Novelizácia katastrálneho úradu priniesla mnohé otázniky... "???"

Od prvého septembra je účinný zákon číslo 304/2009, ktorý upravuje a dopĺňa zákon o notároch, advokátoch, katastrálny zákon a v neposlednom rade zákon o správnych poplatkoch. Najpodstatnejšie zmeny priniesol v oblasti zmlúv o prevode nehnuteľností. Upravené boli kompetencie notárov a advokátov, ako aj katastrálnych úradov. Zmenili sa lehoty pri čakaní na rozhodnutie a bola vyvinutá snaha o elektronizáciu štátnej sféry na úseku katastra. O tom, ako sa situácia, práca i kompetencie zmenili sme sa detailnejšie porozprávali s vedúcou právneho oddelenia Správy katastra JUDr. Evou Kvocerovou.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Zo všetkých strán počúvame, že touto novelizáciou zákonodarcovia spravili veľký krok k občanom. Hlavne vďaka posilneniu zodpovednosti notárov a advokátov. Ak je totiž zmluva o prevode nehnuteľností vyhotovená formou notárskej zápisnice notárom, alebo ak ju pripraví advokát s autorizačnou doložkou, zo zákona im vyplýva povinnosť dôkladnejšie prešetrovať totožnosť občana. Kým doposiaľ účastníci zmluvy predložili len občiansky preukaz, od septembra zákon vymenúva spôsoby, akými by ju notári a advokáti mali prešetrovať. „Neviem si to dosť dobre v praxi predstaviť, pretože si myslím, že aj možnosti notárov a advokátov sú v tomto štádiu, v akom sú programové vybavenia a ako fungujú, oklieštené. Oni nemajú napríklad prepojenie s evidenciou obyvateľstva. Neviem si dosť dobre predstaviť, ak predložíte notárovi alebo advokátovi občiansky preukaz, že by bol expertom na odhalenie podvodníkov. Viete, to už sú záležitosti kriminalistických expertíz," vyjadruje svoj názor Eva Kvocerová. Ak však v spomínaných prípadoch dôjde k porušeniu zákona na základe nedôslednej kontroly totožnosti účastníkov zmluvy, notár či advokát za to nesú plnú zodpovednosť a v celej výške zodpovedajú za spôsobenú škodu. „Ako keby doteraz tú zodpovednosť nemali," podotýka E. Kvocerová. „Ja len chcem upozorniť, že aj doposiaľ každý účastník zmluvy mal predsa možnosť obrátiť sa na súd a vymáhať si spôsobenú škodu, pokiaľ by sa dokázalo, že vznikla pochybením advokáta alebo notára. Navádza to dojem, ako keby až teraz niesli zodpovednosť. Ja mám za to, že predsa aj predtým mali vykonávať svoju prácu dôsledne."

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

S posilnením kompetencií notárov a advokátov na strane jednej priniesol zákon i oklieštenie rozhodovacích právomocí katastrálneho úradu. „V týchto prípadoch už kataster nie je oprávnený skúmať iné náležitosti zmluvy, len má posúdiť, či sú údaje v súlade s katastrálnym operátom. To znamená, či prevodca je vlastníkom, či je tam správne číslo parcely, či dom stojí na danej parcele, či je katastrálne územie správne a podobne. Bez ohľadu na to, či sú iné ustanovenia v rozpore so zákonom, kataster ich nie je oprávnený skúmať a zo zákona mu vyplýva povinnosť takýto vklad povoliť, alebo len na základe nesprávnych formálnych náležitostí zamietnuť," vysvetľuje zmeny, ktoré od 1. 9. 2009 nastali, vedúca právneho oddelenia Správy katastra v Púchove. „Pokiaľ sa v zmluve stretnem s drobením poľnohospodárskej pôdy, čo upravuje zákon č.180/1995, kým doposiaľ som konanie prerušila alebo zamietla, teraz nemám inú možnosť ako tú jedinú, ktorú mi zákon umožňuje. Po dohode s prokuratúrou musím takýto vklad povoliť, aby mohol prokurátor takéto rozhodnutie preskúmať. On tu zastupuje štát, takže vstúpi do konania a bude uplatňovať neplatnosť zmluvy v prípadoch, kde dôjde k drobeniu majetku." Ako už bolo spomenuté, nový zákon „vonia" nie veľmi objektívnym názorom o neomylnosti advokátov či notárov. O tom, že každý občas robí chyby, však svedčia i štatistiky pozastavených či zamietnutých zmlúv.

SkryťVypnúť reklamu

Aby prekvapení nebolo málo, tu sú ďalšie novinky v oblasti prevodu nehnuteľností. Kým doposiaľ sa katastru predkladal počet zmlúv totožný s počtom účastníkov zmluvy plus dve, pri zmluvách vyhotovených po 1. septembri vám postačia už len dve kópie. „Dva exempláre zostávajú na katastri a neposiela sa ani informatívny výpis z listu vlastníctva. Každému účastníkovi sa bude posielať len rovnopis rozhodnutia, že bol vklad povolený," vysvetľuje Kvocerová. Veľkou zmenou je rovnako aj fakt, že kataster už nie je oprávnený vydať list vlastníctva s plombou ani vlastníkovi, čo ľuďom skomplikuje i cestu za úvermi.

SkryťVypnúť reklamu

Novelizácia priniesla aj úpravu lehôt potrebnú na vybavenie návrhu na vklad. V prípade, že si zmluvu vyhotovíte sami, doba na vydanie rozhodnutia - 30 dní, sa nemení. Zmena nastáva len v prípade vyhotovenia zmluvy o prevode nehnuteľnosti vo forme notárskej zápisnice a zmluvy s autorizačnou doložkou advokáta. Tu by mal kataster rozhodnúť do 20 dní. Pri sťaženej situácii, akú im tento zákon priniesol, sa však obávajú, že spomínané lehoty nebude možné dodržiavať. „Na druhej strane vyvstáva otázka, či nedochádza k porušovaniu Ústavy a ústavných práv, podľa ktorých predsa každý účastník má rovnaké postavenie. Kde je tu aká rovnosť? - pýta sa E.Kvocerová a následne nato uvádza svoje stanovisko: „Ja osobne za seba môžem povedať, že tento kataster bude jednoducho postupovať tak, ako bude stíhať a bude sa snažiť dodržiavať zákonné lehoty."

SkryťVypnúť reklamu

Ak máte predsa len naponáhlo, stále existuje alternatíva zrýchleného poplatku v hodnote 265,50 € (8000 Sk). Na druhej strane, zľavu si môžete uplatniť v prípade, ak podáte elektronickou formou tzv. oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad. Tu sa však dostávame k najväčšiemu kameňu úrazu celej tejto novely. Tým je elektronizácia systému. Zdá sa, že tam „hore" o niečom diskutujú, niečo schvália a zabúdajú to realizovať. Ak by tomu tak nebolo, od 1. septembra by už všetko fungovalo ako hodinky. Spomínaný formulár sa na katastrálnych internetových stránkach objavil až po dvoch týždňoch. Veď čo už. Hlavne, že ho máme k dispozícii. Presne tak, k dispozícii už je, ale to je asi tak všetko. „Zákonodarca tým zrejme myslel to, že keď niečo bude podané elektronicky, nám to uľahčí prácu, že my už budeme mať informácie v databáze, a že pracovník nebude musieť opätovne vypisovať jednotlivé položky. Opak je pravdou. Vzhľadom na to, že tie programy sú tak nekvalitné a nepripravené, realita je taká, že skôr to sťažuje zamestnancom prácu," vysvetľuje vedúca Správy katastra Púchov. A dodáva, že problém je i s vyplnením tohto formulára pre samotných pracovníkov katastra a právnicky vzdelaných ľudí, nie to ešte pre priemerne informaticky zdatných občanov. Vyvstáva teda otázka, komu sa to teda snažili zjednodušiť? Či sa nám niekedy dostane odpovede, nám však v tonmto momente povedať nevie nikto... „Ja mám pocit, že sa tu urobil štvrtý a piaty krok a nie sú urobené prvý, druhý a tretí. Myšlienka elektronizácie úseku katastra je skvelá. Nakoniec, žijeme v 21.storočí, takže by sa očakávalo, že sa aj štátna sféra na úseku katastra posunie na vyššiu úroveň. Mňa len mrzí, že ľudia z každej strany počúvajú, ako sa skrátia lehoty, ako sa zjednoduší práca katastrov, ako im ubudne práce, ako sme sa priblížili k občanom... Opak je pravdou... Ja len dúfam, že po čase dôjde k náprave." Nám neostáva iné, ako s JUDr. Kvocerovou súhlasiť a spoločne dúfať, že sa všetko na dobré obráti. Ale to už sme v inej rozprávke...

Autor: -werk-
Zdroj: Púchovské noviny, číslo 38/2009

Veronika Klobučníková

Veronika Klobučníková

Bloger 
  • Počet článkov:  6
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu