Slová Koránu?

Písmo: A- | A+

(1) A podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Prorokom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Prorok hlavou spoločenstva, on, Pán tela. Ale ako je Spoločenstvo podriadené Prorokovi, tak aj ženy mužom.

(2) Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Prorok, hlavouŽENY muž a hlavou Proroka Boh.

(3) Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu. A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu: je to to isté, ako keby sa dala oholiť. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať aj ostrihať. Ale ak je pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje. Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Preto žena – pre anjelov – má mať na hlave znak mužovej moci.

(4) ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení.

(5) Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá.

(6) Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu.

(7) Duch, ktorý nevyznáva Proroka, nie je z Boha. To je duch Satana, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete. 

(8) Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.

(9) Veď poznáme toho, ktorý povedal: "Mne patrí pomsta, ja sa odplatím." A zasa: "Pán bude súdiť svoj ľud." Je hrozné padnúť do rúk živého Boha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toto sú verše zo svätej knihy abrahámovského náboženstva. Zdajú sa vám neprijateľné, poburujúce, urážlivé? Islam je u nás väčšinou známe ako náboženstvo, ktoré ponižujeŽENY, síri nevraživosť a násilie. Toto však nie sú verše z moslimského Koránu, ale zo svätej knihy kresťanov, z Biblie, konkrétne z Nového zákona.

Tieto verše som mierne upravil, aby neboli na prvý pohľad rozpoznateľné (znalci svätého písma to aj tak iste prekukli). Ale upravil som ich naozaj iba mierne. Väčšinou som iba nahradil slovo Kristus slovom Prorok. A zmenil som číslovanie veršov. Tieto verše znejú otrasne. A sú súčasťou kresťanského náboženstva.

Neuverejnil som ich preto, aby som očierňoval kresťanskú vieru. V Biblii nachádzam veľa krásnych a inspirujúcich myšlienok a k novému zákonu mám zvlášť pozitívny vzťah.

V poslednom čase sa množia články, ktoré upozorňujú na negatíva Islamu. Uvádzajú príklady nami odcudzovanej praxe a Koránskych veršov, ktoré nám znejú odpudzujúco. Zároveň ako odpoveď na hrozbu islamu ponúkajú kresťanskú vieru. Hovoria o pozitívach kresťanstva a maľujú ho ružovými farbami akoby všetko kresťanské bolo vždy a za každých okolnosti dobré a svetlé. Varujú pred hrozbou islamského fanatizmu a ako odpoveď núkajú kresťanský fanatizmus.

Účelom uverejnenia veršov Nového zákona v tomto článku bolo spochybniť falošné videnie nášho kresťanského náboženstva ako čistého, bezchybného, spásonosného a poukázať nato, že tak ako je možné nájsť v Koráne verše, ktoré nám môžu znieť poburujúco, rovnaké verše možno nájsť aj v Novom a hlavne v Starom zákone. Tu uvádzané verše sú iba zlomkom šokujúcich slov Biblie.

Judaizmus, Kresťanstvo a Islam v sebe obsahujú posolstvo mieru, pokoja a lásky. Zároveň všetky obsahujú slova nevraživosti podmaňovania a zabíjania. Je podľa mňa chybou vidieť na určitom náboženstve iba pozitíva a ospevovať ho ako jedinú záchranu ľudstva. Je rovnakou chybou vidieť na určitom náboženstve iba negatíva, vytrhávať z neho šokujúce slová bez poznania súvislostí, haniť ho a štvať proti nemu nenávisťou. Aj jeden aj druhy pohľad je skreslený. Vidí iba jednu polovicu pravdy a druhu polovicu odmieta.

Ešte väčšou falošnosťou je uvádzať pozitívne stránky jedného náboženstva (toho nášho samozrejme) a porovnávať ich s negatívnymi stránkami iného náboženstva, a z tohto porovnania urobiť pomýlený súd o skazenosti jedného a ušľachtilosti druhého. Slovami Thomasa Wentwortha Higginsona (voľný preklad):

"Všetky... náboženstva vykazujú rovnaký rozdiel medzi vierou a praxou, a každé je v bezpečí pokiaľ vytesňuje ostatné. Skúmaj každú vieru na základe jej najlepších stránok alebo jej najhorších ako chceš, na základe jej najvyšších prejavov cnosti alebo najnižších prejavov nemorálnosti. Ale podvod začína vtedy, keď meriaš najnižší bod iného náboženstva oproti najvyššiemu bodu svojho vlastného."

Každá „história“ má svoju vznešenú aj nízku stránku. Aj Islam, tak ako krestanstvo, má krásne podoby, i keď ľudia na Slovensku ich veľmi nepoznajú. Každé náboženstvo má peknú aj odvrátenú stránku. Je dobré vidieť obidve stránky zároveň. Obidve stránky tam totiž sú.

(Citovane verše boli: Ef 5,21; 1Kor 11,3; 1Kor 11,4; 1Kor 14,34; 1Tim 2,12; Hebr 10,30; Hebr 11,6; 1Jn 4,3; 2Jn 1,10)