Oznámkuj svojho učiteľa

Hodnotenie žiakov učiteľmi je samozrejmou súčasťou procesu vzdelávania v hádam každom školskom systéme. Čo sa však stane, ak sa z hodnotených stanú hodnotitelia a učitelia budú známkovaní svojimi žiakmi? Sme na to pripravení a povedie to k skvalitneniu nášho školstva, alebo práve naopak k ešte väčšej traumatizácii už dnes ubitého učiteľského zboru v slovenských kabinetoch? Skúsenosti s novou webovou službou nám už čoskoro prinesú odpovede. Aké sú pre a proti, načo sa tešiť a čoho sa obávať?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (134)

Bolo len otázkou času, kým si obdoba projektu Rate my Teachers z anglosaských krajín, ako USA, Veľká Británia, Kanada, Austrália alebo Nový Zéland nájde cestu aj na Slovensko. Oznámkuj učiteľa vzniklo v marci tohto roka a včera sa o webe rozprúdila živá diskusia na facebookovej skupine slovenských učiteľov. Predstavme si v krátkosti hlavné myšlienky projektu, ktorého cieľom je dať možnosť žiakom a rodičom hodnotiť učiteľov a tým poskytnúť spätnú väzbu vedúcu k zlepšeniu súčasného stavu nášho školstva.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Poslanie projektu opisujú jeho tvorcovia celkom zoširoka, pričom si dávajú vznešené ciele, ako napr.: OznámkujUčiteľa.sk je neziskový projekt umožňujúci výmenu názorov a skúseností o kvalite vyučovania jednotlivých učiteľov a škôl, ktoré žiaci a študenti získali počas štúdia. Okrem toho môže poskytnutá spätná väzba učiteľov motivovať, dokáže im pomôcť v ich ďalšom odbornom raste, pomôže rodičom a študentom pri výbere školy, pomôže riaditeľom a zriaďovateľom škôl poznať názory študentov, ale najmä poskytne zadosťučinenie najlepšie hodnoteným učiteľom, teda tým, ktorí odvádzajú aj napriek nepriaznivej situácii v slovenskom školstve vysoko kvalitnú prácu.

SkryťVypnúť reklamu

Ako učiteľ som vznik podobnej služby najskôr privítal, po kratšom zamyslení a preštudovaní si skúseností z krajín, kde funguje dlhšie, som však narazil na viacero pochybností. Myšlienka je správna a nedá sa jej nič vyčítať, samotná realizácia však silne závisí od schopnosti užívateľov aspoň v minimálnej miere objektívne hodnotiť a od ich kultúrnej, či emocionálnej vyspelosti. Keďže prácu učiteľov hodnotia žiaci, obavy sú namieste.

Povedie hodnotenie učiteľov žiakmi k skvalitneniu školstva, alebo skôr k traumatizáci učiteľov?

Ako to funguje?

Na webe oznamkujucitela.sk nájdete zoznam všetkých slovenských škôl a ich učiteľov, pričom môže ktokoľvek anonymne hodnotiť konkrétneho učiteľa v kategóriách, ako sú schopnosť naučiť, prísnosť, ochota pomôcť, zaujímavosť/zábavnosť a vzhľad/vystupovanie známkami od 1 do 5. Okrem číselného hodnotenia je možné hodnotiť aj slovným komentárom v ktorom napíšete stručné hodnotenie, alebo môžete k učiteľovi napísať aj niektorý z jeho vtipných výrokov.

SkryťVypnúť reklamu

Administrátori webu vyzývajú užívateľov rešpektovať slušnosť a zodpovednosť a riadiť sa podmienkami používania: Portál umožňuje vyjadriť vlastný názor, ktorý však musí vychádzať z osobnej skúsenosti a nemôže obsahovať informácie, ktoré sú v rozpore s Podmienkami používania alebo so zákonmi SR, zasahujú do práva na ochranu osobnosti podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka alebo ich možno kvalifikovať ako trestný čin ohovárania podľa Trestného zákona. Každý užívateľ nesie za svoje publikované názory, aj anonymne pridané, plnú zodpovednosť. IP adresy jednotlivých príspevkov sú zaznamenávané. Ústava SR v Čl. 26 zaručuje slobodu prejavu. Podľa Ods. 2 „každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ...“ Využite túto možnosť slušným spôsobom.

SkryťVypnúť reklamu

Vzájomné hodnotenie, cesta k zdravšej klíme v triedach?

Čo môže byť problémom?

Verím, že autori slovenskej verzie sa dostatočne oboznámili s problémami spojenými s fungovaním podobných služieb v zahraničí a posnažia sa predísť problémom, ktoré tam vzbudili vážne pochybnosti o význame a dopadoch hodnotenia práce učiteľov na webe. Kto by mal záujem o prečítanie si zahraničných polemík, má možnosť výberu viacerých diskusných vlákien (1,2,3). Potenciálne riziká zhrniem do hlavných bodov:

Neobjektívnosť hodnotenia, spôsobená viacerými faktormi, ako sú napr.:

 • neschopnosť detí posúdiť vhodnosť učiteľských metód, ktoré sa im dnes môžu zdať "otrasné", časom ich však budú vidieť úplne inak a možno ich aj spätne ocenia. Aj v prípade hodnotenia svojich rodičov tínedžermi by sme sa zrejme stretli s množstvom negatívnych reakcií, pričom z pohľadu dospelých, by sme dali jednoznačne za pravdu rodičom.

 • sklony detí hodnotiť pozitívnejšie prácu učiteľa, ktorý má nižšie nároky

 • náhle negatívne hodnotenie, ako reakcia na jednu situáciu ostáva na webe navždy s nemožnosťou neskoršej úpravy

 • žiaci hodnotia konkrétnych učiteľov v záujme "slobody slova" anonymne z dôvodu, aby sa predišlo ich trestaniu učiteľmi za negatívne hodnotenie. Zo skúseností z anonymných internetových diskusií všetci poznáme ich "kvalitu"

 • vyššia motivácia skôr haniť, ako chváliť z dôvodu "pomsty"

 • jeden a ten istý užívateľ môže hodnotiť jedného učiteľa opakovane

 • hodnotiť môže prakticky ktokoľvek - učiteľ môže negatívne hodnotiť neobľúbených kolegov, alebo si vylepšiť vlastné skóre

 • hodnotenie je neraz založené skôr na vzájomných sympatiách/antipatiách, ako na skutočnej kvalite práci učiteľa

Riziko "cyber šikany" učiteľov zo strany žiakov:

 • aj učiteľ je len človek a je nemožné, aby ho všetci milovali, administrátori nebudú na základe skúseností zo zahraničia schopní filtrovať komentáre, ktoré sa neraz zvrhnú do hanlivých označení, tieto komentáre budú viditeľné všetkým

 • pár "škaredých" komentárov môže poškodiť dobré meno učiteľa bez možnosti obrany

 • "triedny machri" sa budú predbiehať v písaní "čo najvtipnejších" komentárov v snahe ublížiť (zrejme si ani neuvedomujú silu slov) - učiteľ má rodinu, známych, má svoju hrdosť a nežije vo vákuu, podobné komenty mu môžu výrazne ublížiť

 • ako si učitelia "zasadajú" na žiakov, deje sa to aj v opačnom garde, výsledok môže byť katastrofálny

 • v zahraničí berú niektoré školy hodnotenia "vážne" a viaceré negatívne hodnotenia môžu učiteľom "zničiť kariéru"

 • v zahraničí zaznamenané bezpredmetné útoky na učiteľov so snahou im ublížiť

 • zvýšený stres učiteľov, ktorý môže viesť k ešte výraznejšej neobľúbenosti tohto povolania

Legálnosť a ochrana súkromia:

 • systém obsahuje mená všetkých učiteľov, ku ktorým sa môžu vyjadrovať anonymní užívatelia

 • v USA bol vedený súdny spor s prevádzkovateľom webu v snahe zrušiť ho, resp. obmedziť anonymitu užívateľov, pričom bol neúspešný - ochrana slobody slova vyhrala. Sloboda slova si však vyžaduje zodpovednosť a netreba si ju zamieňať so svojvôľou

 • príklady zo zahraničia poukazujú na problém, ani po žiadostí niektorých učiteľov na adresu prevádzkovateľa, neboli ich "profily" z webu odstránené

 • ak sa verejne hodnotia učitelia, prečo sa takisto nehodnotia aj úradníci, inštalatéri, právnici a iné profesie?

Aby sme predišli nedorozumeniu, netvrdím, že nápad verejne hodnotiť prácu učiteľov je principiálne zlý. V ideálnej spoločnosti by možno ozaj viedol k pochvale tých lepších a motivácii slabších. Nežijeme však v ideálnej spoločnosti a rovnako nie sú ideálnymi ani žiaci, ktorí nás majú hodnotiť. Chcel by som sa mýliť a svoje obavy z tohto článku označiť v budúcnosti za neopodstatnené a paranoidné, nad ktorými sa hodno len pousmiať. Ktovie, možno práve skrz verejné hodnotenie učiteľov sa aj žiaci hlbšie zamyslia nad ich profesiou, naučia sa, že aj kritizovať sa dá slušne a vecne, že pochvala neteší len ich, ale aj tých, ktorí ich vzdelávajú. Nechajme sa prekvapiť, službe oznamkujucitela.sk želám veľa šťastia, naplnenie jej cieľov a schopnosť rozprúdiť celospoločenskú diskusiu o stave školstva, ktorá by viedla k jeho skvalitneniu. V záujme žiakov, učiteľov, spoločnosti. Spoločnosti, v ktorej si budú žiaci vážiť učiteľov a učitelia žiakov. Podobne, ako to robí Rita Pierson, klobúk dole pred touto Pani učiteľkou.

PS: Ak sa pýtate prečo píšem o oznamkujucitela.sk a zároveň mám obavy, vždy je lepšie o veciach hovoriť, ako o nich mlčať, alebo ich ignorovať.

PS2: Poprosím vás o vaše postrehy alebo názory k téme v diskusii pod článkom.

PS3: Téme sa venuje aj článok na blogu Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR, pričom prináša viaceré v mojom článku nespomenuté informácie.

PS4: Ako dodatok uvádzam, že verejné hodnotenie už zasiahlo aj iné profesie, napr. lekar.sk, alebo rozsudkyodetoch.sk.

Dôležitý doplnok k pôvodnému textu:


Portál oznamkujucitela.sk pozastavil svoju činnosť o čom informuje na svojej adrese nasledovným oznamom: Vyhrážky a zastrašovanie zo strany učiteľov pochovali portál. Úprimne sa čudujem, lebo mi neprichádza na um žiadna forma vyhrážok, tobôž nie zastrašovania. Viem len o krokoch Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR, ktorá sa snažila dopátrať k prevádzkovateľovi s niekoľkými otázkami a pripomienkami. O vyhrážkach nemožno byť ani reči. Páni prevádzkovatelia mali svoju ideu pred spustením zrejme prekonzultovať s učiteľmi a právnikmi, predišli by zrejme takýmto patetickým koncom.

---

Zdroje obrázkov s licenciou creative commons:

1) www.flickr.com/photos/lord_yo/3611750710/sizes/o/in/photostream/

2) www.flickr.com/photos/lord_yo/3542551461/sizes/o/in/photostream/

3) www.flickr.com/photos/lainmoon/31174020/sizes/z/in/photostream/

Peter Farárik

Peter Farárik

Bloger 
 • Počet článkov:  258
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Učiteľ geografie, ktorý už viac neučí ako učí. Čerstvý otec. Bystričan žijúci vo Zvolene. Milovník cykloturistiky, ktorý už rok nesedel na bicykli. Konštruktívny rýpal. Autor a správca webu pre lepšiu geografiu - www.lepsiageografia.sk. Zoznam autorových rubrík:  KvízyNezaradenáPotulkyCyklopotulkyŠkolstvoŠkola hrouGeografiaZamýšľaniePseudorecenzieEkológiaVysmrkané básneHaiku a kvázihaikuPoviedky a povedačky

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

723 článkov
SkryťZatvoriť reklamu