Dlhodobá starostlivosť si vyžaduje náš akútny záujem tu a teraz

Písmo: A- | A+

Je krátko pred voľbami a tipovanie preferencií je národným športom. Pri všetkých tých kurzoch a posledných debatách sa nezabudlo na to, akú politiku budú strany po voľbách presadzovať.

Preto Inštitút zamestnanosti v Žiline zorganizoval diskusiu na tému dlhodobá starostlivosť v programe politických strán. Na konferencii sa zúčastnili Eva Grey (KDH), Andrea Letanovská (Za ľudí) a Michal Páleník (PS/SPOLU). Účastníci sa zhodli, že dlhodobá starostlivosť už žiadny ďalší odklad neznesie a pre budúcu vládu by mala byť prioritou. Predstavitelia uvedených politických strán zdôraznili potrebu medzirezortnej spolupráce, ktorej absencia znemožňuje komplexné a udržateľné riešenie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.

Z diskusie zúčastnených vzišli štyri zásadné piliere. Prvým výstupom bolo zhodnotenie, že klient dlhodobej starostlivosti by mal byť nositeľom finančných prostriedkov v rámci systému. Druhým pilierom diskusie bola potreba posilnenia domácej starostlivosti tak, aby mohol senior čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí. Tretím bolo naviazanie príspevkov na stupeň odkázanosti a nechanie voľnosti ľuďom, aby si určovali, ktorá forma poskytovanej pomoci im je najprospešnejšia, bez ohľadu na zriaďovateľa. Štvrtým styčným bodom zúčastnených strán a hnutí bola nutnosť zjednotenia posudkovej činnosti a sprehľadnenia financovania. Viacerí účastníci sa tiež zhodli, že dôležitým opatrením by bolo otvorenie systému čo najväčšiemu počtu poskytovateľov za prítomnosti vyššej formy kontroly zo strany verejnej správy. Martin Barto (SaS), ktorý sa nemohol konferencie zúčastniť, v zaslanom materiáli stanovil podobné závery.

 Zároveň každá strana predstavila inú formu financovania dlhodobej starostlivosti. Andrea Letanovská z hnutia Za ľudí vidí možnosti v špeciálnom odvode – fonde odkázanosti na dlhodobú starostlivosť a v úspore vo vnútri systému pri lepšej organizácii. Podľa Michala Páleníka z PS/SPOLU tkvie zvýšenie financovania systému hlavne v navýšení prostriedkov štátu a v zavedení odkázanostného dôchodku v druhom a treťom pilieri na dofinancovanie dlhodobej starostlivosti. Zdôraznil tiež nutnosť flexibility v poskytovaní dlhodobej starostlivosti tak, aby pokrývala rôznorodosť ľudí potrebujúcich túto pomoc. Eva Grey (KDH) navrhuje, aby sa dávka v odkázanosti, ktorá bude viazaná na poberateľa, financovala navýšením rozpočtu a tiež efektívnejším nakladaním s finančnými prostriedkami vďaka zjednoteniu posudkovej činnosti.

Dôležitým posolstvom je, že pri takto marginalizovanej téme, akou je dlhodobá starostlivosť, panuje zhoda a ochota riešiť ju. Správne uchopenie dlhodobej starostlivosti je pre verejné financie aj z demografických dôvodov extrémne dôležité.

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Skryť Zatvoriť reklamu