S. r. o. alebo živnosť???

V praxi sa často stretávam s otázkou najmä začínajúcich podnikateľov, či je lepšie začať formou živnosti alebo si rovno otvoriť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.), alebo kedy je vhodný čas prejsť zo živnosti na s. r. o.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
https://unsplash.com/photos/Cq6fxF30Rzo
https://unsplash.com/photos/Cq6fxF30Rzo (zdroj: https://unsplash.com/photos/Cq6fxF30Rzo)

V minulosti bolo módou založiť si s. r. o. aj pri samostatnom podnikaní bez zamestnancov a s predpokladom skôr nižších tržieb. Dôvod? Najmä sociálne odvody. Tým sa dá podnikaním formou s. r. o. úspešne vyhýbať tak dlho, ako len budete chcieť. Samozrejme za tú cenu, že nebudete sociálne poistení (stále sa však môžete poistiť komerčne a na dôchodok si sporiť individuálne). Mnohí takíto „drobní“ podnikatelia formou s. r. o. boli nemilo prekvapení, keď sa svojho času zvýšila daň z príjmu pre právnické osoby (PO) až na 23 % oproti 19 % u fyzických osôb (FO). No najmä zavedením daňových licencií, inak povedané „minimálnej dane z príjmu PO“ vo výške 480 € ročne (resp. 960 € u platcov DPH). Tieto nevýhody však dnes už neplatia, tak sa pozrime na to, aké sú výhody a nevýhody týchto dvoch najčastejších foriem podnikania dnes.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

1.Administratíva

Z pohľadu náročnosti administratívy rozhodne víťazí živnosť. Už len zakladanie živnosti je omnoho jednoduchší a lacnejší proces ako zakladanie s. r. o.Mnohí začínajúci podnikatelia sa boja najmä minimálneho základného imania vo výške 5000 € a obchádzajú to rôznymi spôsobmi, často napríklad tým, že kúpia už existujúcu s. r. o. Avšak bez urážky, ak nemáte kapitál aspoň vo výške 5000 € (bez súkromnej rezervy) moja rada znie – zabudnite na s. r. o. a otvorte si zatiaľ radšej živnosť (resp. nateraz pokračujte v podnikaní touto formou). No aj ďalšia prevádzka z pohľadu administratívy je u podnikania formou živnosti podstatne ľahšia a výhodnejšia. Ako s. r. o. nemáte na výber – musíte viesť podvojné účtovníctvo. Nemôžete si len tak vyberať peniaze z firmy ako si zmyslite (v podstate legálne len formou mzdy, ak sa tam aj zamestnáte, po roku formou dividendy zo zisku alebo ešte formou pôžičky).

SkryťVypnúť reklamu

No ako podnikateľ – „živnostník“ máte na výber, či chcete viesť klasické jednoduché účtovníctvo, ktoré je už podľa názvu podstatne jednoduchšie ako to podvojné, alebo len nejakú formu evidencie príjmov, výdavkov, záväzkov a majetku, na ktorú vám stačí aj excelovská tabuľka. V tomto prípade nemusíte dodržiavať Zákon o účtovníctve a nehrozia vám pokuty za chyby v účtovníctve. Tiež aspoň tú samotnú evidenciu zvládnete aj sami a vypracovanie daňového priznania bude podstatne lacnejšie ako u PO (čo je napr. s. r. o.)

2.Odvody

Čo sa týka zdravotných odvodov je to v podstate jedno. Musíte ich platiť v minimálnej výške ako samoplatca, ak máte s. r. o. a nie ste tam zamestnaní (ani v inej firme) aj keď ste živnostník (podľa zisku samozrejme aj vyššie ako minimálne). Minimálna výška zdravotných odvodov je niečo cez 61 € mesačne (každým rokom sa zvyšuje).

SkryťVypnúť reklamu

Spomínaná výhoda neplatenia sociálnych odvodov stále u s. r. o. platí. Ak vaše hrubé tržby nepresiahli minulý rok na živnosti cca 5500 €, tak ich neplatíte ani na živnosti. Ak presiahli a podali ste daňové priznanie v riadnom termíne (do 31. 3.) tak ich platíte od augusta, ak ste mali odklad daňového priznania do 30. 6. tak až od novembra.

Minimálna suma sociálnych odvodov je v súčasnosti okolo 150 € mesačne, čo je za rok už slušných 1 800 €.

Treba si však uvedomiť, že dlhodobým vyhýbaním sa plateniu sociálnych odvodov pri podnikaní formou s. r. o. (v ktorej nie ste zamestnaní) sa zároveň sami oberáte o sociálne poistenie. V prípade práceneschopnosti nedostanete žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne. Roky, počas ktorých takto „šetríte“ na odvodoch, sa vám nepočítajú ani do dôchodkového zabezpečenia. Rovnako nie ste poistení ani pre prípad invalidity. Ak sa napriek tomu rozhodnete takto usporiť na sociálnych odvodoch, zvážte aspoň komerčne životné poistenie a nejaké dôchodkové sporenie (sporenie odporúčam rozhodne nie cez poisťovňu ).

SkryťVypnúť reklamu

3.Dane a odvody

V roku 2016 je výška dane z príjmu FO 19 % (zo zdaniteľnej sumy nad cca 35 000 € vo výške 25 %. U PO (teda aj s. r. o.) je sadzba 21 %.

Zaujímavejšie sú však iné rozdiely. Ako FO si základ dane znížite o nezdaniteľnú časť základu dane vo výške cca 3800 €. Ako s. r. o. to neviete uplatniť.

Ešte väčšia výhoda je u podnikateľov s hrubými tržbami najmä do nejakých 30 – 40 000 €, ktorí si vedia ako FO uplatniť tzv. paušálne výdavky, ktoré sú za rok 2017 prvýkrát pre všetky druhy podnikania formou živnosti – FO až vo výške 60 % príjmov (max. však do 20 000 €). Toto je veľká výhoda najmä vtedy, ak pri vašom podnikaní nevznikajú nejaké vysoké reálne výdavky (napr. ak podnikáte bez zamestnancov v oblasti poskytovania služieb).

Poďme sa v tomto prípade pozrieť na zopár príkladoch na rozdiel dane z príjmu medzi podnikateľom podnikajúcim formou s. r. o. a živnosťou, ktorých reálne výdavky bez odvodov predstavujú len nejakých 10 – 20 % hrubých tržieb.

V každom príklade predpokladáme že FO – živnostník platil v roku dosiahnutia týchto tržieb ešte minimálne odvody (cca 740 € ročne ZP a 1760 € SP). Výdavky FO sú určené percentom príjmov (60 % paušálne výdavky).

Príklad č. 1

 

Príjem €

Výdavky* €

Daň €

Daň + SP + ZP €

s. r. o.

12 000

2 000

2 100

2 840

FO

12 000

7 200*

2 500

Ako vidíme z prvého príkladu podnikateľ podnikajúci formou s. r. o. zaplatí v tomto prípade daň 2100 €, ďalšiu daň z dividend (7 %) zaplatí, ak si bude chcieť zisk po zdanení (resp. nejakú jeho časť) z firmy vybrať legálne formou dividendy. Podnikateľ FO (živnostník) nezaplatí žiadnu daň, nakoľko si k paušálnym výdavkom priráta ešte zaplatené odvody a následne si uplatní aj NČZD (nezdaniteľnú časť základu dane).

Ak sa pozrieme na súčet dane z príjmu aj odvodov, konateľ „jednoosobovej“ s. r. o., ktorý v nej nie je zamestnaný, bude platiť ako samoplatca stále minimum, čo je v tomto roku zhruba 62 € mesačne. Na strane živnostníka v súčte odvodov a dane z príjmu síce nie je veľká úspora, no treba dodať, že v tomto prípade je sociálne poistený na rozdiel od konateľa s. r. o.

Výška sociálnych aj zdravotných odvodov zostane v ďalšom roku pre živnostníka zachovaná na minimálnej sadzbe.

Príklad č. 2

 

Príjem €

Výdavky* €

Daň €

Daň + SP + ZP €

s. r. o.

24 000

3 000

4 410

5 150

FO

24 000

14 400*

627

3 127

Výška odvodov do SP bude pre živnostníka v budúcom roku (od augusta/novembra) vo výške cca 180 € a ZP cca 75 € mesačne. Ak by boli jeho príjmy a výdavky v ďalších rokoch podobné, tak aj pri novej výške odvodov bude výhoda jednoznačne na strane živnostníka.

Príklad č. 3

 

Príjem €

Výdavky* €

Daň €

Daň + SP + ZP €

s. r. o.

30 000

4 800

5 292

6 032

FO

30 000

18 000*

1 083

3 583

Výška odvodov do SP bude pre živnostníka v budúcom roku (od augusta/novembra) vo výške okolo 220 € a do ZP približne 95 € mesačne. Aj keď si v ďalších rokoch živnostník priplatí na odvodoch oproti minimálnym sumám o nejakých 105 € mesačne resp. 1260 € ročne, stále bude pri podobných príjmoch výhoda na jeho strane oproti majiteľovi „jednoosobovej“ s. r. o. a na rozdiel od neho bude už aj celkom slušne sociálne poistený (aj keď oproti zamestnancovi s obdobným čistým príjmom bude platiť podstatne menšie odvody a teda bude mať aj podstatne slabšie sociálne poistenie, inak povedané napr. dávky v práceneschopnosti...).

Príklad č.4

 

Príjem €

Výdavky* €

Daň €

Daň + SP+ ZP €

s. r. o.

40 000

8 000

6 720

7 460

FO

40 000

20 000*

2 603

5 103

Výška odvodov do SP bude pre živnostníka v budúcom roku (od augusta/novembra) vo výške cca 370 € a do ZP cca 160 € mesačne. Tu je síce po prvom roku s takýmto výsledkom hospodárenia ešte stále daňovo-odvodová výhoda na strane živnostníka, no v ďalších rokoch si pekne priplatí za sociálne a zdravotné poistenie. Potom, už za predpokladu ustálenia príjmov v ďalších rokoch podnikania na podobných sumách, bude výhoda rozhodne už na strane podnikania formou s. r. o. No netreba zabudnúť, že bez sociálneho poistenia (v takom prípade treba určite zvážiť komerčné životné poistenie a individuálne sporenie na dôchodok). Aj keď znovu pripomínam, že prípadné dividendy zo ziskov s. r. o. sa potom ešte zdania 7 % daňou.

4.Ručenie

Ako vyplýva už zo skratky s. r. o. – spoločnosť s ručením obmedzeným, tak v tomto je výhoda rozhodne na strane tejto formy podnikania. S. r. o. ručí celým svojom majetkom, spoločník (majiteľ s. r. o.) ručí do výšky svojho nesplateného vkladu. Naopak, živnostník ručí za prípadné škody celým svojím majetkom.

Tu treba určite zvážiť, aké veľké škody môžete teoreticky svojím podnikaním spôsobiť. Pokiaľ ide o desiatky až stovky eur, asi bude rozumnejšie ostať pri živnosti. Ak by malo ísť o tisícky eur a viac je vhodné porozmýšľať skôr nad podnikaním formou s. r. o. Netreba však zabúdať, že voči väčšine takýchto rizík sa viete aj poistiť. Niekedy sa možno viac oplatí dojednať dobré komerčné pripoistenie za prípadné spôsobenie škôd ako len z tohto dôvodu zakladať s. r. o.

No je pravda, že prechod formy podnikania zo živnosti na s. r. o. je väčšinou odôvodnene motivovaný práve oddelením súkromného a firemného majetku.

5.Imidž a dôveryhodnosť

V tomto bode minimálne z pohľadu imidžu vo verejnosti aj u prípadných obchodných partnerov vyhráva s. r. o., ale naozaj oprávnene? Ja si myslím, že ani nie. Ako podnikateľ živnostník podnikáte pod svojím menom, neskrývate sa za obchodné meno s. r. o., ktorú môžete neskôr pomerne jednoducho predať. Niektorí potenciálni obchodní partneri s vami nebudú chcieť spolupracovať, ak podnikáte ako živnostník, lebo s. r. o. pre nich znie serióznejšie. No ako sme si povedali v predošlom bode v oblasti ručenia za prípadné spôsobenie škody, je vlastne výhodnejšie spolupracovať s podnikateľom živnostníkom, ktorý ručí celým svojím majetkom. V praxi sa tiež v prípade problémov často u s. r. o. stávalo, že sa za zvláštnych okolnosti zmenili majitelia, firmy boli prepísané na tzv. „bielych koňov“ a podobne. Tomuto by najnovšie zmeny v legislatíve mali už zamedziť, resp. to aspoň poriadne skomplikovať takýmto prípadným špekulantom. No aj tak je z tohto dôvodu živnostník dôveryhodnejším partnerom.

V článku som sa na výhody a nevýhody týchto dvoch najčastejších foriem podnikania pozeral najmä z pohľadu drobného podnikania. No ak máte (alebo ako začínajúci podnikateľ plánujete mať v blízkej dobe) 10 a viac zamestnancov, ročné tržby nad 50 000 €, hrubé výdavky tvoria rozhodne viac ako 60 % tržieb, môžete svojím obchodným partnerom spôsobiť niekoľko tisícové či desaťtisícové škody, rozhodne choďte skôr do s. r. o. V takom prípade neplatia ani spomínané daňové výhody na strane FO – podnikateľa, nakoľko paušálne výdavky sú ohraničené stropom 20 000 € .

Jaroslav Čačko

Jaroslav Čačko

Bloger 
  • Počet článkov:  27
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Ekonóm a finančný sprostredkovateľ. Zaujímam sa o ekonomické a politické dianie. Ktoré samozrejme stále vyplýva z bližšej aj vzdialenejšej histórie.Svojím blogom chcem najmä pomôcť ľuďom zvýšiť ich finančnú gramotnosť.Moje heslo: "Reči sa hovoria, ale čísla nepustia!" :)www.ekonomickesluzby.eu Zoznam autorových rubrík:  FinanciePodnikanieDaneSpoločnosť a politika

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu