcky, knihy na sebarozvoj, zaplatí toner do tlačiarne, prípadne konferenciu. 

Aby bola naša krajina nielen úspešnou, ale aj akceptovanou a dobrou krajinou, potrebuje mať učiteľ sociálny status s ktorým sa spája uznanie, dôstojnosť, sociálna spravodlivosť. Aby sme boli spoločnosťou dobrou a múdrou, vzdelanou, ale aj uznanou a akceptovanou, potrebuje sa učiteľské povolanie dostať späť tam, kam patrí – na piedestál spoločnosti.

Preto Vám, milí a statoční učitelia, učiteľky, kolegovia zo základných a stredných škôl - sama za seba - vyslovujem hlboké uznanie a rešpekt. Pod Vašimi múdrymi a láskavými rukami rastú naše deti - budúca generácia - lekári, sestričky a opatrovateľky, budúci inžinieri, informatici a technici, ekológovia a manažéri, podnikatelia, úradníci, učitelia, politici, kuchári a hotelieri, jednoducho, všetci tí, ktorí budú nielen spravovať túto krajinu, ale vo svojej budúcej práci a profesii budú vytvárať dobrú prax a v osobnom živote žiť dobrý život. Takto ich totiž pripravujete pre život, to je vaše / naše poslanie.

PS: mimochodom, len jeden empirický údaj zo sveta školských faktov, týkajúci sa nielen kvality výchovy a vzdelávania, ale bezprostredne aj morálnej kultivácie a kondície našej spoločnosti. Viete, že za 25 rokov výučby predmetu „etická výchova“ sa neuskutočnil žiaden celonárodný empirický akčný výskum súčasného modelu, hoci teoretici už desaťročie signalizujú, že je potrebné ho revitalizovať, rekonštruovať, doladiť pre súčasné potreby? Máte pocit, že to so štrajkom nesúvisí? Ale súvisí... a ako.

Skryť Zatvoriť reklamu