Architektúra a umenie

Kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne – Náboženská situácia

Daša Bezáková

Kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne – Náboženská situácia

V ranom stredoveku nadviazal Trenčín na kresťanskú tradíciu Veľkej Moravy, ktorej dokladom je prvá kamenná stavba na hrade a zároveň prvá sakrálna architektúra na území mesta Trenčín vôbec – predrománska štvorapsidálna rotunda sv. Svorada, datovaná do 9.-11.storočia.[1]  Z pôvodnej archipresbyteriálnej hradskej veľkofary, ktorej sídlo bolo na Trenčianskom hrade, sa už v priebehu 12.storočia vytvoril trenčiansky archidiakonát v rámci Nitrianskeho biskupstva. [2]

 • 11. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 291x
 • 1
Kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne – Historické pozadie

Daša Bezáková

Kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne – Historické pozadie

Architektúra nevzniká sama o sebe, ale je topograficky spojená s miestom, kde je situovaná, historicky s udalosťami, ktoré sa jej týkajú, s autormi, ktorí sa na jej vzniku podieľajú a v neposlednom rade plní i istú funkciu. Aký podiel má však poloha mesta Trenčín, jeho kultúrne a historicko-spoločenské pozadie na tom, že sa tu rozhodne prísť a usadiť istá rehoľa? Prečo si tu a na danom mieste vybuduje školu a kostol a čo pri tom zohralo rozhodujúcu úlohu?  Na to, aby sme hlbšie pochopili výsledok všetkých týchto hybných síl (alebo aspoň niektoré z nich), musíme sa predovšetkým vrátiť v čase do minulosti a nahliadnuť do dejinného sledu, oboznámiť sa so všeobecnou situáciou v danom prostredí, s ľuďmi, ktorí mali istý podiel na jej utváraní. Možno na tejto ceste nájdeme to, čo sme sa vydali hľadať, no pritom nám zostane určite ešte mnoho veci nejasných a skrytých.

 • 10. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 191x
 • 2
Kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne - Úvod

Daša Bezáková

Kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne - Úvod

Vzhľadom na to, že som v poslednom ročníku štúdia dejín umenia a kultúry, ani mňa neobišla diplomová práca. Jej tému som si vybrala sama a chytila ma natoľko, že som už pomaly nevedela skončiť s jej písaním :) Teraz je už odovzdaná a čakám na posudky. Jedná sa o veľmi zaujímavý objekt,  o ktorom má širšia verejnosť len malé informácie a preto som sa rozhodla aspoň časť svojej práce prezentovať.

 • 2. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 053x
 • 7
Skryť Zatvoriť reklamu