Papaláši roka...Šeliga a Grendel sa dali zaočkovať pred tisíckami zdravotníkov...

Písmo: A- | A+

Mali na to právo? Šeliga má 30 rokov. Grendel 40 rokov. Dali sa zaočkovať ešte v decembri. Uprednostnili seba pred zaočkovaním tisíciek zdravotníkov, ktorí bojujú v prvej línii. Je to prejav papalášizmu? Pre mňa áno.

Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR

Najefektívnejším spôsobom kontroly súčasnej pandémie nového ochorenia COVID-19 je očkovanie. Slovenská republika sa ako členský štát EÚ zapojila do spoločného verejného obstarávania vakcín prebiehajúceho pod záštitou Európskej komisie. Slovenská Republika si stanovila ako cieľ v rámci toho spoločného obstarávania obdržať a zakúpiť vakcíny pre minimálne 3 000 000 milióny obyvateľov SR.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky preto spracovala plán a Národnú stratégiu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR.

Prioritné skupiny realizácie vakcinácie podľa tohto plánu sú v prvej vlne - ZP, Zamestnanci DSS, kritická infraštruktúra:

 • Zdravotnícki pracovníci – v poradí:

 1. Zdravotnícki pracovníci pracujúci priamo v nemocnici s COVID pacientmi v červenej zóne, zdravotnícki pracovníci podieľajúci sa na diagnostike COVID, pracovníci RÚVZ

 2. Zdravotnícki pracovníci starší ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami

 3. Ostatní zdravotnícki pracovníci pracujúci s pacientom

 4. Študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdravotníckeho pracovníka podľa platných predpisov

 5. Ostatní študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, ktorí počas štúdia

 6. prichádzajú do kontaktu s pacientom

 7. Zamestnanci obslužných organizácií, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocniciach –napr. upratovacie služby a pod....

 • Zamestnanci DSS, terénni sociálni pracovníci, pracovníci organizácií (napr. n.o.), ktorí sa podieľajú na ošetrovaní pacientov s COVID – 19 a na zabezpečení očkovania

 • Zamestnanci kritickej infraštruktúry štátu - v prvej vlne iba tie osoby v rámci kritickej infraštruktúry štátu a silových zložiek, ktoré sú v možnom priamom kontakte rizikovou populáciou

 1. Silové zložky – vojaci, policajti, hasiči (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou)

 2. Pracovníci inej kritickej infraštruktúry (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou)

Obrázok blogu

Podpredsedovia parlamentu Šeliga (30 rokov) a Grendel (40 rokov) sa dali zaočkovať prednostne pred tisíckami zdravotníkov v prvej línii. 

Sú podpredsedovia parlamentu  v možnom priamom kontakte rizikovou populáciou, tak ako to je napísané v pláne očkovania? Na základe čoho boli podpredsedovia parlamentu zaočkovaní prednostne? Je parlament zaradení v kritickej infraštruktúre?

Možno je to nakoniec v súlade s týmto plánom, ktoré pripravilo ministerstvo zdravotníctva, ale je to v súčasnom stave pandémie na Slovensku, keď nám umierajú zdravotníci v prvej línii morálne?  

Kto vykonáva štátnu správu na úseku kritickej infraštruktúry podľa zákona?

Podľa Zákona č. 45/2011 Z. z. Zákona o kritickej infraštruktúre a jeho § 3 Štátnu správu na úseku kritickej infraštruktúry vykonávajú 

a) vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),

b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

c) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ústredný orgán“).

Aby sme boli objektívny, okrem podpredsedov parlamentu Šeligu a Grendela sa dali zaočkovať napríklad aj iní ministri a politici. Niektorí tiež nespadajú pod Štátnu správu na úseku kritickej infraštruktúry- 

O načasovaní a "morálnosti" ich počinov vzhľadom na stav v nemocniciach si urobme každý názor sám. 

Milí zdravotníci, Milí občania Slovenskej republiky,

podpredsedovia parlamentu pán Šeliga a pán Grendel nám zase ukázali, kto má kde miesto. Že pokiaľ ste politik, pri moci - tak môžete bez problémov získať výhodu oproti bežnému občanovi. Bol by pán Šeliga alebo Grendel zaočkovaní v tomto čase, keby neboli politici? S pravdepodobnosťou blížiacou sa k 100% nebol. 

Aká je definícia papaláša podľa slovenského synonymického slovníka?

papaláš p. hodnostár

hodnostár osoba, ktorá má istú hodnosť, funkciu: napr. cirkevní hodnostári • funkcionár: olympijskí funkcionári • predák: odboroví predáci • prominent: vojenskí prominenti • hovor. expr. šarža • pejor.potentát • potentátnik: miestni potentáti • pejor.mocnár • mocipán: politickí mocnári, mocipáni • pejor. pohlavár: bývalí komunistickí pohlavári • hovor. pejor.papaláš • hlaváč • arch. činovník: činovníci družstva • pejor. aparátnik

Je toto správanie Šeligu a Grendela, ale aj ostatných mladých politikov, ktorí sa dali zaočkovať pred tisíckami zdravotníkmi v prvej línii určitým prejavom "papalášizmu" ?

Pre mňa, áno...

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...

Skryť Zatvoriť reklamu