Pamätná kniha obce Cífer

Pamätná kniha obce Cífer (15) - Roky 1939 až 1943

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (15) - Roky 1939 až 1943

Posledné strany Pamätnej knihy obce Cífer, ktoré sú zapísané (teda s. 38a – 40a), venoval kronikár dejinám židovstva v Cíferi a záznamom z rokov 1939 až 1943. Nasleduje doslovný prepis kroniky s pôvodnou fotografiou z kurzu varenia v Cíferi z roku 1941.

 • 3. feb 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 597x
 • 0
Pamätná kniha obce Cífer (14) - Úspechy Cíferského speváckeho zboru

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (14) - Úspechy Cíferského speváckeho zboru

Vznik Slovenského štátu a koncerty Cíferského speváckeho zboru sú hlavné témy štrnástej časti Pamätnej knihy obce Cífer. Nasledujúci text je doslovným prepisom s. 36a – 37b tejto kroniky. V texte sú použité pôvodné fotografie.

 • 13. jan 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 919x
 • 0
Pamätná kniha obce Cífer (13) - Cíferské Vianoce vo vysielaní Čsl. rozhlasu

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (13) - Cíferské Vianoce vo vysielaní Čsl. rozhlasu

26. decembra 1938 vysielal rozhlas prenosom z Orlovne vianočné piesne a koledy v podaní Cíferského speváckeho zboru. Túto udalosť zaznamenal obecný kronikár v Pamätnej knihe obce Cífer (s. 34b – 36a). Pamätná kniha obsahuje aj text prednášky dirigenta CSZ a správcu školy Daniela Bullu o starých vianočných zvykoch, v ktorej opisuje ľudové obyčaje od adventného obdobia po Štedrý deň. Nasledujúci text je doslovným prepisom z kroniky.

 • 12. jan 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 917x
 • 3
Pamätná kniha obce Cífer (12) - Po Mníchovskej dohode

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (12) - Po Mníchovskej dohode

Mobilizácia, autonómia, vznik Národnej rady v Cíferi, založenie Hlinkovej gardy a zlúčenie všetkých politických strán sú udalosti, ktoré kronikár zaznamenal na s. 32a – 34b Pamätnej knihy obce Cífer. Nasledujúce riadky sú doslovným prepisom tejto časti kroniky.

 • 12. jan 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 823x
 • 0
Pamätná kniha obce Cífer (11) - Smrť Andreja Hlinku

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (11) - Smrť Andreja Hlinku

Na stranách 30a – 32a kronikár píše o smrti Andreja Hlinku. Tieto slová plné pátosu vám prinášame v doslovnom prepise aj s pôvodnými fotografiami použitými v Pamätnej knihe obce Cífer.

 • 7. jan 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 996x
 • 0
Pamätná kniha obce Cífer (10) - Pozemková reforma, bytové a kultúrne pomery

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (10) - Pozemková reforma, bytové a kultúrne pomery

Karol Zábrecký zaznamenáva na s. 27b – 29b Pamätnej knihy obce Cífer informácie o pozemkovej reforme, bytových a kultúrnych pomeroch, ale i o dvoch osobnostiach, ktoré v roku 1936 precestovali Cíferom. Nasledujúci text je doslovným prepisom tejto kroniky. Fotografie sú ilustračné.

 • 7. jan 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 003x
 • 0
Pamätná kniha obce Cífer (9) - Priemysel a doprava

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (9) - Priemysel a doprava

V deviatej časti obecnej kroniky opäť nazrieme na život Cíferčanov v 30. rokoch 20. storočia. Ceny obilia rástli, v obci boli štyrikrát do roka trhy, v letnej horúčave sa ľudia osviežovali v potoku a takmer nebolo domu, v ktorom by sa nevyšívalo. Nasledujúci text je doslovným prepisom Pamätnej knihy obce Cífer (s. 24b – 27b). Fotografie sú ilustračné.

 • 6. jan 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 019x
 • 0
Pamätná kniha obce Cífer (8) - Cintorín, kostol a školstvo

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (8) - Cintorín, kostol a školstvo

Mzdy nádenníkov, verejné budovy, kroj, cintorín, kostol, školstvo. Týmto a ďalším témam sa venuje kronikár Karol Zábrecký na s. 21a – 24a Pamätnej knihy obce Cífer z roku 1938. Prinášame vám doslovný prepis tejto časti kroniky. Použité fotografie sú len ilustračné a nepochádzajú z kroniky.

 • 5. jan 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 785x
 • 0
Pamätná kniha obce Cífer (7) - Bezpečnosť v obci

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (7) - Bezpečnosť v obci

Na ďalších stranách (18b – 21a) Pamätnej knihy obce Cífer z roku 1938 sa kronikár venuje témam Hasičstvo, Obecné osvetlenie, Poľovný revír, Nočná stráž a Krádeže. Doslovný prepis kroniky je doplnený fotografiami zo súčasnosti.

 • 4. jan 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 982x
 • 0
Pamätná kniha obce Cífer (6) - Cíferské výšivky

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (6) - Cíferské výšivky

Vzácne dedičstvo našich prastarých mám je ukryté v známej cíferskej výšivke. V roku 1937 vysielal rozhlas prednášku správcu školy Daniela Bullu o tomto jemnom a náročnom umení, ktoré kedysi preslávilo Cífer nielen v Európe, ale aj v Amerike. O rok neskôr túto prednášku zaznamenal Karol Zábrecký na stránkach Pamätnej knihy obce Cífer (s. 15a – 18b). Nasledujúci text je doslovným prepisom z kroniky. Fotografie použité v texte sú ilustračné. Sú prevzaté z článku: ZICHY, S. 1898. A felvidék hímző házi ipara. In Vasárnapi Ujság. 3. apríla 1898, roč. 45, č. 14, s. 221-228.

 • 2. jan 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 040x
 • 4
Pamätná kniha obce Cífer (5) - Úrady, spolky a iné

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (5) - Úrady, spolky a iné

Nasledujúce strany (s. 12a –  15a) Pamätnej knihy obce Cífer z roku 1938 obsahujú zoznamy úradov a spolkov v Cíferi, informácie o pošte a tzv. berné údaje. Zaujímavé sú informácie o prvých automobiloch v obci ako aj správa o zábavách. Z týchto záznamov vidíme (aspoň čiastočne), aký dopad mala na obec Cífer veľká hospodárska kríza.

 • 2. jan 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 789x
 • 0
Pamätná kniha obce Cífer (4) - Voľby a verejná správa obce

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (4) - Voľby a verejná správa obce

Notár a kronikár Karol Zábrecký zaznamenal na stranách 9b – 12a Pamätnej knihy obce Cífer údaje o voľbách v Cíferi z 20. a 30. rokov dvadsiateho storočia. Uvádzame doslovný prepis z pamätnej knihy.

 • 15. nov 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 0x
 • 0
Pamätná kniha obce Cífer (3) - Vznik ČSR

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (3) - Vznik ČSR

Na stranách 7b – 9a Pamätnej knihy obce Cífer opisuje kronikár udalosti z prvých dní po štátnom prevrate. Vendelín Jankovič túto situáciu komentuje: „Koniec vojny a vznik Česko-slovenskej republiky (...) neprešli bez vážnejších sociálnych otrasov. Pri ich vyvolaní, ako v mnohých iných mestách a obciach, boli demobilizovaní vojaci. (Cífer : Vlastivedná monografia. Bratislava : Obzor, 1991. s. 59) Nasledujúci text je doslovným prepisom Pamätnej knihy obce Cífer.

 • 13. nov 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 832x
 • 0
Pamätná kniha obce Cífer (2) - Prvá svetová vojna

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (2) - Prvá svetová vojna

Na ďalších stranách Pamätnej knihy obce Cífer (s. 5a – 7a) sa kronikár Karol Zábrecký vracia k udalostiam I. svetovej vojny. Nespomína sarajevský atentát, dátumy začiatku a konca vojny, či príčiny tohto konfliktu. Sústreďuje sa len na dopad vojny na Cífer a jeho obyvateľov. Nasledujúci text je doslovným prepisom pamätnej knihy. (Fotografie v texte sú ilustračné, v pamätnej knihe sa nenachádzajú.)

 • 11. nov 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 226x
 • 1
Pamätná kniha obce Cífer (1) - Založenie kroniky a úvod

Dušan Caja

Pamätná kniha obce Cífer (1) - Založenie kroniky a úvod

Na základe Vládneho nariadenia zo dňa 17. novembra 1932 bola každá politická obec povinná najneskôr do 1. júla 1933 založiť pamätnú knihu obecnú. Na túto povinnosť upozornil cíferské obecné zastupiteľstvo notár Karol Zábrecký. Stalo sa tak až v roku 1938. Obecné zastupiteľstvo prehlásilo, že založí pamätnú knihu a zvolilo za kronikára už spomínaného notára Karola Zábreckého.

 • 10. nov 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 217x
 • 0
Skryť Zatvoriť reklamu