Už mi neposielajte peniaze, pán minister.

Písmo: A- | A+

A tento poznáte: Google: Nájdem všetko! Wikipedia: Ja viem všetko! Facebook: Ja poznám všetkých. Internet: Bezo mňa, ste v prdeli. Elektrina: Tak sa upokojíme áno? !!!

Keďže na každom vtipe je trocha pravdy a pointa tohto je pravdivá celá - pán minister, už mi neposielajte peniaze na digitálne technológie. Oni totiž na svoju činnosť potrebujú elektrickú energiu. A je neviem, či budem mať čím zaplatiť účty za energie.

 Ministerstvo školstva zverejnilo normatívne príspevky na rok 2021. Prevádzkový normatív pre ZŠ na rok 2021 má hodnotu 252,45 €. Prevádzkový normatív pre ZŠ na rok 2020 mal hodnotu 253,93 €. Čítate správne, nepomýlil som sa. Prevádzkový normatív na rok 2021 je nominálne nižší ako bol prevádzkový normatív na rok 2020. Takto je to pri všetkých typoch škôl. Mimochodom miera inflácie dosiahla v roku 2020 hodnotu 1,9 %, takže reálne je pokles ešte väčší.

 Ako je to s potrebou peňazí pre školy pred časom pekne zhrnula Zuzana Zimenová –aj s analýzou dát: https://zimenova.sk/skoly-potrebuju-viac-penazi/

 Pripojme k tomu ešte citát zo záveru správy o hospodárení škôl, ktorú vypracovalo Ministerstvo školstva: „Pre oblasť financovania prevádzkových nákladov naďalej pretrváva problém s nedostatkom finančných prostriedkov. Školy poukazujú na prehlbujúce sa nedostatočné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a nedostatok finančných prostriedkov na úhradu nákladov za služby. Údaje, ktoré rezort získal zo SoH budú využívané pri kontrolnej činnosti jednotlivých subjektov, k podrobným rozborom a analýzam, od ktorých sa odvíjajú rozhodnutia finančného charakteru, ďalej tiež pri makroekonomických rozhodovaniach súvisiacich s regionálnym školstvom na úrovni rezortu.“

 Takže úradníci údaje podrobne rozobrali, analyzovali a prijali rozhodnutie, že školy dostanú na prevádzku ešte menej ako vlani.

 Možno na Ministerstve školstva pri tvorbe normatívov už počítajú s tým, že deti tento rok do školy nepôjdu a tak školy budú mať menšie prevádzkové náklady. Alebo do svojich výpočtov zahrnuli prebiehajúcu klimatickú zmenu a s ňou súvisiace oteplenie. Lebo normatív na teplo pre všetky pásma, síce mierne, ale klesol oproti roku 2020.

 Celkovo školy v roku 2019 podľa spomínanej správy o hospodárení minuli na prevádzku 314 257 899 €. Z toho 257 940 599 € bolo zo štátneho rozpočtu a 56 317 300 € z iných zdrojov. Takmer 18 % z prevádzkových nákladov musia školy hradiť z iných príjmov ako je normatív. Tento podiel bude aj v roku 2021 naďalej rásť. Je to dlhodobo neudržateľné.

 Koho to však trápi? Úradníkov na Ministerstve, učiteľov, riaditeľov? Myslím, že nie. A preto je to tak, ako to je. Zriaďovatelia ako majitelia budov nakoniec tie faktúry za energie a služby zaplatia. Veď čo iné im ostáva. Inak by ich elektrárne odpojili a tie digitálne technológie, na ktoré nám minister posiela peniaze každý polrok (a ďalšie prídu z plánu obnovy), by boli učiteľom a žiakom platné ako hadovi koleno.

Skryť Zatvoriť reklamu