Hra na BOHA.

Písmo: A- | A+

Nikto nie je tak beznádejne zotročený, ako tí ktorí falošne veria, že sú slobodní.  J. W. von Goethe.

Vesmír funguje na základe prírodných zákonov. Ak by sa porušila rovnováha, ktorú tieto zákony zabezpečujú, došlo by ku katastrofe, ktorá by znamenala koniec našej existencie. Autorom týchto zákonov je nespochybniteľne náš Stvoriteľ. Aj človek je dielom Božej múdrosti. Naše telo je jedna úžasná chemická továreň, ktorá funguje bezchybne, ak je telo regulované duchom, ktorého do materiálneho konštruktu vdýchol BOH. „Všetko krásne učinil vo svojom čase aj večnosť im dal do sŕdc“ (Kaz.3/11/). Aby sme si udržali čistotu ducha, BOH nám dal duchovné zákony, ktoré nás chránia pred nepriateľom ľudstva, pánom temnoty o ktorom Pán Ježiš hovorí: „On bol vrahom ľudí od počiatku a nestal v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. On prišiel aby kradol, hubil a zabíjal“ (Evanj. Jána 8/44 a 10/10). Poznanie BOHA dáva životu zmysel a poslušnosť dáva životu cieľ.

Rozvoj civilizácie, nových technológii, úspechy v medicínskej oblasti dávajú človeku pocit pýchy a vedomia, že BOHA nepotrebuje. Moderná spoločnosť nahradila BOHA sekulárnou humanistickou filozofiou, bohom sa stal FALOŠNÝ HUMANIZMUS. V dobe, keď je svet mediálne prepojený máme možnosť poznávať historické udalosti, ktoré sa odohrali vo svete aj ich aktérov. Tak sa dostávame k poznaniu, že skoro všetky vlády, ktoré o sebe tvrdia, že im ide o dobro ľudstva sú zločinecké. Bezohľadná chamtivosť mocných spôsobuje, že vo svete rastie chudoba, nenávisť a hrozba vojnových konfliktov. Obyčajní ľudia, ktorí tvoria väčšinu národa, sú len nevedomou masou, ktorú mocní ovládajú podľa svojich potrieb, klamstvom, strachom a médiami, ktoré verne slúžia svojim pánom. Zachraňujeme životy je slogan dneška. Pritom na základe skutočných vedeckých autorít všetky protiepidemické opatrenia, ktoré vlády v EÚ na doporučenie WHO tak spontánne prijali, poškodzujú zdravie fyzické i psychické. Núdzový stav, ktorý vláda neustále predlžuje vyvoláva silnú averziu, ale ľudia sú bezmocní. Slovenskí zákonodarci sa správajú ako zástupcovia veľkokapitálu, nie občanov SR. Toto je dokonalý obraz súčasného sveta. BOH v svojom slove hovorí, že nič nie je tak tajné, aby sa nedostalo do svetla.

Slovensko je malá krajina. Vo svete mnohí ani nevedeli, že nejaké Slovensko existuje. Dnes už pozná Slovensko celý svet. Kanadské média – Breaking News, 7.2.2021 nazvali Slovensko nacistickým experimentálnym táborom. Podrobne opisujú násilnú tortúru, ktorej sú vystavení občania SR. Testovanie sa robí antigénovými testami, ktoré požiar nehasia ale ho držia na uzde. To dáva vláde príležitosť pravidelne testovať populáciu až kým Covid-19 neustúpi v dôsledku letných teplôt. Najodpornejšie na tom je – píše sa v článku – ,že desiatky miliónov testov zabezpečuje spoločnosť blízka predsedovi vlády p. Matovičovi. Zbavil celú populáciu základných ľudských práv, aby mohol špinavo zbohatnúť. Máme tu však viacerých majstrov, ktorí na pandémii zarábajú a preto nemajú záujem, aby ľudia poznali pravdu, že celý cirkus okolo Covid-19 bol naplánovaný. Jedným z nich je p. Čekan. Je spoluvlastníkom firmy Multiplex DX. V roku 2017 táto firma mala prijem 2000 Eur. Od štátu dostala 800 tisíc Eur. Prevažne vykazovala len stratu, odvody boli minimálne. Stal sa však zázrak. Spätnou analýzou sterov odobratých v septembri firma zistila, že na Slovensku máme veľa britskej mutácie a vyvinula špecifický test na túto mutáciu. Po tomto vyhlásení nasledujú tvrdšie opatrenia, obmedzenie pohybu a predĺženie núdzového stavu. Je podozrivé ako rekordne ŠÚKL tieto testy schválil a tak sa u nás zúrivo testujú zdraví ľudia. Negatívny test oprávňuje ľudí zarobiť si na svoj chlieb a tak sú ľudia prinútení podrobiť sa. Testy o ktorých sú vážne vedecké pochybnosti a ľudia ako p. Čekan rozhodujú o situácii na Slovensku. Čím viac sa testuje, tým viac pozitivity a tým väčšie zisky pre p. Čekana. A čo odkazuje tento liberálny demokrat občanom? Kto sa nechce testovať a očkovať treba ho poslať do krajín tretieho sveta.

Drostenov PCR test kritizovala rešpektovaná medzinárodná skupina vedcov ICLS v ktorej je 23 členov z odboru mikrobiológie, virológie a vedcov z príbuzných odborov. Testy neboli validované na molekulárnej úrovni, a preto ako diagnostický nástroj pre identifikáciu vírusu SARS-CoV-2 sú nepoužiteľné. Napriek tomu ich WHO a vláda Merkelovej prijala na celosvetové používanie, čo viedlo k prísnym lockdownom, ekonomickej i spoločenskej katastrofe. Drostena a jeho stúpencov obvinili z totálnej vedeckej nekompetentnosti. Aké kompetentné osoby vo vláde p. Merkelovej riadia pandémiu ? Nemecký minister zdravotníctva je bývalý bankár Jeans Spahn, bez lekárskeho titulu, ale je lobistom farmaceutického priemyslu. Úrad verejného zdravotníctva vedie veterinár Lothar Wieler. Berlínsky senát potvrdil, že infekcia koronavírusu sa nedá potvrdiť testom PCR. Tento test nie je schopný rozlíšiť medzi vírusom, ktorý je schopný reprodukcie a vírusom, ktorý nie je schopný reprodukcie. Odbor zdravotníctva senátu potvrdil, že PCR testy nie sú schopné určiť infekciu v zmysle zákona o ochrane pred infekciou. Napriek týmto poznatkom sa PCR testy využívajú na obmedzovanie slobody občanov a prijímanie rôznych svojvoľných opatrení na údajnú ochranu proti infekcii. POSLANEC NEMECKÉHO SENATU M. LUTHE prehlásil: „TO JE DIKTATÚRA a PORUŠENIE ZÁKONA.“ Táto skutočnosť potvrdzuje, že pandémia je projekt spolitizovaný. Pravda v ňom nemá miesto. Boj proti neviditeľnému nepriateľovi je len zámienkou svetových elít ako globálne spravovať ľudstvo a svetovú ekonomiku. Vlády EÚ sa poslušne podriaďujú tejto politike a výnimkou nie je ani SR.

JUDr. Peter Weis 4.3.2021 prehlásil, že doteraz sa nevie o víruse, ktorý má spôsobovať chorobu Covid-19. Ak chceme izolovať, charakterizovať a demonštrovať nový vírus musia byť dodržané všetky vedecké postupy. Pri víruse SARS-CoV-2 tieto vedecké postupy neboli vykonané. Ak nemožno nájsť vírus v spúte chorých ľudí na základe akých dôvodov sa dospelo k záveru, že vírus je nebezpečný, dokonca smrteľný. Sami vedci svojimi podvodnými metódami živia túto nepríjemnú myšlienku až do preukázania opaku, že patogénne vírusy všeobecne neexistujú. Aké látky sa potom nachádzajú v tkz. vakcinách, ktoré sa aplikujú ľuďom ? Aký je ich účel ? Ak raz niekto bude posudzovať všetky tieto opatrenia uvalené na národy v trestnoprávnej rovine, známe “neviem” určite stačiť nebude !

V novembrovom čísle recenzovaného vedeckého časopisu Nature Communications bola publikovaná štúdia, ktorú zostavilo 19 vedcov z Univerzity vied a technológií v Huazhongu vo Wuchane a vysoko rešpektovaných vedeckých štúdií vo Veľkej Británii a Austrálii. Štúdia bola vykonaná na 10 miliónoch ľudí a ukázala, že k bezpríznakovému šíreniu Covid-19 nedochádza. Nakaziť druhého môžeme len po prepuknutí choroby, ako pri bežnej chrípke, kvapôčkovou infekciou. Táto štúdia eliminuje všetky nezmyselné opatrenia: nosenie rúšok u zdravých ľudí, rozostupy, izoláciu, zatváranie firiem a ďalšie nezmyselné opatrenia. WHO to odmieta. Narušilo by to ich tak úspešne rozohranú hru s ľudskou naivitou, hlúposťou a strachom. Spolitizovať sa dalo aj americké centrum pre kontrolu chorôb, ktoré tvrdí bez akýchkoľvek vedeckých dôkazov, že bezpríznakoví pacienti sa podieľajú na prenosoch infekcie viac ako 50%. 

Slovenskí premianti na čele s p. Matovičom z vrcholu slávy, keď všetci štátnici sa vraj od nás učili ako bojovať s pandémiou, sa svojou geniálnou stratégiou, ktorú pre SR pripravilo WHO, dopracovali k najvyššej úmrtnosti vo svete. CHRÁNIME ŽIVOTY a v záujme toho sa musíme podriadiť všetkým opatreniam, ktoré sú potrebné na ochranu života. Príkaz WHO znel, testovať, testovať kým nepríde vakcína. Celoplošné testovanie bolo súčasťou lekárskeho výskumu, kde študijnou populáciou boli občania SR. Medzi autorov tejto štúdie za SR bol Martin Pavelka. V pracovnej skupine za SR bol M. Krajči a P. Jarčuška. Tento výskum nebol ešte vyhodnotený a preto by sa nemal používať na usmernenie klinickej praxe. Riaditeľ Centra pre globálne zdravie prof. Igor Rudan hovorí, že štúdia musí byť potvrdená a preto výskum musí pokračovať a občania sa musia opätovne testovať. Tento výskum financovala EÚ, V. Británia a Nadácia B. Gatesa. Autori štúdie potvrdili, že boli dodržané príslušné etické smernice a bol získaný osobný súhlas účastníkov výskumu. Hlavný hygienik-zberateľ titulov – J. Mikas je kontaktným bodom WHO pre implementáciu medzinárodných zdravotníckych predpisov. V januári 2020 varoval pred epidémiou chrípky, aby ľudia neprepadli panike, že majú Covid-19 (relácia B. Závodského). V októbri, len pár hodín pred celoštátnym testovaním, posiela na vládu otvorený list. „Ako virológ zdôrazňujem, že antigénové testy dokážu rýchlo zachytiť ľudí s veľkou vírusovou náložou, teda najviac infekčných, ktorí môžu ochorenie ľahko šíriť ďalej. Následná domáca izolácia pozitívnych osôb má potenciál ovplyvniť súčasný nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie.“ V ten istý deň ÚVZ SR vydal vyhlášku podľa odporúčania vlády, ktorou nariadil prevádzkovateľom zariadení zákaz vstupu netestovaným do priestorov vnútorných i vonkajších. Aby občan v tomto štáte mohol existovať bol prinútený podrobiť sa testovaniu. Jeho podpis, že sa testovania zúčastnil má byť podľa autorov štúdie výskumu vyjadrením súhlasu byť jeho účastníkom?

Toto je manipulácia s občanmi a klamstvo! P. Matovič sa za nátlak na občanov, ktorí sa takto DOBROVOĽNE išli testovať, cynicky ospravedlnil, Mikas ani to nie. Za tento experiment v ktorom sa zločinne pokračuje, nesie zodpovednosť vláda, SNR, ÚKŠ na čele s Mikasom, média a všetci, ktorí sa podieľajú na riadení štátu.

Keď v relácii “Tak – takto” vyšla na svetlo skutočnosť, že v Košiciach lekári liečia ivermektínom s 86% úspešnosťou p. Krajči hneď zasiahol a riaditeľa kliniky srdcovo cievnych chorôb odvolal a nahradil ho hutníkom.

Docent, MUDr. P. TOROK, CSc. špecialista na pľúcnu ventiláciu odporúča lekárom tento liek používať. Dr. P. KORY, prezident skupiny svetovo uznávaných lekárov a vedcov zostavujúcich protokoly na liečbu Covid19, informoval o 27 kontrolovaných štúdiách, ktoré potvrdili úspešnosť liečby ivermektínom. MUDr. P. Lipták odporúča prevenciu ivermektínom. MUDr. J. Mesík už niekoľko mesiacov lieči pacientov ivermektínom a o úspešnej liečbe písomne informoval aj ministerstvo zdravotníctva. Odpoveď však nikdy nedostal. Prečo? Pretože skutočným cieľom ministerstva zdravotníctva SR bola realizácia lekárskeho výskumu podľa plánov WHO. Mnoho životov mohli lekári zachrániť keby sa začalo s intenzívnou liečbou, na ktorú upozorňovali lekári verní Hippokratovej prísahe – chrániť život. Koľko obludnosti je vo vyhlásení tejto vlády CHRÁNIME ŽIVOTY, ktorá svojich občanov podrobila tomuto tzv. dobrovoľnému celoplošnému testovaniu, keďpráve tu mnoho ľudí ochorelo. Minister Krajči udelil povolenie pre ivermektin na pol roka. Keď sa ľudia u lekárov začali dožadovať ivermektínu Slovenská lekárnická komora v priamom prenose z tlačovej konferencie oznámila občanom, že neexistujú dostatočné klinické dôkazy, aby sa pacienti začali masovo liečiť ivermektínom. „Považujeme za nebezpečné, aby si pacienti teraz zabezpečovali ivermektín, alebo obťažovali všeobecných lekárov!“

Prečo a v mene koho nás títo lekári klamú? O zdravie Slovákov zvláštnu starostlivosť prejavila aj WHO. V TV novinách nám bolo oznámené: „WHO nedoporučuje liečbu Covid-19 ivermektínom, poškodzuje zdravie!“ WHO je organizácia sprivatizovaná miliardárom B. Gatesom a veľkými firmami farmaceutického priemyslu. Na jej čele stojí T.A. Ghebreyesus, bývalý minister zahraničia Etiópie. V r.2005 až 2012, keď bol ministrom zdravotníctva, umožnil zahraničným farmaceutickým firmám testovať účinky nových liekov. Premenil etiópske zdravotníctvo na mohutné laboratórium amerických partnerov. Tu si ho vyhliadol Gates. Ghebreyesus bol členom marxistickej strany – Tigrejský ľudový oslobodzovací front. Táto strana /TPLF/ bola hlavným členom vládnej koalície a americkými analytikmi bola zaradená do globálnej databázy terorizmu. Armádny generál Etiópie B.J. Gelalcha vyzval šéfa WHO aby odstúpil a obvinil ho, že pomáha zabezpečovať zbrane pre tigrejskú oblasť. Britský denník The Times uvádza, že americký ekonóm D. Steinman, kandidát na Nobelovu cenu za mier, podal sťažnosť na šéfa WHO z účasti na zastrašovaní opozície. Ghebreyesus dohliadal na zabíjanie príslušníkov kmeňov Amharov, Konsov, Oromov, Somálčanov s úmyslom čiastočne alebo úplne ich vyhubiť. Etiópsky novinár Abebe Gellaw hovorí: „Ghebreyesus jezapojený do strašných rozhodnutí a činov, ktoré porušujú práva a dôstojnosť ostatných.“ Dnes je z neho starostlivý, humanitárny pracovník, ktorý sa stará o zdravie celého sveta. Dúfajme, že spravodlivosť ešte celkom nezomrela a v Haagu, tomuto darebákovi, strhnú masku pretvárky. Ghebreyesus sa zo svojej zločineckej minulosti, za pomoci špičkovej lobistickej firmy Public Affairs so sídlom v USA, pretransformoval na ctihodného človeka, ktorý sa stará o zdravie svetovej populácie. Je babkou v rukách B. Gatesa, ktorý je najväčším sponzorom WHO. Čo ich spája? Spája ich zločin a Gates sa k nemu verejne priznal. Na výročnej konferencii TED Innovating Zero v Kalifornii 18.2.2010 hovorí: „Na svete je 6,8 miliardy ľudí, čoskoro ich môže byť 9 miliárd. Ak pomocou nových vakcín, zdravotnej starostlivosti a reprodukčnej medicíny odvedieme dobrú prácu, môžeme to číslo znížiť o 10 až 15 %.“ WHO nám v Keni predviedla ako to s tou zdravotnou starostlivosťou myslí. Proti tetanu tu očkovali len mladé ženy a dospievajúce dievčatá. V Keni 50% škôl spravuje cirkev a táto akcia sa im zdala podozrivá. Biskupi sa tajne dostali k vakcínam, ktoré dali otestovať v zahraničí a výsledok bol šokujúci. Vakcína obsahovala látku, ktorá znemožní žene otehotnieť. Talianska politička Sara Cunial v talianskom parlamente vyhlásila B. Gatesa za vakcínového zločinca a požiadala prezidenta aby ho odovzdal Medzinárodnému trestnému súdu za zločiny proti ľudskosti. Predstavila aj Gatesov plán ID2020/dig. identif.

Na základe čoho si máme myslieť, že akcionárom farmaceutikých kartelov a producentom záleží na našom zdraví, ak odmietajú niesť zodpovednosť za bezpečnosť vakcín. Vláda zámerne obmedzuje prístup k informáciám. Politici a média riadenou autocenzúrou nám určujú čo si máme myslieť. Každá informácia, ktorá nie je v súlade s platnou ideológiou je dezinformácia. Na ministerstve zdravotníctva bol zriadený úrad na boj proti dezinformáciám, ktorému šéfuje HRDINA – GODA vyznamenaný agentúrou FORBES. Propaganda na podchytenie nevedomých más silnie. Vakcína je sloboda, vakcína je ako Ježiš, vakcína je svetlo na konci tunela atď. Tieto výroky sú len časťou propagandy zvrátenej ideológie politickej korektnosti, rodovej rovnosti a ohavnosti sodómie – LGBTI. Slobodné očkovanie je dôkazom spoločenskej zodpovednosti, hlásajú tí, ktorí majú patent na pravdu. Socializmus vyžadoval poslušnosť za sociálne istoty. Liberálny demokrati vyžadujú poslušnosť výmenou za slobodu, že môžeme ísť do obchodu stretnúť sa s priateľmi atď. Ako môže medicínsky i mravne pochybná vec dať ľuďom slobodu? 

Očkovanie tradičnými vakcínami, ktoré sú založené na aplikácii živého oslabeného vírusu do ľudského tela, sa podarilo mnohé infekčné choroby zlikvidovať. Vakcíny proti Covid-19 nie sú tradičné, sú nové. Pri novej technológii mRNA vo vakcínach proti Covid-19 ide o použitie génového inžinierstva spojeného s bioprogramovaním biologickej funkcionality ľudskej bunky – v samotnom intracelulárnom priestore tejto bunky – čiže jej následného fungovania v rámci imunitného systému ľudského organizmu. Použitie nanotechnológii v týchto vakcínach, ktoré sú pre ľudský organizmus toxické sú vážnym biomedicínskym problémom a z bioetického hľadiska sú neakceptovateľné. Vývoj a výroba niektorých vakcín, kde sa používajú deriváty bunkových línií a kultúr potratených detí je neetický. O škodlivosti geneticky upravovaných potravín GMO sa publikuje už niekoľko desiatok rokov. O škodlivosti vakcín sa písať nesmie. Dr. René Balák, teológ odborník na bioetické aspekty vedeckého výskumu hovorí: „V biomedicíne a v bioetike je jednou z primárnych zásad neškodiť pacientovi, ktorý, ako možno vidieť z klinickej praxe v oblasti povinného očkovania už málo koho zaujíma.“

Prirodzené fyziologické fungovanie organizmu je v potenciálnom ohrození, pretože v organizme človeka prebieha viac ako 6000 biochemických a biofyzikálnych reakcií, kde často nepoznáme ich vzájomný vplyv, pričom technológiou mRNA sa ide meniť prirodzený spôsob funkcionality bunky. Proti vakcíne firmy Pfizer majú principiálne výhrady známe vedecké autority, Luc Montagnier, ocenený Nobelovou cenou, Eric Caumes, Štefan Hockertz, Wolfang Wodarg a iní. VYHLÁSENIA VEDECKÝCH SPOLOČNOSTI Z OBLASTI BIOMEDICÍNSKYCH VIED OBSAHUJÚ VÁŽNE PRINCIPIÁLNE OBVINENIE VZNESENÉ PROTI POLITICKEJ MOCI. Vakcíny mRNA sa netestovali štandardnými testami na génovú embryofetálnu synergickú toxicitu, liekovú reaktivitu a iné dôležité testy. Zakrývanie podstaty problémov v biomedicínskej a bioetickej rovine situáciu zhoršuje a neľudský experiment na ľuďoch, bez ich vedomia, pokračuje. Ideologické chválospevy na bezpečnosť a účinnosť vakcín sa ozývajú denne v mediálnom priestore, z úst našich politikov, tzv. odborníkov a špecialistov. Tých najvýznamnejších reprezentuje u nás prof. Krčméry zo známej dielne na vysokoškolské diplomy. Podľa týždenníka Plus 7 dní je prof. Krčméry skutočnou SUPERSTAR, ktorá nás ochránila pred pandémiou. Do akých výšok siaha morbídnosť mediálnych hviezd v tomto koronavírusovom šialenstve, ktoré vláda živí svojou politikou, je pre človeka so zdravým rozumom nepochopiteľné. „Najlepšou formou biomedicínskej obrany je zvýšená podpora fungovania prirodzeného imunitného systému, ktorý paradoxne prijaté opatrenia OSLABUJÚ,” tvrdí Dr. Balák PHD. To by však znemožňovalo uskutočniť grandiózny plán WHO, ktorý má zaistiť profit farmaceutickým firmám natrvalo. Dr. Fauci, riaditeľ Národného ústavu pre infekčné choroby USA v časopise Forbes informuje, že očkovanie dvoma dávkami neznamená, že ľudia budú môcť začať cestovať alebo odložiť rúško. Dokonca ani nevedia či očkovaní ľudia nebudú naďalej šíriť infekciu. Preto sa musíme zamerať na neustále testovanie. V kontexte tohto vyjadrenia je na mieste otázka aký zmysel má očkovanie, KEĎ VAKCÍNY NESPLNIA TO ČO SA OD NICH OČAKÁVA . Podľa vyjadrenia Dr. Fauciho že sa nevie ČI OČKOVANÍ ĽUDIA NEBUDÚ ĎALEJ ŠÍRIŤ INFEKCIU,je zjavné, že tu ide o pokus dostať národy do biomedicinského koncentráku, v ktorom sa budú ľudia imunizovať podľa predstáv WHO, ovládanej globálnymi hráčmi svetovej elity. Ak ľudia odmietnu poslušnosť, potom vyhlásia ďalšie vlny pandémie, ktoré prinesú rôzne mutácie. Izraelský denník Jediot achronot uvádza, že čím viac sa očkuje, tým viac ľudí ochorie. Negatívne účinky vakcín sú zaznamenané v tisícoch. Na Slovensku sa spustila mediálna kampaň, ktorá má presvedčiť obyvateľstvo o nevyhnutnosti vakcinácie celej populácie, aby sme sa získaním imunity mohli vrátiť do normálu. Toto je odkaz pre občanov. Realita je však iná. Člen britského vedeckého zboru Ian Boyd to povedal jasne: Lockdowny napriek vakcinačnému programu by mohli trvať niekoľko rokov. Naši politici na čele s p. prezidentkou tvrdia, že vakcína je sloboda. Takéto manipulatívne vyjadrenia majú ľudí, ktorým sa nedostávajú pravdivé informácie, motivovať k očkovaniu.

MUDr. J. Lakota, CSc., ktorý pôsobí v Centre experimentálnej medicíny SAV, hovorí že máme 39 korona vírusov a každý druh sa môže skladať z 10 až 100 kmeňov. Tieto spôsobujú infekciu horných dýchacích ciest. V období, sezónnej chrípky sa mnohí rozhodnú pre očkovanie. Vytvorením protilátok choroba dostala stopku.

Pri opakovanej infekcii vytvorené protilátky už nie sú také účinné, pretože vírus zmutoval. Protilátky vírus označkujú, ale ho nezneutralizujú. Takýto komplex sa cez receptory na povrchu bielych krviniek – magrofágov a monocytov – dostane do ich vnútra. Tu sa oslobodí od neefektívnych protilátok a začne sa množiť. Pri rozpade krviniek dochádza k cytokinovej búrke. Infekcia sa roznáša do celého tela a poškodzuje srdce, pľúca, pečeň alebo obličky. V r. 2018 sa v Bergame uskutočnila masová vakcinácia proti chrípke u ľudí nad 65r. Pri ochorení SARS CoV-2 bol priebeh ochorení veľmi ťažký, čo spôsobilo vysokú úmrtnosť. Pri takej veľkej skupine koronavírusov je viac ako isté, že následky ďalšej pandémie, /ak to vôbec pandémia je/ môžu byť pre vakcinovaných KATASTROFÁLNE.

Základný problém tejto situácie je, že sa k ľuďom nedostávajú pravdivé informácie o nových vakcínach, ktoré sú postavené na genetickom princípe. Mnohí špičkoví vedci a imunológovia tvrdia že vakcíny na báze mRNA môžu vyvolať autoimunitné ochorenie. Hodnoverné klinické testy by mali trvať aspoň 3 roky v prípade genetických následkov aj desaťročia. Dnes keď klinické testy trvajú niekoľko mesiacov politici majú odvahu tvrdiť, že vakcíny sú bezpečné. Boli sme svedkami boja proti ruskej vakcíne Sputník V. P. Sulik a p. Korčok v priamom vysielaní vytvorili z možnosti nákupu priam geopolitický problém. SR patrí do EÚ, ktorá pre nás zabezpečuje vakcíny a preto nákup ruskej vakcíny odmietame. Keď si uvedomili, že skoro väčšina občanov by si zvolila práve Sputník V, zmenili rétoriku. Ruská vakcína nie je schválená Európskou liekovou agentúrou a preto nie je povolené ňou očkovať. AJ vakcíny Pfizer, Moderna a Astrazeneca majú len podmienenú registráciu. PODMIENEČNÁ REGISTRÁCIA ZNAMENÁ ŽE ŽIADATEĽ NEDOSTAL ÚDAJE O ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI LIEKU V TAKOM ROZSAHU, AKO SA ŠTANDARDNE VYŽADUJE. Držiteľ rozhodnutia je povinný dodať doplňujúce údaje v stanovenom čase. Mesačne hlásiť údaje o bezpečnosti a účinnosti vakcín až do r. 2023. Kde nabrali naši vedátori, politici a mediálne hviezdy presvedčenie, že vakcíny registrované Európskou liekovou agentúrou sú bezpečné, keď to nie je pravda. Výskum a testovanie bezpečnosti vakcín bude ukončený až koncom r. 2023

Očkovacia propaganda na Slovensku je v plnom prúde. Vládni politici, ich služobníci v médiách a lekári, pre ktorých je Hippokratova prísaha len zdrapom papiera, presviedčajú ľudí o bezpečnosti a účinnosti vakcín. Na stránke ministerstva školstva je publikácia, ktorá má presadzovať očkovanie žiakov a študentov. Ani média nezaostávajú v propagande. Dnes Tv3 priniesla rozhovor so študentom, ktorý sa rozhodol pre očkovanie. Vakcína je pre neho vyslobodenie z izolácie v každom smere. Sloboda výmenou za očkovanie je dobrým propagandistickým, motivačným prostriedkom, ktorý u mnohých zaberie.

Bezpečnosť vakcín, ktoré nemajú ukončené klinické testovanie je len jedným klamstvom z mnohých tejto tzv. pandémie, ale o to závažnejšie, že ide rodičia o vaše detí. Vyrúškované deti v triedach, vyrúškované deti MŠ na prechádzke s učiteľkou. Detský mozog je vo vývoji, aby sa správne vyvíjal potrebuje kyslík. Už aj naši vládni politici došli k poznaniu, že rúško pred koronavírusom nechráni a tak nahradili rúško respirátormi. Vedia si naši odborní vedátori predstaviť ako vyzerá 8-hodinová pracovná smena vo výrobe s náhubkom na tvári? Mali by to skúsiť ! Prof. Michael Braungart riaditeľ Hamburgského inštitútu pre životné prostredie testovaním zistil, že rúška, ktoré používa široká verejnosť, obsahujú toxické chemikálie. „To čo vdychujeme cez ústa a nos je v skutočnosti NEBEZPEČNÝ ODPAD,“ uvádza profesor. Tieto skutočnosti potvrdil svojím testovaním aj Dr. D. Sedlák a klinický virológ Dr. J.T ang. Ktovie asi aký chemický koktail dýchame cez respirátory!

Súd v Bruseli vydal rozhodnutie, že povinné nosenie rúšok je protiústavné./str.190/ Súd v nemeckom Weimare vypracoval 21.1.2021 rozsudok v ktorom odôvodňuje prečo sú epidemické opatrenia prijaté politikmi nezákonné. V Rakúsku 23.1.2021 bolo podané trestné oznámenie na predsedu vlády, predsedu parlamentu, ministrov a na prezidenta republiky, za korupciu a zneužívanie právomoci v súvislosti s prijímaním opatrení na Covid-19. Na Slovensku také niečo nehrozí? Mediálna autocenzúram prináša iba správy, ktoré sú v súlade s politikou vlády, riadenej WHO. WHO a Svetové ekonomické fórum predpokladá, že pandémia tu bude do konca roku 2023. Jediným riešením ako sa brániť chorobe sú vakcíny. Je to len ďalšie klamstvo, ktoré medzi nevedomými ľuďmi šíria lekári bez svedomia. Bohorovní lekári a epidemiológovia, napriek tomu že vakcíny nemajú ukončené klinické testovanie, uvažujú o právnom zavedení povinnosti očkovania. Povinné očkovanie celého národa vytvára najpohodlnejší štatistický súbor pre tretiu fázu testovania vakcín. Väčšina ľudí z nedostatku pravdivých informácii, je ochotná znášať bezprávie, ktoré na ľuďoch pácha vláda. Túto zvrhlú ideológiu, ktorá vytvára dojemnú jednotu národa o spoločenskej zodpovednosti, propagujú s úsmevom naši vedátori, tzv. odborníci, politici i média. Ľudia unavení stavom, ktorí tu pretrváva sú ochotní podriadiť sa očkovaniu, len aby sa život vrátil do normálu. AJ TO JE VŠAK IBA KLAMNÁ ILÚZIA! Nie všetci ľudia sú ochotní podriadiť sa očkovacej povinnosti. Tí poslušní budú vrstvou privilegovanou, a neposlušní budú bez privilégií. Nacistický režim tiež vytvoril dvojtriednu spoločnosť, v ktorej príslušníkov menej cennej rasy prenasledovali a likvidovali. Dnes sa chystajú mocní tohto sveta rozdeliť spoločnosť podľa medicínskeho kľúča na poslušných, medicínskych zaopatrovaných a privilegovaných a neposlušných bez privilégií. Učia sa od nacistov? 

Očkovanie je experimentálna aplikácia vakcín mRNA do ľudského tela. Tento úkon si vyžaduje slobodný informovaný súhlas. Majú naši občania informáciu o tom, že výskum-testovanie-vakcín nie je ukončené a že tento výskum bude pokračovať až do konca r. 2023? Politici a média tvrdia ľuďom, že vakcíny sú bezpečné, lebo ich schválila Európska lieková agentúra. Nie je to pravda, vakcíny majú iba predbežné schválenie a to nemôže zaručiť ich bezpečnosť. Tak ako vláda oklamala občanov pri tzv. dobrovoľnom celoplošnom testovaní, chce ich podviesť i pri očkovaní, len iným spôsobom. Po očkovaní im sľubuje slobodu, covid pasy, ktoré im umožnia vrátiť sa do normálneho života. Podľa vyjadrenia Dr. Fauciho a Iana Boyda, to asi tak skoro nebude. Dr. Fauci má na svedomí 5-ročnú väzbu Mudr. J. Mikovitsovej, ktorá kritizovala nezodpovedné správanie lekárov v jeho tíme a vakcínu , ktorá zasahuje do genetiky človeka nazvala VRAŽĚDNÝM KOKTAILOM. Video o tejto udalosti bolo aj u nás na soc. sieti, vládní lovci konšpirácií ho zmazali. 

Na Slovensku prestali platiť Ústavou zaručené práva a slobody. Zavedením výnimočného stavu sme nahradili demokraciu biofarmaceutickou korporáciou. Dokonca sa tu uvažuje podmieniť uvoľnenie občianskych práv a slobôd zavedením očkovacej povinnosti. 

Odmietnutie právnej zodpovednosti producentov za negatívne účinky vakcinácie by mala byť signálom pre vládu, ktorej poslaním je chrániť bezpečnosť občanov, že tu niečo nesedí. Ak štát vydá svoje bezbranné obyvateľstvo, ktoré nemá ani potuchy o tom, že sa tu uskutočňuje experiment s ich životmi, cudzej moci /WHO/ DOPÚŠŤA SA VLASTIZRADY. Nedivím sa obyčajným, zmanipulovaným a vystrašeným ľuďom, že sa vo všetkom podriaďujú samozvaným expertom s jediným patentom na pravdu. Ale skutočnosť, že naša vzdelaná vrstva pritakáva tomuto systému klamstiev a ponižovaniu človeka je zahanbujúca. 

Voči tomuto systému zotročovania je potrebné sa vzoprieť a bojovať duchovnými zbraňami. Táto vládnuca moc, za ktorou stoja duchovné mocnosti temnoty, chce zničiť nielen naše telá ale aj ducha a dušu (Efez. 6/10-12). Nesmieme sa vzdať angažovanosti, pretože Pán Ježiš nám prikazuje: „Majte v nenávisti čo je zlé“ Žalm 97/10. „Hovorte pravdu, pravda vyslobodzuje“ Evanj. Jána 8/32 . „Kto hovorí pravdu hlása spravodlivosť“ Prísl.12/17.

Použitý materiál: Falošná epidémia, vydavateľstvo EZEN

 Mesačník Vek a Zem

 Míľniky a náhrobky právneho štátu, J. Drgonec 

 J.Laššaková

Skryť Zatvoriť reklamu