Od poliťiky ku polityke (3)

Písmo: A- | A+

Od politikov sme počuli už množstvo nevkusných, nechutných a vulgárnych výrokov. Žiaľ, nedá sa povedať, že sa situácia zlepšuje. Prečo aj, veď starý ujo je stále na scéne, divadlo pokračuje...

Pokrok

Najrýchlejšie sa vyvíjajú sľuby politikov.

 

Právny systém

Ak sa veci uvedú do súladu so zákonmi

je načase zákony zmeniť...

 

Parlament

Zbytoční poslanci sú pri hlasovaní najdôležitejší.

 

Umenie možného

Od nemožných politikov možno očakávať

všetko možné ...

 

Veľkosť mandátu

V mnohých poslancoch sídli straník,

ktorý je väčší ako poslanec.

 

(Ne)sloboda

Slobodné voľby pre neslobodných občanov,

aká to márnosť !

 

Česť porazeným !

Žiaľ, nepoznám také voľby,

v ktorých zvíťazili voliči.

 

Vodca

Vždy keď stál na čele, kráčali dozadu !

Odplata

Uctievatelia vladára si zaslúžia byť ovládaní.

 

Sľuby

Konečne sa zlepšila aspoň naša budúcnosť.