Merať alebo nemerať kvalitu práce učiteľov?

Písmo: A- | A+

Nedávno prebehla médiami správa, že Ministerstvo školstva chystá projekt (z európskych fondov, ako inak), ktorým chce odmeniť „excelentných“ a začínajúcich učiteľov. Pre laickú verejnosť to bola tuctová správa, ktorá upadla do zabudnutia vzápätí po ďalšej. Medzi učiteľmi to zarezonovalo o čosi viac, ostatne veď ide o peniaze. Mňa skôr zaujala diskusia, ktorá riešila ako učiteľov hodnotiť a či ich vôbec treba hodnotiť. Tu je pár argumentov priaznivcov aj odporcov hodnotenia kvality práce učiteľa, ktoré som prebral z diskusie na FB:

„...učiteľ by mal byť zaplatený podľa toho ako učí a ako vie naučiť a nie za úspešné vypracovanie nejakého projektu...“

„...čo znamená "robí projekty". Robí projekt, pri ktorom sa skutočne deti niečo naučia alebo robí bezduchý karneval ? Učí mladších kolegov spôsobom "vždy sa to robilo takto" alebo "poď mi povedať aký máš pocit z mojej hodiny" ? Je najlepší, lebo má priemer 80% u detí v monitore?...“

„...neviem či sa dajú vypracovať nejaké spoločné spravodlivé kritériá najlepších učiteľov...myslím, že nie a potom mi z toho ďalej vyplýva, že sa len rozoštvú učitelia medzi sebou a že toto si môže niekto dovoliť len v školstve. Prečo to nezavedú aj v iných profesiách?...“

„...práca učiteľa je práca tvorivá a ako taká sa nedá zmerať, znormovať a hodnotiť sa dá iba ak s odstupom času .... ak vôbec, pretože výsledky práce učiteľa závisia od toľkých rôznorodých vplyvov a podmienok, že je to prakticky možné len veľmi ťažko...“

„...otázka je, čo ideme hľadať. Ak ideme hľadať filozoficky to, či učiteľ naučí alebo nenaučí, tak to nenájdeme, lebo možností je milión. Ak však vezmeme podľa čoho sa hodnotí úspešnosť lektorov v súkromnom sektore, tak je to spokojnosť so vzdelávacou aktivitou, využitie poznatkov v praxi, pocit obohatenia, prístup, referencie a pod...“

„...učiteľa je ťažké zhodnotiť, ale keď ide o žiaka, nevadí nám, že máme len 5 stupňov, ktoré väčšine detí menia život...

„...myslím, že sa nedá dávať do rovnosti hodnotenie práce žiaka a práce učiteľa ..... sú to diametrálne odlišné činnosti....“

„...ak dokážeme nájsť kritéria na prácu a kvalitu žiaka, tak musím dokázať nájsť aj kritéria na kvalitu učiteľa. Jedno vychádza z druhého a naopak...“

„...a čo keby sme išli hodnotiť všetkých a vo všetkých profesiách?! Začnime vládou........hodnotenie učiteľov školstvo nepozdvihne...“

„...ale pozdvihne. Nehodnotenie učiteľov je jedna z podstatných veci, ktoré školstvo radia mimo záujmu. Čo sa nehodnotí, nemá hodnotu... Navyše vládu hodnotia ľudia vo voľbách. Momentálne sa im asi páči. :-) Každopádne hodnotenie iných profesií je úplne bežné...“

„...antipatia pedagógov voči hodnoteniu podľa mňa skôr pramení z neznalosti metód na hodnotenie kvality. Skúsení personalisti v mnohých firmách tieto nástroje ovládajú. Problémom je, že už pri slovách "hodnotenie pedagóga" nabieha mnohým koprivka a mnohí ani nechcú pripustiť, že by učiteľ hodnotený mal byť. Pritom všetci vieme, že učitelia sú vo svojom prístupe, práci a výsledkoch odlišní...“

„...tu sa môžeš aj rozdriapať, ale v školstve stále na malých školách panuje kamarádenšaft. Môžeš mať akúkoľvek kvalifikáciu, ale aj tak ťa vyštve z miesta hocaký nekvalifikovaný...“

„...áno, ide o peniaze...a status, fajn. Čo sú učitelia ochotní pre to spraviť ? Aké percento učiteľov chodí voliť ? Aké percento učiteľov zvolí opäť blbca, ktorý konzervuje krajinu?...“

„...mimochodom .... našiel niekde, niekto nejaké pravidlá na hodnotenie práce učiteľa ? ...“

„...kolegovia, ktorí chodia permanentne neskoro na hodinu, vždy odovzdávajú veci poslední, sú výchovne nedôslední, neplnia si základné povinnosti sa potom vezú na rovnakej lodi s elitou, ktorá je v škole do tretej, robí projekty, akcie, súťaže, olympiády... To si myslím, že dobré nie je.... Ale ak je to lepšie ako vstúpiť do hodnotenia, tak nevadí...“

Cieľom pravidelného a systematického hodnotenia učiteľov nemôže byť vyšší plat. Cieľom musí byť: rozvíjať ich potenciál a motivovať stále k zlepšujúcemu sa výkonu a tak cielene a efektívne využívať ľudské zdroje pre rozvoj školy.

Aby hodnotenie splnilo svoj účel a prinieslo lepších učiteľov pre deti, učiteľom odborný rast a v konečnom dôsledku aj spravodlivejšie odmeny, musia byť splnené minimálne dve podmienky:

  1. Kľúčom k hodnoteniu učiteľov nemôžu byť formálne kritériá stanovené štátom, ale uplatňovanie vlastných kritérií kvality vypracovaných alebo akceptovaných vedením školy.

  2. Pri všetkej úcte k učiteľom a riaditeľom, implementáciu metód a stratégií hodnotenia učiteľov musia v školách realizovať odborníci z praxe (nie pedagogickej), ktorí s tým majú skúsenosti.

Áno, v konečnom dôsledku vždy ide o peniaze. Niekedy sa to nazýva aj investícia do ľudských zdrojov. Plošné zvyšovanie platov učiteľov alebo jednorázové „vianočné“ odmeny s dorazom: „pre všetkých rovnako“ však nie je investícia. Potrebujeme vedieť ako merať kvalitu práce učiteľa. Potrebujeme vedieť aké kompetencie rozvíjať u žiakov aby sa uplatnili na rýchlo sa meniacom trhu práce. Bez týchto poznatkov môžeme iba míňať peniaze, no nie investovať. Investícia sa musí oplatiť, musí priniesť vyššiu kvalitu, pridanú hodnotu. Má vláda takýto investičný plán?

Skryť Zatvoriť reklamu