Ako nájdem historickú mapu svojej obce na internete

Písmo: A- | A+

Mapovanie nášho územia siaha až do starovekej antiky, kedy sa grécki, či rímski autori aspoň okrajovo dotkli územia barbarov severne od Dunaja. V stredoveku a neskôr v novoveku sme sa ako súčasť Uhorska dostali do centra pozornosti mnohých kartografov. Človek prezerajúc kvantá internetových informácií sa stretne s mnohými mapami Uhorska, ktoré sú viac, či menej podrobné. Za zmienku stojí údajne najstaršia mapa Uhorska - Tabula Hungariae z roku 1513. Bola zhotovená v mierke 1 : 1 100 000, takže sa z nej človek dozvie názvy cca. 260 slovenských miest.

Možno vnímať, ako sa s pribúdajúcim časom z máp nielen nášho územia vytráca umeleckosť, no zvyšuje sa ich presnosť a účelnosť. S pomerne podrobnými a presnými mapami územia dnešného Slovenska sa stretávame prvýkrát až v období osvietenstva (2. pol. 18. storočia) za vlády našej najznámejšej panovníčky Márie Terézie.

Vynímajúc mapy stolíc od Mikovínyho v Belových Notíciach, boli vo svojej dobe veľmi dobre spracované mapy 1. – 3. vojenského mapovania. Priblížil by som vám, ako je možné sa k nim dostať na internete. Ak vás aspoň trochu zaujíma vaša regionálna história, odporúčam kliknúť na niektorý z doleuvedených linkov. Môžete si prezrieť napr. dobové názvy chotára vašej obce, kde sa sústredila výstavba v minulosti, či ako boli vtedy rozšírené lesy. Obrázky dokumentujú tieto mapy na príklade mojej obce Rudno nad Hronom.

1. vojenské mapovanie – jozefínske (1769 – 1784) – mierka 1: 28 800

K tomuto mapovaniu nášho územia som sa žiaľ doteraz nedostal, ale pravdepodobne bude v budúcnosti sprístupnené. Svoju obec mám vďaka ochote vysokoškolských pedagógov. Na internete sú dostupné zatiaľ len mapy Čiech, Moravy a Sliezska:

http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1vm

Rudno1_res.png

2. vojenské mapovanie – františkovo (1819 – 1858) – mierka 1: 28 800

V tomto mapovaní je voľne dostupné celé Uhorsko od Jadranu až po Bukovinu. Funguje veľmi prakticky na báze google-máp, pričom krásne sa dá porovnať s aktuálnou mapou:

http://mapire.eu/en/secondsurvey/

Rudno2_res_res_res.png

3. vojenské mapovanie (1857 – 1883) – mierka 1: 25 000

Tieto mapy nie sú spracované tak šikovne ako predošlé, no pri trpezlivosti sa dokážete preklikať k svojej obci. Okrem tohto mapovania sa na tejto stránke dá dostať aj k prvej veľmi podrobnej mape tzv. stabilného katastra (1852 - 1914):

http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_Klad0,topo3v75_01&me=-1176871,-1736953.731346,13508,-735654.268646&language=cz&config=3v&resetsession=ALL


Rudno3_res_res.png

Skryť Zatvoriť reklamu