Aká je kvalita pitnej vody na Slovensku? 3.časť

Aká je kvalita pitnej vody v jednotlivých regiónoch? Ako dopadli posledné rozbory vody na Slovensku? Môžete teda s kľudom popíjať vodu z vodovodu? Aj na tieto otázky odpovedám v 3.časti môjho druhého článku pre 5.krok ku zdraviu- Pite dostatok čistej vody...

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

Tretia a posledná časť môjho viacdielneho článku o 5.kroku ku zdraviu. Predošlé články môžete nájsť tu.

e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Por.

čís.

Ukazovateľ

Limit

Jednotka

Druh

Limitu

Poznámky

78.

Horčík

10,0 až 30,0

125

mg/l

mg/l

OH

MH

79.

Vápnik

>30

mg/l

OH

80.

Vápnik a horčík

1,1 až 5,0

mmol/l

OH

f) Rádiologické ukazovatele

Por.

čís.

Ukazovateľ

Limit

Jednotka

Druh

Limitu

Poznámky

81.

Trícium

100

Bq/l

IH

Postačujúca frekvencia monitorovania je 1x ročne;

nemusí sa monitorovať, ak sa na základe iných

monitorovacích programov zistí, že aktivita trícia je

hlboko pod stanovenú IH.

82.

Celkový úväzok

efektívnej dávky

z príjmu

rádionuklidov za

rok

0,10

mSv/rok

IH

Zdroj:

N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Posledné rozbory pitnej vody na Slovensku potvrdili prekročenie požadovaných limitov len asi v 3,2% prípadov. Najvyššie prekročenie limitných hodnôt sa zistilo v epidemiologicky významných ukazovateľoch ako sú koliformné baktérie (6,2 %), enterokoky (3,7 %) a Escherichia coli (3 %).

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Zo senzorických ukazovateľov vykazovali najvyššie prekračovanie limitných hodnôt teplota (23,5 %), nasýtenie vody kyslíkom (8 %) a železo (8 %). Nedostatky v dezinfekcii vody sa zistili v 25,4 % z celkového počtu laboratórnych analýz ukazovateľa voľný chlór.

Medzi najčastejšie stanovované chemické ukazovatele patria v rámci monitoringu kvality pitnej vody dusitany a dusičnany. V roku 2007 sa vykonalo 6 383 laboratórnych skúšok na obsah dusičnanov vo vzorkách pitnej vody. Koncentrácia dusičnanov prekročila limitnú hodnotu v 0,85 % vykonaných analýz a to predovšetkým v menších obecných vodovodoch. Z vybraných ťažkých kovov sa zistila prítomnosť antimónu a arzénu v pitnej vode v niektorých oblastiach Slovenska, pričom tieto dva prvky majú prirodzený pôvod z podložia.

Skryť Vypnúť reklamu

Prehľad kvality vody vo verejných vodovodoch podľa výsledkov monitoringu RÚVZ v SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

Kraj

Celkový počet

vyšetrených

vzoriek

Z toho závadných

Závadnosť vzoriek

PM

KM

Počet

%

Fyz.chemické

Mikrobiologické

Biologické

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Bratislavský

122

397

75

14,5

56

26,3

38

14,7

5

1,6

Trnavský

66

510

80

13,89

59

10,24

23

3,99

5

0,87

Trenčiansky

176

599

217

28

181*

23,4*

54

7

Nitriansky

201

730

92

9,9

72

7,7

24

2,6

Žilinský

181

567

73

9,76

38

5,08

55

7,35

Banskobystrický

194

836

317

30,78

154

14,95

187

18,16

56

5,44

Košický

103

684

1775

22,24

108

13,72

90

11,44

6

0,76

Prešovský

152

753

151

16,7

61

6,7

94

10,4

17

1,8

SR

1195

5076

1180

18,4

548

8,7

562

8,96

89

1,4

Poznámka:

* – zvýšené množstvo závadných vzoriek je spôsobené najmä prekročením limitnej hodnoty vo fyzikálnom ukazovateli teplota (z celkového počtu 181 nevyhovujúcich vzoriek vo fyzikálno – chemických ukazovateľoch predstavuje prekročenie v ukazovateli teplota 95,6 %, t. j. 173 vzoriek).

Ukazovateľ teplota je v rámci odberov zaznamenávaný ako akreditovaný ukazovateľ a na mnohých odberových miestach nedosahuje požadovanú hodnotu v zmysle platnej legislatívy 8 – 12°C, vplyvom znížených odberov pitnej vody u spotrebiteľov a dlhom zdržaní vody vo vodovodnom potrubí. Jedná sa však o ukazovateľ len s odporúčanou hodnotou, prekročenie ktorej nemá priamy vplyv na ohrozenie zdravia obyvateľstva.

Skryť Vypnúť reklamu

Celková závadnosť vzoriek nie je súčtom fyzikálno – chemických, mikrobiologických a biologických závadností, pretože jedna vzorka môže byť závadná vo viacerých ukazovateľoch.

PM – preverovací monitoring (vyšetrenie ukazovateľov kvality v rozsahu úplného rozboru – 82 ukazovateľov)

KM – kontrolný monitoring (vyšetrenie ukazovateľov kvality v rozsahu minimálneho rozboru – 28 ukazovateľov)

Z týchto údajov by sa teda mohlo zdať, že máme k dispozícií relatívne „čistú“ vodu. Avšak napríklad vyhodnotenie Svetového dňa vody 2012, kde ľudia mali možnosť priniesť vzorku vody na otestovanie sa ukázalo, že z celkového počtu 3437 vzoriek bolo 1175 prekročení povolených limitov v ukazovateli dusičnany. Dusitany boli vyšetrené v 3033 vzorkách, z čoho bolo 55 prekročení najvyššej medznej hodnoty. V mnohých prípadoch však vraj prinesená voda bola len úžitková (na polievanie záhrad).

Skryť Vypnúť reklamu

Kraj

Počet vzoriek

Počet

nevyhovujúcich

vzoriek

v ukazovateli

dusičnany

%

prekročených

vzoriek

v ukazovateli

dusičnany

Počet

nevyhovujúcich

vzoriek

v ukazovateli

dusitany

%

prekročených

vzoriek

v ukazovateli

dusitany

BA

324

101

31,17

4

1,2

TT

328

213

64,93

5

1,97

TN

220

33

15,00

Nestanovovali

-

NR

393

216

54,96

3

0,76

BB

300

109

36,3

6

2,0

ZA

553

23

4,16

16

2,9

PE

146

9

6,16

2

2,27

KE

1173

471

40,15

19

1,69

Spolu

3437

1175

34,18

55

1,81

Zdroj: Výročná správa ÚVZ SR za rok 2008

Dobre teda. Dajme tomu, že máme relatívne nezávadnú vodu. Sú však limity pre niektoré ukazovatele dostačujúce? Je chlór a fluór v pitnej vode skutočne tak bezpečný pre ľudské zdravie ako nám tvrdia experti? Je fluór skutočne tak osožný pre naše zuby? Aké sú skryté záujmy záujmových skupín, aby voda ostala v takomto stave?

Aké nebezpečenstvo pre Vás predstavuje chlór a čím sa dá nahradiť sa dozviete už zajtra 23.5.2012 v pokračovaní môjho viacdielneho článku o 5.kroku ku zdraviu. Všetky moje články môžete nájsť tu.

Martin Chudý

Martin Chudý

Bloger 
  • Počet článkov:  87
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Martin Chudý je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ a vizionár.Viac ako 13 rokov (od 2006) sa aktívne zaujíma o oblasti zdravia, výživy, osobnostného rozvoja a podnikania.Martin pomáha ľuďom optimalizovať výživu, aby zlepšili svoje zdravie a vyhli sa chronickým zdravotným problémom.Martin tiež pomáha ľuďom objaviť ich “skryté“ zdroje a vďaka tomu využiť ich potenciál a dosiahnuť život podľa svojich predstáv.Viac o Martinovi:https://www.martinchudy.sk/o-mne/Kontakt:FB: https://www.facebook.com/www.martinchudy.skWEB: https://www.martinchudy.sk/ Instagram: https://www.instagram.com/martin_chudy/ Zoznam autorových rubrík:  Metabolická flexibilitaVoda a tekutinyZdravie11 krokov ku zdraviuÚspechReceptyZdravie zvieratŠtíhla postava

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu