Orgán verzus organ

Písmo: A- | A+

Keď sa dva súčasné orgány zhodnú v názore, samotný historický organ nemá šancu. Osud organa v Dóme sv. Martina sa zrejme definitívne uzavrel. Zbytočne pamätá aj roky pôsobenia Franza Liszta v Bratislave, taktiež zbytočné sú aj stanoviská niektorých odborníkov.

      Ak chceme na Slovensku niečo zahmliť a následne vo veci rýchlo rozhodnúť, tak dáme najavo, že ide o problém tak odborný, ktorému, až na hŕstku odborníkov, nerozumie asi nikto. Teraz by som však o jednoznačnosti rozhodnutí pochyboval, lebo negatívne sa k odstráneniu historického organa z konkatedrály Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy vyjadrujú aj odborníci, ku ktorým patrí napr. prof. Ferdinand Klinda.

     Verejnosť sa z médií čo-to dozvedela, preto uvediem len pár strohých údajov. Historický  organ v uvedenom chráme údajne už nevyhovuje, preto diecéza objednala v Nemecku organ nový, v cene viac ako milión eur. Zálohu už zaplatila. Následne požiadala pamiatkové orgány o súhlas s nahradením terajšieho historického organu s tým, že ten bude umiestnený v novom chráme v Petržalke. Tu treba hneď otvorene povedať, že pôjde o premiestnenie do „depozitu“ (alebo priamo do skladu), lebo na nový chrám ešte neexistuje ani projekt. Posúdenie vplyvu dočasného (zrejme viacročného) uskladnenia na historický organ prenechávam odborníkom. Taktiež ponechám na odborníkov riešenie statických konštrukcií v historickom interiéri dómu pod omnoho ťažší nový organ. Mne sa nástojčivo vnucujú viaceré, pritom vcelku jednoduché (žeby aj neodborné?!) otázky. Keďže, ako som už uviedol, sú stanoviská odborníkov v tejto veci nejednotné, „pars pro toto“ odpoviem si sám. A hneď teraz:

      Je Dóm sv. Martina historicky cenný? Áno, je. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Je organ v uvedenom chráme historicky cenný? Áno, je. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Inak cirkev by k jeho premiestneniu súhlas pamiatkového orgánu nepotrebovala. Je súčasný organ v dóme funkčný? Áno, je. V opačnom prípade by nemohol byť funkčný v budúcom novom chráme. Patrí historický organ do historického objektu? Áno, patrí. Patrí historický organ do nového chrámu? Skôr nie, ako áno. Patrí nový moderný organ do nového moderného chrámu? Skôr áno, ako nie. Je povinnosťou vlastníka pamiatky k zámeru premiestniť pamiatku požiadať o rozhodnutie vopred, alebo až keď sa už nové riešenie realizuje? Vopred! Nie je argument, že za nový organ už diecéza zaplatila značnú sumu ako zálohu, zo strany žiadateľa určitým druhom vydierania? Áno, je. Je jubileum arcibiskupa dostatočným dôvodom na odstránenie historického organu z hlavného chrámu arcidiecézy? Nie je. Sú tieto moje otázky a odpovede značne subjektívne? Áno, sú! Môže si ktokoľvek klásť podobné otázky? Áno, môže.

      PS: Cirkev, rímskokatolícka zvlášť, roky argumentuje nedostatkom financií na záchranu kultúrnych pamiatok, ktorými sú okrem chrámov aj mobiliáre v nich, v neposlednom rade tiež historické organy. Keď ide o výstavbu nových chrámov aj tam, kde historické sú dôsledkom toho opustené a chátrajú, akosi prostriedky nechýbajú. Zrejme diecéze nebude chýbať ani viac ako 35 mil. Sk. za nový organ. Možno by bolo zaujímavé zistiť sumu, ktorú v tomto roku farnosti z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy žiadajú z grantovej podpory ministerstva kultúry. Modernizácia je určite nevyhnutná vec. Tak autoparku ústavných činiteľov, ako aj ozvučenia historických kostolov. Pár decibelov a miliónov navyše veriacim neublíži. Neublíži? A musím odpovedať na všetky otázky? Nemusím. Nemusím napríklad riešiť, či modernizáciu potrebujú katakomby v Ríme, kde sa pôvodne stretávali prví kresťania. Prípadne aj Chrám Narodenia v Betleheme, lebo jeho dlažba je už značne opotrebovaná. A musím sa mnohému čudovať? Tiež nie. Veď ide len o zaobchádzanie s kultúrnym dedičstvom. S pamäťou národa. A naozaj? Pamäťou sveta sú podľa príslušnej konvencie UNESCO najcennejšie hnuteľné predmety našej civilizácie. Pamäťou nášho národa je udavačská agenda v ústave tohto názvu. Nečudujme sa!