O školstve

Veľa ľudí si myslí, že je odborníkom v niektorých činnostiach. Záhradkár si myslí, že je odborníkom na poľnohospodárstvo, ten, kto staval dom, je odborník na stavebníctvo a do školy chodili všetci, tak si každý myslí, že je odborníkom na školstvo.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Za socializmu inak kvalitnému školstvu sa dalo vytýkať to, že oproti západnému svetu sme boli pozadu v jazykoch a vo výpočtovej technike. Na svoju dobu dobré učebnice obsahovali politické preslovy, ktoré ich deklasovali. Kvalita vyšších ako základných škôl sa udržiavala výberom a limitmi. Učňovské školstvo ešte žilo z príslovia - remeslo má zlaté dno, a nikto ním nepohŕdal. Na stredné a vysoké školy mali zo začiatku prednosť robotnícke deti, neskôr sa to nebralo do úvahy a rešpektovali sa len študijné výsledky. Na škole sa ťažilo z prirodzenej disciplíny, ktorú si deti prinášali z domu a hravo sa dali zvládnuť aj triedy o počte 40 žiakov. Učitelia zažívali prirodzený rešpekt. Veľmi pokrokové bolo stredné učňovské školstvo, keď ho spravoval rezort. Každý žiak mal zmluvu s podnikom, do ktorého pôjde po skončení školy pracovať. Školy spolupracovali s kádrovými oddeleniami závodov a tie sa zaujímali o priebeh štúdia žiaka. Ak si náborovali žiaka, ktorý dosahoval výborné vyučovacie výsledky, dokázali ho zvlášť odmeniť. Podľa potrieb a požiadaviek podnikov sa do vyučovania zaradzovali jednotlivé témy nad rámec alebo v rámci osnov. Rezorty iniciovali celoštátne - československé stretnutia pracovných skupín vyučujúcich a tvorili sa tam aj metodiky odborného výcviku, ktorý sa považoval za hlavný predmet učňovskej školy.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Riaditeľ školy raz prišiel z exkurzie, ktorú pre riaditeľov zorganizoval ich nadriadený orgán. Keď si učiteľský kolektív vypočul, ako pokrokovo je zavedený dnešný systém stredného školstva v Nemecku, spoznali sme v ňom ten, ktorý sme mali voľakedy a zavrhli sme ho.

Po novembrovej revolúcii sa školy začali správať trhovo. Staré učebnice sa stiahli a nové neprichádzali. Zaujímavá bola škola s čím menšími nákladmi. Smerné čísla na školy už nikto nedával a školy prijímali žiakov neregulovane. Zo stredných škôl expandovali ekonomické a z vysokých právnické. Noví podnikatelia chceli mať hlavné opory podnikania - ekonóma a právnika, v rodine. Zmenili sa ľudské hodnoty. Pomaly a isto sa znižovali stavy poľnohospodárov, murárov a vôbec ľudí manuálnej práce. Do škôl začali prichádzať stále horšie ovládateľné deti s vysokými požiadavkami a nízkou mierou zodpovednosti. Pokles pôrodnosti spôsobil zmenšovanie počtu tried a zánik mnohých škôl. Poľnohospodárske učňovské aj stredné školstvo takmer úplne zaniklo. O žiaka sa dnes školy bijú. Rodičia prekladajú problémové deti z jednej školy do druhej a z hľadiska vedenia školy je pohromou prísť o žiaka, na ktorého idú štátne príspevky.

SkryťVypnúť reklamu

Školstvo pristúpilo k zmenám. Monitoringy mali vyústiť do zrušenia prijímacích pohovorov. Nestalo sa tak. Inovované boli aj maturitné skúšky. Skladajú sa dnes z externej a internej časti. Na každý predmet chodí predseda z inej školy, pričom skúšobná komisia pozostáva najmenej z troch učiteľov. Pochopiteľne, že v jednom týždni chýbajú v škole učitelia, lebo chodia za predsedov a druhý týždeň sú maturity u nich. Za týchto improvizovaných podmienok sa poriadne neučí. Jednotlivé komisie nemajú možnosť porovnať, aká je situácia vo vedomostiach z iných predmetov. Môže to urobiť iba predseda celej maturitnej komisie a to vtedy, ak nie je zároveň aj členom skúšobnej komisie. Výstupy z maturitných skúšok vysoké školy nerešpektujú a robia si vlastné prijímacie skúšky, čo predstavuje istý finančný príjem. Vysoké školy pripravujú uchádzačov na vlastné prijímacie skúšky, čo je tiež jeden z pochybných spôsobov neprehľadného tiežpodnikania.

SkryťVypnúť reklamu

Nešťastným riešením je integrácia (alebo novšie začlenenie) žiaka, kvôli jeho najmä psychickej ujme. Záprah koní beží tak rýchlo, ako beží najpomalší kôň. Ak do triedy dáte začleneného žiaka, kedy sa mu máte venovať? A pritom je potrebná špeciálna agenda, je potrebné vypracovať zvlášť programy z každého predmetu, zvlášť triednu knihu, spolu ide asi o 19 druhov tlačív aj keď máte v triede iba jedného takého žiaka. A to ani nespomínam konzultácie so špeciálnych pedagógom, psychologické vyšetrenia, atď. Hororovým je v triede taký stav, ak dvaja začlenení žiaci majú disfunkcie rôzneho stupňa a jeden začlenený je mimoriadne nadaný. To každý učiteľ na každej hodine vypisuje záznamy v štyroch triednych knihách a mal by mať štyri prípravy na tú istú vyučovaciu jednotku. Hodinu by mal odučiť naraz na štyroch rôznych úrovniach. Veď len keď zapíše do štyroch triednych kníh všetky náležitosti, ubehne niekoľko vzácnych minút. S každou stratenou minútou klesá disciplína žiakov v triede a stráca sa čas na vyučovanie. Nepripomína vám to vtip o chlapovi, ktorý behal s prázdnym fúrikom, lebo pre vysoké normy nestíhal nakladať a vykladať? Kvôli množstvu byrokracie v školstve pomaly nezostáva čas na učenie.

SkryťVypnúť reklamu

Odkedy sa školstvo správa trhovo, klesli jeho výsledky, podvádza sa a mám dojem, že na investíciách do škôl sa nabaľujú články zodpovedné za ich tok. Ak sa v škole neklame, stáva sa škola menej konkurencie schopnou, ak sa klame a kradne, stáva sa súčasťou reťaze, ale zraniteľnou. Reforma v školstve je neefektívna. Neúmerne vzrastajú byrokratické úkony, ktoré zaťažujú vedenie aj vyučujúcich, alibistické činnosti a doslova slovíčkarenie alebo vojna na papieri. Dopad na kvalitu vyučovacej jednotky nie je žiadny a ani sa nekontroluje. V čom sa zmenilo vyučovanie sa nikto nepýta žiakov, ale ministra školstva. Budovy základných škôl sú v mnohých obciach ošarpané na rozdiel od futbalových ihrísk, ktoré prekvitajú. Aj vonkajší pohľad môže veľa napovedať o prioritách starostov a poslancov obcí, ktorí ich financujú.

Učitelia - noví absolventi pedagogických škôl sa sťažujú, že ich v nijakom predmete na vysokej škole neučili používať pedagogickú dokumentáciu, o legislatíve ani nehovoriac, ak to neurobili cviční učitelia počas pedagogickej praxe v konkrétnych školách. Keď to nie je také dôležité, že sa to nevyučuje na vysokých školách, prečo potom školskú inšpekciu zaujímajú hlavne pedagogické dokumenty? Kvalita vyučovacieho procesu často zostáva na chvoste.

Po revolúcii sa objavili sťažnosti, že sa na vysokých školách učí marxizmus a pestuje sa socialistická ideológia. Oprávnená bola tiež sťažnosť na politické prímesi kaziace odbornú úroveň učebníc. Jednoducho zo škôl bolo treba odstrániť ideológiu. Prečo teda bolo na školách zavedené náboženstvo ako vyučovací predmet? A to od tých najmenších žiakov? Odsudzuje sa jeho alternatíva - etická výchova, pričom jej osnovy sa venujú aj svetovým náboženstvám a dostatok hodín má aj kresťanské náboženstvo. Predsa je súčasťou našej kultúry a sme s ním spätí na každom kroku. Ale keď má katolícky kňaz výhradu voči evanjelickému ako učiteľovi náboženstva, potom to už nie je ani o bratskej láske. Spravodlivé by bolo vyučovať

náboženstvo na farách a nie v škole.

Učiteľom niet čo závidieť. Ich práca s deťmi je čím ďalej rizikovejšia. Ani výška platu ani uznanie statusu za veľa nestojí. Predmetom závisti je osem týždňov dovolenky. Musia ju však čerpať v čase prázdnin. Prázdniny však majú aj herci, politici a aj iné odvetvia, pričom sú celkom inak odmeňovaní. A ich prázdniny nie sú tŕňom v oku nikomu.

Milan Mantič

Milan Mantič

Bloger 
  • Počet článkov:  21
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Bývalý učiteľ. Dôchodca. Záhradkár. Zoznam autorových rubrík:  SpoločenskéNezaradené

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu