Ako zachrániť ihriská pred autami

Písmo: A- | A+

V rozvoji a podpore komunitného života vidím veľký potenciál Petržalky. Rodičia a ich deti zapojení do rôznych voľnočasových aktivít by určite nedovolili, aby sa z ihriska stala odstavná plocha pre autá. Nedovolili by, aby sa ihrisko dostalo do takého stavu, že jeho technický stav sa obráti na vhodný argument pre zbúranie. Mestská časť má vytvoriť podmienky na fungovanie komunitného života, podporiť aktivity a v dôležitých situáciách sa zastať obyvateľov. Je mnoho plôch v Petržalke, ktoré chátrajú pretože sa o nich „stará“ ich správca  - Mestská časť Petržalka, čaká ich rovnaký osud ako ihrisko na Wolkrovej?

Jeden neúspešný pokus nahradiť úspešným, a to za každú cenu aj proti vôli väčšiny obyvateľov. Takouto filozofiou je sprevádzané super rýchle budovanie odstavnej plochy pre motorové vozidlá na mieste ihriska na Wolkrovej ulici pri športovej hale PENGYM. Pre ozrejmenie uvedeného pripájam jeden citát: „Petíciu ako aj ďalšie názory obyvateľov lokality, ktorej sa výstavba plánovaného parkovacieho domu na Röntgenovej ulici týka, beriem naozaj vážne a všetkými sa samozrejme zaoberám. Aj preto som sa pred časom stretol s petičným výborom, aj preto sme s investorom komunikovali o variantnom riešení, ktoré reflektovalo prvé požiadavky zo strany obyvateľov“ komentoval prednedávnom situáciu okolo nechceného parkovacieho domu starosta Vladimír Bajan. To bol ten neúspešný pokus, ten úspešnejší sa vydaril neďaleko na bývalom ihrisku nazývanom „Jama“ na Wolkrovej ulici.

Počiatok kauzy siaha do roku 2012, kedy sa skupinka obyvateľov (petícia asi 100 ľudí nielen z blízkeho okolia) obrátila s touto myšlienkou na starostu V. Bajana. Boli vypracované 3 alternatívne plány, ako by mohla odstavná plocha vyzerať. Proti tomuto zámeru sa obyvatelia dotknutí výstavbou vzbúrili, spísali petíciu proti výstavbe odstavnej plochy, pod ktorú sa podpísalo okolo 400 obyvateľov okolitých panelákov. Matematika nepustí, 400 je viac ako 100, aj keď je to iba podporný argument.

Vizuálizácia multifunkčného ihriska.
Vizuálizácia multifunkčného ihriska. 

Prípravy na práce okolo odstavnej plochy na chvíľu ustáli, myšlienka však v tichosti žila ďalej. Naproti tomu existovala aj snaha o revitalizáciu ihriska, vďaka svojej veľkosti, jeho nižšie položeným základom (ihrisko bolo akoby vsadené do zeme) a dobrej polohe v centre Petržalky, malo potenciál stať sa multifunkčným športovým komplexom pre športové vyžitie petržalských obyvateľov.

Boli však Miestnym úradom zmietnuté zo stola, pri debate starostu s miestnymi obyvateľmi ešte v roku 2012 sa starosta V. Bajan vyjadril, že oprava ihriska by bola príliš nákladná. A keďže „otázky ohľadne ihriska neustávali“, starosta V. Bajan so súhlasom poslancov z 1. volebného obvodu začal s výstavbou odstavnej plochy, ktorá bude stáť mestskú časť 195 350 Eur. Oprava asfaltu, namaľovanie čar na ihriská a osadenie košov by stálo asi o niečo menej?

Ako si skupina ľudí bojujúca za odstavnú plochu obháji 62 miest? Veď len pred niekoľkými týždňami bolo verejnosti opäť sprístupnené už bezpečnejšie parkovisko na Macharovej ulici, kde je dostatok voľného miesta a je vzdialené 2-3 minúty pešo od dotknutej lokality.

Cesta vedúca k ZŠ Černyševského.
Cesta vedúca k ZŠ Černyševského. 
tento priestor onedlho obsadia autá.
tento priestor onedlho obsadia autá. 

Rodičia z okolitých panelákov nechávajú svoje deti chodiť do základnej školy na Černyševského ulici bez starostí a aj bez doprovodu. Ku škole vedie široký chodník, na ktorom deťom nehrozí nebezpečenstvo od áut. Po vybudovaní odstavnej plochy toto už nebude možné, keďže privádzacia cesta k odstavnej ploche priamo pretína tento chodník. Navyše si cesta ukrojila aj kúsok z priľahlého parku. Umiestnenie odstavnej plochy je neprípustné aj z dôvodu, že je vo vnútrobloku a priamo susedí s areálom škôlky, na ktorom sa škôlkari hrávajú. Exhaláty, ktoré vypustí 63 áut, nepridajú na spríjemnení tohto miesta.

Závideniahodná rýchlosť nechýbala Petržalke pri samotnom obstarávaní výstavby odstavnej plochy. Výzvy na predkladanie ponúk zverejnili 06.08.2014, pričom tieto mali byť predložené do 26.08.2014. Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná už 18.09.2014 a stavať sa začalo 30.09.2014. Stavba má byť ukončená v rovnako krátkom čase, a to do dvoch mesiacov od začatia.Inými slovami, do komunálnych volieb.

1. Aktívne spoznávať názor dotknutých obyvateľov. 2. Spoločne hľadať riešenie. 3. Podporiť dohodnutý návrh. 4. Realizácia
1. Aktívne spoznávať názor dotknutých obyvateľov. 2. Spoločne hľadať riešenie. 3. Podporiť dohodnutý návrh. 4. Realizácia 

Vo svojom volebnom programe Petržalka 2014 som sa zaviazal presadiť vytváranie prirodzených komunít v spoločenskom a kultúrnom živote Petržalky. Úlohou samosprávy je zabezpečiť ľahkú dostupnosť dotácií na činnosť komunít. Samospráva preto musí poskytnúť dostatok informácií o možnosti uchádzať sa o dotáciu, technickú asistenciu a inštruktáž žiadateľom. Rovnako pomoc pri riešení komplikácií, ktoré sa môžu vyskytnúť. Revitalizáciu a humanizáciu Petržalky (napríklad obnovenie vnútroblokov, terás, budovanie komunitných záhrad) nemožno dosiahnuť bez aktívneho zapojenia väčšej časti obyvateľov.

Mestská časť pod mojím vedením bude povzbudzovať a podporovať občanov pri zlepšovaní podmienok života. Viaceré zmeny môžu občania uskutočniť sami, mestská časť im to má umožniť a čiastočne poskytnúť prostriedky na ich realizáciu.

Výstavba parkoviska na Wolkrovej ulici je prejavom ignorancie názoru obyvateľov, snahy prezentovať výsledky v oblasti, kde sa 4 roky nič neurobilo a v neposlednom rade zásahom do kvality života obyvateľov Wolkrovej ulice.

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu