Vodná nádrž Cífer

Písmo: A- | A+

Vodná nádrž Cífer je lovný kaprový revír Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie v Trnave (revír 2-4600-1-1). Okrem kapra sa tu vyskytuje najmä lieň, šťuka, pstruh, ale aj zubáč, sumec, amur, pleskáč atď.

Prístup k vodnej nádrži je cez trhovisko na Námestí Andreja Hlinku.

Vodná nádrž Cífer
Vodná nádrž Cífer (zdroj: Dušan Caja)

História

Koncom marca 1966 pracovníci Melioračného družstva v Trnave začali budovať na južnom okraji Cífera rybník, ktorý mal primárne slúžiť miestnemu jednotnému roľníckemu družstvu na zavlažovanie pôdy. Približne dvojhektárový rybník sa dobudoval v roku 1967. Hodnota stavby vtedy predstavovala 567 465 Kčs. V roku 1974 sa dostal do užívania MsO SRZ Trnava.

Vodná nádrž Cífer bola prvýkrát zarybnená v roku 1975 a v nedeľu 13. júna 1976 sa tu konali prvé rybárske preteky.

V rámci akcie Z v roku 1984 postavili cíferskí rybári za pomoci MsO SRZ Trnava Dom rybárov (hodnota stavby viac ako 400 000 Kčs). V budove sa nachádza klubovňa a kuchyňa. O rok neskôr pokračovali rybári s úpravou okolia Domu rybárov a vodnej nádrže.

V blízkosti Domu rybárov je umiestnená socha svätého Petra, patróna rybárov – drevorezba od Vladimíra Tináka na murovanom pilieri. V nedeľu 5. mája 2013 sochu požehnal cíferský farský administrátor Jozef Schwarz.

Okolie

Miestni rybári sa o okolie vodnej nádrže príkladne starajú. V minulých rokoch rozšírili Dom rybárov (resp. strážny dom) o vonkajší prístrešok s posedením, pravidelne čistia a upravujú okolie vodnej nádrže, kde v roku 2019 pribudlo detské ihrisko a v roku 2020 viaceré drevorezby. 

Dolný mlyn v Cíferi
Dolný mlyn v Cíferi (zdroj: rodinný archív Evy Cisárovej-Minárikovej)

Stavidlo

Na Gidre v Cíferi a v miestnych častiach Pác a Jarná boli postavené v minulých storočiach štyri vodou poháňané mlyny: jeden v Jarnej, v Cíferi dva – Horný (tzv. Končitý) a Dolný – a jeden v Páci. Dolnému mlynu zabezpečovalo rovnomerný tok vody stavidlo vybudované na Gidre približne v polovici Horného konca (dnes Ulica Marka Čulena). Odtiaľ voda tiekla umelým vodným korytom cez pivovar až k Dolnému mlynu. V parku Veľkého kaštieľa bol sútok mlynského náhonu s Gidrou. V súčasnosti časť tohto bývalého mlynského náhonu zásobuje vodou VN Cífer.

Stavidlo na Gidre v Cíferi
Stavidlo na Gidre v Cíferi (zdroj: Dušan Caja)

Pramene a literatúra

Kronika obce Cífer zostavená Alexandrom Sýkorom

60. výročie založenia MsO SRZ Trnava. Trnava : MsO SRZ Trnava, 2017. 32 s.

Detské rybárske preteky s vysviackou sochy sv. Petra. In Cíferpress. 2013, roč. 23, č. 5, s. 2.

BAŘINKA, L. – DANIŠOVIČ, G. – SÝKORA, A. 1978. 25 rokov JRD Mier Cífer. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1978. 404 s.

NOVÁK, A. 1991. Ľudové staviteľstvo a ostatné pamiatky. In Cífer : vlastivedná monografia. Bratislava : Obzor, 1991. ISBN 80-215-0188-X, s. 122-157.

Skryť Zatvoriť reklamu