Kronika rím.-kat. ľudovej školy v Cíferi (2): Školský rok 1941/1942

V druhej časti uverejňujeme doslovný prepis udalostí zo školského roku 1941/1942, ako boli zaznamenané v Kronike rím.-kat. ľudovej školy v Cíferi. Strany kroniky nie sú číslované a použité fotografie nie sú súčasťou kroniky.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Školský rok 1941-42.

sa začal dňa 1. sept. slávnostnými službami božími.

Cez prázdniny boly triedy dôkladne vyriadené a vymaľované. Spodné triedy boly vyfarbené na hladko a triedy na poschodí boly vzorkovane vymaľované. Do I. triedy a do sborovne boly kúpené nové kachle.

Cez prázdniny nastúpil kaplánske miesto v Cíferi 1. VII. 1941. Gejza Zimány, miesto Jána Vojtecha, ktorý bol preložený za administrátora do Malých Levárov.

Dňa 1. sept. na riadnej učiteľskej porade boly triedy zadelené nasledovne:

 

 

Chl.

diev.

spolu r. k.

I.

Gizele Timárovej

24

27

51

II.

Edite Rakúsovej

34

25

59

III.A

Danielovi Bullovi

16

15

31

III.B

Otílii Slovákovej

15

16

31

IV.A

Antónii Haštovej

15

16

31

IV.B

Štefanovi Benkovskému

19

13

32

V.

Ľudovitovi Tichému

32

28

60

VI.

Elemírovi Halászovi

22

11

33

VII.

Vítovi Rakúsovi

14

18

32

Ľudovít Tichý (1917 – 1994)
Ľudovít Tichý (1917 – 1994) (zdroj: rodinný archív Tibora Mernického)

Dňa 8. sept. 1941. narodila sa p. učiteľovi Benkovskému dcéra Daniela.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V mesiaci novembri bolo založené rodičovské sdruženie, ktoré sa pravidelne schádzalo každé 2 týždne. Behom zimných mesiacov na čas prestalo.

Dňa 1. nov. 1941 bola misiová akademia s nasledovným programom:

 1. Pieseň – Či čuješ.

 2. Reč – Gejza Zimány, kapláň

 3. Telef. rozhovor – dialog

 4. Japonské tance – dievčatá.

 5. Sólové spevy – Pozdravy detí z misijných krajín

 6. Sborová recitácia – Sigu

 7. Divadelný výstup – Chcem byť misionárkou.

 8. Pápežská hymna

Od dňa 26. XI. do 6. XII. mala dovolenú učit. Antónia Haštová, lebo jej umrela po krátkej a ťažkej chorobe drahomilovaná matka.

V mesiaci decembri učit. tunajšej školy pracovalo pri inventarovaní hnutelností a nehnutelností celej školy, pretože mala byť 20. dec. odovzdaná politickej obci.

V mesiaci decembri učiteľstvo tunajšej školy sa zaviazalo cez dobu 6 mesiacov dávať ½ % zo zákl. platu na vojnovú zimnú pomoc.

Skryť Vypnúť reklamu

Pamiatková slávnosť 20. výročia smrti P. O. Hviezdoslava bola v škole, kde si žiactvo vypočulo slávnostný školský rozhlas.

Sté výročie narodenia Andreja Kmeťa bolo deťom spomenuté v jednotlivých triedach p. triednymi učiteľmi. Pri čom boly spomenuté zásluhy jeho o založenie múzea v Turč. Sv. Martine.

Detský deň Vojn. pomoci zimnej Hlinkovou Slovenskou Ľudovou stranou bol prevedený v decembri a obnos 139.50 Ks bolo zaslané Okresnej starostlivosti o mládež v Trnave.

Vianočné prázdniny na našej škole sa začaly 21. dec a trvaly do 12. januára 1942. Tieto boly pre nedostatok kuriva výnimočne dlhé.

Hlinkova Slov. Ľud. str. v prospech zimnej vojnovej pomoci sosbierala sumu.... [pozn. suma nie je doplnená] Tieto peniaze HSĽS rozdelila medzi chudobných v dedine.

Skryť Vypnúť reklamu

Polročné prázdniny pre mimoriadne tuhé zimy a nedostatok kuriva boly od 1. febr. do 8. februára povolené MŠNO.

Po polročných prázdninách sa na našej škole ešte celý týždeň nevyučovalo pre nedostatok kuriva, takže sa začalo vyučovať len 16. febr.

Dňa 24. marca bol na našej škole na inšpekcii p. škôldozorca Eduard Oravský.

3 ročné jubileum nášho štátu bolo dôstojne oslávené. Dňa 13. marca o 10. hod. bol školský rozhlas, v ktorom prehovoril ku deťom p. minister šk. Jozef Sivák. Za tým nasledoval hold štátnej zastave, štátnou hymnou sa škol. rozhlas ukončil. V slávnosti sa pokračovalo s vlastným programom, ktorý bol veľmi bohatý a niektoré jeho body boly určené na slávnosť pre obecenstvo. Po školskej slávnosti bolo 13. marca voľno.

Skryť Vypnúť reklamu

14. marec sa začal slávnostnou omšou o 9. hod. O ½ deviatej nastúpila HG. a HM v Hlinkovom dome, odkiaľ za vedenia hlavných veliteľov vodcou a vodkyň pochodovala do kostola. Po svätej omši bola slávnosť v Hlinkovom dome s nasledovným programom:

 1. Hlinková mládež – spev – Kto za pravdu horí.

 2. Slávnosť zahájil komisár obce p. Am. Križan.

 3. Slávnostnú reč o význame dňa prehovoril Ľudovit Tichý učit. v ktorej krásnymi slovami vyzdvihol význam 14. marca pre Slovákov a boj Slovákov za slobodu v dávnych dobách až po utvorenie Slovenskej republiky.

 4. Prejav o význame dňa prečítal Ľ. Orlický ž. VI. tr.

 5. Sborová recitácia – Keď sa sloboda rodila – žiaci 6 a 7. tr.

 6. Sborová recitácia – Svätíme – žiaci V. tr.

 7. 3 básne príležitostné recitovali žiaci IV. V. VII. tr.

 8. Simbolické cvičenie s venčekami.

 9. Výstup III. tr. – Malý generál.

 10. Hymnická pieseň Bože čos ráčil.

 11. Štátna hymna, ukončenie slávnosti.

Veľkonočné prázdniny sa začaly 28. marca o 12. hod. a trvaly do 8. apríla 1942.

V rámci oslav 4. mája, zahrali žiaci rím. kat. ľud. školy divadlo „Zlatovláska.“

Reč o význame M. R. Štefánika mal Vít Rakús učit., v ktorej výstizne naznačil boj nášho bohatiera za naše oslobodenie počas svetov. vojny.

Dňa 14. mája oslávila naša škola 25 ročné jubileum biskupské, svätého otca Piusa XII. s nasledovným programom:

 Sborová recitácia IV.A tr. Kristov zástupca.

 || –||– V. tr. K jubileu sv otca Pia XII.

 Výstup so zvončekami: Zneju zvučia hlaholia.

 Pieseň: Nad hrobom Svätého Petra.

 || : Kristus víťaz.

Deň slovenskej rodiny. Z príležitosti oslavy zahrali žiaci rím. kat. ľud. školy divadelnú hru „Za hrdinom.“

Význam rodiny a jej úlohu veľmi pekne naznačila v príležitostnej reči učit. O. Slováková.

Báseň: Za matkou – recitovala žiačka IV.A tr.

Otília Slováková (1914 – 2005)
Otília Slováková (1914 – 2005) (zdroj: Archív RKFÚ v Cíferi)

V mesiaci máji 22. narodil sa p. učiteľovi Tichému syn Ľubomír.

Školský rok 1941-42 sa zakončil včašie 27. júna 1942.

Stav žiactva koncom šk. roku 1941-42.

Trieda

Počet žiakov

Chl.

dievčat.

I.

52

23

29

II.

59

36

23

III.A

31

16

15

III.B

29

13

16

IV.A

32

16

16

IV.B

29

16

13

V.

59

32

27

VI.

32

21

11

VII.

32

14

18

Dušan Caja

Dušan Caja

Bloger 
 • Počet článkov:  39
 •  | 
 • Páči sa:  6x

Zaujímam sa o dejiny môjho rodného Cífera a životné osudy jeho minulých obyvateľov - známych, ale aj tých menej známych. Okrem toho milujem hudbu a rád čítam. Zoznam autorových rubrík:  Z dejín CíferaPamätná kniha obce CíferŽidia v CíferiKronika ľudovej školy v CíferiNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu