Ako vrátiť elektrický prúd do zástrčky

Písmo: A- | A+

Po nejakom čase v uplynulých dňoch v médiách znovu niekto spomínal tzv. zástrčkový zákon. Koalícia si od neho sľubuje vyšší výber poplatkov cca o 700 až 800 mil. Sk. Dosiahne sa to (sic!) likvidáciou neplatičov. Nedokážem si predstaviť, ako niekto prinúti platiť toho, kto platiť nechce a ani nehodlá (opomeniem, že niekto by nemal ani za čo platiť). Iste, viem si to predstaviť, no za iných predpokladov, aké sa uvádzajú. Alebo som iba úplne tupý ?!

      Koncesionársky poplatok (KP) sa bude vyberať v rámci platby za elektrický prúd, no iba za jedno odberné miesto. Už z toho vyplýva, že nie automaticky ku každej faktúre (zloženke) za elektrinu bude možné KP pripočítať. Oddeliť KP od sumy za elektrinu asi treba urobiť aj z iného dôvodu, čo vyplýva z prezentovaných informácií. Slovenský rozhlas a STV vytvoria totiž spolu spoločnosť na vyberanie KP (keďže sa upúšťa od osobitného štátneho úradu). Ak by sumu vyberali elektrárne v platbe za dodanú elektrinu, jednoducho by prostriedky v sume KP poukázali (proporčne rozdelené) priamo na účet SRo a účet STV. Potom nie je dôvod vytvoriť spoločnosť na vyberanie toho, čo na účet príde automaticky. Proces je teda (logicky) vymyslený inak. Suma (výška) KP bude zrejme v rámci faktúry (účtu) za elektrinu oddelená. Sotva bude môcť byť spoločná aj na zloženke, inak by pošta zloženky nespracovala. Ak by poplatky vyberala Slovenská pošta v rámci platieb SIPO, potom znovu sa stáva nelogickým zriadenie spoločnosti na vyberanie poplatkov. Pri platení elektrárňam cez sporožíro alebo inak (z účtu bankovým prevodom alebo cez internet banking), sotva bude možné sumu KP spájať so sumou za elektrinu. Ak „sólo“ spôsobom sumu za odobrané množstvo prúdu elektrárňam uhradím (aj za cenu vyplnenia samostatnej poukážky na platbu za elektrický prúd – neplatiči sa vynájdu), môžu elektrárne akokoľvek (aj súdne?) vymáhať za niečo, čo evidentne bolo uhradené?! Môžu od neplatiča vymáhať elektrárne platbu za to, čo nedodali, ergo za niečo, načo nemajú licenciu (šírenie frekvencie)? Ak má takto neuhradené sumy KP vymáhať SRo a STV, tak to je situácia súčasná. No ako potom dostať ten „balík Sk“ od neplatičov, ktorý si koalícia od zákona sľubuje? Za predpokladu, že neplatičov môže byť ešte viac ako dnes. Lebo zlosť a vzdor sú sotva motiváciou zaplatiť za službu, ktorú niekto jednak nechce, nepotrebuje, prípadne ani nemá ako odoberať (nevlastní TV prijímač). Údajne firmy majú mať výšky poplatkov odvodené od počtu zamestnancov?! Predpokladám, že také seriózne inštitúcie akými sú SRo a STV, budú vyberať poplatky iba za čas, ktorý zamestnanci trávia počúvaním rozhlasu a pozeraním televízie. Sú síce intímne dôvody, že sa zamestnanec vzdiali napr. aj od výrobného pásu, kedy by v „onej miestnosti“ pozeral program. Možno nebude potrebné prispôsobiť ani dramaturgiu, STV už dnes vysiela množstvo takých programov, z ktorých by sa jeden po...

PS: Takáto sabotáž platenia KP sa určite netýka mňa. Som lojálny občan a štátu odvádzam poctivo to, čo zákon prikazuje. Poplatky za rozhlas a televíziu budem zrejme platiť aj vtedy, ak ich vyberanie bude spojené s platením za množstvo vypúšťaných výfukových plynov. Ako však nový zákon prinúti platiť notorických neplatičov, na to sa už zvedavo teším.......