Dá sa pošta zachrániť pred kolapsom?

Písmo: A- | A+

Po 12-ročnej rabovačke sa Slovenská pošta nachádza na hranici prevádzkového kolapsu a ekonomického krachu

O to dôležitejšie bolo po voľbách v roku 2020 vybrať do jej vedenia top manažérov, ktorí majú za sebou úspešné projekty s krízovým riadením veľkých organizačných útvarov v podobnej oblasti.

Nový generálny riaditeľ Martin Ľupták v rozhovore neustále opisuje fungovanie Nórskej pošty, porovnáva s ňou slovenské reálie a necháva sa ňou inšpirovať. Prečo práve ju?

SLOVENSKÁ POŠTA JE PRED PREVÁDZKOVÝM KOLAPSOM

Uznávam, že Slovenská pošta sa dlhodobo potáca v bludnom kruhu a chýba jej jasná a dlhodobá stratégia, podľa ktorej by sa mala riadiť. No pýtam sa, či pre pána riaditeľa nie je Nórska pošta vzorovým etalónom len preto, že tam pracoval. Pritom drvivá väčšina národných pôšt v Európskej únii by mohla byť pre Slovenskú poštu inšpiráciou. Väčšina z nich je oproti našej na ďaleko vyššej úrovni.

Jeden - hádam svetový - unikát však Slovenskej pošte nezoberie nikto. Ako spomína aj p. Ľupták, vo svojom najväčšom stredisku na Tomášikovej ulici v Bratislave má pošta umiestnenú balíkovú triediacu linku na nadzemnom podlaží! Tento logistický “zázrak” tu za svetiel kamier a pred novinármi inštaloval bývalý generálny riaditeľ Tomáš Drucker.

Dlhodobá absencia odborných elít vo vedení Slovenskej pošty, ktoré by rozumeli poštárskej problematike, doviedla túto spoločnosť do dnešnej situácie. Teraz už každý chybný krok alebo nepremyslený experiment môže viesť k jej prevádzkovému kolapsu.

PREPÚŠŤANIE NIE JE RIEŠENIE

Aktuálne prepúšťanie viac ako 700 zamestnancov je len zúfalým krokom súčasného vedenia. Prepúšťanie nielen že ničomu nepomôže, ale prepustení zamestnanci skončia na úradoch práce. Štát im bude vyplácať sociálne dávky a časť z týchto ľudí sa už nikdy nezamestná. Naozaj. Mnohí pre svoj vysoký vek a ďalší pre dlhodobú profesijnú orientáciu na poštársku problematiku, ktorá ich vo väčšine prípadov bude diskvalifikovať pri hľadaní novej práce.

Slovenská pošta musí jasne povedať, aké je jej miesto na trhu a na akých klientov a produkty sa bude zameriavať. Až podľa toho si nastaví prevádzkové a iné postupy. V súčasnosti jej obchodná stratégia stojí na kritériu výnosov. Z tohto dôvodu nekoncepčne ide do každej príležitosti, kde by mohli byť nejaké výnosy. Ziskovosť jednotlivých produktov však prehliadajú.

NETRANSPARENTNÝ TENDER NA VÝSTAVBU

Nevyhnutné je vybudovať nové logistické stredisko v Bratislave, ktoré by umožnilo zvládať rastúci trend balíkových zásielok v oblasti e-commerce. Počul však niekto po roku pôsobenia nového vedenia Slovenskej pošty niečo k tejto téme? Namiesto jasných dobrých správ sa šíria po realitnom trhu informácie, že Slovenská pošta sa v prísne utajenom režime pokúša prostredníctvom jednej z najväčších realitných spoločnosti v SR tendrovať výstavbu nového logistického centra s plochou 40-tisíc m²! Takýto neštandardný postup vyvoláva pochybnosti o transparentnosti celého postupu, keďže táto realitka je uprednostňovaná aj v iných projektoch. Spomínané dianie budeme v strane SPOLU sledovať veľmi pozorne.

Požadujeme, aby realizácia nového logistického centra v regióne Bratislava bola maximálne transparentná a oficiálne komunikovaná s odbornou obcou. Následne je žiaduce, aby bol výber varianty (prenájom alebo výstavba na vlastnom pozemku) výsledkom súťaže, do ktorej sa môžu prihlásiť všetky relevantné subjekty podnikajúce v tejto oblasti. O víťazovi musia rozhodnúť objektívne činitele ako sú reputácia developera, cena diela a pod.

RIEŠENIA PRE POŠTU EXISTUJÚ, TREBA KONAŤ

V strane SPOLU - občianska demokracia sme detailne vypracovali program v oblasti dopravy, v ktorom je špecifikovaná stratégia aj pre Slovenskú poštu. V tejto súvislosti navrhujeme vedeniu, aby vytvorilo obchodnú stratégiu, ktorá sa bude zameriavať na rentabilitu postavenú na zisku a nie výnosoch.

Slovenská pošta musí využiť svoje dominantné postavenie na trhu. Musí vytvoriť cenovú politiku pre komerčný sektor, pri ktorej bude striktne dodržiavaná rentabilita produktov a služieb založená na zisku. Súčasťou týchto zmien musí byť nielen tvorba zisku, ale aj optimalizácia nákladov založená na transparentnosti obstarávania s cieľom zabezpečiť maximálnu kvalitu pri čo najnižších nákladoch.

Taktiež navrhujeme transformovať sieť pobočiek na systém franšízy. Táto forma je ekonomicky aj prevádzkovo osvedčená, často ju využívajú napríklad v Nemecku alebo Taliansku. Výhodou je, že umožňuje za vopred presne vyšpecifikovaných a dohodnutých podmienok prevádzkovať pobočku pošty tretím osobám. 

Rovnako odporúčame vytvoriť moderné veľkokapacitné pošty. Tie zlúčia a nahradia viacero malých pôšt, ktoré sú dlhodobo priestorovo aj personálne poddimenzované a zároveň ekonomicky stratové. Vznikali by vo veľkých mestách a oblastiach, kde pobočky z dlhodobého pohľadu nemajú kapacitu obslúžiť verejný a súkromný sektor. Nasleduje reťazenie dôsledkov ako sú neprimerané čakacie doby, následná nespokojnosť zákazníkov, ktorá negatívne vplýva na pohodu zamestnancov, čo zas prispieva k ich fluktuácií, ktorá následne vyžaduje nábor novej pracovnej sily, ktorý so sebou prináša ďalšie problémy, ...

Dôležitá je orientácia na “užívateľskú skúsenosť”. Moderné veľkokapacitné pošty musia byť projektované tak, aby zákazník bez problémov zaparkoval a následne bol obslúžený bez dlhého čakania. Priestory budú dizajnované na pohodlné zvládnutie príslušnej spádovej oblasti. Dostupnosť takejto pošty bude naviazaná na spoje MHD, otváracie hodiny budú prispôsobené súčasným potrebám podnikateľského sektora ako aj pracujúcim občanom.

Súčasťou navrhovaných zmien musí byť maximalizácia zisku zo služieb prevádzkovaných v pobočkovej infraštruktúre v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a komunikačných služieb.

Synergické dopady zníženia počtu pobočiek sa pozitívne prejavia v preprave. Znížia sa najazdené kilometre vozidiel zabezpečujúcich prevádzkovú obsluhu pôšt. Tým poklesnú náklady na PHM ako aj množstvo vodičo-hodín, čím sa ušetrí na mzdách.

Slovenská pošta potrebuje kompletnú prierezovú transformáciu. Tá sa však nepodarí bez účasti odborníkov z poštárskej oblasti. Rozhodnutia, ktoré momentálne prijímajú ľudia vo vedení Slovenskej pošty vnímame ako experimenty, ktoré by si snáď mohla dovoliť len dobre zabehnutá firma.

Ale v tomto štádiu rozkladu inštitúcie hrozia Slovenskej pošte fatálne následky.

Skryť Zatvoriť reklamu