Kde chce štát zamestnať najviac ľudí? (November 2017)

Aj pre mesiac November pokračujem so sériou štatistík výberových konaní podľa inštitúcií, regiónov či požadovaného vzdelania budúcich štátnych zamestnancov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Mesačný sumár

November sa prepadol v celkovom počte výberových konaní oproti októbru, keďže celkovo bolo vyhlásených len 657 konaní, čo je o 201 menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Celkový počet pozícií v rámci týchto výberových konaní bol 781. Tieto čísla môžu, ale aj nemusia byť spôsobené viacerými sviatkami v novembri.

Obrázok blogu
(zdroj: uvostat.sk)

Štatistiky

Väčšsina tabuliek zobrazuje len top 10 v danej kategórii. V rámci blogu nie je možné zobraziť všetky údaje.

Inštitúcie a odbory

Tak ako po minulé mesiace, aj v novembri sú na prvých miestach favoriti Ministerstvo vnútra, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a tretie miesto opäť obsadilo Finančné riaditeľstvo SR. Čísla sa však všetkým prepadli. Ministerstvo vnútra má v poslednom mesiaci o 6% menej výberových konaní, Ústredie práce o 32% a Finančné riaditeľstvo až o 60% menej.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Názov inštitúciePočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky162
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava125
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica38
Ministerstvo financií Slovenskej republiky26
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR25
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky25
Štatistický úrad Slovenskej republiky22
Ministerstvo hospodárstva SR18
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava15
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky13

Opäť však pridávam informáciu z diskusie, kde som bol upozornený, že pod ministerstvo vnútra spadajú všetky okresné úrady a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má "vlastnú sústavu miestnej štátnej správy", preto tak vytŕčajú nad ostatnými inštitúciami. 

Eurofondy stále sú a dlho budú obľúbená téma, preto pridávam prehľad aj pre odbor " 1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie". Opäť Ministerstvo pôdohospodárstva so svojou rozpočtovou organizáciou Pôdohospodárska platobná agentúra vo veľkom naberá ľudí na prácu s eurofondami, avšak Ministerstvo vnútra sa tento mesiac nenechalo zahanbiť a zo 4 výberových konaní v mesiaci október vystrelilo na prvé miesto so 16 výberovými konaniami ohľadom práce s eurofondami. 

SkryťVypnúť reklamu
Názov inštitúciePočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky16
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR15
Ministerstvo financií Slovenskej republiky13
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky9
Ministerstvo hospodárstva SR9
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky6
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky2
Pôdohospodárska platobná agentúra2
Úrad pre verejné obstarávanie2
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky1
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu1

Detailnejší prehľad do akých sekcií Ministerstvo vnútra hľadá ľudí. 

Sekcia ministerstva vnútraorganizačný útvarpočet VK
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únieoddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR6
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidiekaPozemkový a lesný odbor4
2.17 - Vnútroodbor implementácie projektov verejnej správy sekcie verejnej správy3
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služiebOddelenie cestnej dopravy Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Bratislava3
2.18 - VýstavbaOddelenie štátnej stavebnej správy odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Bratislava Ministerstva vnútra Slovenskej republiky3
2.02 - FinancieMajetkovoprávny odbor Okresného úradu Bratislava3
2.03 - Geodézia, kartografia a katasterOddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií katastrálneho odboru Okresného úradu Humenné2
2.17 - Vnútroodbor krízového riadenia2
2.17 - Vnútrooddelenie hodnotenia dopadov politík na poskytovanie služieb verejnej správy, analyticko metodická jednotka verejnej správy, sekcia verejnej správy2
2.17 - Vnútrooddelenie merania a vyhodnocovania procesov, analyticko-metodická jednotka verejnej správy, sekcia verejnej správy2

Poradie vnútorných a vonkajších výberových konaní sa oproti minulému mesiacu pre ministerstvo nezmenil. Celkový pomer je 55:45 v prospech presúvania zamestnancov v rámci štátnych inštitúcii.

Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie82
vonkajšie výberové konanie73
širšie vnútorné výberové konanie7

Detailnejší prehľad do akých sekcií hľadá ľudí Ústredie práce. 

Sekcia ústredia práceOrganizačný útvarPočet VK
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, oddelenie služieb pre občana Zvolen4
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaOddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Oddelenie služieb pre občana3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaOddelenie služieb pre občana, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaodbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach2
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately2
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností2

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdzuje trend v rovnomernom zamestnávaní naprieč celou inštitúciou. Pomer vnútorných a vonkajších výberových konaní je 65:35 v prospech presunu zamestnancov v rámci štátnych inštitúcií.

Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie68
vonkajšie výberové konanie43
širšie vnútorné výberové konanie14

Regióny 

Pri pohľade na počet výberových konaní z hľadiska krajov sa na prvých dvoch miestach opäť nič nemení, Bratislavský a Banskobystrický kraj vedú.Akurát Žilinský kraj sa z predposledného miesta v októbri vyšvihol na tretie.

SkryťVypnúť reklamu
KrajPočet VK
Bratislavský371
Banskobystrický58
Žilinský46
Nitriansky43
Košický41
Prešovský40
Trnavský33
Trenčiansky25

Pri prehľade podľa okresov sa do top 10 možno prekvapivo dostal Dolný Kubín a Humenné.

OkresPočet VK
Bratislava358
Banská Bystrica27
Košice23
Nitra17
Prešov15
Trenčín12
Dolný Kubín12
Trnava11
Humenné10
Zvolen9

Vzdelanie 

Pri požadovanom najvyššom dosiahnutom vzdelaní opäť dominuje vysokoškolské, takže bez titulu má človek nižšiu šancu na zamestnanie v štátnej správe. 

VzdelaniePočet VK
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa383
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa149
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie64
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa26
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa25
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie6
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa1
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa1
vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa1

Cudzí jazyk stále nie je dôležitý pre prácu v štátnej správe kde sa mesiacmi nič nemení a stále sa cca 80% všetkých výberových konaní obíde bez akejkoľvek znalosti cudzieho jazyka. Ak sa už cudzí jazyk vyžaduje, tak je to angličtina.

Vyžadovaný cudzí jazykPočet VK
Nie520
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)49
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)36
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)19
Anglický (A2 – Úroveň základná)14
Anglický (A1 – Úroveň začiatočník)9
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Francúzsky (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)4
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)4
Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)1
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)1

Platové triedy a typy konaní 

V novembri sa hľadalo na dosť vysoké pozície, keďže prvé miesto obsadila druhá najvyššia úroveň "hlavný štátny radca".

Platová triedaPočet VK
8/hlavný štátny radca125
4/samostatný radca123
5/odborný radca114
7/štátny radca109
3/radca62
6/hlavný radca53
9/generálny štátny radca36
2/hlavný referent25
1/odborný referent10

Pri sumárnom prehľade typu výberových konaní môžme vidieť, že aj v novembri štát viac presúval zamestnancov v rámci inštitúcií, než by prijímal nových. 

SkryťVypnúť reklamu
Typ VKPočet VK
vonkajšie výberové konanie308
užšie vnútorné výberové konanie279
širšie vnútorné výberové konanie70

Zhrnutie 

Počet výberových konaní po raste za posledné mesiace prvý krát klesol, avšak trend vo vyžadovanom vzdelaní, či cudzích jazykoch sa nezmenil. Zároveň presúvanie zamestnancov v rámci jednotlivých štátnych inštitúcií je stále porovnateľné s prijímaním nových.

Bonus

Kto dočítal až sem a mal by záujem sa danými výberovými konaniami prehrabávať sám, može to skúsiť na portále UVOstat.

Zároveň ak má niekto záujem o prácu v štátnej správe, portál ponúka funkciu notifikácii, ktoré vás budú informovať o aktuálne otvorených výberových konaniach, na základe vášho filtra.

Miroslav Babič

Miroslav Babič

Bloger 
  • Počet článkov:  205
  •  | 
  • Páči sa:  10x

...dusou cestovatel.. zakladateľ portálu UVOstat.sk Zoznam autorových rubrík:  Myšlienky z nevyspatej hlavyTour de Europe 2009Potulky EurópouPotulky svetomParódia na životSúkromnéFotkyOstatnéSprostostiŠtatistikyOpendata

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

44 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

63 článkov
SkryťZatvoriť reklamu