Nový zákon: Nebola Panna Mária pannou? (II. časť)

Mnoho ľudí verí v zázračné narodenie Ježiša, že dieťa vyšlo z Máriinho tela tak, že naďalej ostala z medicínskeho hľadiska pannou. Bolo to naozaj tak? Alebo si to ľudia vymysleli preto, lebo potrebovali odolávať klebetám, ktoré hovorili o nelegitímnom počatí Ježiša? A čo proroctvo, ktoré hovorí o tom, že „panna porodí syna“? To, či Mária bola alebo nebola panna sú len špekulácie. Je to otázka viery. Jedno vieme však isto. Proroctvo sa netýkalo Ježiša a iba mu ho priradili.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (57)

Pozrime sa napr. na učenie katolíckej Cirkvi:

Evanjeliové texty pokladajú panenské počatie za Božie dielo, ktoré prevyšuje každé ľudské chápanie a každú ľudskú možnosť: „To, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého“ (Mt 1, 20), povedal anjel Jozefovi o Márii, ktorá mu bola zasnúbená. Cirkev v tom vidí splnenie Božieho prisľúbenia daného prostredníctvom proroka Izaiáša: „Hľa, panna počne a porodí syna“ (Iz 7, 14 podľa gréckeho prekladu Mt 1, 23).

Evanjelia

Počatie Ježiša z Ducha Svätého sa spomína iba v Evanjeliách podľa Matúša a Lukáša.

V Evanjeliu podľa Matúša je však jeden dôležitý detail a o Ježišovom počatí hovorí hlavne preto, lebo Izaiáš prorokoval, že "panna" porodí syna menom Emanuel (Izaiáš 7, 14).

Píše sa Mt 1, 18-23:

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Skôr však, ako by sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť.
Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov."
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka:
"Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.

Ak cheme vedieť trocha viac, povedzme si kto bol Matúš. Matúš bol vraj colník a žiak Ježiša. Nie je však jasné, kto v skutočnosti napísal Evanjelium podľa Matúša, pretože prvým, kto nazval Matúša autorom tohto evanjelia bol v 2. st. biskup Papias. Evanjelium písal po grécky a nie po hebrejsky a autor sa opieral o grécke pramene.

Ako to v skutočnosti bolo s týmto proroctvom?

Apoštoli, napríklad aj Pavol, dôkladne skúmali Sväté písma a verili, že ich význam sa s príchodom Ježiša zmenil. Najmä Pavol začal vysvetľovať mnoho vecí zo Starého zákona po novom. Preto je možné, že aj proroctvo, ktoré sa vôbec netýkalo Ježiša, mu pripísali, aby sa zhodovalo s predstavou, že Ježiš sa narodil z panny.

Ak sa pozrieme na to, čo sa píše v Izaiášovi, tak tomu porozumieme viac (Iz 7, 10-16):

Hospodin dodal pre Acháza tieto slová: Žiadaj si znamenie od Hospodina, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí, či hore na výsostiach!
Acház však povedal: Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Hospodina. Potom prorok povedal: Počujteže, dom Dávidov! Či vám nestačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto sám pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého, lebo skôr, ako by ten chlapec vedel rozoznávať zle od dobrého, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš.

Pozrime sa na to bližšie.
Vieme, že Matúš písal v gréčtine o nepoškvrnenom počatí Ježiša a vo svojom evanjeliu cituje text zo Septuaginty (Septuaginta je grécky preklad Starého zákona z hebrejčiny).
V nej sa používa grécke slovo "παρθένος" (Parthenos, Panna), zatiaľ čo pôvodný hebrejský text má "עלמה" (almah) , čo znamená "mladá žena".

V Hebrejskej biblii mali iné slovo pre pannu - betûlâ (betulah).
Nález kumránských zvitkov potvrdil, že aj najstaršom zachovanom texte Izaiáša sa vo verši Iz 7, 14 sa píše o almah, mladej žene.

V biblickej knihe Izaiáš sa teda nepíše o panne ale o mladej žene. A samozrejme už vôbec nie o príchode Ježiša v ďalekej budúcnosti.
Izaiáš rozpráva o mladej žene, ktorá je tehotná a porodí syna. Ženou je zjavne mienená mladá manželka judského kráľa Acháza (715 - 690 pnl). Práve kráľovi Acházovi je dávané božie znamenie. Narodeným spasiteľom je Acházov syn a nástupca Ezechiáš (budúci judský kráľ cca.715 - 690 p. n. l.).
Izaiáš popisuje nielen narodenie Ezechiáša, ale aj jeho detstvo v čase, kedy na judské kráľovstvo útočí asýrsky kráľ a severné kráľovstvo Izraela.
Božím znamením bude skutočnosť, že útok Asýrie aj severného Izraela skončí skôr, než sa Acházov syn naučí zavrhnúť zlé a voliť dobré.

Detailnejšie to nájdete popísané tu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Isaiah_7:14,
http://myty.info/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007040007

Panna, či mladá žena? Ako je to v prekladoch

Preklady sa rôznia a je to dôležité vedieť ako to je. Musíme vedieť, či sa proroctvo môže týkať Ježiša alebo nie.

Používajú sa v prekladoch slová „mladá žena“, alebo „panna“? Hovorí sa o tom, či „je tehotná“, alebo „porodí“?

Pozrite sa, ako z týchto slov môže vyznieť proroctvo úplne iným spôsobom:
„Panna porodí syna“
„Mladá žena je tehotná a porodí syna“

Slovenský ekumenický preklad používa slovo "panna" a slovo „porodí“.

Slovo mladá žena používajú mnohé anglické preklady:

Verzia s komentárom (panna, alebo mladá žena):
Contemporary English Version, New American Standard Bible, New Century Version, New International Version, New Living Translation, Today's New International Version

Verziu so slovami - Mladá žena, ktorá bude tehotná a čoskoro porodí syna - používa:
New Life Version

Verziu so slovami - Mladá žena je tehotná a čoskoro porodí syna - používa: 
Common English Bible, Good News Translation

Príklad z CEB - Therefore, the Lord will give you a sign. The young woman is pregnant and is about to give birth to a son, and she will name him Immanuel (Mladá žena je tehotná a čoskoro porodí syna, a ona mu dá meno Immanuel).

Ako je to v hebrejčine podľa znalcov?

V hebrejčine sa slovesá nečasovali. Na určenie prítomnosti alebo budúcnosti je potrebné
vychádzať z významu okolitého textu. Preto je hebrejský text popisujúci tehotenstvo
mladej ženy prekladaný nejednoznačne, časom prítomným alebo budúcim.

Dôkladnú analýzu textu v českom jazyku nájdete tu: http://myty.info/storage/isa7,14.pdf

Ostala Mária pannou? Mal Ježiš bratov a sestry? Bola Mária Bohorodičkou a nepoškvrnenou?

To sú otázky o ktorých sa dá nekonečne dohadovať. Prečo je to však tak dôležité? Bolo potrebné zbožšťovať Máriu, volať ju Bohorodičkou a nepoškvrnenou?

Kedysi to bolo dôležité, pretože aj u starovekých národov Blízkeho východu bol kult Bohorodičky rozšírený (egyptská bohyňa Isis, babylónska Ištar, fenická Astarta) a tento kult pravdepodobne bolo potrebné nahradiť. Preto sa na konciloch týmto témam dôkladne venovali (prvý koncil na tému "Bohorodička" bol Efezský koncil v roku 431). 

Ako vždy, čomu veríte, je na vás. Vyjadriť sa môžete aj v diskusii...

Ľubomír Dobrovodský

Ľubomír Dobrovodský

Bloger 
  • Počet článkov:  80
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Fajn chlapík. IT developer, analytik, programátor, vyše 10 rokov v branži. Mám záľubu v literatúre faktu - religionistika, neuroveda, psychológia, mytológia, fyzika, dejiny atď. Rád čítam aj historické romány, fantasy, mýty a legendy. Vo voľnom čase sa zaujímam o beh, turistiku a občas aj bicyklovanie, či plávanie. Zoznam autorových rubrík:  Zo životaBiblia, viera a dejinySystémCestovanieMyšlienkyDobrovoľníctvoFikcia, recesiaKrátke príbehyCirkev svätého Svetového MieruPoéziaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

276 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
SkryťZatvoriť reklamu