Ozorovske džveredelko (2)

Zbiraľi me rendi - Fšeľijaki šmati - Naj vidza u švece, Jaki me bohati.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Davaľi nam ľudze, Co jim ňetrebalo. Poscihnutim z vojnuŠicko še pridalo.
Daco pre Koreju, Daco do Alžiru - Treňirki, košuľkiI z pereca dziru.
Na jar še zbiraloStare žeľeživo. Vičiscil še jarok, Žebi ňecik krivo.
Papira ňebulo - Ňebuľi reklami. Rozkladal še oheňV pecu z novinkami.
Po plotoch višeľi Plakati i hesla:Vecej mľika z kravi, Vecej kurka zňesla,
Ket bula drustevna. Sukromna cerpela.Propaganda bula V rukoch učiteľa.
Dzeciska poslaľi Hutorec z gazdami: -Podpišce do drustvaa ňestojce sami!
Šicko budze našo - poľa, žeme, statki...Ňenarobice še - Život budze sladki.
Hnaľi nas zos dvoraZ vidlami, z lopatu, A mi ucekaľi Kričaci na ratu!
Žarľi mandelinki Bandurki na poľu.Nahnaľi jich zbirac Calu našu školu.
Pre ľesnu spravu me Zbiraľi žaludzi.S caňistru na karku Ňichto ňezabludzil.
Cukrovka čekala, Bandurki v ješeňi...Zošidani gambi Od vitra boľeľi.
Boľel nas i chribet, Visichaľi dlaňi... Furt ľepši, jakebiMe še učic maľi.
Daľi nam zarobic Drustevne brigadi. Hrabaľi me šeno, Polňiľi še skladi.
Kombajni na poľu Porobiľi žňiva - Košiľi, mlaciľi SK-4, Ňiva...
Vecka na dožinkoch, Dze še ji i pije, Braľi me peňeži I naturalije. ..............................
Z berekiňi pipka, Ľisce zos orecha - Kuric u budaru - To bula pocecha!
Ocove kuriľi Ďetvi i bistrici. Mi jim kradľi špaki... Z remeňom po rici
Za to nas trestaľi Ocec i z maceru. To z nas vihaňaľiZakernu tuberu.
Oči vipuľene, Krucila še hlava.Dvojku zos chovaňa Za to škola dava. . .............................
Na Šveto roboti - Na peršoho maja - Pijoňjersku šatku Mac nam zavjazala
Na novu košuľu. Pejc korun do ruki.Starčilo to tedi Na dzešec nanuki.
Pristaviľi vľečkuAbo ve-tri-esku, Zametľi od zarna, Preložiľi desku...
Do Šečovec vežľi Sluchac referati.Zastavki, mavatka, Holubi, plakati...
Zahraľi nam himni, Mi vriskaľi hesla,Od hasičskej hudbi Tribuna še tresla.
Okolo obeda Bulo po paradze. Doma nas čekaľi Bandurki v zahradze.
Dakus nam šmerdzeľi Vedro i motika.No i dzeci muša Na robotu zvikac.
Zos lampijonami Bula sranda veľka. Na čoľe sprjevodu Išla učiteľka.
Od švički chopila Papirova lampa. Dakedi i vlasi Na hlave ofarkla. ........................
Ňeraz me še biľi - Šak me ňe dengľavi .Pritrafilo še i S kameňom do hlavi.
Z prevaľenej hlavi Cekla krev červena.Ňesanoval ocec Z nohavkoch remeňa.
Preboľelo, prešlo...Šak to ňe na dluho. Bandurki zbiraľi Dzeciska za pluhom.
Ňebula to haňba Pasc kravi či kozi. Na novim traktore Šofer nas povožil.
Dirgalo to z nami Po poľu, po draže.Na šeno še pavuz Na vože zavjaže.
Ket chlapec podrosnul A ňebul už mali, Medži sebe starši Takoho prijaľi.
Za parobka dzvihľi - Triraz podruciľi...Poplacil parobok, Paľenki vipiľi. .............................
Ket še dvojo ľudze Bočkaľi na platňe,Premjetačku zakril Zos kalapom Hantke.
"Frajir s frajirku polamaľi poscilku ,pod poscilku tri žabi, ta ju frajir ochabi!"
Dakedi premjetal Remeš zos Egreša.Šak kino ňe karčma, Tam ľudze ňehreša.
Dva korunki ľistok, Korunka pre dzeci. Ocec sebe mušel Odreknuc poldeci.
Vojaci z Viňičkoch Svoj aparat maľi - Na scenu pri karčmeKino premjetaľi.
Vojaci po ženoch I dzivčatoch hiňu!Ňejeden tu ostal, Založil rodzinu.
Prichadzaľi gu nam Herci z Braťislavi S pojazdnim ďivadlom - Naj še narod bavi.
Kulturu na valal! Dzvihac viďjek treba!Bez roľňika ňichto Ňebudze mac chľeba.
Ňeška bars vulgarni Umelci na slove. Bez roboti valal Ňemože mac love!
Šikovnich me maľi I mi svojich ľudzi - Ochotňicki suborKlasikoch pobudzil.
Dakedi estradu, Dakedi ďivadloMladi nacvičiľi. Starim dobre padlo.
Jednim scekla sliza, Druhi še zašmjaľi.Na malajišu nam Cigaňe zahraľi.
Tam na Vilijovim, Pod orechom starimI basa, i buben, I cimbali staľi.
Haňbiľi še chlapci Krucic z dzivčatami.Poparovaľi še Medži sobu sami.
Hraľi nam valčiki, Hraľi nam čardaše.Stalabanu travu I tak koza spaše.
Kus ňeskorši prišľi Tvisti - čarlestoniNa obid koscelňik Na dzvonoch zadzvoňil. .................................
Odpust me ľubiľi Pre hrižaci dziňi.Lupi, co zostaľi, Žarľi kozi, šviňi..
Chto mal paru korun, Ňis še co ja - to ja. Kupic moh perscinok, Kapsli do pištoľa,
Piščalku s piročkom, Šerdečko zos laski, Furkadlo, džveredloI svati obrazki.
Spomjenki na dzectvo, Vera, ňevihiňu. Babuško z motorom Vožil nam zmaržľinu.
Chto ňemal korunku, Dluho ňenarikal: Babuško prijal i Vajca zos kurňika. .............................
Večar na Andera, Či veľki, či mali, Do oblačkoch zarno Jarcovo rucaľi.
-Naj še dzivka oda!Parobok ožeňi! - Kričeľi me z drahiZo zarnom v kešeňi.
Ukradnuc kapurku - To še rachovalo!Rano ju trebalo Hľedac za valalom.
Dakedi u poľu, Dakedi u jarku.Sankac še chodziľi Dzeci na lazarku.
Ňichto ňepameta, Skadzi take zviki.Stavjaľi me maji, Vjazaľi pantľiki... ........................
Pribiraľi šviňi, Pribiraľi vepri. Tidzeň pred KračunomHral nas ohňik cepli.
Placil u valaľe Ňepisani zakon - Zabijac mušela Še šviňa z bodakom!
Narucaľi slami Okolo tej šviňiA zo švabľikami Slamu zapaľiľi.
Krupon še scahoval Štatu na topanki. Dvojpercentni urok Davaľi nam banki.
Dzeci še cešiľi Na uška, na chvoscik.Štamperľik rozohral, I pes še pohoscil.
Rodziňe, sušedom Odňeslo še meska. Šak vecka vraciľi. To ňe tak, jak ňeška.
Vitapjaľi šmaľec, Šoudri zaudziľi, Čereva od brudu Zos vodu vimiľi.
Smakovaľi škvarki I slaňinka v žime. Cholesterol ňebul Chorim na pričiňe. ............................
Mikulaš ňechodzil. Može že bul chori. Nahradu za ňoho Poslaľi dochtori.
Privežľi s Čukotki Sanki Dzeda Mraza.Ket mu žimno bulo, Ta še i namazal.
Darunki rozdaval U Dome kulturi. Od radosci dzeci Skakaľi zo skuri.
Mi mu zašpivaľi, Zarecitovaľi...Každi prišol šumňe Vištafirovani.
Ket me nacvičiľi, Bulo i ďivadlo. V tich časoch še iščeU veľkim ňekradlo. ...............................
Malý slovník veľkoozorovčiny:
Viňički - časť chotára pod lesom, povestná najmä vojenskou strelnicou malajiš - majáles stalabani - podupaný hrižaca dziňa - červený melón furkadlo - detská vrtuľka džveredlo - zrkadlo zmaržľina - zmrzlina jarec - jačmeň odac še - vydať sa kapurka - bránička rachovac še - rátať sa kešeň - vrecko na odeve Lazarka - kedysi kopček za dedinou, dnes takmer rovinka pantľik - stuha šoudra - šunka
(Pokračovanie nasleduje)
D r a g o jeseň - zima 2013/2014
https://www.youtube.com/watch?v=4YiSYs-GTYo

Prémioví blogeri

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu