Krehká identita Jána Baltazára Magina

Písmo: A- | A+

Asi by bol tento vynikajúci znalec práva aantickej literatúry veľmi prekvapený, keby zvedel, že ho niekto po 152. rokoch od narodenia (10. januára)spomenie, ba pripomenie, že aj jeho dielo je zdigitalizované atak na stáročia zachované. Bol to prenikavo mysliaci vzdelanec, ktorý vyštudoval vo Viedni vslávnom Pázmáneu, stal sa kňazom, veď vtých časoch chudobnému nadanému mládencovi iba cirkevné školy dovolili aumožnili študovať. Bagin napísal viacero diel, na svoju dobu významných "básní" ako sa vtedy volali vznešené oslavné diela, zvyčajne venované tým mecenášom, ktorí ich podporovali.

  

 

 

 

Z jeho tvorby je podnes jeho najvýznamnejším dielom Murices...sive Apologia (po latinsky napísaná ) kniha "Ostne...a či Obrana" vydaná v Púchove r. 1728, ktorá je ostrou reakciou na spis Michala Benczika "Novosima dialeta", ktorý napísal tento profesor na Trnavskej univerzite a v ňom označil Slovákov za potomkov Maďarmi podrobeného Svätoplukovho ľudu a tým chcel spochybniť rovnoprávnosť Slovákov v Uhorsku.

Baginova Obrana je prvým známym dielom o historických právach slovenského národa. Dielo je dostupné už aj v digitalizovanej podobe, ktorú možno zadarmo stiahnuť z edície Zlatý fond, sme.sk.

Ján B. Magin v ňom prvý poukázal na etnickú celistvosť slovenského národa, vymedzil jeho územie a hranice a zdôraznil svojprávnosť Slovákov. Maginova Obrana zaujala významné miesto v procese formovania slovenského národného povedomia. Dokazoval v ňom starobylosť a autochtónnosť Slovákov v Uhorsku, vyzdvihol cyrilometodské dedičstvo, čím položil základy národnouvedomovaciemu obrodeneckému zápasu, na čelo ktorého sa postavila generácia slovenskej inteligencie, ktorá pochádza z chudobných vrstiev národa.

Magin vo svojom spise, ktorý je vlastne dialógom rozvinul myšlienky o starobylosti a význame Trenčína, o rozšírenosti slovanských jazykov a tiež o slávnej minulosti Slovanov a Slovákov v Uhorsku.

Je to najstaršia politická, národná a kultúrna obrana Slovákov v Uhorsku, napísaná vzdelaným a rozhľadeným mužom, ktorý bol od roku 1731 titulárnym kanonikom nitrianskej diecézy.

V procese poznávania je Ján Baltazár Magin významná osobnosť, ktorá si zaslúži pozornosť a úctu v stĺporadí krehkých identít národa.

 

 

(Prameň informácií: z internetového portálu Osobnosti.sk, a edície Zlatý fond, sme.sk)

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu