Nový konšpiratizmus 2.

Písmo: A- | A+

Filozof Brian Kelley definoval konšpiračnú teóriu ako navrhované vysvetlenie nejakej udalosti ako dôsledku významného pôsobenia relatívne malej skupiny ľudí pôsobiacich v utajení... teória poskytuje vysvetlenie danej udalosti.

Oproti tomu nový konšpiratizmus odmieta tento cieľ. Nielenže neposkytuje žiadne vysvetlenie, nie je ani čo vysvetľovať. Vyhlasuje divné schémy, nie však ako, prečo, často ani nie kto za udalosťami stojí. Nezhromažďuje dôkazy, neexistuje dokumentácia dokazujúca dlhú reťaz manipulácií či zneužívaní, ktoré sú podstatou tvrdenia. Typickou formou nových konšpiratistov sú nepodložené tvrdenia. Nie je tu nič, čo by bolo potrebné vysvetľovať, žiadne nepriame dôkazy nezrovnalostí. Uspokojujú sa s vypúšťaním balónikov neopodstatnených tvrdení, ktoré nie je možné spojiť s ničím pozorovateľným v skutočnosti, ktorá nás obklopuje. Uráža to zdravý rozum. Typickým príkladom môžu byť prehlásenia, že niečo bolo "zmanipulované", alebo obvinenie "fake," či ako sa to u nás už zaužívalo - "fejk."

Fejkové správy, výsledky vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, fejkové oficiálne štatistiky, fejkové správy o počasí či klimatických udalostiach.

"Fake" nie je len obvinenie, že správa či hlásenie je nepravdivé - je to akýsi kód pre označenie manipulácie a falšovania s určitým zámerom, uskutočnené v tajnosti. Ukazuje na sprisahanie. Fejk nie je vecou chyby či omylu, ale zlého úmyslu. S každým použitím označenia "fake" konšpiratisti trvajú na existencii sprisahania za účelom výroby novinových správ, zosnovania falošných spravodajských hlásení a skresľovania dát - zámerne, nie náhodou. Ich odpoveďou nie je náprava alebo vyjasnenie skutočností: ich jedinou odpoveďou je "Fake!". Nič iné. 

Noví konšpiratisti niekedy vŕšia tvrdenia na tvrdenia, čo niekdy môže pripomínať vlastnosti klasickej konšpiračnej teórie: spájanie jednotlivých udalostí a nachádzanie ich tendencií. Niečo podobné robí QAnon, no o tom bude reč trochu neskôr.

Často používanou taktikou, nahrádzajúcou argumenty, dôkazy a vysvetlenia je klasické "Ja sa len pýtam..." kombinované s obyčajnými narážkami:

=V zdravotných záznamoch Hillary je niečo podozrivé...=  /Najzdravšia osoba v dejinách/
=V zdravotných záznamoch Hillary je niečo podozrivé...= /Najzdravšia osoba v dejinách/ 

Historik Timothy Snyder upozorňuje na nebezpečenstvo, že diskusia sa "presúva z verejného a poznaného k tajnému a neznámemu. Miesto snahy dať zmysel tomu, čo nás obklopuje, túžime po ďalších zjaveniach." Obzvlášť to platí o novom konšpiratizme, kde sa geometrickým radom množia tvrdenia o tom, že veci nie sú také, aké sa zdajú byť a možnosti ponoriť sa do temného neznáma sú v médiách a na sociálnych sietiach vždy poruke. Umelo vyvolané krízy sú vzrušujúce a zároveň ponúkajú možnosť úniku od nudnej, frustrujúcej a často márnej snahy o pochopenie známych, no zložitých problémov a politických požiadavok.

Nový konšpiratizmus takto nahnevaným mysliam ponúka okamžité uspokojenie z odvedenia nahromadenej energie určitým smerom, z možnosti hádzať slovné kamene aj keď len naslepo dookola. Čím nejasnejšie je obvinenie, tým vyšší stupeň dezorientácie, nedôvery a hnevu vyprovokovaného v cieľoch konšpiratistov. Jedným z najnebezpečnejších dôsledkov ich konania je práve dezorientácia. Charakteristické prvky - nepodložené tvrdenia, nejasné otázky a narážky - sa vyznačujú pružnosťou a neexistenciou zodpovednosti. Fráza "Veľa ľudí hovorí,..." môže zahrnúť stále sa rozširujúci priestor navzájom prepojených, alebo aj nie, sprisahaní a verejných nepriateľov. "Ja sa len pýtam..." umožňuje vyhnúť sa pripísaniu tvrdenia niekomu konkrétnemu. Konšpiračné tvrdenia môžu vznikať spontánne ako vtip v rádiu alebo anonymný post na nejakej okrajovej webovej stránke, ich autori sú väčšinou neurčití a neurčiteľní. 

Sila nového konšpiratizmu spočíva v tom, že netrvá na pravdivosti vlastných tvrdení. Stačí, aby boli "dosť pravdivé."

Republikánsky kongresman Bryan Zollinger na teóriu, že Demokratická strana nalákala bielych nacionalistov a antifašistických protestujúcich do Charlottesville v roku 2017, aby vyprovokovali násilné zrážky, povedal: "Netvrdím, že je to pravda, ale hovorím, že je to celkom možné."

Obrázok blogu

K tomu netreba nič dodávať. 

Pokračovanie: https://antonkovalcik.blog.sme.sk/c/557235/novy-konspiratizmus-3.html

Zdroj informácií: Muirhead - Rosenblum: A Lot of People Are Saying.

Skryť Zatvoriť reklamu