Zamedziť prístup k zbraniam? Nie tak rýchlo....

V článku ozrejmím podmienky, za akých môžete vlastniť strelnú zbraň na Slovensku a aký vplyv na kriminalitu majú zbrane na Slovensku a v susedných krajinách.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (93)

Ktoré zbrane sú u nás zakázané?

Ide o tzv. zbrane kategórie A. Tieto bežný občan nemôže legálne vlastniť. Napr:

Samopal, ktorý vie strielať v tzv. dávkach. 

Obrázok blogu
(zdroj: (zdroj: http://www.militaria.wz.cz/cs/sa-61/sa61_20.jpg))

Zbrane, ktoré majú vzhľad iného predmetu – napr. pera.

Obrázok blogu
(zdroj: (zdroj: https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net/screenshots/pics/80ef93fe71972ca91814ece6dea5b433/original.JPG))

Zbraň používajúca elektrický prúd. 

Obrázok blogu
(zdroj: (zdroj: https://marketplace.secondlife.com/p/MW-Electric-Shock-stun-gun-sound-effect-full-perms/3925622?id=3925622&slug=MW-Electric-Shock-stun-gun-sound-effect-full-perms))

Zakázané sú aj niektoré doplnky zbrane – ako sú nočné videnie, termovízia či tlmič.

Obrázok blogu
(zdroj: (zdroj: http://www.microglobe.co.uk/images/ATN_MK350_Rifle_Scope.jpg))

Vyrobené či upravované zbrane. U nás je teda zakázanou aj zbraň vyrobená 3D tlačiarňou – pištoľ Liberator“ vyvinutá americkým študentom Cody Wilsnom.

Aké zbrane sú u nás povolené?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu
(zdroj: (zdroj: http://www.divinglore.com/Genesis/images/Offshore/Flare%20Gun.gif))
Obrázok blogu
(zdroj: (zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Pistol_Browning_SFS.jpg))
Obrázok blogu
Obrázok blogu
(zdroj: (zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Beretta_Stampede_Old_West_Revolver.JPG))

Zbrane kategórie B - na tieto potrebujete povolenie. Povolenie potrebujete napr. na signálnu zbraň, klasickú pištoľ, revolver, zbraň typu Deringer, zbrane na strelivo. 22 LR, ale tiež i na dlhé zbrane, ako je napr. Garand M1, Karabína M1, Mauser 98 (CS vz. 24), anglický Lee-enfield, rakúsky Mannlicher, americký Springfield M 1903. Tiež tu patria „samopale“, ktoré sú upravené tak, že na jedno stlačenie spúšte nedokážu strieľať dávkami.

Povolené sú tiež zbrane kategórie C – stačí ich ohlásiť, ale netreba povolenie. Aj k takejto zbrani však potrebujete zbrojný preukaz. Ide napr. o plynové zbrane a flobertky, ale tiež i viacero guľovnicových či brokových zbraní. 

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu
(zdroj: (zdroj: http://img.cas.sk/img/4/article/524511_plynova-pistol-plynova-zbran.jpg?time=1269007673&hash=624228871b43750056f665b422915e64))
Obrázok blogu

Taktiež i zbrane kategórie D, pri ktorých, až na jednu výnimku, stačí mať občiansky preukaz. Teda nepotrebujete na nichani povolenie a ani ich nemusíte ohlasovať. Ide o historické, paintbalové a airsoftové zbrane, narkotizačné zbrane, slabšie zbrane flobertky a slabšie plynové zbrane.

Vo všeobecnosti možno povedať, že najúčinnejšie a ťažko zistiteľné zbrane sú zakázané (nemôžete vlastniť guľomet, samopal a pod.), bežné pušky, pištole a revolvery podliehajú povoleniu a slabšie zbrane je potrebné ohlásiť, či je potrebné mať pri sebe aspoň doklad totožnosti.

Dostane sa k zbrani hocikto?

Ak chcete nosiť zbraň na vlastnú ochranu, musíte splniť: 

 • byť spôsobilý na právne úkony,

 • mať 21 rokov,

 • bezúhonný,

 • spoľahlivý,

 • zdravotne a psychicky spôsobilý,

 • zložiť skúšky,

 • mať pobyt na našom území,

 • policajný orgán musí uznať, že ste preukázali potrebu držať zbraň.

Bezúhonnosť neznamená, že ste nesmeli spáchať žiaden trestný čin. Ak ste napr. odsúdený chronický neplatič daní alebo výživného, môžete mať zbraň. Nesmiete však spáchať trestné činy súvisiace s násilím či trestný čin opilstva.

Zbraň nemôžu držať alkoholici, narkomani, ale ani tí, ktorí sa dopúšťajú niektorých priestupkov. Polícia môže rozhodnúť o hociktorej osobe, že ide o nedôveryhodnú osobu. Ak chcete získať zbraň, musíte totiž rátať s tým, že príde k Vám domov policajt a skúma, či sa nestretávate s „kriminálnikmi“. Ak áno, tak sa legálne k zbrani nedostanete.

SkryťVypnúť reklamu

Tiež musíte ísť k svojmu všeobecnému lekárovi a k psychológovi. Sedenie u psychológa trvá približne dve hodiny. Žiaľ zaznamenali sa už prípady, že psychologické posudky boli vydávané aj bez návštevy ambulancie.

Samotná skúška prebieha tak, že o Vašej žiadosti rozhodujú dvaja policajti, prokurátor a lekár. Musíte ovládať viacero zákonov, základné poznatky o zbraniach a zdravotnícke minimum. Praktická časť skúšky sa skladá zo zisťovania „pripravenosti, zručnosti a schopnosti“ prakticky a bezpečne používať zbraň. Možno by ste si mysleli, že to znamená, že budete musieť strieľať so zbraňou. U nás sa to pri skúškach paradoxne nevyžaduje, teda môžete získať zbrojný preukaz bez toho, aby ste čo i len raz vystrelili

SkryťVypnúť reklamu

Koľko máme na Slovensku zbraní a aký je ich vplyv na kriminalitu?

Rozhodol som sa porovnať počet držiteľov zbraní za roky 2004 až 2012 s počtom spáchaných trestných činov proti životu (úmyselné usmrtenie inej osoby vrátane vraždy, zabitia, eutanázie a vraždy novonarodeného dieťaťa evidované Eurostatom). Prečo práve trestné činy proti životu? Táto skupina trestných činov najviac súvisí s násilnou trestnou činnosťou, ktorú je možné spáchať so zbraňou. 

Obrázok blogu

Z grafu vyplýva, že napriek tomu, že od roku 2004 do roku 2012 počet legálnych držiteľov zbraní a počet legálnych zbraní mierne stúpal, počet trestných činov proti životu výrazne klesal. Ideálne by bolo porovnávať trestné činy, ktoré boli spáchané so strelnou zbraňou a s inou ako strelnou zbraňou, takáto štatistika sa však u nás neeviduje. Pod pokles spáchaných trestných činov sa preto mohli podpísať aj iné faktory než nárast počtu držiteľov zbraní, a to napr. lepšia ekonomická situácia, alebo nebodaj lepšie fungujúca polícia a súdy.

Ako je to v okolitých krajinách?

V Českej republike za približne rovnaké obdobie (2002 – 2010) sa počet držiteľov zbraní takmer nezmenil (cca 310 tisíc), pričom tiež došlo k výraznému poklesu počtu trestných činov proti životu (zo 147 na 103).

V Maďarsku má právo nosiť zbraň približne 163 000 ľudí, ktorí vlastnia cca 300 000 zbraní. Väčšinu týchto zbraní však nevlastnia na účel sebaobrany, ale pre účely poľovníctva. V Maďarsku má teda dvakrát menej ľudí zbraň než v Česku, napriek tomu v roku 2012 bolo v Maďarsku spáchaných viac trestných činov proti životu ako v Česku (Maďarsko 113 zločinov, Česko 95). Celkovo za ostatné roky bolo v Česku spáchaných výrazne menej trestných činov proti životu ako v Maďarsku.

V Rakúsku začal byť evidovaný počet zbraní len nedávno. V roku 2012 nebol ešte stále v Rakúsku vytvorený Centrálny register zbraní, pričom podľa odhadov Ministerstva vnútra bolo v Rakúsku približne 1,5 milióna legálne držaných zbraní. V júni 2014 boli zverejnené informácie, že dva týždne pred koncom lehoty na prihlásenie zbraní do registra bolo zaregistrovaných len približne 650 tísic zbraní. Podľa odhadov sa však v Rakúsku nachádzalo v tom čase 2,5 milióna legálnych a nelegálnych zbraní, teda až 1,85 milióna ostalo na čiernom trhu. Napriek vysokému počtu zbraní je v Rakúsku počet trestných činov proti životu dlhodobo nižší oproti Slovensku, Česku i Maďarsku.

V Poľsku malo v roku 2002 právo nosiť zbraň približne 525 tisíc osôb, pričom o 6 rokov to bolo o cca 40 % menej – 300 tisíc. V tom istom období tiež došlo k výraznému poklesu trestných činov proti životu a to približne o tretinu (zo 716 v roku 2002 na 460 v roku 2012). Poľsko je teda jediná krajina v regióne, kde za poslednú dobu klesal počet zbraní a tiež aj počet zaznamenaných trestných činov proti životu.

Informácie z nášho regiónu teda naznačujú, že viac zbraní vlastnených obyvateľstvom nemusí znamenať vyššiu kriminalitu a naopak môže dokonca viesť k nižšej kriminalite. Prečo naznačujú? K serióznemu záveru by bolo potrebné mať k dispozícii omnoho viac údajov (za obdobie 20 – 30 rokov) a omnoho lepších údajov (ideálne by bolo mať k dispozícii údaje koľko trestných činov bolo spáchaných s legálne vlastnenou a s nelegálne vlastnenou strelnou zbraňou a taktiež inou ako strelnou zbraňou).

K podobným záverom dospela aj vedecká štúdia Don. B. Katesa a GaryMausera z Harvardu či známa štúdia Johna Lotta: Viac zbraní, menej zločinu. Za ostatné obdobie štúdia z Boston Children's Hospital síce dospela k záveru, že viac zákonov regulujúcich držanie zbraní, vedie k nižším počtom vrážd. Táto štúdia však nijako neskúmala počet zbraní a ich vplyv na kriminalitu, ale len početnosť regulácii (koľko zákonov regulujúcich zbrane má konkrétny štát), teda jej použiteľnosť je značne obmedzená.

Mali by teda slušní občania právo nosiť zbraň?

 Po každej tragédii spôsobenej so zbraňou, akou bol u nás napr. Devínsky masaker z 30. augusta 2010, sú v spoločnosti emócie vybičované na maximum. Médiá a politici volajú po zákaze alebo aspoň po výraznom obmedzení nosenia zbraní. Argumentujú tým, že slušný občan predsa zbraň nepotrebuje. Okrem štatistík aj príklady zo života ukazujú, že zbrane vlastnené bezúhonnými občanmi môžu nielen zabíjať, ale aj zachraňovať.

 Takýto príklad sa odohral aj nás – je piatok a večernou Bratislavou cestujete domov linkou č. 70, vandali zrazu začnú vyberať nôž, pohotový vodič autobusu však vytiahne plynovú pištoľ a preto sa nikomu nič nestane. Napriek šťastnému koncu je šofér prepustený z práce. Pre porušenie interných predpisov...

Mali by občania podľa Váš právo nosiť zbraň? Pokojne sa vyjadrite v diskusii.

Poznámka: Informácie uvedené v tomto článku vychádzajú z nedávno odovzdanej rigoróznej práce s názvom Regulácia zbraní a streliva. Niektoré informácie boli zámerne zjednodušené pre lepšiu čitateľnosť článku. Ak by ste potrebovali konkrétnu právnu radu a podrobné informácie je možné ma kontaktovať využitím formuláru Pošlite odkaz blogerovi alebo prostredníctvom facebook správy. 

Roman Frnčo

Roman Frnčo

Bloger 
 • Počet článkov:  96
 •  | 
 • Páči sa:  1x

Advokát pôsobiaci v Košiciach. Poslanec mestskej časti Košice - Nad jazerom.Ak by ste potrebovali právne služby, môžete využiť správu nižšie alebo zavolajte mi na 0905 650 150. Zoznam autorových rubrík:  Právo a politikaVieraRôzne

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

52 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu