Vzťah Cirkvi a štátu v Rusku - Záver

Písmo: A- | A+

V prvých rokoch vlády Vladimíra Putina neboli jasné vzťahy medzi Cirkvou a štátom, ktoré vznikli počas Borisa Jeľcina, sa aj tak nestali viacej konkrétnejšími, Cirkev sa stala viac lojálna k vláde, ale nestala sa viacej riadenou zo strany štátu. Politická moc v malej miere reálne používa Cirkev pre svoju legitimáciu, ale aj Cirkev dostáva od štátu skôr symbolickú, než reálnu podporu. Je veľmi známy model, podľa ktorého putinova vláda sa rozvíja smerom k autoritatívnemu režimu s pravoslávno-patriotickou ideológiou, a pravoslávna Cirkev ticho víta vývoj a ma nádej na návrat do revolučného postavenia Cirkvi.

 Newsru.com
Autoritatívne tendencie v putinovej vláde sú zjavné a ťažko povedať ako ďaleko dôjdu. Len čiastka politikov blízkych Putinovi podporuje túto líniu a ešte menšia časť otvorene vystupuje za zblíženie s Cirkvou a nutnosť pravoslávneho ideologického fundamentu pre štát. Sergej Pugačov, Georgij Poltavčenko, Peter Latišev, Viktor Kazancev a iní - vidia Rusko ako Bohom vyvolenú krajinu, tak ako si Boh vyvolil židovský národ – lenže títo ľudia politicky nedominujú. Patriarchia má podporu od mnohých úradníkov a politikov, lenže používa tieto vzťahy pre: ohraničenie katolíckej Cirkvi a iných náboženstiev, na ohraničenie iných pravoslávnych vyznaní, na dosiahnutie rôznych privilégií a na podporu zo strany štátu pre prístup k masmédiám. Ale aj vo všetkých vyššie spomenutých smeroch nie sú veľké úspechy. Také chovanie môže byť typické pre akúkoľvek náboženskú organizáciu a nielen pre RPC. Ale ono musí byť odsúdené, keď prechádza do náboženskej, alebo etnickej xenofóbie, alebo na priamu diskrimináciu. Táto pozícia patriarchie po pravoslavizácii celej krajiny je aj prirodzeným špecifikom Ruskej pravoslávnej Cirkvi, ktorá to vidí ako desekularizáciu spoločnosti. Hoci by si Cirkev priala zmeniť niektoré paragrafy konštitúcie, nechce dovoliť priame riadenie zo strany štátu, uvedomujúc si, že pri upevnení postavenia nebude mať možnosť vyhnúť sa manipulácií. Keď pozrieme na spoluprácu štátu a Cirkvi ako nezávislých ideologických centier, môžeme vidieť že od začiatku vlády Putina sa začína zblíženie ideológie Cirkvi a ideológie spoločenstva a štátu. Extrémny konzervativizmus Cirkvi je len odrazom jej marginálneho postavenia v spoločnosti. Dynamika pravoslávneho obnovenia išla spolu s obnovením Ruskej politickej ideológie. To sa prejavilo od začiatku putinovho obdobia v snahe konsolidácie spoločnosti a obmedzení slobody. Cirkev sa stala silou, ktorá veľmi ovplyvnila túto zmenu. V niektorom zmysle sa práve Cirkev stala inštitúciou, ktorá jemne cíti a usmerňuje spoločenský proces. Mechanizmus spolupráce Cirkvi a štátu nie je jasný. Niektorí sa domnievajú, že práve spoločnosť a štát oveľa viacej ovplyvňujú vnútorný život Cirkvi ako naopak. Posledné roky Cirkev sa pomaly, ale konkrétne dištancuje od akýchkoľvek liberálnych myšlienok, a v blízkej budúcnosti to bude veľmi ťažké zmeniť, ak to vôbec bude možné. Terajší Ruský štát zahŕňa v sebe najrôznejšie tendencie. Tento rozdiel tvorí aj určité subjektívne ťažkosti v štátno-cirkevných vzťahoch. Keď štát pôjde po ceste určenou Cirkvou, tak dá náboženským lídrom vidieť seba na čele spoločného pohybu. Štát samozrejme nemyslí na seba v úlohe vedeného a preto v budúcnosti bude vidieť RPC len ako jeden z druhoradých objektov politickej hry, ktorí podliehajú určitej politicko-technologickej manipulácii. Chcem sa úprimne poďakovať Janovi Szentkeresztymu a Tomašovi Pavlikovskému za pomoc pri preklade.
Skryť Zatvoriť reklamu