Strelné zbrane a kriminalita na Slovensku alebo prečo si dať pozor na bývalé priateľky

Rozhodol som sa preskúmať viaceré otázky týkajúce sa kriminality na Slovensku, ktorá súvisí so strelnými zbraňami.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Konkrétne som preskúmal dostupné rozhodnutia súdov, ktoré rozhodovali o treste za trestný čin Nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v zmysle § 294 a § 295 Trestného zákona. Rozhodnutia som vyhľadával cez www.otvorenesudy.sk a dokopy som ich prešiel 71. Tiež som si z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyžiadal viaceré štatistiky týkajúce sa strelných zbraní. Vybral som niekoľko zaujímavostí. 

Podomácky upravované zbrane

Prekvapilo ma, že na Slovensku sú relatívne často podomácky upravované zbrane a to vrátane vzduchoviek, ktoré sú prerábané na funkčné zbrane. Na druhej strane je nutné povedať, že len výnimočne sa objavujú rozhodnutia (3 zo 71 analyzovaných rozhodnutí) týkajúce sa expanzných zbraní, ktoré by mali byť opätovne prerábané na funkčné zbrane – samopale. V tomto kontexte sa problém expanzných zbraní nejaví taký akútny, ako bolo v médiách prezentované.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčastejší trest

Najčastejší trest je podmienečný trest odňatia slobody na 2 až 3 roky s podmienkou okolo 3 – 4 rokov. Takýto trest dostanú často aj páchatelia, ktorí držali doma viacero zbraní a to vrátane zakázaných zbraní (rôzne samopale), dokonca aj takí, čo držali doma granáty a tiež i tí, čo zbrane nelegálne predávali. Máloktorý páchateľ dostal nepodmienečný trest odňatia slobody. Skôr som zbadal trend, že ak niekto má doma výbušniny a trhaviny, v uvedených prípadoch súdy skôr pristúpia k uloženiu nepodmienečného trestu. Je tiež nutné povedať, že peňažný trest sa udeľuje len výnimočne, hoci takýto trest je veľmi rozšírený v západnej Európe a trendom by malo byť, aby bol aj v našich končinách častejšie využívaný. 

SkryťVypnúť reklamu

Odsúdenie za držanie jedného náboja

Je tiež nutné upozorniť, nie každý to vie, že aj nedovolené držanie streliva do strelnej zbrane (čiže nielen držanie samotnej zbrane) predstavuje trestný čin. Existuje dokonca prípad - vec vedená na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 3T/131/2012, kedy bol páchateľ odsúdený za jeden náboj, ktorý držal u seba šesť dní, pričom dostal na základe dohody o vine a treste 8 mesačný trest odňatia slobody za skutok, ktorý znie takto:

„dňa 2.2.2012 našiel v Seredi, pod mostom vedúcim ponad rieku Váh do Šintavy, jeden náboj kal. 9 mm Luger, zn. Selier&Bellot, ktorý potom prechovával u seba až do 8.2.2012, kedy ho dobrovoľne vydal vyšetrovateľovi policie,“

SkryťVypnúť reklamu

Našli ste zbraň? Hneď to hláste.

Na Slovensku už bol odsúdený (2 roky podmienka) páchateľ za to, že držal zbraň po dobu jedného dňa – išlo o vec vedenú na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 1T/65/2014 a skutok bol vymedzený takto:

„dňa 02.11.2013 našiel na roly pri Košútoch zbraň, ktorú následne zobral domov a odložil ju do skrine na dvore rodinného domu č. XXX v obci Kajal, kde ju bez povolenia držal do dňa 03.11.2013, pričom expertíznym skúmaním bolo zistené, že ide o samonabíjaciu pištoľ českej výroby, značky ČZ vzor 50, kaliber 7,65 mm Br., výrobné číslo C21309 so zásobníkom, v ktorom bolo 6 kusov nábojov kaliber 7,65 mm Browning, uvedená zbraň je v zmysle zákona číslo 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive zakázanou zbraňou, 6 kusov nábojov je v zmysle zákona číslo 190/2013 Z.z. strelivom,“

SkryťVypnúť reklamu

Pozor na bývalé priateľky

Existuje prípad, kedy bývalá priateľka odovzdala zbraň v rámci zbraňovej amnestie, jej bývalý priateľ však bol za uvedené odsúdený (trojročná podmienka) – vec vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 2T/83/2015:

„v presne nezistenom čase roku 2006 do dňa 08.01.2015 zadovážil krátku guľovú zbraň značky Frommer Stop, výrobné číslo 120783, kaliber 7,65 mm Br. So zásobníkom a 2 kusy nábojov a túto bez povolenia prechovával, pričom predmetnú zbraň dňa 08.01.2015 odovzdala v rámci zbraňovej amnestie na Obvodnom oddelení Policajného zboru Trenčín jeho bývalá družka L. L., bytom M. L., L. č. XXX, ktorá ju našla dňa 22.12.2014 pri upratovaní svojho bytu v M. L. pod vaňou v papierovej krabici,“

Koľko legálne držaných zbraní vlastne na Slovensku máme?

Na túto otázku mi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nevedelo dať odpoveď ani na základe infožiadosti. Dozvedel som sa však počet vydaných zbrojných preukazov za jednotlivé roky, avšak ani tento počet nemusí byť presný, keďže ministerstvo v týchto počtoch nevie rozlíšiť, ak bol niekomu vydaný zbrojný preukaz dvakrát. Z dostupných informácií však viem zostaviť tabuľku, či za ostatné roky stúpa alebo klesá počet vydaných zbrojných preukazov pre skupinu A, teda na nosenie zbrane a streliva a teda, či viac ľudí má právo nosiť so sebou zraň.

Zbrojné preukazy
Zbrojné preukazy 

Ako možno vidieť v ostatných rokoch je počet vydaných zbrojných preukazov vyšší, je však porovnateľný s rokmi 2004 až 2008. 

Aký majú strelné zbrane vplyv na kriminalitu na Slovensku?

V roku 2015 bolo za násilnú kriminalitu stíhaných 4788 osôb, pričom v 69 prípadoch sa vyskytovala strelná zbraň (štatistika nerozlišuje či išlo o legálnu alebo nelegálne držanú zbraň). Teda strelná zbraň sa vyskytla v 1,44 % prípadov násilnej kriminality.

V roku 2010 bolo za násilnú kriminalitu stíhaných 6318 osôb a strelná zbraň sa vyskytla v 142 prípadoch, čiže v 2,2 % prípadoch. 

Rok 2005 – stíhaných 9953 osôb, pričom v 179 prípadoch bola použitá strelná zbraň, čiže v 1,79 % prípadoch.

Rok 2010 – stíhaných 12669 osôb, pričom v 217 prípadoch bola použitá strelná zbraň, čiže v 1,71 % prípadoch.

Z uvedeného vidno, že v prípade násilnej kriminality sú strelné zbrane len veľmi málo využívané.

Z dostupných štatistík možno tiež konštatovať, že strelné zbrane sa najčastejšie používajú v prípade lúpežných prepadnutí, pri nebezpečnom vyhrážaní a v prípade vrážd, avšak ani v prípade vrážd nemožno hovoriť, že by väčšina vrážd bola spáchaná strelnou zbraňou.

Kuriózne prípady

Najkurióznejší prípad, s ktorým som sa stretol pri študovaní problematiky strelných zbraní bol muž, ktorý si podomácky vyrobil zbraň, strelil si do hlavy, prežil to a bol odsúdený za nedovolené ozbrojovanie. Žiaľ zdroj k uvedenému sa mi stratil.

Ďalší zaujímavý prípad – muž si strelil do ruky a bol odsúdený. Vec bola vedená pred Okresným súdom Trenčín sp. zn. 1T/75/2014, pričom páchateľ dostal dvojročnú podmienku:

„od presne nezisteného obdobia do 25.02.2014 si obstaral samonabíjaciu pištoľ belgickej výroby zn. Browning „Baby“, kaliber 6,35 mm Br., výrobné číslo 1205 so zásobníkom, spoločne s 26 kusmi nábojov so stredovým zápalom kalibru 6,35 mm Browning, s celoplášťovými strelami od výrobcu Sellier&Bellot, Česká republika a tieto bez povolenie prechovával, pričom dňa 25.02.2014 nezisteného času si neopatrným zaobchádzaním s touto pištoľou strelil do svojej ľavej ruky“

Jeden chlapec zas našiel mínu, zobral ju do školy a následne mu vybuchla. Vec bola vedená na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 4T/97/2014. Chlapec dostal podmienku na 18 mesiacov za:

„dňa 3. apríla XXXX v oblasti kopca H., v katastri mesta R., našiel na strome položenú rumunskú delostreleckú mínu kalibru XX mm podchádzajúcu z vojnového obdobia, túto ale hneď nezobral, ale na internete si zistil, čo to je a dňa 5. apríla XXXX sa vrátil na uvedené miesto a v čase okolo XX.XX hod. zobral mínu domov do domu v R., ul. D. XXXX/X, kde ju doma v dielni, ktorá je vedľa domu, rozobral, pričom z míny odkrútil zapaľovač a telo míny ukryl do vedra pri šope, následne zapaľovač rozobral na dve časti a obe tieto časti zapaľovača dňa XX. apríla XXXX priniesol so E. školy v R., ul. M. 3, kde na druhom poschodí na chlapčenskom WC vybral z jednej časti zapaľovača rozbušku a do dierky v tejto rozbuške pichal špendlíkom, pričom v dôsledku takejto manipulácie s rozbuškou táto vybuchla, pričom K. W. ktorú rozbušku držal, utrpel poranenia prstov oboch rúk a poranenia hrudníka s tržnými ranami s dobou liečenia cca X týždne a G. W., nar. 6. mája XXXX, ktorý bol od K. W. vo vzdialenosti asi X metra, utrpel poranenie a to tržnú ranu na šiji o rozmere cca X,X x X,X cm s dobou liečenia X dní, ktoré ho však nijako neobmedzovalo v obvyklom spôsobe života, ktorý sa však podľa jeho vyjadrenia skutkom necítil byť poškodený, pričom znaleckým skúmaním bolo zistené, že v uvedenom prípade išlo o rumunskú delostreleckú mínu kalibru XX mm pochádzajúcu z vojnového obdobia, ktorá je ostrou muníciou plnenou trhavinou, ktorá je v zmysle zákona č. XX/XXXX Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpismi výbušninou.“

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

Zdroje: Všetky zdroje, z ktorých vychádza článok si môžete stiahnuť tu

V prípade, ak by ste mali záujem o platenú konzuláciu alebo zastupovanie vo Vašom prípade, môžete ma kontaktovať mailom na adrese advokat@frnco.sk alebo telefonicky na t.č. + 421 905 650 150.

Roman Frnčo

Roman Frnčo

Bloger 
  • Počet článkov:  96
  •  | 
  • Páči sa:  2x

Advokát pôsobiaci v Košiciach. Poslanec mestskej časti Košice - Nad jazerom.Ak by ste potrebovali právne služby, môžete využiť správu nižšie alebo zavolajte mi na 0905 650 150. Zoznam autorových rubrík:  Právo a politikaVieraRôzne

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu