Výročie filmovej Koliby

Písmo: A- | A+

Nikdy som netajil avždy otvorene hovoril svoj zamietavý postoj kneserióznej apodľa mňa aj protiprávnej ale celkom iste protikultúrnej privatizácii filmových ateliérov na Kolibe, ktorá sa odohrala za podivných okolností vroku 1996. Mnoho som otom písal aj krátko aj podrobne, aj včase privatizácie až doteraz. Nedávno sa konalo stretnutie filmových tvorcov apriaznivcov slovenskej kinematografickej kultúry, ktorá ostala privatizáciou bez svojho reprezentatívneho domova. Stretnutie bolo pri príležitosti 6O. výročia vzniku Filmových ateliérov, vybudovaných zverejných zdrojov. Pri tej príležitosi som na tomto stretnutí prečítal azverejnil text petície vo veci spomenutej privatizácie avprospech odstránenia jej negatívnych dôsledkov.

Na svojom blogu tu teraz uverejňujem kompletný text petície a privítam podpisy pod petíciou všetkých, ktorí s jej textom súhlasia a mienia ju podporiť. Na záver petície je uverejnená moja mailová adresa na ktorej som začal už zhromažďovať prvé priaznivé ohlasy. Ďakujem vopred všetkým priaznivcom kultivovaného slovenského filmu za podporu.

Text:

P E T Í C I A

 

 

Iniciatíva vytvoriť túto petíciu vznikla pri príležitosti 60. výročia uvedenia filmových ateliérov na Kolibe do prevádzky a verejného stretnutia filmových tvorcov, ktorí si pripomenuli toto výročie aj so spomienkou na ich problematickú privatizáciu v roku 1996. Táto privatizácia uvrhla filmové ateliéry do rúk privatizérov, ktorí nemajú so slovenskou kinematografiou a kultúrou nič spoločné a hoci to vyžaduje privatizačný dokument, do dnešných dní ničím neprispeli k rozvoju slovenskej národnej kinematografickej kultúry. Tento fakt umožňuje nekultúrnu privatizáciu právne zrušiť.

Táto petícia je podnetom na začatie konania.

Žiadame Ministerstvo kultúry SR o nové prešetrenie tohto protikultúrneho aktu a následné zrušenie privatizácie filmových štúdií na Kolibe. Privatizácia z roku 1996 hrubo poškodila slovenskú národnú kinematografiu. Na Kolibe bolo dovtedy (od roku 1953) nakrútených vyše 400 celovečerných filmov pre kiná, vyše 2.000 krátkych dokumentárnych, animovaných a spravodajských filmov, ktoré získali doma a v zahraničí vyše tisíc ocenení, z toho veľké množstvo na medzinárodných kultúrnych podujatiach, čím sa nezmazateľne zapísali do dejín slovenskej kultúry a vo svete pozitívne šírili meno Slovenska.

Nevyvrátiteľný vzostup filmovej tvorby na Slovensku bol spomenutou divokou privatizáciou významne poškodený a poškodenie slovenskej kinematografie je naďalej až podnes mimoriadne závažné.

Návrat filmových štúdií na Kolibe kultúre formou štátnej akciovej spoločnosti so 100% účasťou štátu v kompetencii Ministerstva kultúry požadujeme ako nevyhnutnú podmienku znovuvybudovania centra slovenskej národnej kinematografie, ktoré by zaručovalo predbežne výrobu filmových diel hlavne určených deťom a mládeži. Tá je dovážaným brakom najviac poškodzovaná. Následne predpokladáme postupné možné rozširovanie počtu vyrobených titulov filmových umeleckých diel, ktoré by čerpali výhradne z prameňa najmä domácej vysokokvalitnej literárnej potencie autorov.

Vyzývame verejnosť, predovšetkým kultúrnych pracovníkov všetkých umeleckých profesií, aby sa pod petíciu podpísali.

Iniciátor petície: Eduard Grečner,

Sklenárova 14. Bratislava (82109)

eduard.grecner@chello.sk

Január 2013.

Podpísaní umelci a verejnosť:

Adresa mailu na ktorý možno poslať podporu je uvedená vyššie. Potrebné je uviesť plné meno, adresa trvalého pobytu.

Nijaké rodné číslo ani ďalšie osobné údaje ako číslo Občianskeho preukazu

nie sú potrebné.

Skryť Zatvoriť reklamu