Môžeme spoznať Kristovu myseľ a cez ňu aj Jehovovu!

Písmo: A- | A+

Veď 'kto spoznal, ako uvažuje Jehova, aby ho poučoval'? My však uvažujeme ako Kristus.” - 1. Korinťanom 2:16.

Kde je zapísané Ježišovo učenie? Mnoho z toho, čo Ježiš povedal a urobil, keď bol na zemi, je zaznamenané v štyroch evanjeliách. Aj ostatné časti Kresťanských gréckych Písiem nám pomáhajú chápať Ježišov pohľad na veci, lebo ich napísali muži, ktorých viedol svätý duch a ktorí uvažovali ako Kristus. Ježišovo učenie sa týka všetkých stránok nášho života. 

„Kristov zákon“ by mal ovplyvňovať naše správanie doma, v práci, v škole i v zbore. (Gal. 6:2) Tento zákon spoznávame tak, že si čítame Kresťanské grécke Písma a rozjímame o nich. A poslúchame ho vtedy, keď žijeme v súlade s pokynmi, príkazmi a zásadami, ktoré sú obsiahnuté v tejto časti Biblie. Keď sa riadime Kristovým zákonom, poslúchame nášho láskavého Boha, Jehovu, ktorý je zdrojom všetkého, čo Ježiš učil. (Ján 8:28)

PS: Pod inšpiráciou lekár Lukáš napísal v súlade s inšpirovanými slovami apoštola Pavla: 'Boha musíme poslúchať viac ako ľudí’! Takže aby naše myslenie napodobňovalo Kristovo, ktorý je Jehovov jednosplodený syn, musíme sa venovať usilovnému štúdiu inšpirovaných myšlienok Krista vo Svätej Biblii!

w19.05 3 ods. 6 – 7

Skryť Zatvoriť reklamu