Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Rastislav Jakuš

Rastislav Jakuš

Bloger 
 • Počet článkov:  61
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Som lesný inžinier. 1) Mal som možnosť študovať kalamity a metódy ochrany lesa v Tatrách, na Poľane, na severnom Slovensku, vo viacerých európskych štátoch (Čechy, Nemecko, Poľsko, Francúzko, Švédsko, Fínsko), v USA, v Rusku a v Číne (Tibet). Ako špecialista na problematiku smrekových ekosystémov, hľadám rovnováhu medzi ochranou prírody a racionálnym obhospodarovaním lesov. Som za to, aby sa v prírodných rezerváciách neťažilo drevo, ani keď sa tam premnoží lykožrút. Na druhej strane podporujem prírode blízke obhospodarovanie a racionálne opatrenia proti lykožrútom v hospodárskych lesoch. Myslím že ochrana prírody, vrátane bezzásahovosti v prírodných rezerváciách, a racionálne obhospodarovanie lesov sa navzájom nevylučujú. Snažím sa nájť to čo je spoločné medzi ochrancami prírody a lesníkmi. Nie vzdy sa mi to darí. 2) Na svojich cestách za lykožrútmi som mal mnoho zážitkov mimo hraníc klasickej vedy. Zoznam autorových rubrík:  Veda versus falošné mýtyŠirsie súvislostiRecesia +/-Čaro prírodySúkromnéNezaradené

Veda versus falošné mýty

Prečo sú smrečiny v rezerváciách v lepšom stave ako ich okolie ?

Rastislav Jakuš

Prečo sú smrečiny v rezerváciách v lepšom stave ako ich okolie ?

Smrečiny rýchle odumierajú v celej Európe. Súčasná kalamita vo veľkej miere zasahuje Českú republiku, Rakúsko, Nemecko a Poľsko. Príčinou odumierania smrečín je v prvom rade rozsiahla zmena klímy.

 • 23. okt 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 687x
 • 65
Som „My sme les“, ale bez „fair play“ to nejde.

Rastislav Jakuš

Politika Som „My sme les“, ale bez „fair play“ to nejde.

Naše lesy naozaj nie sú v dobrom stave. Z môjho pohľadu to nie je jednoznačne ani vina lesníkov a na druhej strane už vôbec nie ochranárov (ako tvrdia niektorí lesníci). V súčasnosti ide o systémové zlyhanie spoločnosti

 • 27. nov 2017
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 618x
 • 13
Dopady sporne povolenej ťažby dreva na rezerváciu Zadná Poľana

Rastislav Jakuš

Dopady sporne povolenej ťažby dreva na rezerváciu Zadná Poľana

V posledných dňoch došlo sa veľmi podozrivých okolnosti k povoleniu ťažby dreva v Národnej prírodnej rezervácií Zadná Poľana. Vo veci je podané trestné oznámenie o zneužití právomocí verejného činiteľa. V povolení je veľa hrubých procesných, právnych a odborných chýb. Nenapísal ho kvalifikovaný odborník na danú problematiku. Autor nemá lesnícke vysokoškolské vzdelanie. Dokonca povolenie odôvodňuje zásahom proti neexistujúcemu druhu chrobáka (autor nepozná/nepoužíva odborný názov toho o čom rozhoduje). Rozhodnutie je s veľkou pravdepodobnosťou protiprávne. Napriek tomu je povolenie platne. V súčasnosti je vykonanie povolenia pozastavené a rozhodnutie sa prehodnocuje.

 • 19. apr 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 134x
 • 57
Vietor a lykožrút v chránených územiach.

Rastislav Jakuš

Vietor a lykožrút v chránených územiach.

Nasledujúci text je zjednodušená verzia odborného članku. Nie je to typický blog. Može byť ťažší na strávenie. Pišem tom ako obnoviť prírodzenú rovnováhu v chránených územiach. Dávam do protikaldu bežné opatrenia ochrany lesa a opatrenia na obnovu prirodzenej rovnováhy.

 • 9. jan 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 205x
 • 15
Disturbancie a management smrekových ekosystémov

Rastislav Jakuš

Disturbancie a management smrekových ekosystémov

Zverejnujem abstrakt môjho príspevku na konferencii o ekologickom lesnícve. Celý názov príspevku je Disturbancie a management smrekových ekosystémov v chránených územiach so zameraním na lykožrúta smrekového. Je to dost vedecký text. Dúfam že zaujme. O konferecii budem pisat viac v jednom z nasledujucich blogov.

 • 17. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 675x
 • 86
Klasika a huba môžu zastaviť lykožrúta.

Rastislav Jakuš

Klasika a huba môžu zastaviť lykožrúta.

Uvedomujem si, že boj ochranárov a lesníkov je zničujúci pre horské lesy. Ak to bude takto pokračovať ďalej, tak v Nízkych Tatrách ostanú len suché lesy a vyrúbané holiny.

 • 8. sep 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 358x
 • 50
Môžu byť chemické postreky v Nízkych Tatrách teratogénne ?

Rastislav Jakuš

Môžu byť chemické postreky v Nízkych Tatrách teratogénne ?

Nie som lekár. Na jednej diskusii na internete sme došli k podozreniu že účinná látka chemických postrekov používaných na velkoplošné postreky nielen Nízkych Tatier môže mať teratogénne účinnky.

 • 9. aug 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 877x
 • 67
Niekoľko citátov k chemickým postrekom Nízkych Tatier.

Rastislav Jakuš

Niekoľko citátov k chemickým postrekom Nízkych Tatier.

Uvádzam niekoľko citátov z českých zdrojov, k látke cypermethrin. Je to účinná látka veľkoplošných leteckých a pozemných postrekov, ktoré sa používajú v národnom parku Nízke Tatry. Na rozdiel od zbytku sveta, je na Slovensku takéto použitie týchto látok pravdepodobne v súlade so zákonom. Vo všetkých ostatných štátoch sveta by však pravdepodobne išlo o trestný čin.

 • 8. aug 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 199x
 • 4
Prirodzené procesy, disturbancie a obhospodarovanie lesov TANAP-u.

Rastislav Jakuš

Prirodzené procesy, disturbancie a obhospodarovanie lesov TANAP-u.

Udalosti okolo následkov víchrice z novembra 2004 v Tatrách rozvírili diskusiu o prirodzených procesoch, úlohe disturbancií s lesných ekosystémoch a o starostlivosti lesy v TANAP-e. V mojom článku som sa pokúšam o pohľad na danú problematiku z pozície medzi ekológiou lesa a ochranou lesa.

 • 23. jún 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 163x
 • 9
Úvod k prípadu "Bystrá dolina".

Rastislav Jakuš

Úvod k prípadu "Bystrá dolina".

Bystrá dolina sa nachádza v Nízkych Tatrách na juh od Chopku. Sú tam významné strediská cestovného ruchu: Srdiečko, Trangoška a Tále. Východná polovica doliny je na svahu Veľkého Gápla, ktorý dosahuje výšku 1777 m. Tieto svahy boli v navrhovanej zóne A NAPANTu. Sú tam zachovalé horské lesy pralesovitého charakteru. V súčasnosti je tam 3 stupeň ochrany prírody a územie je zaradené do sústavy chránených území NATURA 2000. V roku 2004 ich zasiahla víchrica. Zlomy a vývraty ostali nespracované. V roku 2007 tu došlo k výraznému náletu podkôrneho na stojace hmyzu na stromy v okolí vývratísk.

 • 4. mar 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 552x
 • 22
Prečo sú chemické postreky proti podkôrnemu hmyzu neúčinné ?

Rastislav Jakuš

Prečo sú chemické postreky proti podkôrnemu hmyzu neúčinné ?

Napriek tomu, že vo vyspelých európskych štátoch je používanie insekticídov v lesoch zakázané. Na Slovensku, zvlášť v oblasti Nízkych Tatier, sa začali na pomerne veľkých plochách používať veľkoplošné letecké postreky lesov insekticídmi. Takisto, sa začína používať zamlžovanie okrajov lesných porastov týmito jedovatými látkami. V oboch prípadoch ide o vedecky neoverené metódy, s výrazne negatívnym účinkom na zdravie ľudí a životné prostredie.

 • 13. feb 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 6 645x
 • 41
Ako obnoviť zdravie našim lesom ?

Rastislav Jakuš

Ako obnoviť zdravie našim lesom ?

Jedným z kľúčových činiteľov, ktoré ovplyvňujú život v lese sú narušenia (disturbancie). Sú to víchrice, požiare, povodne, premnoženia hmyzu, sucho a iné prírodné alebo umelé javy ktoré spôsobujú často náhle zmeny. Sú spojené hlavne s odumretím dospelých porastov drevín a sú zákonitou súčasťou vývoja lesa. Les  po narušení (disturbancii) prekonáva podstatné, často predvídateľné  zmeny vo vnútornej štruktúre, vzťahoch medzi jeho zložkami a v tom čo sa medzi nimi deje. Prírodné narušenia (disturbancie) spúšťajú mechanizmy prirodzeného vývoja lesa (sukcesiu), ktoré obnovujú rovnováhu v prírode, dobrý zdravotný stav lesa a prirodzený stav krajiny. Naproti tomu narušenia, na ktoré nie sú lesy dlhodobo prispôsobené majú väčšinou opačné účinky.

 • 6. feb 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 284x
 • 8
Poznámky ku premnoženiu lykožrúta v TANAPe.

Rastislav Jakuš

Poznámky ku premnoženiu lykožrúta v TANAPe.

Lykožrút sa v TANAPe naozaj premnožil. Keby lesníci do augusta 2006 spracovali všetky vývraty a zlomy, premnoženie by bolo naozaj oveľa menšie. S premnožením počítali aj ochranári. Po veľkých vetrových kalamitách v smrečinách sa lykožrút obyčajne premnoží. Je to zákonitý jav. Súčasný vývoj zatiaľ zodpovedá realistickému scenáru prognóz. Na niektorých miestach medzi Štrbským plesom a Vyšnými Hágami to vyzerá na optimistický scenár. Najhoršie to vyzerá v okolí Tatranskej Lomnice.

 • 10. aug 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 480x
 • 39
Ako by som postupoval proti lykožrútovi na Slovensku.

Rastislav Jakuš

Ako by som postupoval proti lykožrútovi na Slovensku.

Z pohľadu lesného hospodárstva, je stav smrečín na Slovensku kritický. Odumierajú rozsiahle lesné porasty v oblasti Kysúc, Oravy, Tatier, Spiša, a objavujú sa problémy aj v Nízkych Tatrách. Aj keď v záverečnej fáze je väčšina smrekov usmrtená lykožrútmi, ide o 2 súvisiace problémy.

 • 30. júl 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 382x
 • 75
Stanovisko českých vedcov k ochrane prírody po víchrici Kyrill.

Rastislav Jakuš

Stanovisko českých vedcov k ochrane prírody po víchrici Kyrill.

Januárová víchrica Kyrill zasiahla viaceré chránené územia v Českej Republike, zvlášť bol zasiahnutý NP Šumava. Znovu sa rozprúdila diskusia podobná diskusii k osudu Tatier. Tu je stanovisko českých vedcov:

 • 8. mar 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 100x
 • 4
Falošný mýtus o tom že ťažba dreva zabezpečí plnenie funkcií lesa.

Rastislav Jakuš

Falošný mýtus o tom že ťažba dreva zabezpečí plnenie funkcií lesa.

Jeden z falošných mýtov, ktorým sú najviac zahltené slovenské média je ten, že ťažba dreva (spracovanie kalamity) v tatranských rezerváciách zabezpečí plnenie mimoprodukčných (nesúvisiacich s produkciou drevnej hmoty) funkcií lesa.

 • 22. nov 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 5 376x
 • 17
Silný nárast ťažby dreva a insekticídy ohrozujú hlucháne.

Rastislav Jakuš

Silný nárast ťažby dreva a insekticídy ohrozujú hlucháne.

Vetrová kalamita v roku 2004 postihla aj relatívne zachovalé horské lesy hlavne oblasti Nízkych Tatier, aj v Muránskej planine a na Orave. Posledné komplexy relatívne zachovalého lesa sú útočiskom vzácneho a kriticky ohrozeného hlucháňa. V Muránskej planine, v rezervácii Fabova hoľa, sa ochrancom prírody podarilo zachrániť jeho biotopy pred ich likvidáciou ťažbou dreva, alebo otrávením insekticídmi. Nízke Tatry však dopadli oveľa horšie.

 • 14. nov 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 8 617x
 • 6
Internetový portál "Poznanie lesa": okno do lesníckej Európy

Rastislav Jakuš

Internetový portál "Poznanie lesa": okno do lesníckej Európy

Moje blogy čítajú ľudia ktorý majú záujem o les. Mnohí z nich sú priaznivci ochrany prírody. Myslím si, že zo strany rôznych, hlavne ťažbárskych lobistickych skupín sa v médiách vytrváva veľmi skreslený obraz o vzťahu lesníkov a ochrany prírody a o tom ako to v lesných ekosystemoch funguje.

 • 13. nov 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 226x
 • 4
Vyrubene TANAP ?

Rastislav Jakuš

Vyrubene TANAP ?

Hoci som momentalne v Tibete, dost ma znepokojili nove snahy o tazbu dreva v Tichej a Koprovej doline. Presadzovana tazba dreva v tychto dolinach, by vazne poskodila navrhovanu jadrovu zonu narodneho parku. V podstate by sa znicila posledna zachovala a celistva sustava dolin v Tatrach.

 • 21. aug 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 946x
 • 7
Čarovná sila prírody v Tichej a Kôprovej doline.

Rastislav Jakuš

Čarovná sila prírody v Tichej a Kôprovej doline.

Zatiaľ čo ťažbári a ochranári bojujú o osud Tichej a Kôprovej doliny, príroda ukázala svoju čarovnú silu. Ťažbári argumentujú tým, že les sa na kalamitných plochách, z ktorých nevyťažia drevo, obnoví za 300 až 400 rokov. Príroda sa však rozhodla, že ich neposlúchne. Novy zdravý a zelený les tam začal rásť už teraz.

 • 10. júl 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 5 279x
 • 7
SkryťZatvoriť reklamu