Rastislav Jakuš

Rastislav Jakuš

Bloger 
 • Počet článkov:  61
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Som lesný inžinier. 1) Mal som možnosť študovať kalamity a metódy ochrany lesa v Tatrách, na Poľane, na severnom Slovensku, vo viacerých európskych štátoch (Čechy, Nemecko, Poľsko, Francúzko, Švédsko, Fínsko), v USA, v Rusku a v Číne (Tibet). Ako špecialista na problematiku smrekových ekosystémov, hľadám rovnováhu medzi ochranou prírody a racionálnym obhospodarovaním lesov. Som za to, aby sa v prírodných rezerváciách neťažilo drevo, ani keď sa tam premnoží lykožrút. Na druhej strane podporujem prírode blízke obhospodarovanie a racionálne opatrenia proti lykožrútom v hospodárskych lesoch. Myslím že ochrana prírody, vrátane bezzásahovosti v prírodných rezerváciách, a racionálne obhospodarovanie lesov sa navzájom nevylučujú. Snažím sa nájť to čo je spoločné medzi ochrancami prírody a lesníkmi. Nie vzdy sa mi to darí. 2) Na svojich cestách za lykožrútmi som mal mnoho zážitkov mimo hraníc klasickej vedy. Zoznam autorových rubrík:  Veda versus falošné mýtyŠirsie súvislostiRecesia +/-Čaro prírodySúkromnéNezaradené

Zoznam článkov blogera

Pralesy, bez-zásahovosť a extrémizmus.

Rastislav Jakuš

Politika Pralesy, bez-zásahovosť a extrémizmus.

Bez-zásahovosť je klúčová časť aktuálneho „lesnícko – ochranárskeho konfliktu“. Pri existujúcom napätí (polarite) v spoločnosti je funkčná a profesionálna komunikácia medzi oboma tábormi viac-menej nemožná.

 • 10. dec 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 401x
 • 22
Prečo sú smrečiny v rezerváciách v lepšom stave ako ich okolie ?

Rastislav Jakuš

Prečo sú smrečiny v rezerváciách v lepšom stave ako ich okolie ?

Smrečiny rýchle odumierajú v celej Európe. Súčasná kalamita vo veľkej miere zasahuje Českú republiku, Rakúsko, Nemecko a Poľsko. Príčinou odumierania smrečín je v prvom rade rozsiahla zmena klímy.

 • 23. okt 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 693x
 • 65
Čo sa stalo vo východnej časti Nízkych Tatier za 30 rokov ?: 2 zábery zo satelitu NASA

Rastislav Jakuš

Čo sa stalo vo východnej časti Nízkych Tatier za 30 rokov ?: 2 zábery zo satelitu NASA

Výzva My sme les rozprúdila diskusiu o stave našich lesov. To čo sa deje, môžeme vidieť aj na snímkach zo satelitov LANDSAT sprístupnených cez Google Earth. Uvádzam snímku z roku 1984 a z 2014.

 • 28. nov 2017
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 378x
 • 13
Som „My sme les“, ale bez „fair play“ to nejde.

Rastislav Jakuš

Politika Som „My sme les“, ale bez „fair play“ to nejde.

Naše lesy naozaj nie sú v dobrom stave. Z môjho pohľadu to nie je jednoznačne ani vina lesníkov a na druhej strane už vôbec nie ochranárov (ako tvrdia niektorí lesníci). V súčasnosti ide o systémové zlyhanie spoločnosti

 • 27. nov 2017
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 619x
 • 13
Lykožrút a naše náboženské vojny.

Rastislav Jakuš

Politika Lykožrút a naše náboženské vojny.

V roku 2014 zasiahla Tatry víchrica porovnateľná s víchricou v roku 2004. Zasiahnuté lesy neboli vedľa hlavnej cesty, v médiách sme sa o tom veľa nedočítali. Na jar tohto roku začalo premnoženie lykožrúta v Západných Tatrách.

 • 16. sep 2016
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 331x
 • 9
Úvod k diferencovanému aktívneho manažmentu chránených území - II.

Rastislav Jakuš

Úvod k diferencovanému aktívneho manažmentu chránených území - II.

Vzhľadom na rôzne obmedzenia, bez zásahové zóny, rôzne spoločenské vplyvy a dopady, vznikajú na chránených územiach špecifické problémy v oblasti ochrany lesa.

 • 3. apr 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 960x
 • 4
Úvod k diferencovanému aktívneho manažmentu chránených území - I.

Rastislav Jakuš

Úvod k diferencovanému aktívneho manažmentu chránených území - I.

Spôsob manažmentu chránených území v podmienkach strednej Európy je predmetom intenzívnych diskusií. Vzhľadom k polarizácii spoločnosti, v súvislosti s touto horúcou témou, sa hovorí obyčajne o dvoch spôsoboch manažmentu.

 • 2. apr 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 966x
 • 4
Stratený odkaz Tatranskej Javoriny ?

Rastislav Jakuš

Stratený odkaz Tatranskej Javoriny ?

Bolo to v začiatkoch deväťdesiatych rokov. Práve som sa vrátil zo stáže v Nemecku, kde som sa zoznámil s postupmi v nemeckých národných parkoch, hlavne v Bavorskom lese. Kritizoval som kvalitu zásahov proti lykožrútovi v Tatrách. Zároveň som vypracoval projekt opatrení proti lykožrútovi v oblasti Spiša, ktorý fungoval. V oblasti Tatranskej Javoriny vrcholilo premnoženie lykožrúta.

 • 22. feb 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 790x
 • 4
Dopady sporne povolenej ťažby dreva na rezerváciu Zadná Poľana

Rastislav Jakuš

Dopady sporne povolenej ťažby dreva na rezerváciu Zadná Poľana

V posledných dňoch došlo sa veľmi podozrivých okolnosti k povoleniu ťažby dreva v Národnej prírodnej rezervácií Zadná Poľana. Vo veci je podané trestné oznámenie o zneužití právomocí verejného činiteľa. V povolení je veľa hrubých procesných, právnych a odborných chýb. Nenapísal ho kvalifikovaný odborník na danú problematiku. Autor nemá lesnícke vysokoškolské vzdelanie. Dokonca povolenie odôvodňuje zásahom proti neexistujúcemu druhu chrobáka (autor nepozná/nepoužíva odborný názov toho o čom rozhoduje). Rozhodnutie je s veľkou pravdepodobnosťou protiprávne. Napriek tomu je povolenie platne. V súčasnosti je vykonanie povolenia pozastavené a rozhodnutie sa prehodnocuje.

 • 19. apr 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 135x
 • 57
Avatar: cesta na záchranu slovenských hôr ?

Rastislav Jakuš

Avatar: cesta na záchranu slovenských hôr ?

Keď som sedel v kresle kina a díval som sa na film Avatar, súbežne s dejom filmu sa mi premietali zážitky z môjho života.

 • 21. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 074x
 • 22
Vietor a lykožrút v chránených územiach.

Rastislav Jakuš

Vietor a lykožrút v chránených územiach.

Nasledujúci text je zjednodušená verzia odborného članku. Nie je to typický blog. Može byť ťažší na strávenie. Pišem tom ako obnoviť prírodzenú rovnováhu v chránených územiach. Dávam do protikaldu bežné opatrenia ochrany lesa a opatrenia na obnovu prirodzenej rovnováhy.

 • 9. jan 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 220x
 • 15
Vplyvy holorubov: ďalšia www linka

Rastislav Jakuš

Vplyvy holorubov: ďalšia www linka

Aj keď ťažbovo/chemicky orientovaný lesníci hovoria o tom, že sa na Slovensku sa holoruby nepoužívajú mimo Záhoria, z môjho pohľadu (prírode blízke lesníctvo) je realita úplne iná.

 • 13. dec 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 017x
 • 2
Európsky pohľad na aj naše lesníctvo.

Rastislav Jakuš

Európsky pohľad na aj naše lesníctvo.

Pred dvomi týždňami som sa zúčastnil konferencie Českej botanickej spoločnosti v Prahe. Okrem iného tam odznela aj prednáška lesníckeho ekológa, profesora Fantu, z univerzity v meste Wageningen.

 • 11. dec 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 785x
 • 4
Čo znehodnocuje naše lesné rezervácie ?

Rastislav Jakuš

Čo znehodnocuje naše lesné rezervácie ?

Diskusia o osude našich, hlave smrekových, prírodných rezervácií je v plnom prúde. Na jednej strane sú vedci a ochrancovia prírody, ktorí bojujú za ich záchranu. Na druhej stane sú ľudia, ktorým ponechanie rezervácii na samovývoj spôsobuje problémy. Je to dosť široká problematika, a plánujem sa jej venovať v niektorom z nasledujúcich blogov. V tomto texte by som rad čitateľov upozornil na nezávislý zdroj, ktorý sa kvalitne venuje tejto problematike v Českej republike.

 • 8. dec 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 970x
 • 45
Náčrt ekologických opatrení ochrany lesa pre TANAP.

Rastislav Jakuš

Náčrt ekologických opatrení ochrany lesa pre TANAP.

Na základe súčasných poznatkov vedy a praxe je možné navrhnúť účinný systém opatrení ekologických metód ochrany lesa, ktorými je možne ďalej utlmiť premnoženie lykožrúta bez negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva, kvalitu pitnej vody a s minimálnym dopadom na biodiverzitu.

 • 22. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 427x
 • 14
Končí premnoženie lykožrúta v Tatrách ?

Rastislav Jakuš

Končí premnoženie lykožrúta v Tatrách ?

Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Zatiaľ nie sú zverejnené údaje o počte stromov ktoré odumreli tento rok. Na rôznych miestach je aj rôzna situácia.

 • 21. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 620x
 • 25
Management lesa ve zvláště chráněných územích

Rastislav Jakuš

Management lesa ve zvláště chráněných územích

1. Úvod: Management lesů ve zvláště chráněných územích byl vždy předmětem diskusí mezi různými zájmovými skupinami. Rozpor mezi zájmy ochrany přírody a zájmy hospodářskými patří k nejčastějším náplním těchto diskuzí. Cílem tohoto příspěvku je proto nastínit principy přírodě blízkého managementu lesů, který by byl v souladu se zájmy ochrany přírody, ale zároveň by umožnil v podstatě plnohodnotné hospodářské využívání lesů, tam kde je to podle platných předpisů možné. Na tomto místě je nutno upozornit, že uplatňování principů přírodě blízkého hospodaření není v žádném případě obecným cílem managementu lesa ve zvláště chráněných územích s výjimkou části lesů trvale určených k plnění produkčních funkcí. Samovolný vývoj a ochrana přírodních procesů jsou hlavním cílem managementu v těchto územích a přírodě blízké hospodaření by mělo sloužit pouze jako dočasný nástroj managementu při přípravě na převod do bezzásahového managementu .

 • 18. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 860x
Problematika managementu lesů v národních parcích

Rastislav Jakuš

Problematika managementu lesů v národních parcích

1. Úvod: Lesy národních parků zahrnují v současnosti nejen bezzásahové území, ale také rozsáhlé oblasti, kde je dočasně nebo trvale z různých důvodů prováděna hospodářská činnost. Cílem tohoto příspěvku je popsat hlavní problémy spojené s lesním hospodařením v tomto typu území a navrhnout případná řešení.

 • 18. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 311x
Přirozená obnova horských smrčin

Rastislav Jakuš

Přirozená obnova horských smrčin

Magda Jonášová, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, oddělení ekologie lesa: Přirozená obnova je jedním z klíčových procesů zajišťujících zachování autochtonního charakteru horských smrkových ekosystémů, což je důležitý faktor z hlediska jejich odolnosti vůči působení různých stresových faktorů a udržení jejich ekologické stability v prostředí značně ovlivněném antropogenní činností. Zásadní úlohu v obnově přirozených smrčin mají disturbance v podobě působení větru a kůrovce (Korpel 1995).

 • 18. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 522x
Emise síry a dusíku, a jejich důsledky pro lesy v národních parcích

Rastislav Jakuš

Emise síry a dusíku, a jejich důsledky pro lesy v národních parcích

- Jakub Hruška, Česká geologická služba: Emise síry a dusíku vrcholily ve střední Evropě v 80. letech 20. století a jejich následky značně poškodily horské lesy. Právě příkladem takto poškozených lesů jsou Krkonoše. Emise síry působí na horské lesy dvěma mechanismy:

 • 18. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 463x
SkryťZatvoriť reklamu