O antikoncepcii, cirkvi a manželstve

Obdobie plodných a neplodných dní u žien nám naznačuje, že Boh nevymyslel sex len k plodeniu potomkov. Túto prirodzenú antikoncepciu uznáva i cirkev. A punktum. Skutočne nemôže veriaci rozhodovať o čase počatia svojich detí za použitia inej antikoncepcie?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (87)

Argumenty cirkvi

Zaznamenané Slovo opisuje prípad "coitus interruptus", prerušovanú súlož Onana a Támar. Pretože je zlé v očiach Hospodina, aby muž "vypustil semeno na zem" a tým ho zahubil, Onana zabil. Genesis 38:6-10. Je to teda praktika, ktorá je v rozpore s príkazom Boha, "Ploďte sa a množte sa", použitým v prvej knihe Mojžišovej Genesis až štyrikrát.
Nikto nemá právo brániť počatiu života, lebo ten je darom od Boha a jeho pohŕdaním sa človek dopúšťa hriechu.
Antikoncepcia vedie k zhýralému spôsobu života, vedie ku promiskuite, smilstvu a interrupciám.
Toľko stanovisko cirkvi v skratke.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Odpoveď na argument prvý - Onan podvodník

V čase existencie Onana platil v praxi Levirátny zákon. (Z latinčiny levir = manželov brat). Ak ženatý muž zomrel skôr ako stihol splodiť deti, resp. mať so svojou ženou potomkov, oženil sa s ňou jeho brat, ktorý túto úlohu prevzal na seba. Takto počaté deti sa rátali, akoby boli splodené prvým mužom. So všetkými dedičskými právami.

Bolo by teraz zbytočné zamýšľať sa nad tým, prečo Támar ovdovela, mimochodom jej muža Éra zabil Hospodin. Faktom je, že Onan mal naplniť literu zákona. Faktom je, že ak by Támar mala potomkov, Onanove deti by sa stali druhoradými dedičmi. Rozhodol sa preto predstierať plnenie si povinnosti levira. Okolie, notabene i prítomnú Támar mohol oklamať, nie však Boha, ktorý zasiahol. Onan nebol v skutočnosti potrestaný smrťou za praktiku "coitus interruptus", ale za podvod! Za to, že chcel s bratmi, rodinou a samotným Bohom vybabrať. Podobný príklad zásahu Boha, taktiež za podvod a taktiež s použitím trestu najvyššieho nachádzame u Ananiáša a Zafiry. Dovolím si ho odcitovať v plnom znení.

Skutky 5:1 A istý človek, menom Ananiáš, so Zafírou, svojou ženou, predal nejaký majetok
2 a kradmo uňal z utŕžených peňazí i s vedomím svojej ženy a doniesol nejakú čiastku a položil k nohám apoštolov.
3 A Peter povedal: Ananiášu, prečo naplnil satan tvoje srdce, aby si oluhal Svätého Ducha a uňal kradmo z peňazí za to pole?
4 Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci. Prečo si si uložil tú vec vo svojom srdci? Neluhal si ľuďom, ale Bohu. 5 A keď počul Ananiáš tie slová, padol a vydal ducha. A prišla veliká bázeň na všetkých, ktorí to počuli. 6 A čo mladší vstanúc upravili ho a vynesúc pochovali. 7 A stalo sa tak asi o tri hodiny, že vošla i jeho žena nevediac, čo sa stalo. 8 A Peter jej odpovedal: Povedz mi, či ste za toľko predali to pole? A ona povedala: Áno, za toľko. 9 A Peter jej povedal: Prečo ste sa sriekli pokúšať Ducha Pánovho? Hľa, nohy tých, ktorí pochovali tvojho muža, sú pri dveriach a vynesú i teba. 10 A padla naskutku k jeho nohám a vydala ducha, a keď vošli mládenci, našli ju mŕtvu a vyniesli ju a pochovali k jej mužovi.

Ako vidieť, príbeh Onana je vyložený a použitý účelovo. S cieľom odsúdiť antikoncepciu v tej najneškodnejšej forme, ktorou je prerušovaná súlož. Chápal by som, ak by cirkev zatracovala hormonálnu formu antikoncepcie, vnútromaternicové telieska, sterilizáciu a vazektómiu. Všetky tieto spôsoby do istej miery, viac či menej zasahujú a vplývajú na ľudský organizmus. Zakazovať však rozhodnutie o počatí, s poukazom na hriech pri použití prerušovanej súlože sa mi vidí ako manipulácia človeka a upieranie práva slobodného rozhodovania. Možnosť voľby, slobodnej voľby dal človeku Boh. Na našu slobodu rozhodovania nám v žiadnom prípade nešiaha, aj keď sa jedná o menej podstatné veci ako je počatie potomka, i najpodstatnejšie veci, ako je voľba večného života či zatratenia. Iste, môžeme k Nemu volať o radu, môžeme sa obracať na Neho skrze Písmo Sväté, v modlitbách, môžeme si dať radiť od bratov sestier, starších, diakonov, biskupov.

SkryťVypnúť reklamu

Odpoveď na argument druhý - počatie života

Ak sa začítame do Biblie, nájdeme viacero okamihov, ktoré uvádzajú moment vzniku života. U Adama to bol moment, kedy mu Boh vdýchol "dych života", na iných miestach čítame o momentoch "otvorenia života", konkrétne v Lukáš 2:23; je to muž, ktorý v žene otvára nový život. Samotná spermia, alebo vajíčko nie je samotným životom. Je to živý základný stavebný prvok, nosič genetických informácií, ktorý sám o sebe neznamená nič. Ak nepríde k spojeniu, nedochádza ku vzniku života. Preto je nezmyselné tvrdiť, že antikoncepcia je rovnako hriešna ako umelý abortus (interrupcia) .

Náš stvoriteľ veľmi dobre pamätal na to, aby pri počatí boli odovzdané informácie v tom najdokonalejšom stave. Preto len jedna z miliónov spermií, tá najrýchlejšia a naj života schopnejšia dosiahne cieľ, ostatné hynú. Mnohokrát sa stane, že zahynú všetky. Pri tom človek chcel splodiť dieťa! Zahynú všetky aj vtedy, ak človek nechce splodiť dieťa. Jedno nieje hriech a druhé áno?


V tom prípade prichádzame k paradoxnému vstupu do hriechu. Ak chcem mať dieťa a budem so ženou počas jej neplodných dní, zhrešil som, pretože som zabránil spermiám dosiahnuť zrelé vajíčko, ergo zabránil som vzniku života. Ak nechcem mať dieťa a vedome budem so ženou iba v neplodných dňoch, zhrešil som, pretože sa vyhýbam plodným dňom ergo zabraňujem vzniku života! Načo sú nám teda neplodné dni? Aby sme hrešili?

SkryťVypnúť reklamu

Odpoveď na argument tretí - promiskuita, smilstvo ...

Dar sexu sa dá používať a samozrejme aj zneužívať. Za prirodzené považujeme jeho praktizovanie v manželstve, kde je neodmysliteľnou súčasťou spolužitia, kde napĺňa obidvoch partnerov pocitom uspokojenia a šťastia, upevňuje vzťah.
Na druhej strane stojí predčasný sexuálny život, striedanie partnerov, nevera. Ak opäť pozrieme do Biblie, vidíme zvrátenosť obyvateľov Sodomy a Gomory. V tomto prípade Boh zasiahol plošným trestom, vyhladením oboch miest. Tak ako v prípade Onana, nebol to trest za "coitus interruptus" (v jeho prípade to bol podvod), tu išlo o odvrátenosť od Boha, o homosexuálne praktiky, o zoofíliu, pedofíliu, snáď i nekrofíliu a samozrejme smilstvo (neveru), a znásilňovanie. Predstavme si, žeby svet dnes nemal k dispozícii antikoncepčné metódy. Zákonite by sa zvýšil počet interrupcií, nechcených a odvrhnutých detí, dokonca i vrážd novorodencov. Neviem si predstaviť, čo by v takom prípade hovorila cirkev!
V žiadnom prípade nechcem obhajovať antikoncepciu používanú s cieľom čo najviac si sexuálne užiť s čo najviac partnermi. Neobhajujem antikoncepciu ani sex pred manželstvom! Neobhajujem antikoncepciu v prípade nevery. Obhajujem ju pre slobodné použitie v manželstve. Slobodne, na základe spoločného rozhodnutia obidvoch partnerov. Vedzte, že v Slove od Boha smerom k nám nie je žiaden náznak zákazu, či príkazu manželom ohľadom počtu detí, frekvencii sex styku, povinnosti zarodiť každým rokom ako jabloň. Nenájdeme tam ani slovko o obmedzovaní sa v prejavoch manželskej lásky, práve naopak! Ani slovo o praktikách typu... toto môžete a toto už nie, potme a pod perinou, nie vo sviatočný deň a pod... Cirkev chcela byť vždy pobožnejšia ako Boh, vždy spravodlivejšia ako Boh, múdrejšia a hlavne zákonodarnejšia. V konečnom dôsledku to znamená, že systém zákazov, nariadení, pokynov, podmienok, právnických formulí dosahuje stav aký bol v čase príchodu Krista na zem u zákonníkov. Pre zaujímavosť, kontrolovali i počet krokov prejdených v čase sobotňajšieho sabatu, človek mohol prejsť v prepočte cca dve míle! Nehovoriac o dodržiavaní zákona vo vzťahu muž-žena! Dnešná cirkev ako by im z oka vypadla. Kódex Kanonického Práva má 1752 paragrafov!

Vrátim sa k slobodnej vôli. Aj podriadenie sa nariadeniam cirkvi sa deje v rámci nášho slobodného rozhodnutia. Z praxe však viem, že manželské páry žijúce podľa nariadení cirkvi sú vo väčšine prípadoch (jemne povedané) nie práve najšťastnejšie, nenaplnenie sexuálneho života prináša skraty a poruchy niekde inde. V iných prípadoch predsa len dávajú priestor svojej slobodnej vôli, žiaľ s pocitom previnenia, ktorý si následne ospravedlňujú spoveďami u kňazov. Ani jedno, ani druhé nie je správne. Manželstvo je zväzok dvoch bytostí, ktoré sa stávajú jedným telom! Všetko je založené na vzájomnej láske, tolerancii a napĺňaní svojich potrieb. Základnou potrebou, ktorú dal Boh mužovi a žene je sexuálny život. V takej miere, ako si dvaja zaľúbení vyvolia. Ak je ich vzájomná láska a vzťah k Bohu nezištne úprimný, potomstva sa dočkajú v tej chvíli o ktorej rozhodnú sami. Právo rozhodovať za nich nemá nik z tohoto sveta.

1 Korintským 7:5 Neukracujte sa navzájom, iba ak čo z obapolného súhlasu na čas, aby ste stihli na pôst a na modlitbu, a zase sa vedno sídite, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť.

pavel ondera

pavel ondera

Bloger 
  • Počet článkov:  256
  •  | 
  • Páči sa:  2x

Egoista, ale už s tým bojujem, optimista, ale s realistickým pohľadom, snílek s nohami na zemi. Zoznam autorových rubrík:  Sranda musí byťTaxikárske storyRealita životaKresťanstvo včera a dnesCez objektívDutá vŕbaPoviedkyReceptyNázoryBratislavské kostoly

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu