Divotvorný Kráľovský Chlmec - leporelo a dodržiavanie zmluvy

Písmo: A- | A+

Ak nerozumieš, tak si pozeraj obrázky. A o žiadnej snahe mesta o dodržiavanie morálky, charakteru a jednoduchej zmluvy

Tak ako som písal v predchádzajúcom blogu, navštívil som magistrát, aby som sa spýtal ako to bolo s našim festivalom.

Návšteva v pondelok 06.09.2021.

Primátor mal program. Najprv ho síce nemal, a naplánovali mi schôdzku o 10:00hod, ale 3 minúty pred ňou som sa dozvedel, že až vo štvrtok.

Tak som si medzitým podebatoval s prednostom MÚ.
Dozvedel som sa, že síce Fb nemá, ale vie že na sociálnej sieti klamem.
Dozvedel som sa, že neinformujem o úspechoch mesta.
Namietal som, že úspechy mesta sú propagované poväčšine na serveri Bumm.sk (ktorý je v maďarskom jazyku), alebo v mestských novinách, rovnako v maďarskom jazyku.

Už pred rokmi som žiadal mesto, aby mestské noviny vychádzali dvojjazyčne. Aby sa redakčná rada nerozhodovala za mňa, čomu mám rozumieť a čomu nie.
Odpoveď mesta bola že to nie je oficiálna tlačovina mesta. (Rozumej tomu: 80% článkov môže byť kľudne v maďarskom jazyku, lebo sa na to nevzťahuje tlačový zákon)
Nečakal som inú odpoveď. (respektíve čakal, ale bolo treba prejaviť aroganciu a moc vedenia mesta..) Že sa tým diskriminuje 20% obyvateľov slovenskej národnosti, je už vedľajšie.
S prednostom sme sa rozprávali vecne. Optimálnym riešením (aj keď rovnako arogantným) by bolo, keby aspoň ONLINE VERZIA vychádzala dvojjazyčne so všetkými článkami. teda aj maďarský aj slovenský jazyk.
Prednosta úradu ma ale prekvapil. Prednosta mestského úradu mi s plnou vážnosťou povedal, že si mám domýšľať podľa obrázkov. Obrázky tam sú..
Takže odteraz si budem mestské noviny čítať ako LEPORELO..

Stretnutie vo štvrtok 09.09.2021
Až prišiel deň schôdzky s primátorom.
Na nej som sa dozvedel tiež že som zlý a arogantný človek. Že moja spoločnosť porušuje zákony a nariadenia.. A ešte veľa vecí zo svojho súkromia.
nedozvedel som sa ale to, prečo som prišiel.

Ale najprv predslov.
Mesto Kráľovský Chlmec uzatvorilo zmluvu na organizovanie DJ festivalu. Uzatvorilo ju s občianskym združením Interregionálny výskumno rozvojový inštitút, ktorého predsedom je zástupca primátora mesta.
Mesto sledovalo uzatvorením zmluvy spoločný záujem na budovaní značky DJ festival.
Mesto sa na usporiadaní podieľalo aj priamo finančne, nakoľko organizátor dostal štadión za polovičnú cenu. (vlani ho dostal absolútne zadarmo, s komplet servisom)
A mesto zaviazalo organizátora aby dodržiaval určité protipandemické opatrenia. A ak niečo nebude v poriadku, tak to mal organizátor okamžite nahlásiť mestu..

Zaujímalo ma, či mesto ako spoluorganizátor akcie cíti nejakú morálnu zodpovednosť za to, že na podujatí neboli opatrenia dodržané.
Že nebola dodržaná zmluva. Zmluva medzi mestom a OZ.
To že neboli dodržané, bolo zjavné z videí (jedno z nich zverejnil aj predseda OZ, ale následne ho stiahol), aj z dostupných videí na sociálnych sieťach.

Prišiel som si pre odpovede na otázky či mesto cíti nejakú morálnu zodpovednosť, ak Mesto uzatvorí zmluvu so združením zástupcu primátora.
Ten sa zaviaže dobrovoľne dodržiavať určité podmienky, na ktoré sa ale vykašle. A všetko je v poriadku.

Chcel som vedieť odpovede na otázky, či mesto samo nejako konalo, ( v zmluve sa na sankcie za nedodržanie podmienok zabudlo) a ak má informácie či samo nejako zasiahlo a či bude nejako ďalej postupovať. (ja som na OZ trestné oznámenie podal)

Dozvedel som sa:
- že hlásené nedostatky boli, ale k správam MP sa dostať nemôžem, lebo na nich nemám nárok.
- že o incidente na konci festivalu mesto vie (napadnutie so zbraňou)
- a že vlastne je všetko v poriadku. Ako s financovaním, tak aj s pozadím. (Mesto napríklad spolutvorí značku, ale festival nepropaguje ani na svojej soc sieti a ani na svojej webovej stránke)
A ešte veľa detailov so svojho profesného a súkromného života, zo zdroja JPP (jedna pani povedala a nie Jožo Pročko pokúša)

Nedozvedel som sa:
- ako majú občania pozerať na fakt, ak Mesto uzatvorí zmluvu s OZ, ktorého predsedom je druhá najvyššia autorita v meste a tá zmluva sa oginoruje v podstatnej časti
- či mesto podniklo nejaké kroky (oznámenie OČTK), nakoľko vraj existujú správy a MP bola opakovane prizývaná na festival.
- aké bude ponaučenie do budúcna..

Bonusom bola neodpoveď na otázku: Ak mesto Kráľovský Chlmec organizuje akciu na zachovanie našej nemocnice a jej nepreradenie do nižšieho stupňa, prečo teda túto petíciu, na ktorú zvolávala tlačovku, nemá k dispozícii aspoň vo verzii na stiahnutie, na svojej oficiálnej webovej stránke.
Odpoveď bola: Na akej?
Našťastie sa asi primátor rozohnil a zjazdil svojho PR, pretože na ďalší deň, tam už petícia bola.

No čo už. Primátorovi mesta, ako štatutárnemu orgánu a zároveň autorite, ktorá by mala ctiť a dodržiavať pravidlá a ktorá požaduje dodržiavanie pravidiel od iných, svojich občanov , pravdepodobne nezáleží na tom, čo si myslia jeho občania. Možno mu nezáleží ani na tom, aby sa dodržiavala jednoduchá zmluva, ku ktorej zmluvné strany pristúpili dobrovoľne. Bolo by zaujímavé sledovať ako by sa staval k tomu, keby sme aj my, jeho občania začali ignorovať akékoľvek pravidlá a predpisy..

Stretnutie malo aj iné bonusy.. ale o tých až nabudúce

A ja si počkám, až vyjde nové leporelo a domyslím si, čo sa to v našom krásnom mestečku deje.

Skryť Zatvoriť reklamu