Kto pošle Brecelymu a Stromčekovi čiernu fixku?

Písmo: A- | A+

Výhovorkou prečo vraj nemôžu zverejniť zmluvy, ktorými štát vykupoval pozemky pod bratislavský obchvat majú byť osobné údaje, ktoré obsahujú. Páni úradníci, to vážne? Na to predsa stačí čierna fixka, ktorou osobné údaje vyčierníte

Výstavba obchvatu Bratislavy vzbudzuje mnohé podozrenia. Jedným z tých najzávažnejších je predražené vykupovanie pozemkov pod diaľnicu. Nielen médiá, ale aj verejnosť sa márne snaží dopátrať ku konkrétnym sumám, ktoré štát majiteľom pozemkov vypláca. A aj keď sme sa na to museli poskladať všetci, úradníkom ministerstva dopravy a NDS sa zatiaľ darí vlastnými telami brániť tomu, aby sme sa dozvedeli, koľko sme konkrétne z verejných zdrojov za pozemky pod verejnú komunikáciu zaplatili.

Duch infozákona

Duchom zákona o slobodnom prístupe k informáciám má byť zverejňovanie informácií, s ktorými narábajú alebo disponujú verejné inštitúcie. Celá jedna časť zákona je venovaná explicitne prípadom ak sa žiada o zverejnenie dokumentov obsahujúcich osobné údaje. A riešenie je úplne jednoduché. Skrýva sa v čiernej fixke s hrubým koncom. Popisovač so zrezaným hrotom sa bežne predáva približne za dve eurá. Takýmto nástrojom by mala podľa zákona verejná inštitúcia osobné údaje vyčierniť a takto ošetrený dokument sprístupniť, zverejniť. Druhou možnosťou je začierniť alebo vymazať osobné údaje pred zverejnením dokumentu priamo v počítači, niektorým z dostupných softvérov.

Argument či výhovorka

Argument s osobnými údajmi, ktorý na tlačovke použil štátny tajomník Viktor Stromček vyznieva ako výhovorka aj preto, že v iných prípadoch štát problém so zverejnením podobných zmlúv nemal. Na stránke Centrálneho registra zmlúv je napríklad zverejnená kúpna zmluva za výkup pozemkov Slovenskou správou ciest pod obchvat Holíča. Súčasťou zverejnenej zmluvy sú čísla parciel pozemkov, ceny za švorcový meter, celkové ceny a dokonca aj meno znalca a číslo znaleckého posudku, na základe ktorého boli určené jednotkové ceny. A k takým istým údajom aké parcely a za aké sumy štát v prípade obchvatu Bratislavy vykupoval sa médiá, tretí sektor, ale i verejnosť márne snaží dostať. A dá sa to naozaj aj bez toho, aby sa zverejňovali osobné údaje. Stačí len chcieť. Lebo potom ostáva už len jedno vysvetlenie. Že v tomto prípade sa nechce.

Mimochodom štát platil za meter štvorcový pozemku pod obchvat Holíča 13,53 eur. A štát zverejnil ceny výkupov pozemkov pod bratislavský obchvat len v prípade keď predajcom bol Slovenský pozemkový fond. Národná diaľničná spoločnosť platila na základe znaleckého posudku pozemkovému fondu za meter štorcový 67,43 eur a konečnú cenu ešte navýšila o koeficient 1,2 násobku náhrady v peniazoch. Všetci si teraz kladú otázku či iným vlastníkom z kategórie “náš človek”, neplatil štát výrazne viac. Zatiaľ bez odpovede.

Minister v úlohe komparzistu

Počas tlačovej konferencie bolo zaujímavé sledovať ako na otázky na telo odpovedal priamo štátny tajomník Viktor Stromček a minister Roman Brecely mu skôr robil len komparz. Pochybnosti o tom, aký prehľad o svojom rezorte vlastne má súčasný minister, zvýraznila aj otázka smerujúca k omeškaniu troch už rozostavaných úsekov diaľníc. Je tažké uveriť, že ak by si minister Roman Brecely minimálne aspoň na začiatku dňa prebehol monitoring médií týkajúci sa tém v kompetencii svojho rezortu, nedokázal by na otázku redaktora odpovedať. Objektívne treba ešte dodať, že redaktorovi neslúžilo ku cti, že na otázku ministra o aké tri úseky ide, nevedel odpovedať ani on. Redaktor mal zrejme na mysli nedávne ťažkosti pri prácach na výstavbe viac ako 11-kilometrového diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka pri razení tunela Žilina. Tie majú posunúť termín dokončenia južného obchvatu Žiliny o približne deväť mesiacov. Generálny riaditeľ NDS Róbert Aux o tom médiá informoval len deň (21/6) pred tlačovkou ministra (22/6). Škoda, že to ministrovi rezortu akosi uniklo.

Akože transparentné predražovanie diaľnic

Na tej istej tlačovke sa novinári pýtali aj na vznesené pochybnosti okolo májového obstarávania na tri veľké diaľničné stavby za bezmála 800 miliónov eur. INEKO vyslovilo pochybnosti o trasnparentnosti celého postupu. Hlavný problém má byť podľa INEKO hlavne v tom, že súťaže sa nevyhlasovali postupne, s odstupom aspoň dvoch mesiacov. Sériozna príprava kvalitnej cenovej ponuky na diaľničnú stavbu si podľa nezávislých expertov tohto inštitútu žiada minimálne dva mesiace práce. Ak by sa dodržal dvojmesačný rozostup súťaží, viac firiem by sa dokázalo pobiť o každú zo zákaziek. Postup NDS zjednodušene povedané dal podľa INEKO firmám na výber: vyberte si len jednu stavbu, o ktorú sa pobijete, alebo sa dohodnite. V podstate štát vytvoril firmám ideálne prostredie na kartel.

Štátny tajomník Stromček celé pochybnosti odbil odpoveďou, že ceny predsa vygenerovala transparentná súťaž. Pochybnosti o skutočnej transparentosti vyplývajúce z časovej tiesne nijako nerozptýlil.

Predvolebné sľuby a povolebná prax

Ak by ministrovi Romanovi Brecelymu išlo o skutočnú transparentnosť a skutočne finančne najefektívnejšie riešenie, nemal by mať problém po vážnom spochybnení časovania obstarávacieho procesu, výsledky súťaže nepodpísať. A žiadať opakovanie so zvyčajným časovým rozostupom. Prinajhoršom by mohli nastať len dva prípady. V tom prvom by skutočne štát naozaj vysúťažil stavby lacnejšie a ušetril. V tom druhom prípade, by síce ceny ostali na rovnakej úrovni, ale dôveryhodnosť ministra a jeho rezortu v očiach tých, čo očakávajú skutočne transparentnejší a efektívnejší štát, by stúpla. To by však muselo ísť o zvyšovanie transparentnosti a efektívnosti aj druhej strane – politikom. Nielen v predvolebných vyhláseniach, ale aj v povolebnej praxi.