Fluorid v pitnej vode- Podvod storočia (seriál 11 krokov ku zdraviu)

Prečo sa začal pridávať fluorid do pitnej vody? Kto z toho profituje? Aké nebezpečenstvá skrýva fluorid? Je skutočne tak prospešný pre zuby a kosti? Ktoré štáty zakázali jeho použitie a prečo?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)
Prírodný apatit
Prírodný apatit 

X+Prírodný apatit

Ďalší článok zo série 5.kroku ku zdraviu. Tento článok je o niečo dlhší avšak stojí zato si ho celý prečítať. Moje články môžete nájsť tu.

V roku 1945 sa začal pridávať fluorid do pitnej vody v "záujme" verejného zdravia. Drvivá väčšina zubárov a zdravotníckych pracovníkov žehná a obhajuje používanie fluoridu aj v zubných pastách a aj v pitnej vode. Bohužiaľ sa však jedná o obrovský klam, ktorý sa môže zaradiť medzi podvody storočia. Ešte horšie na tom je, že to nerobia úmyselne, pretože boli hnusne oklamaní zámerne cielenou propagandou. Tieto odporúčania sú dodnes široko prezentované a vyučované aj na školách a univerzitách.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

História zavádzania fluoridu do pitnej vody sa začína v roku 1930, keď výskumy ukázali, že fluorid pomáha predchádzať zubnému kazu. O viac ako 60 rokov Centers for Disease Control and Prevention (Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) uznalo v USA fluoridáciu vody ako 1 z 10 najväčších úspechov pre verejné zdravie 20.storočia. Niektoré zdroje dokonca zachádzajú ďalej a snažia sa presvedčiť verejnosť, že fluorid je živina, ktorá pomáha telu budovať pevnejšie zuby a kosti. Jeden takýto zdroj je Usmernenie 2002/46/EC Európkeho parlamentu a výboru, ktorý uvádza fluorid ako jeden z 28 vitamínov a minerálov prípustných na predaj pre ľudskú konzumáciu v rámci Európskej únie.

SkryťVypnúť reklamu

Avšak v najbližších riadkoch sa dozviete, že to všetko je len dobre zahraný a cielený trik s dobrým marketingom, ktorý podobne ako chlór nie je dobrým biznisom pre vás, ale vynikajúcim pre určité záujmové skupiny. Tento trik bol tak cielene zahraný, že dnes nájdete len málokoho, kto by neveril, že fluorid je prospešný a dokonca by sa bil za svoju "pravdu". Za týmto klamstvom stoja silné politické vplyvy s finančnými a politickými agendami. Našťastie stále vo väčšej miere sa objavujú lekári, zubári a vedci, ktorí upozorňujú na nebezpečenstvo fluoridu.

Fluoridové začiatky

Pred rokom 1945 bol fluorid známy toxín, ktorý napríklad v roku 1936 Journal of the American Dental Association (Časopis americkej zubárskej asociácie) ohodnotil ako toxín, ktorý v koncentrácii 1ppm (časť na milión), čo je 0,0001 %, alebo 1 mg látky v 1 litri roztoku, je rovnako toxický ako arzén alebo olovo.

SkryťVypnúť reklamu

The Journal of the American Medical Association (Časopis Asociácie americkej medicíny) vo svojom vydaní 18.septembra 1943 uviedol, že fluorid je všeobecný protoplazmatický jed, ktorý mení priepustnosť bunkových memrán určitými enzýmami. A editoriál Journal of the American Dental Association z 1.októbra 1944 uviedol že:" Pitie vody obsahujúcej 1,2 ppm fluoridu (1,2mg/l, na SVK je limit 1,5 mg/l) spôsobuje rozvoj vývojových porúch.


Christopher Bryson, víťaz žurnalistickej ceny, investigatícny novinár a bývalý producent BBC odhaľuje viacstupňové zneužitie síl vojenských a priemyslových vedcov a úradníkov pre verejné zdravie vo svojej knihe The Fluoride Deception. V knihe opisuje spojené záujmy v 40-tych a 50-tych rokoch medzi hlinikárskym priemyslom, U.S. programom pre nukleárne zbrane a zubárskym priemyslom, čoho výsledkom bolo, že fluorid sa nielen uznal ako bezpečný, ale dokonca zdravie podporujúci. Ako sa to mohlo stať?

SkryťVypnúť reklamu

Mastermind fluoridových klamstiev

Mozgom vodnej fluoridácie bol Gerald Cox, výskumník z Mellon Institute v Pittsburgu. Cox prijal návrh od Francis C. Fraryho, riaditeľa hlinikárskeho laboratória pre Aluminum Company of America, aby sa pozrel bližšie dentálny vplyv fluoridu. Žeby chcel Frary pomôcť vyriešiť problémy zo zubnými kazmi? Asi ťažko. V tej dobe neustále rástlo znečistenie životného prostredia fluoridom, ktorý produkovali hlinikárske spoločnosti. So znešistením sa zároveň zdvíhal aj počet žalôb od poľnohospodárov. Cox mal tiež svoje dôvody vyriešiť problém fluoridového odpadu, pretože Mellon Institute bol hlavný obranca azbestového priemyslu, vďaka vedeniu výskumov, ktoré mali dokázať neškodnosť azbestu pre ľudské zdravie a tým ochrániť azbestový priemysel od katastrofy. Hlinikárske spoločnosti si rýchlo uvedomili, že ak nechcú mať na stole stále viac žalôb, musia s tým niečo urobiť. Preto Cox dostal "geniálny" nápad. Premeniť toxický odpadový materiál na zdravie podporujúci produkt. Avšak to nebolo takéto jednoduché. "Ešteže" existoval muž s menom Harold Hodge.

Muž, ktorý prehlásil fluorid za bezpečný

Harold Hodge z University of Rochester bol vedúci národný a najdôveryhodnejší vedec, keď v roku 1957 prehlásil, že fluorid v 1 ppm (1 mg/l) je absolútne bezpečný. Dnes však už vieme, že Harold Hodge bol zároveň spolu koordinátor The Human Radiation Experiment, v ktorom hospitalizovaným pacientom v Rochestri and Oakridge pichali injekčne plutónium. Jeho účasť na tomto projekte bola odhalená počas prezidetských šetrení týchto experimentov. Takže zatiaľ čo prehlasoval fluorid za bezpečný, nič netušiacim ľuďom pichal plutónium a urán. Prečo by to však tento "mierumilovný" pán robil?

Hodge bol hlavným toxikológom Manhattan Project (Manhattanského projektu), čo bola skupina vedcov a inžinierov, ktorí vyvinuli atómové bomby pre 2.svetovú vojnu. Hodge bol zodpovedný za hodnotenie toxicity chemikálií používaných na výrobu bômb. Jedna z nich bola fluorid. Kedže pri výrobe bomby z uránu a plutónia je potrebné veľké množstvo fluoridu, Manhattan project viedol viaceré experimenty na jeho toxicitu. Avšak už vtedy sa vedelo o jeho nežiadúcich účinkoch, preto nebolo treba prikladať olej do ohňa.

Ďalším podporcom vodnej fluoridácie bol Robert Kehoe z Kettering Laboratory, súkromného toxikologického laboratória, ktoré produkovalo množstvo správ a štúdií na bezpečnosť fluoridu. Ako sa neskôr ukázalo, Kettering Laboratory bolo sponzorované:

 • The Aluminum company of America (ALCOA)

 • The Aluminum company of Canada

 • The American petroleum institute

 • DuPont

 • Kaiser Aluminum

 • Reynolds Metals

 • U.S. Steel

Kehoe bol tiež členom Fluorine Lawyers Committee (výbor právnikov pre obhajobu fluoridu), ktorý pripravovali rozsiahlu defenzívu pre súdne spory ohľadom fluoridu.

V rámci odhaleným tajných spisov Manhattan Project and the Atomic Energy Commission, Christopher Bryson zistil, že toxikologiské oddelenie University of Rochester, ktoré viedol Harold Hodge, bolo požiadané, aby vytvorilo medicínske informácie o fluoride, ktoré by pomohli ochrániť vládu pred súdnymi žalobami. Jedna taká odhalená korešpondenia z Atomic Energy Commission z 8.októbra 1947 uvádza:

"Informácie, ktoré by vyzývali alebo by mali tendenciu podporiť tvrdenia proti Atomic Energy Commission alebo jeho dodávateľom, napríklad časti článkov, ktorí majú byť zverejnené, by sa mali zmeniť alebo odstrániť."

Je jasné, že ak by sa vodná fluoridácia uznala za zdraviu škodlivú, U.S. program pre nukleárne bomby a tiež mnohí iní znečisťovatelia prostredia vďaka fluoridu ako hlinikárske spoločnosti a výrobcovia hnojív, by boli nechaní na pospas masívnym súdnym sporom. Predstava, že by Harold Hodge niekedy priznal, že vodná fluoridácia je nebezpečná neprichádza do úvahy, pretože to by mohlo znamenať koniec pre U.S. program pre nukleárne zbrane.

Podvedení zubári

Jediná úloha, ktorú zostávalo urobiť, bolo presvedčiť verejnosť, že fluorid je bezpečný a v správnej koncentrácii vo vode je zdraviu prospešný. Tejto úlohy sa ujal synovec Sigmunda Freuda, Edward L. Bernays nazývaný aj "otec verejných vzťahov" pre jeho briliantne vykonaný marketing pre takabový priemysel. The National Institute of Dental Research (Národná inštitút pre dentálny výskum) vybral Bernaysa ako vedúcu osobu za fluoridovú kampaň, ktorá mierila na všetkých lekárov a zubárov v USA.

V 40-tych a 50-tych rokoch sa v USA vysielali TV reklamy, kde lekári a zubári podporovali všetko od cigariet až po pesticídy, preto presvedčiť pár autorít (zubárov), aby povedali "pravdu" o fluoride vôbec nebol problém. Ak by to vyšlo, prakticky by sa odstránili náklady na finančne náročnú likvidáciu priemysleného fluoridu a ešte by na tom zarobili. Mnoho zubárov a lekárov však dodnes nevie, že fluorid vo vode nie je farmaceutický stupeň fluoridu, ale toxický vedľajší produkt z tavenia hliníka a fosfát z hnojárenského priemyslu.

Čo je fluorid?

V skutočnosti neexistuje nič ako čistý fluorid. To čo je nazývané fluorid je jeden z niekoľkých typov fluoridových zlúčením. Niektoré sú prírodné a iné nie. Jedna z obhajob pre použitie fluoridu bola, že sa nachádza v ľudských zuboch a kostiach. Preto jeho pridávanie cez stravu alebo iné spôsoby má remineralizovať zuby a kosti. Tam by som sa však na chvíľku zastavil.

Prírodzená forma fluoridu, objavená v prírode a ľudských zuboch a kostiach, je Apatit (fosforečnan vápniko-fluóro-chloro-hydroxylový). Je to minerál objavený v mnohých častiach sveta a aj keď je uvádzaný ako samostatný minerál, dá sa rozdeliť do 3 podskupín:

 • Fluorapatit (fluoro fosforečnan vápenatý)

 • Chlorapatit (chloro fosforečnan vápenatý)

 • Hydroxyl-apatit (základný fosforečnan vápenatý)

Slovo apatit pochádza z gréckeho slova "apate", čo znamená podvod. Aká irónia...

Vnútri vašich úst je rovnováha medzi rozpúšťaním hydroxyl-apatitu (fosforečnan vápenatý ) a vytváraním zubnej skloviny zo zložiek, ktoré sa nachádzajú v slinách. Vaša strava a iné fyzické podmienky posúvajú túto rovnováhu sem a tam neustále. Keď máte viac rozpusteného fosforečnanu vápenatého než by malo byť, vytvorí sa demineralizačný stav nazývaný zubný kaz. Vtedy sa tvoria v zuboch dutiny. Tam začína a končí prospešnosť fluoridu pre zuby a kosti.

Aký fluorid sa nachádza vo vode?

Fluorid pridávaný do vody nie je prírodný minerál a ani farmaceutický stupeň fluoridu, je to chemická zlúčenina a toxický odpadový produkt z fosforečnanových hnojív. Existujú 3 základné zlúčeniny používané pri vodnej fluoridácii:

 • fluorid sodný (NaF)

 • kremičitanovo-fluorid sodný

 • kyselina hydrofluorokremicitanova

Prvý, fluorid sodný, je farmaceutický stupeň a používa sa v toxikologických štúdiách a iných výskumoch pre potencionálne nebezpečenstvo fluoridu. Ďalšie dva sú zlúčeniny pre používané pre vodnú fluoridáciu. Hlavne sa používa kyselina hydrofluorokremicitanova. Tieto 2 zlúčeniny sú toxické odpadové produkty vlhkých kefovacích systémov hnojárenských spoločností a sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Tiež je bežná kontaminácia vôd arzénom. Tieto zložky nikdy poriadne neboli testované, pretože na testovanie sa používa hlavne fluorid sodný. Preto ich negatívny vplyv môže byť ďaleko väčší než ukazujú štúdie.

Napríklad kyselina hydrofluorokremicitanova je jedna z najreaktívnejších chemikálií pre človeka. Ďalšie bežné použitie fluoridu sodného, ktorý je smrteľný jed už v malých dávkach zahŕňa:

 • Jed na potkany

 • Anestetiká

 • Hypnotiká

 • Psychiatrické lieky

 • Vojenský nervový plyn (sarin)

Takže ako môžete vidieť, chemický fluorid používaný vo vode je úplne rozdielny od prirodzeného apatitu, ktorý pomáha budovať a zosilňovať zuby a kosti. Apatit je organická soľ, ktorá môže byť využitá telom len ak je prijatá zo správneho jedla. Iné neorganické verzie fluoridov sú jedy a telo ich nevie využiť.

Nežiadúce účinky fluoridu

Podľa informácií z Material Safety Data Sheet (Karta bezpečnostných údajov) a z National Institute of Occupational Safety and Health (Národný inštitút bezpečnosti a ochrany zdravia), je fluorid sodný nebezpečný toxín, ktorý môže spôsobiť vážne zdravotné problémy pre:

 • obličky

 • srdce

 • tráviaci trakt

 • kosti a skeletálne štruktúry

 • zuby

 • nervy

Práznaky predávkovania fluoridom sú:

 • ospalosť

 • slinenie, smäd

 • nevoľnosť, vracanie

 • bolesti brucha

 • hnačka

 • horúčka, potenie

 • ťažké dýchanie

 • stuhnutá chrbtica

 • dermatitída

Taktiež sa uvádza, že fluorid sodný a fluoridové zlúčeniny môžu spôsobiť:

 • systematické toxické efekty pre srdce, pečeň a obličky

 • odčerpanie vápnika z tela a s tým spojenú hypokalcémiu a smrť

Ako fluorid ničí vaše zdravie?

Fluorid je kumulatívny jed. Čiže 98% fluoridu, ktorý prijmete potravou a tekutinami, sa absorbuje do vašej krvi cez tráviaci trakt. Odtiaľ zasa vstupuje do bunečných tkanív organizmu. Asi 50% fluoridu, ktorý prijímate denne potravou sa vylúči cez obličky. Zvyšok sa hromadí vo vašich zuboch a kostiach, epifýze (mozgový prívesok) a iných tkanivách, napríklad v aorte (srdcovej tepne). Hodnota, ktorá sa uskladní vo vašich zuboch a kostiach závisí od vašeho veku. U detí sa viac než 50% prijatého fluoridu uloží v kostiach, ale u dospelých je to iba okolo 10%. Ako aj v zuboch, fluorid sa uskladňuje v kostiach pomocou iónovej výmeny s hydroxyl apatitom. Síce sa fluorid aj z kostí postupne rozpúšťa, je to oveľa pomalší proces ako sa uskladňuje, takže pokiaľ prijímate fluorid neustále, tak sa s vekom zvyšuje jeho zásoba v kostiach. Preto ak sú vaše obličky poškodené, hromadenie fluoridu sa zvýši a s tým aj pravdepodobnosť poškodenia.

20 najbežnejších zdravotných nebezpečenstiev a problémov súvisiacich s fluoridom:

 • Zvýšená absorpcia olova

 • Hyperaktivita alebo letargia

 • Nižšie IQ

 • Poškodenie mozgu

 • Demencia

 • Narušená syntéza kolagénu

 • Svalové poruchy

 • Artritída

 • Zlomeniny kostí

 • Rakovina kostí (osteosarcoma)

 • Zubná fluoróza(farbenie a kôstky na zuboch)

 • Znížená funkcia štítnej žľazy

 • Deaktivácia 62 enzýmov

 • Genetické poškodenie a bunková smrť

 • Narušenie imunitného systému

 • Spomalenie tvorenia protilátok

 • Zvýšený počet rakoviny a nádorov

 • Zrýchlený proces starnutia

 • Znížená produkcia melatonínu (spánkový hormón), ktorá vedie ku skoršiemu nástupu puberty

 • Poškodenie spermií a zvýšená neplodnosť

Tri najbežnejšie rozoberané problémy sú zubná fluoróza, skeletálna fluoróza (kosti sú mäkké a krehké) a narušenie funkcie štítnej žľazy.

Viaceré nezávislé štúdie neustále preukazujú škodlivosť fluoridu. Napríklad správa Fluoride in Drinking Water: A Scientific Review of EPA’s Standards (Fluorid v pitnej vode: Vedecká kontrola štandardov EPA-Enviromental protection agency), publikovaná 26.marca 2006 a vykonaná National Research Council of the National Academies (Národná rada pre výskum národných akadémií), objavila viaceré nežiadúce vplyvy fluoridu a zároveň uzavrela, že limit pre fluorid v pitnej vode by mal byť .

Dokonca podľa knihy The Crime and Punishment of I.G. Farben od Josepha Borkina, nemecké gestapo pridávalo fluorid do vody v koncentračných táboroch, aby udržali ľudí v letargii a ľahšie nimi manipulovali. Potvrdzuje to aj list napísaný Charlsom Perkinsom z 2.októbra 1954, ktorý prijala Lee Foundation for Nutritional Research (Leeho nadácia pre nutričný výskum). Úryvok z listu by však zabral dosť miesta, preto ho nebudem uvádzať.

Fluorid dokáže oklamať mozog

Fluorid sa vo veľkom používa aj pri výrobe liekov. Konkrétne jeho zlúčenina fluorophenyl, ktorá je používaná v antidepresívach ako Prozac, Paxil alebo Rohypnol. Rohypnol je v podstate fluórované válium, čiže je ešte silnejší ako samotné válium. Tieto lieky vykazujú viaceré nežiaduce vedľajšie efekty a zároveň brzdia určité enzýmy, vďaka čomu sa môžu chemikálie z iných liekov ľahšie hromadiť v tele. Metabolity produkované fluoridovými zlúčeninami vo vašej pečeni sú tiež schopné preniesť sa cez placentu až k plodu, pokiaľ ste tehotná. Kojenci, ktorých matky počas kojenia užívali Prozac, mali znížené rastové krivky oproti matkám, ktoré neužívali tento liek.

Akému množstvu fluoridu ste vystavený?

V roku 1962 boli v USA stanovené limity 0.7 až 1.2 mg/l v pitnej vode ako ideálna hodnota pre prevenciu zubného kazu s minimálnou zubnou fluorózou. Avšak záležalo to aj od teploty prostredia. Čím nižšia teplota, tým väčšia hodnota fluoridu. Enviremental Protection Agency (EPA) prevzala tieto odporúčania v roku 1975 a v roku 1986 ich "vylepšila" na maximálny limit 4 mg/l. Na Slovensku sa umelé pridávanie fluoridu zakázalo v roku 1990, ale limity pre fluorid sú stále 1,5 mg/l. Avšak celkové vystavenie fluoridu z vody, zubných pást, jedla či ústnych vôd môže dosiahnuť až 7 mg denne, čo je vyše 400% predávkovanie.

Pri vode, zubných pastách a ústnych vodách to vša bohužiaľ nekončí. Zubári napríklad často odporúčajú rôzne fluoridové doplnky a liečby. Okrem nich sa však môžete stretnúť s fluoridom v:

 • Potravinách a nápojoch spracovaných fluoridovanou vodou

 • Mechanicky vykostenom mäse

 • V potravinách vďaka pesticídovým rezíduám

 • Farmaceutické lieky

 • Detská výživa na báze sóji

 • Instantný čaj

Tvrdenia, že fluorid je prospešný pre zuby sú podložené údajmi, že odkedy sa zaviedla vodná fluoridácia, tak sa znížil počet zubných kazov u detí. Avšak počet zubných kazov sa znížil celosvetovo bez rozdielu či sa v danej krajine používa fluoridácia alebo nie. Napríklad štúdia z roku 2005 publikovaná v časopise Fluoride, v ktorej sa brali do úvahy dáta WHO (World Health Organization), porovnávala 12 ročné deti v 24 krajinách. 16 krajín, ktoré nepoužívali fluoridáciu a 8, ktoré používali fluoridáciu. Výsledky jednoznačne ukázali, že fluoridácia nemá žiadny vplyv na ochranu pred zubným kazom.

Viaceré krajiny si už dávno uvedomili nebezpečenstvo fluoridu a jednoznačne zakázali vodnú fluoridáciu. Medzi tieto krajiny patrí aj Slovensko.

Krajiny kde sa používa fluoridácia:

 • Austrália

 • Nový Zéland

 • USA

 • Írsko

Krajiny kde sa nepoužíva fluoridácia:

 • Rakúsko

 • Belgicko

 • Dánsko

 • Fínsko

 • Francúzsko

 • Nemecko

 • Island

 • Taliansko

 • Luxembursko

 • Holandsko

 • Nórsko

 • Švédsko

 • Japonsko

 • Švajčiarsko

 • Veľká Británia

 • Slovensko

Výsledky z týchto krajín jednoznačne ukazujú, že fluoridácia nemá žiadny pozitívny vplyv na zuby. Práve naopak, jedna štúdia z septembra 2001 publikovaná v International Journal of Pediatric Dentistry objavila, že deti z Juhoafrickej republiky, ktoré pili vodu obsahujúcu prirodzený fluorid v množstve 3 mg/l, mali väčšie percento zubných kazov ako deti v inej časti JAR, ktoré pili vodu s koncentráciou 0.19 to 0.48 mg/l fluoridu. Na porovnanie, deti z USA majú dvojnásobný počet zubných kazov ako deti v JAR. Avšak samozrejme to nie je len o fluoride, ale hlavne o strave, ktorú konzumujú jednotlivé deti.

Fluorid v slovenských vodách a vo svete

Na Slovenku je teda limit pre fluorid 1,5 mg/l. Zároveň je zakázaná vodná fluoridácia. Avšak podľa štúdie afrických detí môžete vidieť, že aj nadmerný prirodzený fluorid nie je zdraviu prospešný. Taktiež sa môžete "prefluoridovať" aj vďaka zubným pastám a nekvalitnému jedlu či nápojom. Našťastie my nemusíme riešiť fluoridové problémy, ktoré vo veľkom ohrozujú ľudí v USA. Tam sa už roky odohrávajú veľké kampane proti fluoridácii vody. Avšak politici stále mlčia. Zatiaľ nestačili ani viaceré petície a žiadosti podpísané viac ako 600 či 1000 profesionálmi, medzi ktorými bol aj víťaz Nobelovej ceny Dr. Arvid Carlsson. Politikov v USA zatiaľ nepresvečili ani Harvardské štúdie či iné rozsiahle štúdie, ktoré dokazujú nežiaduce efekty fluoridu a volajú po jeho zakázaní.

Ako sa vyhnúť fluoridu

Vedeli ste napríklad, že veľké rodinné balenie fluoridovanej zubnej pasty obsahuje toľko fluoridu, že by zabilo 11 kg vážiace dieťa? Deti často prehĺtajú zubnú pastu, preto pokiaľ máte malé deti, dávajte veľký pozor. Skutočné riešenie však pozostáva z používania bezfluoridovaných zubných pást, ktoré bežne kúpite v drogérii. Kľúčom ku zdravým zubom však nie sú zubné pasty, ale strava, ktorá by mala byť bohatá na mikrožiny (najmä vitamín A, D, vápnik, fosfor, horčík) a zároveň by ste sa mali vyhýbať jednoduchým cukrom a technologicky spracovaným potravinám.

Pokiaľ chcete odstrániť fluorid z vody, budete potrebovať zase reverznú osmózu, pretože filtračné kanvice ho neodstránia. Bez debaty ho neodstráni varenie, úprava potravín ani samotné trávenie. Neodstráni ho ani jednoduchý uhlíkový filter. Myslite však na to, že nie je dôležitá len voda, ktorú pijete, ale aj voda, v ktorej varíte a umývate potraviny. Taktiež aj voda, v ktorej sa sprchujete a kúpete, pretože pokožka dokáže absorbovať veľké množstvo toxínov.

Eliminácia fluoridu je teda ďalší krok na ceste ku zdraviu, ktorý by ste mali urobiť. Samozrejme sa nemusíte hneď báť a rýchlo nakupovať filtre. Avšak z dlhodobého hľadiska bude pre vás prospešné, ak si dáte urobiť rozbor vody a pokiaľ nebudete spokojný, radšej si zadovážte aspoň filtračnú kanvicu, ktorá vás ochráni aspoň pred nadmerným chlórom, pesticídmi, baktériami a ťažkými kovmi. Prevezmite teda kontrolu nad svojim zdravím a vykročte za šťastnejším životom.

Záverečný článok zo série 5.kroku ku zdraviu príde už zajtra 25.5.2012. Dozviete sa v ňom celkové hodnotenie kvality pitnej vody na Slovensku. Aké jednoduché riešenia môžete podniknúť, aby ste pili kvalitnejšiu vodu. Tiež sa dozviete aké iné nápoje okrem čistej vody sú vhodné, a ktoré sú naopak nevhodné. Všetky moje články môžete nájsť tu.

Martin Chudý

Martin Chudý

Bloger 
 • Počet článkov:  87
 •  | 
 • Páči sa:  4x

Martin Chudý je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ a vizionár.Viac ako 13 rokov (od 2006) sa aktívne zaujíma o oblasti zdravia, výživy, osobnostného rozvoja a podnikania.Martin pomáha ľuďom optimalizovať výživu, aby zlepšili svoje zdravie a vyhli sa chronickým zdravotným problémom.Martin tiež pomáha ľuďom objaviť ich “skryté“ zdroje a vďaka tomu využiť ich potenciál a dosiahnuť život podľa svojich predstáv.Viac o Martinovi:https://www.martinchudy.sk/o-mne/Kontakt:FB: https://www.facebook.com/www.martinchudy.skWEB: https://www.martinchudy.sk/ Instagram: https://www.instagram.com/martin_chudy/ Zoznam autorových rubrík:  Metabolická flexibilitaVoda a tekutinyZdravie11 krokov ku zdraviuÚspechReceptyZdravie zvieratŠtíhla postava

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu