reklama

Pamätná kniha obce Cífer (1) - Založenie kroniky a úvod

Na základe Vládneho nariadenia zo dňa 17. novembra 1932 bola každá politická obec povinná najneskôr do 1. júla 1933 založiť pamätnú knihu obecnú. Na túto povinnosť upozornil cíferské obecné zastupiteľstvo notár Karol Zábrecký. Stalo sa tak až v roku 1938. Obecné zastupiteľstvo prehlásilo, že založí pamätnú knihu a zvolilo za kronikára už spomínaného notára Karola Zábreckého.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Pamätná kniha obce Cífer zostavená v roku 1938 notárom Karolom Zábreckým je v súčasnosti uložená na Obecnom úrade v Cíferi. Hoci má kronika tristo označených listov, zapísaných je len štyridsať (posledný zápis je z augusta 1943). Napriek tomu ide o zaujímavý, dnes už historický text, a preto budeme postupne publikovať jej doslovné znenie. V prvej časti uverejňujeme texty zo strán 2a až 4b.

Titulný list Pamätnej knihy obce Cífer
Titulný list Pamätnej knihy obce Cífer (zdroj: Dušan Caja)

Založenie obecnej pamätnej knihy.

Prednášajúci notár oznamuje obsah vládneho nariadenia zo dňa 17. nov. 1932, čís. 169. Sb. z. a n., na základe ktorého musí každá obec do 1. júľa 1933 založiť obecnú pamätnú knihu. Keďže obec ešte nemá nariadením predpísanú pamätnú knihu, navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo vyslovilo sa usnesením o založení obecnej pamätnej knihy.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Usnesenie:

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prehlasuje, že týmto založí na základe spomenutého vládneho nariadenia obecnú pamätnú knihu. –

Voľba obecného kronikára. –

Prednášajúci obvodný notár oznamuje obsah §-u 4 vládneho nariadenia o obecných pamätných knihách, na základe ktorého je obecné zastupiteľstvo povinné zvoliť kronikára k vedeniu pamätnej knihy. –

Usnesenie:

Obecné zastupiteľstvo zvolilo na základe vykonanej voľby všetkými hlasmi pána Karola Zábreckého, zamestnánim ved. notára za obecného kronikára. –

Odmena obecného kronikára.

Prednášajúci notár prosí, aby sa ustálila na základe 3 §-u vládneho nariadenia o obecných pamätných knihách, výška ročného honoráru pre kronikára.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Usnesenie:

Zastupiteľstvo určí honorár kronikára dodatočne podľa vykonanej práce. –

Voľba obecnej letopiseckej komisie. –

Prednášajúci notár oznamuje obsah §.u 7. vládneho nariadenia o obecných pamätných knihách a žiada, aby bola zriadená obecná letopisecká komisia. –

Usnesenie:

Do obecnej letopiseckej komisie, ktorá má mimo starostu ešte dvoch členov, sú zvolení títo občania: 1. Ambróz Kupkovič a 2.) Štefan Kőszeghy. –

Obecný kronikár.

S vedením obecnej pamätnej knihy bol obecným zastupiteľstvom poverený Karol Zábrecký, vedúci notár v Cíferi, narodený 7. apríla 1896 v Malackách. Notársky diplom obdržal na prvom slovenskom notárskom naukobehu v Turč. Sv. Martine v roku 1919. Učinkoval na nasledovných miestách:

SkryťVypnúť reklamu
reklama

 Slov. Meder ako prid. notár. –

 Nitr. Žabokreky ako zástupca ved. notára. –

 Šala n/Váhom ako ved. notár 7 a ½ rokov. –

 Malacky ako vedúci notár 4 roky. –

 Cífer ako vedúci notár od roku 1931. –

Úvod.

Než by som započal pripomeniem v krátkosti čo vie o obci Cífer „Magyarország monografia – Magyarország vármegyéi és varosai“. –

Cífer je veľkou obcou ležiacou podľa povážskej železničnej dráhy, je sídlom obv. notariátu, má 177 domových čisiel a 1721 väčšinou slovenských obyvateľov, náboženstva r. kat.

Prvú stopu nachodíme v roku 1322, keď jedna úradna listina nitrianskej kapituly spomína ho ako Chifer, ako zdedený majetok Elefantiovcov. – V roku 1342 je tu majiteľom i rodina Tökölcséni-ho. V roku 1553 v súpisu domov je spomínaný ako majiteľ František Nyári, ktorému dlží 22 domových čísiel. –

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Koncom XVII. storočia bol Cífer malým mestom (mezőváros). –

Po rodine Nyáriho nasledovaly rodiny: Semsey, grof Bátthyanyi, baron Schlossberg, Horeck, Makripodári, Kerekeš, konečne rodina Zichy, ktorej cíferská vetev má odtiaľto svoje meno. –

Na počiatku minulého storočia boli tu pánmi gróf František Zichy, Karol Reviczký, Mikuláš Makripodári, Ján Farkaš, baron Ján Schlossberg, Ján Semsey, Jozef Misicz, Ján Hrabovský a Gašpar Somogyi, dnes však má tu väčší majetok gróf Pavel Zichy. –

V druhej polovici minulého storočia bol tu aj pivovar. –

Významnejšie ustanovizne sú tu: Kláštor mníšek rádu Sv. Františka, katolícky čítací krúžok, obecná úsporná sýpka, ľudovýchovná jednota, liehovar a chýrečný cíferský výšivkarský ústav, ktorý stojí pod dozorom jednoty opierajúci sa na protektorát arcikniežatky Izabelly a vedúcou toho je Maria Holosyová. –

Tento ústav má obzvlášť blahodarný vliv na celé okolie, lebo sedliacke dievčatá bývajúce na okoli, tu v ľudovom a umeleckom výšivkárstve, získaly vyššieho stupňa, umeleckého vzdelania. –

Podľa Mateja Bél-a staré meno obce, pre tunajší obzvlášť bohatý a ozdobný ľudový kroj, pôvodne Cifra by bolo bývalo. – To však je len domienka. –

V obci stojí veľkorysý kaštiel Pavla Františka Zichyho, ktorý nechála postaviť rodina barona Schlossberga, od ktorej ho odkúpil na počiatku minulého storočia Karol Zichy, nechál ho prestaviť a zväčšiť. Naposledy ho prestavali v roku 1890. –

R. kat. kostol obce bol v polovici XVII. storočia postavený. –

K obci náležia: pusta Boleház, Horný a Doľný majer. – Obec má vlastnú poštu, telegraf a nádražie. –

Dušan Caja

Dušan Caja

Bloger 
  • Počet článkov:  40
  •  | 
  • Páči sa:  8x

Zaujímam sa o dejiny môjho rodného Cífera a životné osudy jeho minulých obyvateľov - známych, ale aj tých menej známych. Okrem toho milujem hudbu a rád čítam. Zoznam autorových rubrík:  Z dejín CíferaPamätná kniha obce CíferŽidia v CíferiKronika ľudovej školy v CíferiNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

747 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu