Tajomstvo starých Mayov - Kniha osudu - Proroctvo 2012

Zaujíma ma mayské proroctvo ohľadom roku 2012 a celá tá vec okolo konca sveta. Koho nie? 21. december sa nezadržateľne blíži a bolo by dobré vedieť, či sa vôbec oplatí kupovať vianočné darčeky. Už dávnejšie sa mi dostala do rúk jedna kniha, ktorá vo mne ..."zarezonovala". Jej názov je "Tajomstvo starých Mayov - Kniha osudu", ktorej autorom je Carlos Barrios, historik, antropológ, šaman a člen mayskej rady starších, ktorý svoj život zasvätil pochopeniu mayskej civilizácie, kultúry a spiritualite.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)

Barrios v nej odkrýva starodávnu mayskú duchovnú múdrosť v kontexte dnešnej doby a okrem iného zasvätene vysvetľuje aj proroctvá týkajúce sa roku 2012. Prikladám tu krátky úryvok z knihy opisujúci práve predpoveď Mayov ohľadom roku 2012. Autor sa v jeho knihe samozrejme hlbšie a širšie venuje aj samotnej mayskej civilizácií, duchovnej tradícií Mayov, spätosti s inými kultúrami, proroctvám, mayskému kalendáru, mayským znameniam a. i. Barrios narozdiel od iných bádateľov ponúka pohľad "zvnútra", pohľad a vedomosti samotných potomkov dávnych Mayov. Myslím si, že kniha obsahuje dôležité posolstvo pre dnešnú dobu. Úryvok z knihy Tajomstvo starých Mayov, Kniha osudu:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

„Najznámejšie mayské proroctvo sa týka Job Ajaw Nimahaab. Táto predpoveď má mimoriadnu dôležitosť. V tomto „prorockom čase“ sa totiž stretávajú mnohé ďalšie proroctvá.

 Ako som už uviedol, naše predpovede pre cykly Tiku zatiaľ boli veľmi presné. Počiatok prechodového obdobia, ktoré trvalo od roku 1987 do roku 1992, bol poznamenaný radom mimoriadnych udalostí. Pozornosť sa vo veľkom meradle presunula k pálčivým otázkam znečisteného životného prostredia a Západ sa začal hlbšie zaujímať o mayskú kultúru, keď Rigoberta Menchúová získala v roku 1992 Nobelovu cenu za mier za to, ako neúnavne upozorňovala na neutešenú situáciu guatemalských domorodcov počas občianskej vojny. Mayské tradície a spiritualita sa dostali do širšieho povedomia a ich vedomosti, vrátane posvätného kalendára, proroctiev a planetárneho vedomia, sa začali postupne šíriť.

 Keď cyklus Tiku vstúpil v rokoch 1992 až 2001 do svojej „tehotenskej“ fázy, začalo dochádzať k ďalším významným politickým a spoločensko-ekonomickým zmenám. Na verejnosť sa dostala holá pravda o nenásytnosti nadnárodných spoločností: veľké korporácie oznámili skryté miliardové deficity, banky fungovali v strate, newyorská burza zažila prepad rovnako dramatický ako v tridsiatych rokoch a cena ropy začala závratne stúpať. Vyostrovali sa rasové a etnické nepokoje, fundamentalistickí extrémisti a rasistické spolky sa začali otvorene prejavovať. K ďalším katastrofám zapríčineným človekom sa zaradil útok na Svetové obchodné centrum, vojny v Afganistane a Iraku, konflikt medzi Indiou a Pakistanom, či rozpačitá reakcia americkej vlády na následky hurikánu Katrina. Objavila sa aj vyššia frekvencia prírodných pohrôm v podobe záplav, extrémneho sucha, epidémií, zemetrasení, roztápania ľadovcov a vulkanických erupcií.

 Kaokanovo proroctvo vysvetľuje, že sa bude energia presúvať z Ázie do Ameriky, presnejšie z Indie a Tibetu do pohoria Sierra Madre a Ánd, kde prebudí energetické centrá, ktoré budú pre Matku Zem aj ľudstvo pôsobiť ako duchovné ohniská. Už sme si pripomenuli, aký výrazný dopad mala táto energia na krajiny, ktorým prechádzala. Keď sa dostala do stredoamerickej džungle a bola zastavená panamským prieplavom, vrátila sa do štyroch svetových strán na území Spojených štátov, kde vyvolala zreteľné deštruktívne účinky. Tento k´atún skončí 20. Decembra 2012 a začne nový 400-ročný cyklus dvadsiatich k´atúnov.

 Známy dátum 21. Decembra 2012 nakoniec predznamená počiatok nového cyklu nazývaného Job Ajaw, alebo Piate Slnko. Táto nová éra bude zahájená tým, že sa slnečný poludník pretne s galaktickým rovníkom a Zem sa zrovná so stredom Galaxie. Svitanie dňa 21. Decembra 2012 bude prvé po 26 000 rokoch, kedy sa slnko pretne s Mliečnou dráhou a rovinou ekliptiky. Tento kozmický kríž na nebi sa považuje za zhmotnenie posvätného stromu života, ktorý poznajú všetky duchovné tradície.

 Job Ajaw predstavuje len jeden z cyklov v Nimahaab alebo dlhom počte, ktorý trvá 26 000 rokov a delí sa na päť dôb v dĺžke 5 200 rokov; každá z týchto periód má vzťah k pohybu Slnka voči Mliečnej dráhe. Praotcovia tento jav nazývajú „návrat k počiatku“. Makrocyklus Nimahaab sa delí na nasledujúcich päť cyklov zvaných Ajaw.

 

JUN AJAW Prvé Slnko. Prvému cyklu v dĺžke 5 200 rokov vládla ženská energia alebo matriarchát a prvok Oheň. Jun Ajaw bol obdobím utvárania. Oheň hral vtedy zásadnú úlohu nielen v prežití, ale aj v rozvoji ľudského vedomia. Tiež Matka Zem dávala človeku obživu v jeho vývojových fázach zberača lovca a poľnohospodára. Tak sa vyvinulo uctievanie ženských božstiev v podobe ploditeliek ľudského rodu a udržiavateliek či uchovávateliek potravy a vedomostí nutných k prežitiu: tkania, chovu dobytka, spoločenského usporiadania a rituálov magicko-spirituálnej povahy.

 

CAB AJAW – Druhé Slnko.  Druhému cyklu v dĺžke 5 200 rokov vládla mužská energia alebo patriarchát a prvok Zem. Cab Ajaw bol obdobím hospodárskeho a rozumového rozvoja. Poľnohospodárske techniky a architektúra boli zdokonalené, budovali sa chrámové stavby, rozvíjali sa mestské osídlenia. Začalo prevažovať uctievanie mužských božstiev: bohov poznania (posvätná architektúra, astronómia a matematika), múdrosti (astrológia a práca s posvätným kalendárom), stvorenia (tvorci a stvoritelia, Slnko, Mesiac, Venuša a Plejády), vojny a lovu. Dochádzalo tiež k územnej expanzii a pretváraniu duchovného poriadku, keď oproti predchádzajúcemu cyklu zavládol synkretizmus.

 

 OXIB AJAW – Tretie Slnko. Tretiemu cyklu v dĺžke 5 200 rokov zavládla opäť ženská energia a prvok Vzduch. Uctievali sa vyššie ženské božstvá, ktoré spodobovali ženskú múdrosť, lásku, smrť a antropomorfné podoby kozmických a zemských síl. Oxib Ajaw bol obdobím rozvoja myslenia a ducha. V tomto cykle sa rozvíjalo poznanie duševných stránok človeka, umenia a astronómie. To viedlo k úprave kozmického poriadku, presnejšiemu stanoveniu obežných dráh planét, vytvoreniu kalendára pre Venušu, Slnko, Galaxie a Ab, do života spoločenstva bol zavedený posvätný kalendár Cholq´ij. Nastal búrlivý rozvoj matematiky vďaka zavedeniu nuly a presnejšiemu meraniu času. V tomto období sa ustálil pohľad na vesmír a svet.

 

 KAJIB AJAW – Štvrté Slnko. Štvrtému cyklu v dĺžke 5 200 rokov vládla mužská energia a prvok Voda. Kajib Ajaw bol dobou zjednotenia a previazania mestských štátov, kedy sa vlády ujala teokracia. Mužská a vodná energia ovplyvnili svetové civilizácie a šírenie technicky aj duchovne vysoko vyspelých kultúr. Bolo to zložité obdobie, pretože materiálna energia so sebou prináša moc nad hmotou. Navzdory neuveriteľnému vedeckému a technickému pokroku sme sa stali obeťami vlastnej nevedomosti. Namiesto toho, aby sme premýšľali hlbšie o sebe a svete okolo nás, začali sme ničiť svoje životné prostredie. Myslíme si, že sme všemocní, uctievame rozum a materializmus a stali sme sa otrokmi svojich úžasných vynálezov. Musíme s tým prestať a uvedomiť si, čo je naozaj dôležité, inak privedieme do skazy ľudstvo aj celú planétu.

 

 Koniec cyklu Kajib Ajaw bude poznamenaný takzvanou „očistou“. Obdobie varovania či uvedomenia začalo v auguste 2001 a pokiaľ niečo nepodnikneme, bude sa deštruktívna moc týchto udalostí ďalej stupňovať. Žijeme v dobe, keď budeme svedkami veľkých sopečných erupcií (často doposiaľ neaktívnych vulkánov), zemetrasení, záplav, tsunami, radikálnych klimatických zmien a ďalších prírodných katastrof. S nimi budú prichádzať epidémie v podobe AIDS, diabetu alebo rezistenčných infekcií. Dôjde k vojnám a mnohým ďalším katastrofám spôsobeným človekom, ktorý neprestane prispievať k vlastnému zániku. Očista skončí v roku 2010 a po nej, od 23. Septembra 2010 do 20. Decembra 2012, bude nasledovať obdobie nazývané „určenie“.

 Na rozdiel od názoru mnohých ľudí, nebude určenie znamenať koniec sveta. Bude to doba dôraznej očisty, počas ktorej bude z nášho myslenia odstránený všetok odpad a škodlivé návyky, ktoré budú nahradené oživeným duchovným vedomím a obnovenou úctou k sebe a všetkým ostatným bytostiam tejto planéty. Naučíme sa využívať svoje technické znalosti bez toho, aby sme sa nimi nechali zničiť.

 Vládnucim znamením tohto cyklu bude Voda, ktorá ovláda poznanie. Masmédiá a globalizácia umožnili najrôznejším kultúram sveta, aby sa o sebe vzájomne viac dozvedeli, a tým sa svet pevnejšie prepojil. Rasizmus a bigotnosť však stále nezmizli. Každá spoločnosť si myslí, že ten jej spôsob života je ten najlepší, a snaží sa svoje predstavy a svoje náboženstvo vnucovať druhým, pričom za skazu životného prostredia obviňuje iných. Preľudnenie a konkurenčné ekonomické záujmy v nás posilnili nedôverčivosť. Máme nadbytok informácií, ale nevidíme v ničom hlbší zmysel.

 Ľudstvo je zmätené a nemá predstavu, čo bude nasledovať. Táto obava z konca sveta v nás budí bezmocnosť zoči voči nevyhnutnosti. Mnohí volia únik prostredníctvom drog, sexu a neviazaného života. Iní tiahnu k podivným náboženským predstavám, ktoré hodnotu spásy devalvujú na pár dolárov. Uprostred tejto ekonomickej, sociálnej a duchovnej erózie, za rachotu vojenských bubnov, ktoré sa rozliehajú do všetkých štyroch kútov zeme, nevidíme žiadne svetlo, ktoré by nás z tohto stavu vyviedlo. Mnohé kultúry využili vo svojich náboženských predstavách vznešené vízie veľkých tradícií, avšak miesto toho, aby človeka viedli k harmonickému životu, len ho utvrdzujú v tom, že šťastie ho čaká až po smrti.

 Celé ľudstvo je zodpovedné za to, aby po sebe zanechalo lepší svet, aby vytváralo vedomie súnáležitosti a zastavilo pustošenie a skazu. Pre tých, ktorí si to ešte nevšimli – svojim počtom mnohonásobne prevyšujeme našich vodcov. V demokratickej spoločnosti platí, že tí, ktorí sú vo vláde, pracujú pre tých, ktorí ich zvolili, tento systém sa však natoľko zvrhol, že sme zabudli, že sme to v skutočnosti my ako jednotná masa ľudí, kto má moc v rukách. Vodcovia rozhodujú o tom, že bude vojna. Nechali sme ich, aby sami rozhodli, kedy a proti komu. Preto spolu uzatvárajú dohody a vydávajú zákony, ktoré prinášajú úžitok len niekoľkým vyvoleným. Pokiaľ obyčajný úradník nerobí svoju prácu dobre, dostane príležitosť, aby to napravil. Pokiaľ ju nevyužije, čo sa stane? To je prosté, bude prepustený! Nesmieme podľahnúť negativizmu a musíme vziať do svojich rúk zodpovednosť za svoju budúcnosť. Nenechajme druhých, aby rozhodovali za nás!

 

 JOB AJAW – Piate Slnko.  Piatemu cyklu v dĺžke 5 200 rokov bude vládnuť mužská aj ženská energia (rovnováha) a prvok Éter. Kľúčovým dátumom je 21. December 2012, o ktorom počul už snáď každý. Podľa našej tradície má práve tento deň začať doba Job Ajaw, alebo Piate Slnko. Je to nesmierne dôležité obdobie, lebo ľudia prejdú na harmonickú, duchovnú úroveň.

 

 Tento cyklus začne už v roku 2012. Je dôležité si uvedomiť, že vládnuť nebude ani ženská ani mužská energia, ale že obe energie budú v rovnováhe. Budú sa vzájomne podporovať a vlastnosti jednej budú pozdvihovať vlastnosti tej druhej. Vládnucim prvkom bude Éter, ktorý v sebe kombinuje ostatné štyri prvky na vyššej rovine. Oheň, Zem, Vzduch a Voda budú pôsobiť spoločne na jemnejšej úrovni a v Matke Zemi a v ľudstve budú prebúdzať plné vedomie. Je našou nádejou, že to bude cyklus duševného a duchovného rastu, doba plného uvedomenia.

 Neprestaneme pripomínať, že 21. Decembra 2012 nenastane koniec sveta, ako sú mnohí ľudia presvedčení vďaka svojej nevedomosti, fatalistickej viere alebo povrchnej znalosti mayských proroctiev. A sú aj takí, ktorí si toto učenie našich praotcov vyložili podľa seba, aby mohli manipulovať s ľuďmi. To všetko vyvoláva veľa zmätku....“

 

„...Piate Slnko je obdobím harmónie, mieru, tolerancie a rovnováhy. Prináša nový duševný rámec, ktorý celkom zmení súčasný spoločensko-hospodársky systém. Osud ľudstva závisí na tom, ako zareagujeme na udalosti, ktoré teraz prežívame, ako dokážeme prehĺbiť svoje vedomie, ako sa dokážeme učiť novým veciam a čo podnikneme na svoju záchranu. Je dôležité, aby sme si pestovali pozitívny pohľad na Piate Slnko a vyhýbali sa davovej hystérii.

Vôbec by sme si nepomohli, pokiaľ by sme plytvali svojimi silami na obavy z najhoršieho. Nemôžeme sa spoliehať na vlády, že nás k tejto zmene dovedú, ani nemôžeme konať sami za seba. Musíme nájsť spôsob, ako pracovať spoločne. Vzhľadom k tomu, ako funguje naša spoločnosť a ekonomika, je to zdieľaný problém. V tejto chvíli možno nevidíme cestu von; zložité a upevnené štruktúry sa zatiaľ nejavia, že by boli ochotné ustúpiť, a okamžité uspokojenie sa zdá stále dôležitejšie než blaho celého ľudstva. Proroctvo však hovorí jasne: s príchodom Job Ajaw budú ukončené všetky cykly a nastane doba mieru, vzájomného porozumenia a harmónie. Závisí na nás všetkých, či sa toho dočká aj väčšina ľudstva.

 Túto zmenu zúfalo potrebujeme. Je to naša veľká príležitosť a zodpovednosť, ako doviesť Matku Zem na vyšší stupeň v kozmickom poriadku. Ľudstvo získa prístup k jemnejšej dimenzionálnej forme a prevládne kozmický zákon. Ako sme už povedali, na túto dobu sa predpovedá príchod b´alamebov. Tieto mýtické bytosti, títo bohoľudia učili našich ľudských predkov a sú strážcami štyroch vesmírnych strán. V tomto novom období budú vládnuť potomkovia štvrtého B´alama zvaného I´ki B´alam – otca energie štvrtého prvku, Vody.

 Bude to len ďalší z evolučných cyklov ľudstva. Štyri predchádzajúce ľudstvá dospeli do rovnakého bodu, ale zlyhali a všetko sa muselo po skaze človeka začať znovu. Tí, ktorí skazu prežili, zmutovali a stali sa zakladateľmi nového ľudstva. Každé z týchto predchádzajúcich ľudských pokolení prešlo podobným procesom a trvalo mu tisícky rokov, než sa k tomuto zlomovému bodu dostalo znovu.

 Mayský mudrc Don Ramón Carbala k tomu vraví toto: „Je to štvrtý krát, čo nastal cyklus splynutia. Je to príbeh Matky Zeme a nás, jej potomkov. V skutočnosti je to zmyslom tejto planéty.“

 Stojíme teraz pred vzácnou príležitosťou, ako postúpiť na ďalšiu úroveň, ktorej nebude vládnuť Oheň, Zem, Vzduch ani Voda, ba ani čas a protiklady ako mužský/ženský, svetlo/tma. V tejto dobe bude všetko fungovať v harmónii. Akonáhle sa tento cyklus definitívne rozbehne, nastane jednota medzi mužmi a ženami, medzi človekom a Matkou Zemou.

 Ku štyrom pôvodným elementom sa pridá Éter. Tento prvok aktivuje a synchronizuje podstatu ostatných štyroch elementov, aby mohli vydať ovocie a umožnili nám stať sa rovnakými bytosťami, ako boli prví ľudia: náš zrak pojme celú zem, budeme pomocou myšlienok cestovať vesmírom a mať moc predstúpiť pred Veľkého Otca, Srdce Nebies.

 Naozaj môžeme dosiahnuť túto rovnováhu a priviesť ľudstvo na duchovnú úroveň, k novému poriadku porozumenia a prejsť z tohto časopriestoru do iných dimenzií, do rovín existencie, ktoré si dnes ani nedokážeme predstaviť; môžeme vykročiť po novej ceste do novej existencie, tvoriť a pretvárať tento vesmír. V predchádzajúcich troch prípadoch bola rozhodujúcim faktorom negatívna polarita, ktorá zabránila prechodu na vyššiu úroveň a spôsobila skazu predchádzajúceho ľudstva. Naši mayskí praotcovia nazývali tieto ľudské pokolenia „tí z druhej strany“.

 Druhá strana presne vie, čo chce. Radšej všetko zničí, len aby mohli vládnuť a nedeliť sa o svoju moc. Práve táto záporná orientácia vymedzuje jej rolu. Nediskutuje, nezmlúva ani sa nebije o pozíciu – vie, kto je pánom.

SkryťVypnúť reklamu

Ľudia, ktorí sa stavajú na stranu svetla a pritom sa snažia dokazovať, kto je najlepší a najosvietenejší 

Je zaujímavé, že predošlé ľudské kultúry, ktoré sa dostali až do tohto bodu, vyvinuli techniku takej úrovne, že sa stala najväčšou príčinou ich skazy. Dnešné ľudstvo ešte k tomuto stupňu vedecko-technického pokroku nedospelo. Zdedili sme pozostatky týchto znalostí, a pokiaľ by sme ich vedeli náležite využiť, dokázali by sme pochopiť a zužitkovať vnútornú energiu Matky Zeme a znovu sa spojiť s vesmírom. Do tejto techniky patria pyramídy, ktorých sa postavilo neuveriteľných 52 000, aby ich do počiatku piateho cyklu prežilo aspoň 5 200 a mohli poslúžiť ako nástroje k prepojeniu kozmických a zemských energií. Taktiež kryštálové lebky, ktoré obsahujú celkové doterajšie vedomosti ľudstva, nám prinesú neoceniteľnú pomoc, ak ich dokážeme aktivovať.

 Ľudia, ktorí sa stavajú na stranu svetla a pritom sa snažia dokazovať, kto je najlepší a najosvietenejší, si doposiaľ neuvedomili, že tým nahrávajú opačnej strane a sami strácajú pôdu pod nohami. Naši praotcovia vyzývajú cele ľudstvo a predovšetkým všetkých duchovných vodcov: zanechajte súperenie o to, kto je najlepší! Odložme svoju pýchu, prestaňme sa starať o hmotný zisk a ujmime sa svojej skutočnej role. Inak budeme musieť začínať znovu od začiatku... koľkokrát to ešte budeme môcť zopakovať? Podľa našej tradície nám zostáva už len jedna jediná príležitosť.

Úryvok z knihy Tajemství starých Mayú, Kniha osudu bol zverejnený so súhlasom Vydavateľstva Fontána.

Matej Sudor

Matej Sudor

Bloger 
  • Počet článkov:  27
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Rád sa dívam z výšky. Vtedy viac vidím. Zoznam autorových rubrík:  Veci osobnéVeci verejné

Prémioví blogeri

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu