Petržalku na Manhattan. Čím hustejšie, tým lepšie.

Písmo: A- | A+

Komunálni poslanci Bratislavy a Petržalky chodia na hypnoterapeutické stáže do New Yorku. Inak si totiž ťažko vysvetliť darček, ktorý pripustili do pripomienkového konania obyvateľom okolia Nobelovho námestia, Bohrovej ulice, Einsteinovej ulice a Zadunajskej cesty v Bratislave. Na jednej z posledných zelených lúk v lokalite má vyrásť 18 podlažná obluda.

Navrhovateľ, SPV74, a.s. predložil mestu zámer projektu „Polyfunkčné centrum – Einsteinova“. Podľa bratislava.sk: „Účelom navrhovaného zámeru je výstavba súboru administratívno – prevádzkových a obytných objektov s príslušnou technickou vybavenosťou a potrebným počtom parkovacích stojísk. Zámer je riešený v dvoch variantoch. Vo variante 1 sa polyfunkčné centrum skladá z dvoch samostatne stojacich objektov postavených na jednom spoločnom podzemnom podlaží. Prvá horizontálna sedempodlažná stavba je na prízemí a časti druhého nadzemného podlažia určená pre hlavné vstupy, obchody, služby, stravovacie zariadenia. Na ostaných nadzemných podlažiach sú navrhované priestory administratívy. Druhá osemnásťpodlažná vertikálna stavba je určená pre prechodné a trvalé bývanie. Vo variante 2 je polyfunkčné centrum tvorené len jediným samostatne stojacim objektom postavenom na jednom podzemnom podlaží. Horizontálna desaťpodlažná hmota je na prízemí a časti druhého nadzemného podlažia určená pre hlavné vstupy, obchody, služby, stravovacie zariadenia, na ostaných nadzemných podlažiach sú navrhované priestory administratívy. Navrhované stojiská sú umiestnené na prvom podzemnom poschodí (318 stojísk) a na teréne bude ďalších 99 stojísk.“

Pripomienkové konanie sa konči dátumom 21. 4. 2014. Termín predpokladaných stavebných prác je 03/2015 – 12/2016

 

Nakoľko v uvedenej lokalite bývam, trúfam si zhodnotiť dopad výstavby na okolie osobne:

  1. 2 roky bude obyvateľstvo okolia staveniska dýchať naftu, cement a prach.

  2. Plánovaná výstavba bude mať negatívny vplyv na režim Gymnázia A. Einsteina a cca 400 jeho študentov.

  3. Plánovaná výstavba bude mať negatívny dopad na novovybudované detské ihrisko v tesnej blízkosti staveniska.

  4. Neriadená križovatka Bohrova ulica/Zadunajská cesta – Einsteinova je počas dopravných špičiek preťažená už v súčasnosti, pričom hlavný vjazd do objektu by sa mal nachádzať práve na rohu týchto ulíc. Plánované obmedzenie dopravy pri výstavbe nesmierne skomplikuje život miestneho obyvateľstva.

  5. Realizácia Polyfunkčného centra – Einsteinova spôsobí výrazné zníženie komfortu peších a cyklistov počas výstavby. Po jeho eventuálnom dokončení sa chodník v šírke 3m a cyklotrasa v širke 3m zúžia na 2x1.25 + 2m.

  6. Výška objektu nekorešponduje s doposiaľ realizovanou výstavbou, pretože výrazne presahuje okolité domy. Kto má v tejto chvíli výhľad na Bratislavský hrad, bude sa z okna pozerať na „Polyfunkčné centrum“.

  7. Psíčkari“ budú venčiť na asfalte.

Úplne samostatnú kapitolu výhrad tvorí situácia ohľadom parkovania, pri ktorej nezaškodí o čosi sugestívnejší výklad. Okolie Nobelovho námestia a vyššie uvedených ulíc patrí z hľadiska parkovania v Bratislave ku najkatastrofickejším. S výnimkou víkendov a letných dovoleniek kedy sa „východ sťahuje na východ“ sa parkuje všade. Parkuje sa na chodníkoch, na cestách - obojsmerne, terasách, parkuje sa na blate i na posledných zvyškoch trávy, parkuje sa v kríkoch. Keď je v protiľahlej Inchebe akcia, dobrá polovica návštevníkov samozrejme parkuje improvizovane tam, kde to nestojí peniaze, to jest, úplne kdekoľvek. Situácia v tie dni pripomína trh v Manile a cesty i chodníky prestávajú slúžiť svojmu účelu. Totálne!

To, že developer v projekte prezentuje 400 parkovacích miest je síce krásne, ale všetci dobre vieme ako to v Bratislave chodí. „Parkovací flek“ v hodnote päťizbového bytu v Prešove nebude žiadny horúci tovar. Roky existujúce podzemné parkovisko na Zadunajskej ceste je z rovnakých dôvodov prakticky prázdne. Návštevníci polyfunkčného centra to zapichnú kdekoľvek, kde ich to nebude stáť „iba dvacku“ na deň. Ak je dnes situácia už za hranicou znesiteľnosti, čo nastane potom... Názor investora, že: „...príjemne dotvorí existujúcu zástavbu v tejto časti mesta“ je tak otvoreným úškľabkom, výsmechom a lžou zároveň. Ale veď, pí ár klasika. Tešme sa spoločne, tralala!

Obyvatelia mestskej časti Bratislava – Petržalka vytvorili občiansku iniciatívu, v ktorej podávajú spoločné odmietavé stanovisko. Ak patríte k obyvateľom „postihnutej oblasti“ a máte na vec podobný názor, podporte ju podpisom, alebo so svojimi otázkami kontaktujte magistrát.

 

-----------------------------------------------------------------------------------V prípade odsúhlasenia výstavby, napriek protestu, bude vhodné zaujímať sa o mená členov poslaneckej komisie (kto - ako hlasoval) a počkať si na komunálne voľby už túto jeseň. Títo ľudia by si svoje funkčné obdobie nemali zopakovať.

 

foto:http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashxid_org=700000&id_dokumenty=11041661

Skryť Zatvoriť reklamu