Dopady sporne povolenej ťažby dreva na rezerváciu Zadná Poľana

V posledných dňoch došlo sa veľmi podozrivých okolnosti k povoleniu ťažby dreva v Národnej prírodnej rezervácií Zadná Poľana. Vo veci je podané trestné oznámenie o zneužití právomocí verejného činiteľa. V povolení je veľa hrubých procesných, právnych a odborných chýb. Nenapísal ho kvalifikovaný odborník na danú problematiku. Autor nemá lesnícke vysokoškolské vzdelanie. Dokonca povolenie odôvodňuje zásahom proti neexistujúcemu druhu chrobáka (autor nepozná/nepoužíva odborný názov toho o čom rozhoduje). Rozhodnutie je s veľkou pravdepodobnosťou protiprávne. Napriek tomu je povolenie platne. V súčasnosti je vykonanie povolenia pozastavené a rozhodnutie sa prehodnocuje.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (57)
Obrázok blogu

Úvod

NPR Zadná Poľana je jadrovou zónou Biosférickej rezervácie Poľana (UNESCO). Rezervácia je chránená najvyšším (5.) stupňom ochrany prírody a NATURA 2000. Ide o najjužnejší ostrovovitý výskyt prírodnej pralesovitej smrečiny v Západných Karpatoch. Smrečina je v rámci rezervácie izolovaná od okolitých hospodárskych porastov na väčšine hranice pásom zmiešaných lesov. V širšom merítku je vrcholová smrečina na väčšine územia izolovaná od okolitých hospodárskych lesov pásmom zmiešaných a listnatých lesov, ktoré je sú v na podstatnej ploche aj v rezervácii. Dlhodobo sa tu uplatňuje bezzásahový režim.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Na väčšine územia NPR Zadná Poľana prebieha malý vývojový cyklus lesa. V štádiu rozpadu dochádza prirodzene k odumieraniu starých a oslabených stromov účinkom vetra a podkôrneho hmyzu. V rámci rezervácie je vidieť bohaté prirodzené zmladenie. Jeho podstatná časť je na mŕtvom - rozkladajúcom sa dreve. Odumreté stromy uvoľňujú priestor pre rast prirodzeného zmladenia.

Na ojedinelých lokalitách sa vyskytujú porasty jarabiny, čo svedčí o možnosti výskytu aj veľkého vývojového cyklu lesa.

V rezervácii je dlhodobo sústredený výskum pralesov viacerých akademických inštitúcií (Lesnícka fakulta TU Zvolen, Slovenská Akadémia Vied, .... ). Sú tu výskumné plochy ktoré založil významný profesor pestovanie lesa - profesor Korpeľ.

SkryťVypnúť reklamu

Vlastné dopady

Povolenie umožňuje neobmedzenie ťažiť stromy obsadené neexistujúcim druhom chrobáka a všetko mŕtve drevo do roku 31.12.2018. Tento zásah bude mať s veľkou pravdepodbnostou nasledovné dopady:

1) Na základe skúseností z chránených území a hospodárskych lesov na Slovensku a v celej strednej Európe, dojde po povolení predmetného ťažbového zásahu v rezervácii k veľkému zrýchleniu rozpadu smrekových porastov pôsobením vetra a k zvýšenej aktivizácii podkôrneho hmyzu. Rýchly rozpad spôsobí vznik veľkých vývratísk. Po spracovaní vetrovej kalamity vzniknú veľké ťažko zalesnitelné holiny. V priebehu niekoľkých rokov môže dôjst k likvidácii všetkých dospelých smrekových porastov v rezervácii kalamitnou ťažbou, zničeniu prirodzeného zmladenie lesa a vzniku rozsiahlej tažko-zalesnitelnej kalamitnej holiny. Tým zanikne predmet ochrany a biotopy viacerých chránených druhov,

SkryťVypnúť reklamu

- Naštartovanie rozpadu porastov v rezervácii vetrom a podkôrnym hmyzom po ťažbe dreva v ochrannom pásme je už dnes viditeľné na vnútorných svahoch kaldery Poľany. Po pásových holoruboch v ochrannom pasme rezervácie sa začal proces rozpadu lesa v rezervácií. Dnešné premnoženie lykožrúta smrekového súvisí s týmito zásahmi. Povolená ťažba v podstate znamená predlženie pásových holorubov do vnútra rezervácie.

- Podobné procesy vidno na východnej časti hrebeňa Nízkych Tatier kde boli kalamitnou ťažbou v podstate zlikvidované všetky dospelé smrekové porasty.

- V oblasti Prednej Poľany sú plochy bezlesia, ktoré vznikli túlavou ťažbou dreva v druhej polovici 20. storočia.

SkryťVypnúť reklamu

2) Rozpad porastov opísaný v bode "1)" spôsobí vznik rozsiahlych porastových stien po celom obvode dnešnej vrcholovej smrečiny. Tým dôjde k zvýšenému ohrozeniu vetrom, doteraz nepoškodených, zmiešaných porastov v rezervácii, jej ochrannom pásme a v hospodárskych lesoch v okolí.

3) Na zabezpečenie povoleného predmetného odvozu dreva bude potrebné vybudovať dopravnú sieť v rezervácii (zvážnice, lesné cesty). Ide o veľmi vážny zásah do chráneného ekosystému a poškodenie biotopu. Po urýchlení rozpadu bude potrebné pokryť dopravnou sieťou celú rezerváciu.

- Dôjde z zmene vodného režimu a k erózii pôdy.

4) V rozhodnutí sa neuvažuje s použitím metód integrovanej ochrany lesa (feromónové lapače) , čo je štandard aj v hospodárskych lesoch, a ani iných aktuálnych metód ochrany lesa (entomopatogény). Samotný ťažbový zásah, bez opatrení ochrany lesa znamená ďalšie zvýšenie intenzity rozpadu smrekových porastov.

5) Dopravou dreva a použitím ťažkých ťažbových mechanizmov (použitie koní je limitované kvôli veľkému objemu ťažených kmeňov) bude zničené prirodzené zmladenie lesa. Veľkým objemom ťažených kmeňov je limitované aj použitie plného závesu na lanovkách. To bude mať za následok vznik veľmi veľkých eróznych rýh.

Možné odborné riešenie problému

S využitím moderných technológií ochrany lesa je možné zastaviť premnoženie lykožrúta smrekového v rezervácii bez toho, aby bolo nutné vyťažiť jediný strom. Umožňuje je to technológia využitia miestnych kmeňov hubových chorôb lykožrúta smrekového. Tieto postupy sa zatiaľ úspešne poloprevádzkovo testujú v bezzásahových oblastiach NP Šumava. Podobné postupy používajú aj Lesy SR v CHKO Horná Orava. Účinnosť opatrení možno výrazne zvýšiť použitím bariér feromónových lapačov a anti-atraktantov.

Vzhľadom na to, že ide o izolovanú smrečinu v oblasti zmiešaných listnatých lesov by bolo pravdepodobne najmenej nákladné riešenie ponechať rezerváciu úplne bez zásahu. Lykožrút sa v zmiešaných lesoch nešíri.

Záver.

Povolenie znamená likvidáciu prírodnej rezervácie. Vzhľadom na hrubosť zásahu a cennosť územia možno očakávať že vzniknutá kauza by mala dopady na čerpanie eurofondov zodpovedných organizácií, prípadne Slovenska. Biosférická rezervácia UNESCO by bola bez jadra, pravdepodobne by sa jej existencia musela prehodnotiť. Ostáva nám dúfať že vyhrá lesnícka odbornosť nad záujmami lobbistických skupín.

Rastislav Jakuš

Rastislav Jakuš

Bloger 
  • Počet článkov:  61
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som lesný inžinier. 1) Mal som možnosť študovať kalamity a metódy ochrany lesa v Tatrách, na Poľane, na severnom Slovensku, vo viacerých európskych štátoch (Čechy, Nemecko, Poľsko, Francúzko, Švédsko, Fínsko), v USA, v Rusku a v Číne (Tibet). Ako špecialista na problematiku smrekových ekosystémov, hľadám rovnováhu medzi ochranou prírody a racionálnym obhospodarovaním lesov. Som za to, aby sa v prírodných rezerváciách neťažilo drevo, ani keď sa tam premnoží lykožrút. Na druhej strane podporujem prírode blízke obhospodarovanie a racionálne opatrenia proti lykožrútom v hospodárskych lesoch. Myslím že ochrana prírody, vrátane bezzásahovosti v prírodných rezerváciách, a racionálne obhospodarovanie lesov sa navzájom nevylučujú. Snažím sa nájť to čo je spoločné medzi ochrancami prírody a lesníkmi. Nie vzdy sa mi to darí. 2) Na svojich cestách za lykožrútmi som mal mnoho zážitkov mimo hraníc klasickej vedy. Zoznam autorových rubrík:  Veda versus falošné mýtyŠirsie súvislostiRecesia +/-Čaro prírodySúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

714 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Iveta Rall

Iveta Rall

51 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu