Správa týždňa: najnovší nezmysel Andreja Danka

Písmo: A- | A+

Po týždni pokračuje so správou, ktorú ste mohli prehliadnuť. Tentoraz o tom, že na Slovensku potrebujeme nájomné byty pre mladé rodiny, aj pre nedostatkové profesie. Určite však nepotrebujeme ďalší dankovský nápad.

SNS opäť prichádza s kazisvetskou myšlienkou. Chce “zaviesť pre spoločnosti nad 49 zamestnancov inštitút podnikových nájomných bytov a motivovať firmy na ich výstavbu zrýchleným odpisovaním. Také byty by sa mali zamestnancom po 10 rokoch odpredať. Legislatívny návrh majú predložiť na októbrovom rokovaní Národnej rady SR,“ píše Zuzana Kullová z Trendu

Podnikové byty znejú nostalgicky – veď za socializmu to tak bolo. Aj to znie pokrokovo – potrebujeme bývanie a zamestnávatelia potrebujú pracovnú silu. Problém je, že v praxi to nikomu nepomôže. Ani firmám, ani ľuďom, čo potrebujú bývať.

Na Slovensku takmer niet zamestnávateľov, ktorí sú takí veľkí a stabilní a zároveň takí zúfalí, aby utopili obrovské peniaze v ubytovaní pre malý počet zamestnancov. Už vôbec nie za podmienok, ktoré SNS navrhuje. Motivácia rýchlejšieho odpisovania je slabučká na to, aby sa pustili do bytového dobrodružstva.

Komplikovaný a zbytočný

Tento návrh je len ďalším zo série dankovských zásahov do slovenských zákonov, ktorý legislatívu bez pozitívneho účinku zneprehľadňuje. 

Posúďte sami: „Daňovník, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov ku dňu vydania stavebného povolenia, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, môže odpisovať budovy zaradené do odpisovej skupiny 6 počas doby odpisovania 6 rokov spôsobom podľa § 27, ak ide o vlastné budovy nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou slúžiace najmenej v rozsahu 70 % na ubytovanie zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi s kódom klasifikácie stavieb 112 a 113 podľa osobitného predpisu,106) v ktorých podlahová plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2. Ak k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nebudú súčasne dodržané všetky podmienky podľa prvej vety, určí sa odpis budovy pri použití doby odpisovania platnej pre odpisovú skupinu 6 podľa odseku 1. Pri vyradení budovy, pri ktorej boli uplatnené odpisy podľa prvej vety pred uplynutím desiatich rokov od začatia uplatňovania tohto ustanovenia, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi už uplatnenými odpismi podľa prvej vety a odpismi vyčíslenými podľa § 27. Na účely uplatnenia odpisov podľa prvej vety sa postup podľa § 22 ods. 9 písm. a) neuplatní v prípade, ak daňovník nedosahuje zdaniteľné príjmy z dôvodu uplatnenia § 5 ods. 7 písm. r).“ No nekúp to.

Obrázok blogu

Dá sa to, ale s rozumom

Slovensko potrebuje verejné nájomné byty. V programe BOD ZLOMU navrhujeme využiť pozemky vo vlastníctve štátu a správe Slovenského pozemkového fondu, ako aj zaviesť možnosť odpustenia poplatku za rozvoj pri bytových domoch určených na nájomné bývanie. 

Zároveň chceme reálne zaviesť program štátneho a samosprávneho nájomného bývania pre nedostatkové profesie vo verejnom sektore. V Bratislave, v Košiciach, v Žiline, ale aj iných centrách rastu chýbajú tisíce bytov pre učiteľov, sestry či policajtov. 

Pre mladých s podpriemerným príjmom zasa navrhneme zavedenie príspevku na bývanie, aby sa vedeli osamostatniť.

Skryť Zatvoriť reklamu