Ktorý okres na Slovensku má najčistejšie ovzdušie? Ktorý okres najhoršie?

Merné územné emisie v tonách.km2 v okresoch Košice, Žiar nad Hronom, Bratislava, Trenčín, Ilava, Malacky, Dolný Kubín, Prievidza, Revúca sú významne nad ostatnými okresmi Slovenska.Ako veľmi je znečistené ovzdušie vo Vašom okrese?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (12)

Emisie vypúšťané do ovzdušia z rôznych zdrojov sa v atmosfére rozptyľujú a môžu sa prenášať vetrom na veľké vzdialenosti. Väčšina znečisťujúcich látok v ovzduší má nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a vegetáciu.

Z hľadiska vplyvu na ľudské zdravie sa ako najproblematickejšie javia jemné prachové častice, ktoré ľahko prenikajú do plúc. Na ne sa môžu viazať polycyklické aromatické uhľovodíky – najmä benzo (a) pyrén, ktorý má preukázané karcinogénne účinky.

Ako sa meria kvalita ovzdušia na Slovensku a ktorý sektor produkuje najviac emisií znečisťujúcich látok?

Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje prítomnosť znečisťujúcich látok v atmosfére. Základným východiskom pre jej hodnotenie na Slovensku je meranie koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu
(zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike - 2019)

Dominantnými zdrojmi znečistenia ovzdušia v SR v súčasnosti sú vykurovanie domácností tuhými palivami, cestná doprava (najmä výfukové emisie z naftových spaľovacích motorov), ďalej metalurgia a tepelné elektrárne. 

Sektorové členenie je dôležitým ukazovateľom pre tvorbu legislatívy, národných stratégií či programov a ich smerovania. Prehľad a porovnanie podielov jednotlivých sektorov v národných súčtoch emisií vybraných znečisťujúcich látok za roky 2005 a 2018

Obrázok blogu
(zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike - 2019)

Legislatíva EÚ a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) stanovuje limitné a cieľové hodnoty pre koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší s cieľom chrániť ľudské zdravie pred dlhodobým pôsobením znečistenia ovzdušia. 

SkryťVypnúť reklamu

Ktorý okres - mesto na Slovensku malo najčistejšie ovzdušie v sledovanom období?

Ktoré okresy sú na tom v súčasnej dobe najhoršie (červenou farbou sú vyznačené výrazne nadpriemerné hodnoty emisií vo vybraných okresoch v porovnaní s ostatnými okresmi Slovenska) ?

Obrázok blogu
(zdroj: Občianska iniciatíva STOP zelená - spracované podľa údajov SHMU)
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike za rok 2019 identifikuje množstvo vypustených emisií po jednotlivých okresoch (http://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/2019_Sprava_o_KO_v_SR_v2.pdf). 

Malý príspevok k zlepšeniu kvality ovzdušia - zapojenie sa do Európskeho týždňa mobility (16-22.9.)

Tento rok sa uskutoční už 19. ročník Európskeho týždňa mobility (ETM) v termíne 16. – 22. septembra. Akcia so zapojením širokej verejnosti, obcí a miest naprieč celou Európou podporuje využívanie verejnej dopravy, budovanie cyklotrás a skvalitnenie peších zón tak, aby bola posilnená udržateľnosť dopravy, ochrana životného prostredia a najmä kvalita ovzdušia v mestách. Tohtoročná téma je „bezemisné mobilita pre všetkých“ odráža ambiciózny cieľ uhlíkovo neutrálneho európskeho kontinentu do roku 2050 aj nutnosť jeho dostupnosti pre všetkých, teda aj obyvateľov s hendikepom. 

SkryťVypnúť reklamu

Viac informácii na https://stopzelena.sk/ako-sa-prihlasit-do-europskeho-tyzdna-mobility-2020-etm2020/

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...

Martin Greguš

Martin Greguš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  64
  •  | 
  • Páči sa:  495x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.BLONLINE.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu